You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-04-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016

27. Supunerea la votul final:  
  27.31 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 267/2015). (adoptat)
 
see bill no. 267/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la categoria legi organice, adoptări.

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul?

Cu 215 voturi pentru și o abținere, propunerea legislativă a fost adoptată.