You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-05-2016

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016

32. - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2013 al Autorității de Supraveghere Financiară.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2014 al Autorității de Supraveghere Financiară.

   

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 42, Raportul de activitate pentru anul 2013 al Autorității de Supraveghere Financiară.

Și la punctul 43 același raport, pentru anul 2014.

Domnule Viorel Ștefan, domnule deputat, vă rog. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, au fost sesizate de Birourile permanente reunite în vederea întocmirii raportului comun asupra Raportului Autorității de Supraveghere Financiară pe 2013. (Discuții la prezidiu.)

Raportul ASF prezintă analiza evoluției piețelor supravegheate, activitatea autorității, precum și execuția bugetară, situațiile financiare ale ASF în 2013.

Comisiile sesizate, luând în dezbatere raportul Autorității de Supraveghere Financiară, supun plenului Parlamentului pentru dezbatere, raportul anual pe 2013 al ASF-ului, cu precizarea că procedura nu presupune a fi supus votului acest raport.

Vă mulțumesc.

Pentru 2014, raportul de activitate al Autorității de Supraveghere Financiară.

Aceleași comisii de specialitate au fost sesizate în vederea întocmirii raportului comun asupra Raportului Autorității de Supraveghere Financiară pe 2014.

Raportul a fost transmis Parlamentului, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012.

Potrivit ordonanței menționate, ASF s-a înființat ca autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică independentă autofinanțată, care exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra piețelor, instituțiilor, activităților și instrumentelor financiare nebancare. S-a înființat prin preluarea activităților... activelor și pasivelor instituționale, funcțiilor și atribuțiilor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare, a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Raportul pe 2014 reflectă încheierea unui proces de redefinire a structurii și a modelului operațional, ca urmare a fuziunii celor trei entități, care au compus ASF, proces de reformă care s-a desfășurat pe parcursul a trei etape, care au vizat structura organizațională și guvernanța, alinierea salariilor din toate structurile autorității la nivelul unor poziții și funcții similare din piața financiară, precum și încadrarea personalului în noul stat de funcții, prin concursuri interne organizate atât pentru funcțiile de conducere, cât și pentru cele de execuție.

Impactul procesului de restructurare s-a concretizat în reducerea cheltuielilor cu personalul atât în sume absolute, cât și ca pondere în total venituri.

Raportul anual este structurat pe următoarele componente: analiza evoluției piețelor supravegheate de ASF, raportul de activitate al ASF, execuția bugetară, situațiile financiare, raportul de audit, obiectivele asumate și strategia pentru 2015.

Comisiile sesizate, luând act de prezentul raport, îl supun, spre dezbatere, plenului reunit al Parlamentului, cu precizarea că raportul nu va fi supus votului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă mulțumesc.

Dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri? Nu.

Luăm act de prezentarea rapoartelor.

Vă mulțumesc.