Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.234/28-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 827/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, PL-x 827/2015, caracter ordinar.

Are zece amendamente admise, două respinse.

Procedură de urgență.

Domnul secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin această ordonanță de urgență, s-au acordat o serie de facilități fiscale. Vorbim, în principal, de anularea penalităților de întârziere, precum și a 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de plată principale către bugetul general consolidat, administrate de ANAF, restante la data de 30 septembrie 2015.

Susținem forma comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia, domnul Viorel Ștefan, raportul comisiei și apoi la dezbateri generale.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Conform art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei, comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 18 octombrie.

Conform prevederilor Constituției și ale regulamentului, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul a avut favorabil de la Consiliului legislativ.

Are ca obiect de reglementare anularea, în anumite condiții, a penalităților de întârziere, precum și a unor cote din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale către bugetul general consolidat, restante la diverse termene expres prevăzute de actul normativ.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2 la raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face part din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Fiind procedură de urgență, vă rog să ne propuneți și timpul, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Cinci minute, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră timpul propus de președintele comisiei.

Să înceapă votul.

Cu 100 de voturi pentru și un vot împotrivă, timpul propus de domnul președinte Viorel Ștefan a fost adoptat.

La dezbateri generale, grupul PNL, doamna deputat Andreea Paul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal va vota în favoarea acestui proiect de lege. E vorba de facilități fiscale de care vor beneficia contribuabili persoane fizice, persoane juridice sau alte entități, fără personalitate juridică, care datorează obligații de plată menționate în condițiile legii, așa cum a spus și președintele de comisie, fără nicio discriminare.

Dați-mi voie să vă spun însă câteva chestiuni importante. Această lege are caracter excepțional și conjunctural. Sunt atinse mai multe tipuri de obligații fiscale restante la data de 30 septembrie 2015. E vorba de dobânzi și de penalitățile la întârzierile de plată, cu scopul dublu: de a diminua arieratele bugetare și de a stimula mediul de afaceri.

Este o oxigenare a mediului de afaceri. Este vorba de o relație mai corectă dintre contribuabili și instituțiile fiscale. Este vorba de o politică fiscală stimulativă și echitabilă în raport cu buni platnicii și cei care își exprimă dorința de a-și onora aceste obligații restante.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt din partea grupurilor parlamentare? Nefiind alte intervenții, mergem la amendamentele admise, zece la număr.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

Articol unic, care este art.I, dacă sunt observații? Nu.

Art.1, nemodificat? Adoptat.

Lit.a), b), c), dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

d)? e)? f)? Dacă sunt observații? Nu.

Art.2, dacă sunt observații? Nu.

Art.3, dacă sunt observații? Nu.

Cu literele a), b), c)? Nu sunt observații. Adoptate.

Art.4, observații? Nu. Adoptat.

Art.5, observații? Nu. Adoptat.

Art.6?

Art.7?

Art.8?

Art.9?

Art.10, dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

Art.II, art.III, observații? Nu. Adoptate.

Rămâne pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 6 décembre 2019, 1:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro