Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/24-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (comună)
24-02-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 16-03-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016

15. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ (Pl-x 12/2016) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 12/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ.

Inițiatorii?

Comisia. Domnul Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 din regulament, Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate pentru dezbateri în fond a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 și Legii nr.554/2004, în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ.

Potrivit prevederilor art.75, Camera Deputaților este prima Cameră.

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observații și propuneri.

Guvernul a trimis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din domeniul administrației publice locale, prin care se instituie noi atribuții pentru prefecți, cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri locali și județeni, precum și privind transmiterea unui punct de vedere motivat în considerarea nelegalității actelor administrative emise de autoritățile administrației publice locale, fără a exista un raport de subordonare și fără a fi afectată autonomia locală.

În conformitate cu prevederile art.61-63 din Regulament, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat inițiativa legislativă în ședințe separate.

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că expunerea de motive a inițiativei este extrem de sumară, nerespectând dispozițiile Legii nr.24/2000.

Membrii comisiilor au constatat, de asemenea, că atribuțiile date în sarcina prefectului nu pot fi duse la îndeplinire în mod corect, iar emiterea unui punct de vedere de către prefecți ar echivala cu realizarea unei proceduri prealabile atacării actelor în contencios administrativ, creând, dincolo de contradicția cu alte articole ale legii, premisele unor vicii de neconstituționalitate în raport cu art.123 alin.(5) din Constituție.

Membrii comisiei au hotărât, separat, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei raport de respingere a acestei propuneri legislative.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu.

Avem raport de respingere. Legea merge la votul final.

Poftiți, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001și modificarea Legii nr.115/2015, precum și Legii nr. 393/2004, dar și a Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților, așa cum a prezentat și antevorbitorul meu, va fi respinsă, pentru că noi avem încredere în colegii pe care i-am mandatat să ne reprezinte în Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Cu ocazia dezbaterilor din ședința comună a Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, s-a constatat că expunerea de motive a inițiativei legislative este extrem de sumară, nerespectând dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor acte normative, nefiind precizate corect elementele obligatorii din cuprinsul instrumentului de prezentare și motivare.

Expunerea de motive face precizarea că, în cazul în care prefectul se află în imposibilitatea de a participa la validarea și invalidarea mandatelor, aceasta se va face de către subprefectul care îi ține locul.

Textul propus pentru art.30 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 nu face referire la acest text, din text eliminându-se referirea la reprezentantul său, așa cum este prevăzută de lege. Deci o primă eroare.

Prin redactarea propusă pentru art.31 alin.(3) din Legea nr.215, rezultă că invalidarea mandatului poate interveni doar în situația constatării uneia dintre cele trei situații enumerate exhaustiv în text, respectiv: încălcarea condițiilor de eligibilitate, dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii, sau dacă a intervenit pierderea calității de membru al partidului politic sau organizației minorităților naționale pe listele cărora a fost ales.

În ceea ce privește actele administrative, procedura acestora este de adoptare, în cazul în care decizia aparține unui organ colegial, cum este cazul consiliilor locale, și de emitere, în cazul în care decizia aparține unui organ unipersonal, cum este cazul prefectului sau primarului.

Modificarea propusă la art.311 alin.(1) din Legea nr.215/2001 nu este adecvată, deoarece prefectul emite, și nu adoptă ordine.

Modul de redactare a textului propus pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 care se referă la emiterea unui punct de vedere de către prefect ar echivala cu realizarea unei proceduri prealabile, creând premisele unor vicii de neconstituționalitate în raport cu art.123 alin.(5) din Constituție.

Apreciem că nu se justifică intervenția legislativă asupra Legii nr.554/2004 și a Legii nr.340/2004, în sensul instituirii în sarcina prefectului a obligației de a formula către emitent un punct de vedere motivat, în considerarea nelegalității actului, fapt ce ar echivala cu obligația realizării unei proceduri prealabile atacării în contenciosul administrativ.

Considerăm, de asemenea, că trebuie avut în vedere numărul mare al unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ pentru care prefectul ar trebui să realizeze prin ordin validarea sau invalidarea individuală a mandatelor de consilieri locali, cu participarea obligatorie la ședințele de constituire a acestor consilii, lucru imposibil, în termen maxim de 30 de zile de la data desfășurării alegerilor, în care ar trebui să se desfășoare această procedură, precum și faptul că, în această perioadă, prefectul trebuie să-și îndeplinească și celelalte atribuții și prerogative prevăzute de lege.

Având în vedere cele menționate mai sus, Grupul parlamentar al PNL va vota raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și cel al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, care recomandă respingerea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Legea merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 8 martie 2021, 21:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro