Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.79/28-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 20-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 646/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri privind stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul din partea Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicușor Marian Buică (secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Crearea cadrului legal pentru decontarea cheltuielilor care au fost finalizate pe POS mediu și pe POS PNDR, în perioada 2007-2013, și decontarea acestor sume către Comisia Europeană sunt elementele care definesc această ordonanță de urgență. A fost nevoie pentru a reveni în sistemul de decontare cu Uniunea Europeană. Susținem varianta cu amendamentele adoptate în comisie.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, domnul deputat Viorel Ștefan.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și doamnelor,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei, comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

Conform prevederilor art. 75 din Constituție și art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în 6 octombrie 2015.

La întocmirea raportului am avut în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, al Comisiei pentru politică economică, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene, prin identificarea unor proiecte finanțate din surse naționale, a căror finanțare să fie transferată către Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Pentru amendamente, propun un timp de dezbatere de 10 minute.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Avem 11 amendamente admise.

Luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurelian Mihai:

Vă mulțumesc.

Având în vedere o rată de absorbție de 58% a fondurilor structurale și de coeziune aferente exercițiului financiar 2007-2013, este necesară adoptarea Proiectului de Lege de modificare a Ordonanței nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

Așadar, este imperios necesar implementarea în regim de urgență a unor măsuri de urgență pentru identificarea și accelerarea ritmului demarării acestor proiecte, alinierea tuturor mecanismelor de plată, dar și pentru asigurarea sumelor necesare în această perioadă pentru plata obligațiilor autorității de management către beneficiari.

În contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 și 2014-2020, anul 2015 reprezenta un an esențial pentru România, pentru începerea implementării efective a fondurilor structurale și de investiții pentru această perioadă care va urma, 2014-2020.

Ținta este aceea de a atinge rata de absorbție de 100% a fondurilor europene, motiv pentru a crea milioane de locuri de muncă, inclusiv în beneficiul românilor care doresc să se repatrieze, astfel că oportunitatea deschiderii de noi afaceri pentru repatrierea acestor oameni este bine-venită.

Ceea ce vreau să spun eu este că, în momentul de față, comparația cu state precum Polonia și Cehia este una care lasă de dorit în ceea ce privește rata de absorbție actuală a fondurilor europene, motiv pentru care România trebuie să facă tot posibilul pentru ca aceste fonduri europene să fie folosite. Astfel, poate reușim să mai stăvilim un pic acest fenomen al exodului românilor către spațiul european sau în afara Europei, unde se află peste 20% din populația României.

Așadar, Partidul Național Liberal susține adoptarea Proiectului de Lege cu privire la adoptarea Ordonanței nr. 34/2015.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt? Nu mai sunt.

Intrăm pe amendamente.

Primul amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al treilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al patrulea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al cincilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al șaselea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al șaptelea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al optulea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al nouălea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al zecelea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Al unsprezecelea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege merge la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 13 décembre 2019, 15:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro