Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/15-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 07-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016

23. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 422/2015) (rămasă pentru votul final)

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

38. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul. Din partea Comisiei pentru politică externă și Comisiei pentru apărare, cine prezintă raportul?

Secretarul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul deputat Benga, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Guvernul nu susține propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ.

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în sensul modificării termenelor de valabilitate a pașapoartelor, precum și al stabilirii unor termene referitoare la soluționarea cererilor privind eliberarea unor pașapoarte simple electronice, ori a unui pașaport simplu temporar.

Astfel, se propune modificarea valabilității pașaportului, după cum urmează: 3 ani - până la vârsta de 12 ani; 5 ani - până la vârsta de 18 ani și 10 ani - pentru vârstele între 18 și 70 de ani și fără nicio limită de vârstă - peste 70 de ani.

Deputații membri ai Comisiei pentru politică externă și ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți la lucrările comisiei, conform listelor de prezență.

În urma dezbaterii propunerii legislative, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, reuniți în ședința din 4 iunie 2015, au transmis Comisiei pentru politică externă raportul preliminar de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

În urma opiniilor formulate și a finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Sunteți inițiator, știu, aveți...

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt unul dintre co-inițiatorii acestui act normativ. Până la urmă, propunerea legislativă se referea la faptul ca durata de valabilitate a pașaportului să nu mai fie de 5 ani, să fie de 10 ani.

Eu, din raportul, sincer să fiu, de respingere, n-am înțeles de ce s-a respins această inițiativă legislativă. Ea a fost discutată și cu reprezentanții diasporei, știam doleanța lor, venea în întâmpinarea lor, dar n-am înțeles de ce în cele două comisii - pentru apărare și pentru politică externă - s-a luat decizia să se respingă. Și aș fi vrut să văd motivul.

Să ni se spună, domnule, știți, au venit firmele respective și au spus, domnule, e mai bine să le facem la 5 ani, că luăm și noi mai mulți bani de la Guvern, dar dacă facem la 10 ani, se înjumătățește. Sau eu știu, poate o fi un alt argument pe care îl au cele două comisii, nu? Să ni-l spună public aici. De ce s-a respins acest act normativ?

Nu-i corect așa, nu e bine să știm toți? Nu, lasă votul, domnule, deci una-i votul și alta e motivarea votului. Motivarea votului e foarte importantă, pentru că, după părerea mea, inițiativa legislativă venea în sprijinul celor care ne-au mandatat să facem o astfel de propunere.

Vom vota împotriva respingerii, să știți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, aș vrea să vă spun... comisiile reunite au votat în unanimitate respingerea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Despre ce vorbim aici?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Adică n-aș vrea să planeze o situație de suspiciune asupra colegilor care sunt din partidul dumneavoastră sau din alte partide, colegii au votat în unanimitate. Decizia aparține comisiei permanente, este un vot de recomandare, da, în unanimitate. Da?

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai dorește nimeni.

Domnul Calimente Mihăiță?

Păi, sunt două intervenții de grup parlamentar, domnule...

Nicio problemă, nu mai doriți.

Mulțumesc foarte mult.

Bun, nefiind amendamente admise sau respinse, merge la votul final, are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 16:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro