Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.126/19-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 13-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 (PL-x 307/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 307/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 - PL-x 307/2016.

Guvernul?

Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Victor Micula (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord reprezintă o etapă procedurală în parcursul Muntenegrului spre calitatea de membru cu drepturi depline al NATO.

Prin ratificarea acestui protocol, România își exprimă consimțământul pentru ca Muntenegrul să devină al 29-lea membru al Alianței Nord-Atlantice. Un Muntenegru ancorat ferm în comunitatea euroatlantică va deveni un actor credibil și predictibil în regiunea Balcanilor de Vest, un model pentru regiune, dar și un câștig strategic valoros pentru Alianță.

În contextul actual de securitate, atât regional, cât și internațional, continuarea procesului de extindere constituie o garanție suplimentară a menținerii și consolidării credibilității Alianței în raport cu provocările externe.

România a fost unul dintre susținătorii marcanți ai politicii ușilor deschise, din această perspectivă, decizia miniștrilor de externe NATO, din decembrie 2015, de a adresa Muntenegrului invitația de a adera la Alianță a demonstrat în mod ferm și fără echivoc că Alianța Nord-Atlantică își respectă angajamentele luate față de statele aspirante de a le evalua performanțele în mod individual, fără a se lăsa influențată de factori externi.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să sprijiniți acest proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

O rog pe doamna Natalia Intotero să prezinte raportul Comisiei pentru politică externă, vicepreședinte al comisiei.

Video in format Flash/IOS

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016, transmis Comisiei pentru politică externă spre dezbatere în fond, aceasta fiind și primă Cameră decizională.

Consiliul Legislativ, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil această inițiativă legislativă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord.

Protocolul reprezintă un amendament la Tratatul NATO, care va intra în vigoare după ratificarea de către celelalte 28 de state membre, urmând ca, după îndeplinirea acestei proceduri, Secretarul General al NATO să adreseze Guvernului muntenegrean invitația oficială de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord.

Admiterea Muntenegrului ca membru cu drepturi depline este o dovadă a politicii ușilor deschise a NATO și va contribui la consolidarea stabilității și securității regiunii noastre și a spațiului euroatlantic.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru politică externă au examinat inițiativa legislativă și avizele aferente în ședința din data de 6 septembrie 2016.

Întrucât în traducerea oficială în limba română a protocolului s-a constatat o eroare materială, Ministerul Afacerilor Externe a transmis varianta corectă a traducerii, care este anexată prezentului raport.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, 19 mai 2016.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. La dezbateri generale, grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Ionuț Stroe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ionuț-Marian Stroe:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În contextul noilor provocări de securitate europene, România nu poate fi decât de acord și nu poate fi decât un susținător al aderării Muntenegrului la Spațiul Euroatlantic, cum, de altfel, România s-a poziționat, ca de fiecare dată, ca un susținător al politicilor ușilor deschise.

Practic continuarea acestui proces de extindere constituie încă o garanție cu privire la consolidarea Alianței în raport cu provocările apărute în planul securității internaționale.

Prin ratificarea acestui protocol, România își exprimă consimțământul pentru ca Muntenegru să devină membru cu drepturi depline al NATO, al douăzecișinouălea membru, acest fapt fiind, practic, o recunoaștere a eforturilor depuse de Muntenegru pentru implementarea reformelor atât de necesare și pentru atingerea standardelor tehnice, pentru a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice.

Prin urmare, Partidul Național Liberal va vota în favoarea acestui proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu mai sunt alte intervenții. Rămâne la votul final. Are raport de adoptare; caracter ordinar.

Trecem la secțiunea Reexaminări.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro