Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/21-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 13-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016

24. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 282/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 282/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Și discutăm de Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Pl-x 282/2014.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Îl invit pe domnul președinte Mihai Lupu, președintele Comisiei pentru transporturi. Raport comun Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii, raport comun, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.61 al Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu modificări, cele trei comisii au dezbătut propunerea legislativă și documentele conexe în ședințe separate.

La lucrările celor trei comisii au participat 18 deputați din totalul de 26 de deputați membri ai Comisiei juridice. La lucrările Comisiei pentru industrii au fost 17 deputați din 18 membri, la Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 19 deputați din 20 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.56 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu mulțumesc.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Avem cinci amendamente.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Articolul unic? Observații? Nu.

Art.33? Nu.

Art.94?

Și art.II prin care se propune eliminarea?

Mulțumesc.

Rămâne la votul final.

Suspendăm până la ora 13,00, când începe ședința de vot final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 février 2020, 8:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro