Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 16-03-2016

Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016

24. Supunerea la votul final:  
  24.7 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (adoptat)
 
consultă fișa PL nr. 829/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Legea este ordinară. Procedură de urgență.

Comisiile pentru agricultură și pentru buget vă propun adoptarea proiectului de lege.

Voturi pentru? 233 voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Deputați prezenți care nu doresc să-și exprime votul? Nu sunt.

Din 234 de deputați prezenți, 233 de deputați au votat pentru. Adoptat.