Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.79/28-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 20-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 aprilie 2016

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 740/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Din partea Guvernului, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cezar Radu Soare (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015, proiect de act normativ care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din mai multe domenii de activitate, și anume: modificarea Legii nr. 215/2001, completarea art. 82 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, completarea cu o nouă literă g) a art. 495 din Legea nr. 227 privind Codul fiscal, abrogarea prevederilor alin. (4) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Față de acestea, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege în forma propusă prin raportul comisiilor.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia. Comisia pentru buget.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată pe dezbatere pe fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Conform art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din mai multe domenii de activitate, respectiv: Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Deferendelor Relative la Investiții, Legea educației naționale nr. 1/2011. Totodată, se asigură armonizarea acestora cu alte acte normative.

În conformitate cu art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 5 aprilie 2016.

Din totalul celor 33 de membri ai comisiei au fost prezenți la dezbateri și au votat 32 de deputați.

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenți, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerul Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, cu amendamentele admise prezente în anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr. 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Domnul Ialomițianu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 cuprinde foarte multe domenii de reglementare. Din păcate, unele n-au nicio legătură, adică n-au legătură între ele.

Sigur că fostul Guvern a vrut să raporteze mai puține ordonanțe, dar, de fapt, le-a inclus într-o singură ordonanță și eu sunt convins că va fi greu de aplicat în practică, pentru că, fiind domenii diferite, sigur creează și anumite confuzii.

Sigur, sunt o serie de aspecte importante reglementate de această ordonanță. Mă refer la îmbunătățirea calității activității din compartimentele financiar-contabile din instituțiile publice de la nivel local, acei șefi de compartimente trebuie să dețină certificatul de atestare privind cunoașterea sistemului european de conturi, adică să cunoască ceea ce înseamnă deficitul ESA.

Sunt aspecte importante reglementate referitor la competența primarilor sau a secretarilor din primării sau altor persoane desemnate de prefect, atunci când consiliile locale sunt dizolvate sau primarii sunt demiși din funcție.

Lucrul acesta n-ar fi fost necesar dacă fostul Guvern ar fi organizat alegerile locale la timp, sigur că n-a respectat legea și atunci era nevoie ca primarii care nu mai aveau un consiliu local, să primească anumite competențe legat de aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor.

Sperăm că situații de genul acesta să nu mai întâmpinăm, pentru că, de fapt, consiliile locale sunt cele care decid în numele comunității, iar primarii pun în execuție. Este chiar și o incompatibilitate. Adică tu centrezi, tu dai cu capul. Adică primarul aprobă impozitele, primarul răspunde de încasări. Primarul aprobă bugetul, primarul îl pune în aplicare. Sunt lucruri care numai la noi se întâmplă, în alte țări lucrurile acestea nu se întâmplă. Mă refer la țările democratice.

Sunt și alte aspecte care au fost reglementate legat de reorganizarea Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili.

Sigur că e un lucru bun că această instituție are calitatea de persoană juridică. Poate era bine și o recomandare pentru Ministerul de Finanțe: dacă această direcție avea și trezorerie, pentru că se întâmplă multe lucruri la marii contribuabili. Evidențele nu sunt foarte clare, compensările nu se fac la timp.

Având în vedere aspectele pozitive, Grupul PNL din Camera Deputaților va vota în favoarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Da, mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Ordonanța nr. 41 produce efecte. Proiectul de lege de acum este clar că vine să ducă la nivel de lege modificările care au fost necesare a se introduce în diversele legi și, în general, în legislația care guvernează activitatea UAT-urilor, a unităților administrativ teritoriale.

Aici nu este vorba despre lucruri făcute cu un anumit interes. Interesul comun este acela ca ele să funcționeze, pentru că după legislația generată în anii anteriori, existau situații de blocaj efectiv și aici m-aș referi, în primul rând, la situațiile în care consiliile locale ar fi fost dizolvate și aici, normal, trebuia dată prefectului acea împuternicire ca din supleanți să convoace și să regenereze consilii locale care apoi să poată să ia decizii, din supleanți.

De asemenea, este de remarcat faptul că puteai să aduci un blocaj în unitățile administrativ-teritoriale pentru faptul că anumiți conducători ai departamentelor financiar-contabile nu erau în postura și în posibilitatea de a intra în posesia atestatelor și atunci trebuia prorogat acest termen, cum face acest proiect de lege, cu doi ani și mult mai multe alte măsuri pe care le considerăm corecte și pe care Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat le va vota.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vă rog, domnule profesor.

Deschideți microfonul, domnule profesor.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Salut pe toată lumea.

De ce iau cuvântul? În această ordonanță este o prevedere foarte importantă referitoare la Codul fiscal pe care l-am votat nu demult. A apărut o inadvertență, ca să mă exprim elegant. Niște măsuri, facilități fiscale care au fost acordate beneficiarilor Ordonanței nr. 35, ca și Legii nr. 118 au fost eliminate. Adică, cei care au suferit în anii comunismului au rămas cu scutirile, cei care au suferit din motive etnice în anii regimurilor Antonescu și așa mai departe nu au mai fost cuprinși cu scutiri. Se crea o nedreptate socială, o discriminare, o inegalitate.

Grupul minorităților naționale a depus un amendament pentru reintroducerea situației de egalitate și de nediscriminare între cele două categorii de beneficiari.

Comisia pentru buget, finanțe și Ministerul Finanțelor Publice au înțeles motivele, rațiunea și normalitatea și s-a propus prin această propunere legislativă de aprobare a ordonanței să se corecteze și acest lucru.

Eu vă mulțumesc tuturor, în primul rând, Ministerului Finanțelor, care a înțeles mesajul nostru, mulțumesc Comisiei pentru buget, finanțe și mulțumesc anticipat colegilor deputați care trebuie să urmărească în toate starea de normalitate și în niciun caz de discriminare.

Atât am avut de spus. Votăm pentru și Grupul minorităților naționale.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule profesor. Dezbateri.

Intrăm în dezbaterea pe articole. Avem 19 amendamente admise și 4 respinse.

Art. I. Obiecții? Aprobat.

Art. 1 b). Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Art. II. Aprobat.

Art. III. Aprobat.

Art. III. Amendament respins. Nu.

Art. IV. Aprobat.

Art. V. Amendament admis. Aprobat.

Art. V. Amendament respins. Nu.

Art. 180. Obiecții, comentarii? Adoptat.

Art. 181. Obiecții, comentarii? Adoptat.

Art. 182. Adoptat.

Art. 183. Adoptat.

Art. 456. Adoptat.

Art. 464. Adoptat.

Art. 469. Adoptat.

Art. 476. Adoptat.

Art. 477. Adoptat.

Art. 485. Adoptat.

Art. 495. Adoptat.

Art. VI. Amendament admis. Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. VI. Amendament respins. Nu.

Art. VII. Adoptat.

Art. VIII. Adoptat.

Art. IX. Adoptat.

Art. X. Adoptat.

Art. XI. Adoptat.

Art. XI. Amendament respins. Nu.

Art. XII. Adoptat.

Art. XIII. Adoptat.

Art. XIV. Adoptat.

Mulțumesc. Vot final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 septembrie 2022, 8:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro