Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.144/17-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 11-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori (PL-x 345/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 345/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Este vorba de Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori. Este vorba...

Domnule Nicolăescu, mă urmăriți...?

Este vorba de PL-x 345/2014, Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori.

Bun. Inițiatorii? Nu.

Comisia pentru buget, domnul președinte Viorel Ștefan, Comisia pentru buget și Comisia juridică.

Domnule Viorel Ștefan, să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru buget și Comisia juridică au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în vederea întocmirii unui raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă.

Conform art. 75 din Constituție, art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Capitolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, cu o nouă secțiune, Secțiunea a 2-a, în vederea protejării consumatorilor care au credite într-o monedă străină, de majorare a ratelor bancare, cauzată de fluctuațiile cursului de schimb valutar, prin acordarea acestora, a posibilității de a opta pentru conversia creditelor din moneda străină în lei, fără comisioane, costuri adiționale sau garanții suplimentare.

Proiectul a fost avizat favorabil, cu observații și propuneri, de către Consiliul Legislativ.

Guvernul, prin reprezentanții săi, prezenți la dezbatere, a susținut proiectul, cu observațiile și propunerile formulate de Banca Națională a României, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat favorabil, cu amendamente admise, iar Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru buget și Comisia juridică au examinat proiectul, în ședința din 4 octombrie 2016 și în ședința din 10 octombrie 2016. La lucrări au fost prezenți membrii celor două comisii, conform listelor de prezență. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Băncii Naționale, Asociației Naționale a Băncilor și Consiliului Patronatelor Bancare din România.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună, spre dezbatere și adoptare, plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1.

În cursul dezbaterii, cele două comisii au respins amendamentele care se regăsesc în Anexa nr.2 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Timp de dezbatere, 10 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Nu este în procedură de urgență.

Domnul vicepreședinte Ciprian Nica are niște erori materiale de tehnică legislativă.

Vă rog să le prezentați, domnule vicepreședinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Pe tehnică legislativă, vi le enumăr pe toate.

1. La art. 491 alin. (4), sintagma "alineatelor anterioare" se înlocuiește cu alineatele de la 1 la 3. La poziția 7 din centralizator.

2. De asemenea, la poziția 9 din centralizator, la art. 492 alin. (2) se elimină sintagma "după intrarea în vigoare a prezentei legi".

3. Și la poziția 16 din centralizator, la art. II alin. (3) se completează cu "art. 492 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50", și textul curge mai departe.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Intervenții din partea Grupurilor parlamentare dacă sunt?

Da, vă rog, Grupul UDMR, liderul grupului, domnul deputat Máté András-Levente.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Mulțumesc.

Colegii liberali spun să lupt. Da, într-adevăr, Grupul UDMR a luptat pentru această idee încă... cu un proiect de lege din anul 2013.

Nu ne supărăm că ați preluat ideea noastră, depusă în acea inițiativă din 2013, când am spus că da, e nevoie de conversia acestei monede și la cursul istoric, fapt pentru care susținem această inițiativă.

Dar, pe lângă problemele enumerate de domnul deputat, vicepreședintele Comisiei juridice, eu v-aș sugera să corectăm și la punctul 7 din tabel, la amendamente admise, care se referă la alin. (4), și să corectăm "instituția financiară nonbancară", cu "instituția financiară nebancară", că așa este corect și apare în legislație această denumire.

Și, cum spuneam, susținem această inițiativă, dar de acum spun că solicităm eliminarea de la criteriile de eligibilitate a acelui prag de 50% gradul de îndatorare.

Eu cred că acest punct 2 de la art. III trebuie eliminat, pentru că poate da naștere la interpretări greșite. Nu se spune exact dacă se referă la consumatorul singur, consumatorul codebitor ș.a.m.d.

Eu, atunci când trecem la vot pe articole și pe puncte, domnule președinte, solicit eliminarea acestui punct 2.

În rest, susținem inițiativa.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Vreți să interveniți? Dacă nu, nu.

Nu, nu, nu, vreți să susțineți amendamentul? Când ajungem la amendamentul de la poziția 17, este un amendament pe care îl puteți susține, și atunci, prin vot, îl putem elimina. Este vorba de III, domnule Máté, da? Ok. Bun. Ok. Da, da, da, știm despre ce e vorba, dar îl găsim la poziția 17.

Alte intervenții? Nu mai sunt. Bun.

Deci începem așa: sunt 17 amendamente... 18, da? Ok.

De la 1 la 10. Dacă...

La titlul legii? Nu.

De la 1 la 10? Nu.

De la 11 la 17? Nu.

La 17.

Vă rog, domnule Nica. Aveți și un amendament respins.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Așa este. În calitate de coinițiator pe amendamente, dar coinițiatori - Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal - cerem adoptarea amendamentului respins la comisie, care se află în amendamente... Anexa... amendamente respinse...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

La poziția 2, la amendamente...

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

... respinse, de la pagina 10. Textul sună în felul următor: "Criterii de eligibilitate" - Art. III: "De prevederile prezentei legi beneficiază:

  1. Persoanele fizice care au calitatea de consumator, în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
  2. Consumatorul ale cărui credite au o valoare cumulată de maximum 250.000 de franci elvețieni la momentul semnării contractului de credit".

Prin urmare, amendamentul nostru, care a fost considerat respins, are numai două alineate. Cerem aprobarea lui și înlocuirea amendamentului admis, care are trei alineate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții? Nu.

Deci, vă propun, stimați colegi... supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziția 2 de la amendamente respinse, este vorba de III.

Cine este pentru?

Vă rog să votați. Eliminarea pragului.

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Unul.

Mulțumesc.

Deci, cu 56 de voturi pentru, a fost adoptat acest amendament, cel care vizează pragul de 250.000.

Poziția 18. Dacă sunt intervenții? Nu.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Următorul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 27 janvier 2020, 23:51
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro