Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

18. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.7 din Legea nr. 60 din 1991 (republicată) (Pl-x 345/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 345/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

33. Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60/1991, republicată, Pl-x 345/2015.

Inițiatorul. Domnul Cernea. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Mai întâi o precizare. La ora 10,00 eram în clădire, am participat la o conferință a Parlamentului României, a Camerei Deputaților, o conferință dedicată drepturilor omului, mai exact, dreptul la nediscriminare și la egalitate de șanse în societatea contemporană.

Din nefericire, s-a suprapus cu începutul ședinței noastre. A fost mai puțin inspirat ales momentul conferinței, dar chiar mă număr printre acei, nu foarte mulți deputați și parlamentari, care participă la toate ședințele de plen.

Nu în ultimul rând, art. 144, pe care l-ați citat din regulament, nu cred că trebuie interpretat în sensul de a anula art. 69, care prevede termenele până la care trebuie depuse rapoartele. Închid această paranteză procedurală.

Legea de față este o lege care are mare legătură cu toți cetățenii care au ieșit în stradă în 2012, împotriva regimului Traian Băsescu; în 2013 - pentru Roșia Montană și gazele de șist; în 2014 - pentru a se respecta dreptul la vot al cetățenilor români din diaspora; în 2015 - în memoria victimelor de la Clubul Colectiv și pentru o schimbare de substanță în politica din România.

Toți acești oameni au ieșit în stradă, în mod spontan, fără a mai notifica primăria, așa cum legea actuală, a întrunirilor publice prevede. Dar această Lege a întrunirilor publice este foarte veche, precede Constituția României, este de dinainte de momentul adoptării Constituției din 1991. Este o lege care trebuie modificată, iar propunerea de față prevede ca adunările spontane, care sunt generate de evenimente care produc emoții puternice în societate să poată fi permise, așa cum se întâmplă în toate societățile și în țările democratice din Europa, inclusiv în Republica Moldova; Republica Moldova deja are o lege în acest sens. Este absurd să-i amendăm pe acești oameni care participă la astfel de adunări spontane.

În esență, dacă proiectul de lege ar fi respins - are raport de respingere, din păcate - ar însemna că dumneavoastră doriți ca toți acești oameni care au ieșit în stradă, în mod spontan, și săptămânile trecute, să fie amendați. Ar însemna că acest lucru vă doriți. Or, dimpotrivă, este o lege, avem nevoie de reforme cu privire la drepturile civile, avem nevoie de o relaxare a acestor restricții arbitrare și exagerate din legislația actuală depășită, repet, eu cred că nu ar rezista unui examen de constituționalitate acest proiect de lege care încă funcționează, Legea nr. 60/1991.

De aceea, vă rog foarte mult, liderii de grup au această posibilitate, să ceară retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, și pentru unele eventuale ajustări. Eu sunt foarte deschis, putem să retușăm pe ici, pe acolo, dar, în esență, adunările spontane ar trebui recunoscute.

Amintiți-vă că în 1989, în întreaga Europă și în întreaga lume, cetățenii au ieșit să se solidarizeze cu Revoluția română. Au mers în fața ambasadelor României și și-au exprimat solidaritatea cu începutul de democrație din țara noastră. Nimeni nu a fost amendat. Poliția a asigurat, desigur, buna desfășurare a manifestărilor, dar nimeni nu a fost amendat. Ar fi păcat ca astăzi noi să menținem, la 25 de ani de la Revoluție... oamenii care au ieșit la revoluție nu au notificat primăria și regimul comunist că vor să iasă în stradă pentru libertate. De aceea am și numit această lege "Legea Timișoara", în memoria efortului și curajului celor care au ieșit în stradă atunci, în 1989.

Așadar, apelez la liderii de grup - PNL, PSD, UDMR, și ai altor grupuri - să ceară retrimiterea la comisie, pentru o reanalizare a acestui proiect de lege și pentru un nou raport care, sper eu, să fie favorabil. Altfel, mesajul pe care-l transmitem este că toți oamenii care ies în stradă, în anumite conjuncturi, care cer o adunare spontană, ar trebui să fie amendați, așa cum prevede legea actuală.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia. Vă rog. Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, vă rog. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Video in format Flash/IOS

Doamna Simona Bucura-Oprescu:

Domnule președinte,

Onorată asistență,

Vă rog să-mi permiteți să prezint, în acord cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, raportul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Aceasta a fost sesizată, prin adresa Pl-x 345 din 7 aprilie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, asupra propunerii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60 din 1991.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 31 martie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, în sensul simplificării procedurilor legate de declararea prealabilă a adunărilor publice, în situația în care acestea au un caracter spontan, se desfășoară pentru o perioadă scurtă de timp și au un număr redus de participanți.

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisia a examinat propunerea legislativă în ședința din 12 mai 2015.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60 din 1991.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Observații? Da, vă rog. Domnul Cernea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Mai fac precizarea că există inclusiv documente ale unor experți în drepturile omului. Există chiar un document OSCE, pe care l-am citat în expunerea de motive, care spune același lucru: impunerea obligației de a solicita autorizarea oricărei adunări publice reprezintă o restrângere a libertății de întrunire.

De altfel, Constituția României prevede, la art. 36, libertatea întrunirilor, că mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme.

De asemenea, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la art. 11, libertatea de întrunire, garantează acest drept. OSCE afirmă într-o recomandare că adunările spontane... despre adunările spontane se afirmă următoarele: capacitatea de a răspunde în mod pașnic și imediat, adică spontan, unui eveniment, unui incident ori altei adunări ori discurs, este un element esențial al libertății întrunirilor. Evenimentele spontane trebuie privite ca o formă de manifestare firească, și nu una excepțională a unei democrații sănătoase.

În consecință, autoritățile trebuie să protejeze și să faciliteze orice adunare spontană, atât timp cât ea este pașnică prin natura sa.

Observați că la ultimele proteste - le-am și menționat: 2012, 2013, 2014, 2015 -, cu multe mii de oameni în stradă, uneori cu blocarea chiar a circulației, autoritățile române au avut înțelepciunea să nu mai aplice Legea nr. 60/1991. Dacă ar fi aplicat-o, ...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

10 secunde.

... toți oamenii ar fi fost amendați. Așadar, legea aceea nici nu mai este funcțională. Haideți să o și schimbăm, să o aducem la momentul democratic de azi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc. Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ionaș-Florin Urcan:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul PNL din Camera Deputaților, așa cum ați văzut, cât și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului propun respingerea acestei inițiative legislative, pentru motivul că, din punctul nostru de vedere, nu se impune introducerea unei excepții la condiția declarării adunărilor publice. În cazul manifestărilor spontane, trebuie avut în vedere faptul că autoritățile pot fi puse în imposibilitatea de a se dispune măsuri necesare în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale întrunirilor. Termenul "de îndată" ce este în intenția cunoscută aici, este un element important, este oarecum relativ, nu sigur și nici precis, fapt ce ar putea genera evenimente nedorite din punctul de vedere al siguranței cetățeanului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnul Benga, Grupul PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Grupul Partidului Social Democrat va merge pe respingerea acestui proiect de lege. În fond și la urma urmei, la un moment dat, ne punem întrebarea: democrația este a celor mulți sau a celor puțini?

În altă ordine de idei, cred că, de foarte multe ori, se face confuzie între marile adunări populare la care au fost sute de mii de oameni și aceste adunări spontane care, de foarte multe ori, nu pot fi controlate. S-ar putea ca, într-o bună zi, pe o astfel de stare sentimentală, să se adune un grup de tineri la o astfel de adunare și un alt grup de tineri, care face ce face în lumea aceasta în acest moment, aceste acțiuni ale terorismului, să ne creeze o surpriză.

Cred că este foarte corect ca orice fel de adunare care se desfășoară într-o locație pe un domeniu public să aibă o anumită responsabilitate și legiuitorul să poată să răspundă în fața oricărei întâmplări.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc. Alte intervenții? Vă rog. Domnul Mircovici, domnul secretar.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

În 1989, noi, la Timișoara, am cerut ca primele două puncte ale platformei-program a Frontului Democratic Român, creat în 20 decembrie, când Ceaușescu era puternic în București, pluripartitism și alegeri libere, ca expresie firească a nevoii de democrație după atâția ani de dictatură.

Expresia esențială a democrației o reprezintă respectarea legii fără niciun fel de excepție, privită la un moment dat dintr-un anumit punct sau unghi de vedere.

În 1789 a fost una dintre cele mai democratice revoluții, Revoluția franceză, și expresia sau rezultatul unei astfel de revoluții a fost o mare personalitate a istoriei, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, ca emanație a unei revoluții democratice, a ajuns să spună, la un moment dat, că democrația este o perioadă de harababură între două dictaturi. Gândindu-ne la expresia la care a ajuns un om care a fost rezultatul unei democrații și care a fost tânăr la momentul revoluției și nu a fost împotriva ei, este tocmai faptul că au intervenit o serie de alte lucruri care au încălcat acele trei cuvinte pe care Revoluția franceză le-a spus: Liberté, Égalité, Fraternité. Or, în momentul în care vrem să realizăm modificarea unei astfel de legi care asigură și securitatea și care asigură și dreptul celorlalți de a nu fi tulburați, aceasta contravine unei astfel de stări.

De aceea și Grupul parlamentar al minorităților naționale va vota împotrivă; nu împotriva ideii ca oamenii să se întrunească, dar împotriva ideii de a o face fără respectul celorlalți. Or, respectul celorlalți înseamnă respectul legii, domnule coleg.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 1 march 2021, 18:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro