Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.106/22-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 15-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (PL-x 58/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 58/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, PL-x 58/2016.

Din partea Guvernului? Vă rog, doamnă secretar de stat, doamna Anca Chiser.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Anca Magdalena Chiser (secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri):

Acest proiect de act normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 în sensul determinării categoriilor de operatori economici cărora le sunt aplicabile dispozițiile acestei ordonanțe, stabilirea termenelor de prezentare în vederea aprobării bugetelor pentru fluidizarea procesului de programare bugetară și alinierea la procedura de aprobare a bugetului de stat, precum și a contravențiilor și a organelor abilitate să le aplice.

Vă propunem adoptarea acestui proiect de act normativ.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Viorel Ștefan, președintele comisiei pentru buget, raport comun Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație.

Domnule președinte, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, sau dețin direct sau indirect o participare majoritară.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituție și art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în ședința din 2 martie 2016. S-au primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, Comisia pentru muncă, Comisia pentru politică economică.

Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța nr. 26/2013, în sensul următor: modificarea termenului de prezentare a bugetului și a termenului până la care se pot aproba rectificări ale bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau autoritatea organelor administrației publice centrale sau locale, eliminarea obligației de a supune spre aprobare Guvernului României bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici pentru care s-a deschis procedura insolvenței, obligativitatea pentru operatorii economici aflați în subordinea, coordonarea sau autoritatea organelor administrației publice centrale de a prezenta Ministerului Finanțelor Publice bugetul de venituri și cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei, cele două comisii au dezbătut în ședințe separate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale, dacă sunt? Da, Grupul PNL, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Asistăm astăzi, de fapt, în ultima perioadă, la un fenomen fără precedent, poate putem să-l comparăm cu perioada de dinainte de 1989, când cream socialismul multilateral dezvoltat, pentru că astăzi în loc să facem un lucru care este normal într-o societate cu aplecare spre piață, noi, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, la comune, la orașe, la municipii, la județ, constituim și întărim sectorul de stat. Constituim întreprinderi foarte multe, fiecare unitate are una-două sau mai multe întreprinderi pe care le administrează într-un fel sau altul, județele la fel, chiar ministerele la anumite ramuri pe care le dezvoltă au o grămadă de întreprinderi, ceea ce pentru o economie de piață este un lucru foarte rău.

De aceea, din 1990 până acum, căutăm să întărim disciplina financiară pentru aceste societăți comerciale, regii autonome și iată că după 30 de ani tot nu găsim antidotul pentru a crea un sistem al societăților comerciale funcțional.

Ne-am chinuit foarte mult să privatizăm întreprinderile din perioada socialistă a României și iată că acum începem să creăm altele la loc, dar cu totul pe alte sisteme, pentru că nu găsim modalitatea prin care acestea să creeze plusvaloare în România, dimpotrivă, creează găuri, găuri pe care le acoperim din taxele și impozitele noastre.

Nu mi se pare normal ca acest lucru să continue, ar trebui să găsim o modalitate să încetăm acest mod de dezvoltare a României, să ne gândim cum să creăm un sector al întreprinderilor mici și mijlocii viabil care să aducă plusvaloare, care să reprezinte, așa cum reprezintă în lumea întreagă, motorul dezvoltării economice într-o societate.

Eu cred că, la un moment dat, acest lucru va da de gândit atât Parlamentului României, cât și Guvernului, pentru că nu putem merge la infinit cu găurile negre, cu cheltuirea resurselor populației pentru satisfacerea unor astfel de interese și să ne îndreptăm, într-adevăr, spre o societate care să funcționeze în sistem privat, cu adevărat privat, pentru care eficiența economică să primeze.

Sigur că vom vota această lege pentru că face într-un anumit fel o rectificare a funcționalității acestui sistem de stat, dar, încă o dată, nu asta este soluția pentru România.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă sunt?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Are caracter ordinar.

Trecem la inițiativele care au propunere de respingere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 14 décembre 2019, 9:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro