Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/09-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 03-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016

14. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 660/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 660/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Guvernul României, aveți cuvântul.

Cinci amendamente admise, caracter ordinar.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu:

Având în vedere modificările legislației Uniunii Europene în domeniu, respectiv aprobarea Regulamentului nr. 1305/2013 și Regulamentul nr. 1308/2013, precum și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se impune continuarea măsurilor de stimulare a formelor asociative existente, precum și înființarea, susținerea grupurilor de producători, prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală facilitându-se astfel accesul la echipamente, tehnologii, precum și la creșterea gradului de acces la creditare.

Astfel, proiectul de act normativ are în vedere criteriile generale pentru recunoașterea grupurilor de producători, a organizațiilor de producători, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din care comercializează fructe de pădure silvice. Excepție de la prevederile actului normativ fac organizațiile de producători din sectorul legume-fructe, care este reglementat separat, precum și organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul act normativ cu amendamentele respective.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte Săpunaru, vă rog frumos să prezentați raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, comisia sesizată în fond.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nini Săpunaru:

Ordonanța are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară au examinat inițiativa legislativă menționată mai sus în ședința din 8 decembrie 2015.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 33 de deputați, din totalul de 35.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015, cu amendamentele admise prezentate în anexă la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul Korodi Attila.

Video in format Flash/IOS

Domnul Korodi Attila:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un act normativ bine-venit. Este un instrument în plus prin care putem evita deficiențe ale sistemului agricol și nu numai, cauzate de încetineala și birocrația cu care tot ce înseamnă împroprietărirea terenurilor silvice și agricole se desfășoară în România.

În afara formelor asociative, altă formă de corectare a deficiențelor sistemului agricol nu prea există la ora actuală. Atât Ministerul Agriculturii, din declarațiile pe care le-am văzut zilele acestea, cât și legislația care deja a început să se dezvolte pe acest segment aduc noi și noi instrumente și avantaje.

Despre un lucru trebuie să discutăm: a se asocia pentru a produce împreună, pentru a pune pe piață împreună produse agricole sau silvice, nu este de ajuns. Am văzut că și în acest act normativ lăsăm la latitudinea grupurilor de producători sisteme de penalizare dacă cineva din grup nu își îndeplinește obligațiile.

Experiența în zonă a legumiculturii arată că în diferite momente, în diferiți ani care sunt mai productivi sau mai puțin productivi, în care prețul este mai mare sau mai mic, aceste grupuri de producători, dacă nu sunt foarte strict reglementate și dacă nu au instrumente legale destul de bune, ca cei care au intrat în acest grup de producători să fie nu numai avantajați, ci să aibă și obligații, dacă nu dăm destule instrumente de genul acesta, atunci ele nu vor funcționa.

De aceea, atragem atenția, din partea UDMR, să ne aplecăm asupra acestui instrument și să dăm destule chei legislative juridice, ca toți cei care conduc și coordonează aceste grupuri de producători, în momente dificile, în care să zicem prețul este foarte mare, fiecare individual are capacitatea să pună pe piață produse și să nu folosească sistemul grupului de producători, să nu poată să facă, pentru că atunci otrăvim acel instrument care a fost creat să ajute și în situații în care prețul este scăzut, în care piața este foarte proastă.

Mulțumim.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Scarlat.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul George Scarlat:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal va susține acest act normativ, întrucât el vine în sprijinul producătorilor și autorității din cadrul Ministerului Agriculturii.

Prin excepție de la art. 1, de fapt, grupurilor de producători și organizațiilor de producători li se permite și li se menține recunoașterea. În cazul în care producția comercializată într-un an afectat de calamitate naturală sau de un dezastru natural, potrivit legislației în vigoare, pentru a nu mai permite distrugerea - așa cum spunea și colegul Korodi - vizavi de constrângerea grupurilor și organizațiilor de producători, întrucât și așa sunt puține în România, și, dacă prin legislație noi venim și le constrângem la plafon limitat, vizavi de valoarea producției comercializate, ele vor dispărea.

În concluzie, Grupul Partidului Național va susține acest act normativ.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt?

Dezbateri generale. Da, da, aveți voie doi, este în procedură de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Intervenția mea este punctuală și se referă sau cuprinde două întrebări pentru minister: dacă ați elaborat normele metodologice, domnule secretar de stat, pentru aplicarea acestei ordonanțe? Și, a doua întrebare, dacă puteți să ne spuneți, în momentul de față, să ne dați o cifră privind înființarea acestor grupuri de producători și pe domenii? Puteți să ne spuneți în ce domenii sunt mai aplicate, unde nu sunt mai aplicate? Pentru că, până la urmă, responsabilitatea pe partea agricolă este a dumneavoastră, pe partea silvică este a Ministerului Mediului și eu cred că Parlamentul României poate avea informațiile necesare privind aplicarea acestei ordonanțe foarte, foarte importante din prisma absorbției fondurilor europene.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt?

Domnul Daea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte al Camerei.

O intervenție scurtă care s-a impus, dat fiind faptul că gradul de interes pentru actul normativ a fost exprimat aici de colegii care participă la configurația decizională în Camera Deputaților, motiv pentru care anunțăm, cu respectul cuvenit, că și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se înscrie în această notă de interes. Ba, mai mult decât atât, a avut inițiativa creionării actului normativ, motiv pentru care succesul în Parlament este comun și este bine-venit.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Intrăm pe amendamentele admise.

Primul, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al patrulea, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al cincilea amendament admis, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Merge la votul final. Are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 19:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro