Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 778/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 778/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, PL-x 778/2015 - caracter ordinar, procedură de urgență.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Tohăneanu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege supus dezbaterii vizează în principal modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

În acest context, proiectul de act normativ vizează în principal introducerea conceptului de condiții materiale de primire, care includ: cazare, hrană, materiale de întreținere și igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, transport, care pot fi acordate în natură, sub formă de alocații financiare sau tichete, ori într-o combinație a acestor trei elemente.

De asemenea, se vizează instituirea unor măsuri privind accesul la informații procedurale, la asistență de specialitate, în condițiile legii și la ajutorul public judiciar în materie civilă.

Nu în ultimul rând, se reglementează introducerea solicitanților de protecție internațională în spații închise, special amenajate, pentru verificarea identității declarate, pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecție internațională.

În considerarea acestor aspecte, vă rugăm să adoptați Proiectul de lege de modificare și completare a actelor normative, în forma propusă de cele două comisii sesizate pentru raport.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Raportul? Vă rog, Comisia juridică sau... Cine prezintă raportul?

Cine prezintă raportul? Comisia juridică sau Comisia pentru apărare? PL-x 778.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia juridică a fost sesizată, împreună cu Comisia pentru apărare cu acest proiect de lege.

Senatul, primă Cameră, l-a adoptat pe 2 noiembrie 2015.

Potrivit prevederilor Constituției, Cameră decizională este Camera Deputaților.

Avem aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și s-a solicitat și la Consiliul Superior al Magistraturii care a dat un aviz favorabil.

La ședință au participat 24 din cei 26 de membri.

A fost un raport preliminar pe data de 10 noiembrie, iar pe 17 noiembrie un vot de propunere de adoptare prin raportul comun, cu amendamentele admise.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare? Vă rog, Grupul PNL și apoi domnul Iacoban, Grupul PSD.

Domnul Mihăiță Calimente, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Prezenta lege stabilește regimul juridic al străinilor care solicită o formă de protecție în România, procedura de acordare, încetare și anulare a unei forme de protecție, precum și procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil.

Având în vedere că România a devenit membru al Uniunii Europene în 2007, iar legislația noastră în ceea ce privește azilul și emigranții este anterioară acestei date, și având în vedere evenimentele care s-au desfășurat în ultima vreme, fluxul masiv de emigranți care au sosit în această perioadă, s-a simțit absolut necesară adaptarea legislației, legislația românească la legislația europeană în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor pe care ni le-am asumat în ceea ce privește primirea emigranților în România.

Având în vedere toate aceste reglementări și faptul că România va fi nevoită să adapteze legislația la ultimele evenimente în desfășurare din Europa, Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnule Iacoban, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Suntem astăzi în fața unui act normativ de o importanță majoră, în contextul crizei migranților din întreaga Europă, o criză nemaiîntâlnită după cel de-al Doilea Război Mondial, o criză care nu de multe ori a pus pe picior greșit autoritățile din țările din Uniunea Europeană.

Astfel, astăzi se cere modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 și a Ordonanței nr. 194/2002 privind domeniul azilului și regimul străinilor din România.

Astfel, principalele modificări pe care le aduce acest proiect legislativ sunt: redefinirea unor termeni ceruți de legislația europeană. Trebuie să amintim aici că acest act normativ reglementează legislația românească, adaptează legislația românească la legislația europeană. Și anume, e vorba de condițiile de primire, condițiile materiale de primire, solicitanții necesită garanții procedurale sau de primire speciale.

De asemenea, se lărgesc atribuțiile Inspectoratului General pentru Imigrări, în sensul de a putea folosi servicii de specialitate furnizate de interpreți și traducători sau să poată solicita efectuarea de expertize medico-legale.

De asemenea, sunt multe modificări importante în domeniul materiei azilului. Și anume, câteva dintre ele: renunțarea implicită la cererea de azil, la momentul de față fiind legiferată doar renunțarea explicită, faptul că o cerere de azil nu poate fi respinsă pe motiv că a fost depusă tardiv.

De asemenea, obligația de atribuire a unui cod numeric personal tuturor celor care solicită protecție internațională.

Un lucru foarte important este faptul că se alocă resurse financiare suplimentare Inspectoratului General pentru Imigrări, în scopul asigurării managementului spațiilor închise pentru cazarea acestor solicitanți de azil, ce cuprinde: amenajarea, dotarea logistică, asigurarea personalului de funcționare, materiale pentru activitatea specifică.

De asemenea, se prevede și construirea, începând cu anul 2019, a două noi centre de cazare, la Galați și la Rădăuți, cu o capacitate de 200 de locuri.

Având în vedere aceste lucruri, Grupul PSD din Camera Deputaților susține adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

(Domnul Ovidiu-Cristian Iane dorește să intervină.)

E procedură de urgență, unul singur.

Mulțumesc.

Mergem la dezbatere. Sunt 108 amendamente.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20, dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 30, dacă sunt observații? Nu.

De la 31 la 40? Nu.

De la 41 la 50? Nu.

De la 51 la 60? Nu.

De la 61 la 70, dacă aveți observații? Nu.

De la 71 la 80? Nu.

De la 81 la 90? Nu.

De la 91 la 100?

Până la 108, dacă sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 1 march 2021, 18:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro