Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez (PL-x 621/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 621/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, PL-x 621/2015.

Dacă inițiatorul... dorește cineva?

Domnul Amet Varol.

Video in format Flash/IOS

Domnul Varol Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor din comisiile de specialitate pentru respectul pe care-l acordă minorităților naționale din România.

Nawrez reprezintă pentru popoarele turce o sărbătoare foarte veche, cu o deosebită încărcătură simbolistică, iar membrii minorității tătare turco-musulmane din România sărbătoresc anual, în ziua de 21 martie, sărbătoarea sosirii primăverii - Nawrez.

Aș dori să solicit colegilor, la votul final, un vot favorabil pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, doamna deputat.

Doamnă deputat, vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Tamara-Dorina Ciofu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată cu adresa PL-x 523 din 27 noiembrie 2013 spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, înregistrată cu nr. 4C5/663 din 29 septembrie 2015.

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 septembrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu referire la prevederile art. 75 din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii, pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez, și care este cea mai importantă celebrare după Bayram.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au examinat proiectul de lege sus-menționat în ședința din 13 octombrie 2015.

La lucrările comisiei a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Amet Varol.

La dezbaterea inițiativei legislative, din totalul de 11 membri ai comisiei, au fost prezenți 10 deputați.

În urma examinării proiectului de lege și a punctelor de vedere exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez, cu un amendament admis, prezentat în Anexa nr.1 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

La dezbateri generale, domnul Zisopol. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Am spus ori de câte ori am avut prilejul și o s-o spun și astăzi, că evenimentele importante ale unei națiuni sunt cele care își au rădăcinile adânc înfipte în istoria acesteia.

În acest context se numără și evenimentul la care am făcut astăzi referire, raportat la istoria musulmanilor din România și de pretutindeni.

În acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale vor vota favorabil.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș-Ionel Gunia:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sărbătoarea Nawrez, sau Nawruz, cum mai este cunoscută, se sărbătorește în Asia, în Caucaz, în Orientul Apropiat și în Dobrogea noastră de aproximativ trei mii de ani.

Considerăm că este o sărbătoare extrem de importantă pentru toată lumea musulmană și, din respect pentru acei musulmani care trăiesc în România, Partidul Național Liberal va vota în favoarea acestei legi, pentru că este un promotor al multiculturalității.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Și eu vă mulțumesc. Alte intervenții din partea grupurilor dacă sunt?

Nemaifiind alte intervenții, trecem la raport.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Art.1. Observații? Nu.

Art. 2, 3, în forma Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

Rămâne la votul final, cu propunere de adoptare.

Trecem la Capitolul respingeri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 march 2021, 21:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro