Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (PL-x 690/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 690/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Este vorba, așa, de Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, PL-x 690/2015. Caracter ordinar.

Domnul secretar de stat, Ministerul de Finanțe. Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin inițiativa legislativă se autorizează Banca Națională a României să notifice Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare în privința sistemelor din România desemnate ca intrând sub incidența Legii nr. 253/2004.

Susținem forma comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Comisia pentru buget.

Domnul lider al grupului, Nicolăescu, al Grupului PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Da, domnule președinte.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru buget finanțe prezint raportul comisiei.

Și anume, prin proiectul de lege supus dezbaterii, se propune modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, în sensul notificării Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe de către Banca Națională a României în privința sistemelor din România desemnate ca intrând sub incidența prevederilor acestei legi.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 10 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 31 de deputați din totalul de 33 de membri.

La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitați reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

În urma examinării și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au fost de acord să adopte forma Senatului.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, Grupul PNL, vă rog.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Istoric vorbind, dezvoltarea economiilor mondiale, de-a lungul celor două secole de când economiile din lumea întreagă au început să crească, să devină moderne, nu se putea face fără dezvoltarea sistemelor de finanțare ale acestor economii.

Cele două sisteme de finanțare, sistemul financiar-bancar, care și-a dovedit, la un moment dat, colapsul, și sistemul, mai nou, sistemul de finanțare prin piețele de capital au avut menirea să finanțeze dezvoltarea economiilor mondiale pentru prosperitatea celor care participă la acest sistem.

Avem în vedere în propunerea legislativă a Guvernului aducerea legislației românești la standardele europene în domeniu prin modificarea legislației respective, a legislației pieței de capital, Legea nr. 227/2006, și a Legii nr. 253/2004 privind sistemele de decontare de plăți cu instrumente financiare, lucru care pentru economia românească va fi un real câștig.

Dezvoltarea pieței de capital în România încă este în stadiu incipient, dar, prin preluarea tuturor acestor reglementări europene, sperăm ca și România să ajungă să-și finanțeze economia prin aceste instrumente financiare moderne ale pieței de capital, care sunt suple, moderne și fără costuri suplimentare pentru economia românească.

În consecință, vom vota pentru acest proiect legislativ al Guvernului, având în vedere modificările benefice pe care le aduce economiei românești.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții dacă sunt? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, neavând amendamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 1 march 2021, 19:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro