Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.149/26-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 18-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016

8. Supunerea la votul final:

     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rugăm să luați loc, stimați colegi, să putem începe sesiunea de vot final.

Suntem în cvorum, da? Mulțumesc. 192 de voturi pentru sunt...

În acest moment, 192 de colegi sunt în sală. Mulțumesc.

Putem începe.

Rog colegii, domnul Mocioalcă, domnul...

Vă rog, luați loc, să putem începe sesiunea de vot final.

Avem 42 de legi la votul final. Urmează apoi votul cu bile.

 
Video in format Flash/IOS Moțiunea simplă inițiată de 80 deputați (MS 3/2016). (adoptată)

Primul punct.

1. Moțiunea simplă inițiată de 80 de deputați.

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Vă rog să votați moțiunea simplă.

155 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? 60.

Deci moțiunea a fost adoptată.

(Aplauze.)

Explicarea votului. Vă rog, domnule Ganț.

155 de voturi pentru și 60 de colegi care nu și-au exprimat votul, Grupul PNL.

Vă rog, domnule Ganț.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc.

Stimate, domnule președinte,

Stimate colege, stimați colegi,

Doresc doar să reamintesc faptul că Grupul parlamentar al minorităților naționale nu votează niciodată moțiuni simple, asta pentru a nu exista echivocuri.

Vă mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Dan-Cristian Popescu) (PH CD 107 /2016). (adoptat)

2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Dan-Cristian Popescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

222 de voturi pentru.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Următorul.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 108/2016). (adoptat)

3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. Proiectul nr.108.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu unanimitate de voturi, 224 de voturi, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM(2016) 501 (PH CD 109/2016). (adoptat)

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM (2016) 501.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu unanimitate de voturi, 224 de voturi, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (PL-x 375/2016). (adoptat)

Trecem la secțiunea "Legi ordinare. Adoptări".

5. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului; Lege ordinară.

Comisia de cultură propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 211 voturi pentru și 8 abțineri, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Comunicare de însoțire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM(2016)500 (PH CD 110/2016). (adoptat)

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Comunicare de însoțire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM (2016) 500.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu unanimitate de voturi, 225 de voturi, a fost adoptat.

Următorul.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiții privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda Europeană privind Migrația COM(2016)385 (PH CD 111/2016). (adoptat)

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiții privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda Europeană privind Migrația. COM (2016) 385.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu unanimitate de voturi, 226 de voturi, a fost adoptat.

Următorul.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM(2016)505 (PH CD 112/2016). (adoptat)

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM (2016) 505.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 227 de voturi pentru a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 113/2016). (adoptat)

9. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Proiectul 113.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 299 de voturi pentru a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 272/2016). (adoptat)

10. Proiectul de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun - PL-x 272/2016.

Comisia pentru sănătate, Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 231 de voturi pentru a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 226/2016/3.10.2016). (adoptată legea cu amendamente)

11. Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisia pentru industrii propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

232 de voturi pentru. Adoptat.

Explicarea votului. Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a votat modificările aduse la Legea nr. 123/2012. Legea energiei electrice și a gazelor naturale, Legea nr. 123/2012, este legea care guvernează un sector vital pentru România și anume, sectorul energetic național. De asigurarea securității și siguranței sistemului energetic național noi credem că depinde atât dezvoltarea economiei României, cât și bunăstarea cetățenilor ei.

De asemenea, eu și Partidul Național Liberal considerăm obligatoriu ca în centrul politicilor energetice naționale să fie poziționat cetățeanul.

România, țară membră a Uniunii Europene, se bucură de toate drepturile conferite de acest statut, dar are și obligații de care trebuie să se achite. Și aș da două exemple: transpunerea unor directive în domeniul respectiv, politica ajutoarelor de stat.

Nu în ultimul rând, toate demersurile noastre, ale legiuitorului, în ceea ce privește legislația care guvernează sistemul energetic național, noi considerăm că trebuie să fie transparente, clare și predictibile.

Acestea sunt câteva dintre argumentele pe care le-am avut în vedere în momentul adoptării Legii nr. 123/2012, fiind unul dintre inițiatori și promotori ai acestei legi și în calitate de deputat, și în calitate de membru al Guvernului care a lucrat la această inițiativă legislativă.

Închei, dragi colegi, spunând că toate modificările aduse la această lege care respectă argumentele enunțate mai sus vor fi susținute de către Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Domnule Iancu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o propunere legislativă care a făcut carieră în aceste zile în presă. Și aș vrea să vă spun în câteva cuvinte ce reprezintă. Vorbim despre siguranța sistemului energetic național, despre alimentarea consumatorului român în condiții de siguranță și securitate deplină.

Faptul că noi vorbim aici și se pune accent asupra cărbunelui, este doar o parte a întregului tablou. În ultima abordare la nivelul Uniunii Europene, practic, intrăm cu toții într-o tranziție care schimbă în totalitate istoria omenirii după COP 21.

Cel mai important impact asupra securității, schimbărilor climatice și inegalității sociale îl are energia. Cum este proiectată energia? Timp de 45 de ani a fost redus impactul asupra combustibilului fosil cu doar 5% în mixul energetic. Doar 5% în 45 de ani. Până în 2060, o să mai scadă de la 81 la 70%.

Deci pe ce se bazează omenirea în continuare până în 2060? În continuare pe un mix tehnologic bazat pe cărbune, gaze, nuclear, ca fiind baza consumului de energie. Spre ce ne îndreptăm cu toții? Către energie electrică, să știți. Toată abordarea, în toate politicile, se îndreptată către energie electrică.

Și atunci noi, aici, despre ce vorbim în această lege? Despre rolul pe care-l are producătorul. Nu vorbim doar despre importanța cărbunelui. Nu facem referire explicit la cărbune, ci la toți producătorii din România.

De ce cărbunele este totuși atât de important? Pentru că el acoperă 30% astăzi din producția de energie. Dacă noi ne-am concentra doar pe energia hidro, să zicem, sau energia regenerabilă, am avea o bătălie pe cea mai ieftină energie...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Iulian Iancu:

Imediat.

...și cine ar acoperi diferența de 30% din necesarul de consum de energie al acestei țări? Nimeni nu s-a gândit la problema exclusiv legată de siguranță și de securitate în alimentarea cu energie a României. Iată că noi ne gândim la acest proiect. Și vă spun de ce este această dezbatere în spațiul public. Sunt deranjați pentru că la un alt articol cerem transparentizarea importului și exportului de energie electrică. Asta deranjează. Dacă veți întreba orice instituție din Guvernul României cât este import, cât este export, la ce prețuri, ce cantități, nu sunt în stare să vă dea acest răspuns. De ce? Pentru că este netransparentă. Acest lucru deranjează, stimați colegi...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Iulian Iancu:

... și nu producția de energie despre care vorbim atât de mult în aceste zile.

Mulțumesc.

(Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol (PL-x 312/2016). (adoptat)

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol - PL-x 312/2016.

Comisia pentru agricultură propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 252 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 331/2016). (adoptat)

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 331/2016).

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 252 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (PL-x 273/2016). (adoptat)

14. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative - PL-x 273/2016.

Comisia juridică și Comisia pentru muncă propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

251 de voturi pentru.

Cu unanimitate a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova (PL-x 323/2016). (adoptat)

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia - PL-x 323/2016.

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 250 de voturi pentru a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015). (adoptată)

16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului - Pl-x 675/2015.

Comisia pentru agricultură propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Abțineri?

Cu 240 de voturi pentru și 12 abțineri a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (PL-x 314/2016). (adoptat)

17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, PL-x 314/2016.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Două abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 250 de voturi pentru și două abțineri, a fost adoptat.

Vă rog. Explicarea votului.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În acest proiect de lege, Partidul Național Liberal a depus un amendament pentru majorarea tichetului de masă de la 9,57 de lei, cât este în prezent, la 15 lei. Echivalentul a 15 lei, a unei mese calde pe zi pentru un angajat, este absolut necesar într-o Românie în care pe piața muncii 3 din 10 angajați primesc salariul minim pe economie. Asta înseamnă 1,13 milioane de români care lucrează oficial cu salariul minim pe economie. 4 din 10 români sunt surprinși de sărăcie sau de excludere socială severă.

Așadar, era necesară majorarea valorii tichetelor de masă la 15 lei, echivalentul a 0,5% din costul salarial mediu brut pe economie, și sistemul rămâne opțional la nivelul angajatorului, așa cum a fost și până în prezent, pentru a stimula angajații în funcție de posibilitățile angajatorului.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015). (adoptată)

18. Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare, Pl-x 851/2015.

Comisia pentru industrii propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

250 de voturi pentru.

Explicarea votului.

Vă rog, domnule deputat. Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Alexandru Alexe:

Este o lege la care s-a lucrat de peste un an și jumătate, o lege care atacă o problemă foarte gravă atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul României. Vorbim, la nivelul României, de 2,5 milioane de tone de alimente risipite. 2% din risipa la nivelul Uniunii Europene revine României.

Vreau să mulțumesc grupului de lucru de la Ministerul Agriculturii cu care am lucrat în toată această perioadă. Vreau să mulțumesc Comisiei noastre pentru industrii care a dat dovadă de un profesionalism extrem în această privință și societății civile care m-a susținut și cu care am colaborat pe toată durata acestui proiect de lege.

De asemenea, vreau să-i fac o mențiune specială domnului senator al UNPR, Marian Vasiliev, care a renunțat la un proiect de lege asemănător tocmai pentru a sprijini acest proiect de lege. Și vreau să vă felicit pe voi, parlamentarii români, pentru că suntem a treia țară a Uniunii Europene, după Franța și Italia, care are o lege care atacă risipa alimentară.

Mulțumesc mult de tot.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Antal, Grupul UDMR.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Antal István:

Grupul UDMR a susținut și a participat activ la dezbateri în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii și am dori să se respecte ad litteram ce scrie în lege și șase luni, care s-au stabilit, ar fi de ajuns pentru elaborarea normelor, într-adevăr, să fie de bun augur, și cei care eliberează normele de aplicare să nu denatureze cumva, așa cum de obicei se întâmplă cu aceste norme de aplicare în cazul unor legi care nu convin unor funcționari.

Noi avem speranța ca cel puțin în doi-trei ani de zile 30% din produsele agro-alimentare astăzi, distruse astăzi și aruncate, să fie în folosul societății pentru acele asociații, fundații, care, conform legii, au dreptul ca prin sponsorizare sau prin donații să beneficieze de această lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 345/2014). (adoptat)

Poziția 19. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 345/2014.

Comisia pentru buget și Comisia juridică propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 248 de voturi pentru, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Domnule președinte Dragnea, vă rog. Explicarea votului. Sigur.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doar câteva considerații. Acum aproape doi ani și jumătate, niște deputați ai PSD, inițiator colega noastră Ana Birchall, a inițiat acest proiect de lege care, astăzi, prin votul nostru, a devenit lege, urmând să meargă la publicare și, sper, la promulgare.

De asemenea, tot colegii noștri au inițiat și Legea insolvenței persoanelor fizice care a fost adoptată acum două săptămâni, dacă nu greșesc. Vreau să mulțumesc tuturor parlamentarilor care au votat astăzi acest proiect de lege, tuturor celor care au muncit pentru ca în final legea să aibă o formă care să poată să fie adoptată.

Vreau, de asemenea, să precizez câteva lucruri.

Acum o săptămână am cerut colegilor mei ca, după votul din comisie, în plen, a doua zi, să se elimine gradul de îndatorare de 50% și s-a eliminat și le mulțumesc. De asemenea, în săptămâna trecută, cred că și dumneavoastră, dar și eu am primit mai multe mesaje de la cei care sunt în contract cu băncile, în acest tip de contract de credit. Și printre alte exemple am reținut unul care mi s-a părut relevant. Un cetățean român a contractat acum 9 ani de zile un credit de 275.000 de franci elvețieni. După 9 ani de zile în care a plătit lună de lună, doar 50.000 de franci elvețieni i-au fost scăzuți din credit, rămânând să mai plătească încă aproape 20 de ani 225.000 de franci elvețieni. Ăsta nu este un contract onest între un client și bancă. Este de fapt o formă de sclavie pe viață. Am cerut în acest sens colegilor mei să întoarcem legea la comisie, ieri, să se elimine acest prag de 250.000 de franci elvețieni, și pentru asta le mulțumesc. Am cerut, de asemenea, împrumutaților să mai aibă răbdare o zi pentru a vota astăzi legea și fără acel amendament.

În încheiere, vreau să spun că nu este o lege împotriva sistemului bancar. Este o lege care trebuie să repare o mare nedreptate. Dar, în același timp, eu cred că sistemul bancar din România și Banca Națională din România trebuie să-și regândească abordarea în relațiile contractuale dintre bancă și client. Nu suntem dispuși să stăm indiferenți la atitudinea "profit cu orice preț". Cred că trebuie să fie un echilibru între asumarea riscului între bancă și client.

Vă mulțumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră.

(Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PNL. Domnule deputat Zamfir, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:

Dragi colegi,

Eu sunt astăzi în fericita situație ca, la numai cinci luni de zile de la adoptarea Legii dării în plată, să vin din nou în fața dumneavoastră să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc că ați decis să facem dreptate, căci despre dreptate este vorba, dragi colegi, în amendamentele pe care le-am susținut, amendamente care au suscitat atâta interes și dezbatere. Aveam obligația să facem dreptate zecilor de mii de familii care sunt împovărate cu rate la bancă, pentru că băncile le-au vândut produse financiare înșelătoare. Or, numai în această formă pe care am susținut-o dintotdeauna, cu conversia creditelor la data semnării contractului, fără grad de îndatorare și fără plafon, ne asigurăm că legea asta, pe de o parte, repară nedreptatea făcută acestor oameni, dar are și un efect sancționatoriu pentru băncile...pentru acele bănci care și-au permis să acorde într-un mod cu totul iresponsabil acest tip de credit.

Eu, în final, aș vrea să mai fac o mențiune, domnule președinte. Eu apreciez foarte tare că domnul președinte Dragnea, după ce a analizat toate variantele de amendamente propuse la această lege, unele chiar venite din partea colegilor Domniei Sale, a ales să susțină varianta noastră.

Varianta cea corectă este aceasta: curs istoric, fără plafon, fără grad de îndatorare.

Și... (Aplauze.)

Și chiar mă bucur foarte tare că într-un final domnul președinte Dragnea a înțeles, fără să fie nevoie să traducem din română în română, că această lege nu este despre protecție socială. Oamenii aceștia nu au nevoie să fie asistați social, oamenii aceștia au nevoie de dreptate. Or, dreptatea numai așa le-o putem da: conversie la curs istoric, fără grad de îndatorare, fără plafon. Pentru că am spus-o dintotdeauna, dragi colegi, nu putem pune plafoane la înșelăciune.

Vă mulțumesc.

(Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat, explicarea votului.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Vin și eu în fața dumneavoastră să vă spun că am votat această inițiativă legislativă și să mulțumesc domnului președinte Dragnea, pentru că a susținut forma aceasta, inițiată de noi, în comun cu toate partidele, inclusiv cu PSD-ul, prin Legea... PL-x-ul 337/2014.

Această lege, pe care am votat-o inițial, vorbea de cursul la zi. Forma pe care noi am propus-o, prin 337, se referea la toate cursurile valutare, nu doar franci elvețieni, ci și dolari și euro.

Eu cred că este un prim pas pe care trebuie să-l ducem mai departe, prin inițiativa pe care am propus-o în PL-x 337, care va veni în plen și să-l susținem la fel, în comun.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Merka, Grupul minorităților.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Discutăm pe teme: dreptate socială, ajutor social. Da, este o dreptate, pe care am transmis-o noi, toți, prin muncă asiduă, în cele două comisii, cea juridică și de buget-finanțe, care au lucrat la inițiativa unor colegi. Dar, așa cum au precizat și colegii, a fost o muncă în comun, prin care am dat un semnal că se poate face dreptate pentru cetățenii României.

O dreptate, dacă e să o luăm socială sau alt fel de dreptate, este dreptatea lor, a cetățenilor, care, la un moment dat ne-au transmis un semnal de alarmă. Am încercat să discutăm între noi, să precizăm cine are dreptate, mai multă sau mai puțină.

Dar, ați precizat și dumneavoastră, stimați colegi care ați vorbit înaintea mea, am făcut-o pentru cetățenii României.

Și pentru aceasta și Grupul parlamentar al minorităților naționale, prin reprezentanții săi, în cele două comisii și nu doar, Grupul, în întregime, a făcut acest pas și acest demers pentru a sprijini și a veni cu propuneri constructive în comisii, ca toți cetățenii României să beneficieze de acea dreptate care până la urmă se face în Parlamentul României.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

Grupul ALDE.

Vă rog, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Cornelia Negruț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Considerăm că Parlamentul a rezolvat în cele din urmă această situație de criză pentru zeci de mii de familii de români, generată de creditele luate în franci elvețieni.

Împărțirea acestei poveri financiare între creditor și debitor va elimina în sfârșit calvarul a sute de mii de români care nu-și mai pot achita ratele pentru creditele bancare contractate în această monedă.

Această lege va rezolva totodată și mobilitatea sistemului bancar, în condițiile în care băncile nu și-au respectat angajamentul, potrivit căruia vor oferi alternative clienților care au angajat credite în franci elvețieni, pentru ca ei să-și poată plăti ratele dublate sau triplate, din cauza fluctuațiilor de schimb valutar.

ALDE susține în continuare, inclusiv reluarea discuțiilor pe tema conversiei în lei, a tuturor creditelor bancare angajate în monedă străină, așa cum prevedea inițial propunerea legislativă a doamnei deputat Ana Birchall, deoarece ar fi un semn de normalitate și am demonstra că Parlamentul este cu adevărat preocupat de rezolvarea adevăratelor probleme ale românilor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind ceremoniile oficiale (PL-x 390/2016). (adoptat)

20 marginal. Proiectul de Lege privind ceremoniile oficiale.

Comisia pentru administrație propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 12 împotrivă.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

230 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.

Explicarea votului, domnul Cseke.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul UDMR nu a votat acest proiect legislativ. Am dat explicațiile în cadrul dezbaterii. Nu credem că mai este necesar un organism la nivel central, chiar dacă acesta se înființează în cadrul Administrației Prezidențiale, un organism la nivel central care să centralizeze toate listele ceremoniilor oficiale de la autoritățile locale, inclusiv.

De asemenea, nu credem că pe definiția dată în această lege, o manifestare organizată de o primărie, de Ziua femeii, de 8 Martie, sau de Ziua copilului, trebuie să fie o ceremonie oficială. Din păcate, acesta este textul legii. Credem că este greșit.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european (PL-x 391/2016). (adoptat)

21. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

237 de voturi. Cu unanimitate, a fost aprobat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (PL-x 389/2016). (adoptat)

22. Proiectul de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Comisia pentru politică externă propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 237 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 374/2016). (adoptat)

23. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 236 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013). (adoptat)

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii.

Comisia pentru cultură propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Abțineri?

220 de voturi pentru, 12 abțineri. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015). (adoptat)

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru agricultură propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

233 de voturi...

Da, vă rog, explicarea votului, Grupul UDMR.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Actul normativ adoptat astăzi ne dă o garanție importantă în viitor. În momentul în care aplicarea legilor forestiere, ale protecției mediului intră câteodată într-un conflict deschis, într-un conflict instituțional cu cei care sunt răspunzători din punctul de vedere al implementării legii, intră și în conflict cu cei care ar dori ca legea să nu fie corespunzător implementată.

Legea de astăzi - și mulțumesc colegilor care au inițiat, au sprijinit și au susținut, pentru că a trecut o perioadă destul de lungă până la adoptarea acestei legi - legea de astăzi aduce până la urmă o reașezare a tot ce înseamnă activitatea Gărzii Forestiere, dar, pe de altă parte, susținerea activității Gărzii de Mediu și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime.

De acum încolo, de la aceste instituții trebuie să așteptăm transparență, eficiență, pentru că... condițiile în care pot să-și desfășoare activitatea de-acum încolo sunt mult mai diferite și mai bune.

De aceea, mulțumesc tuturor celor care au susținut această lege și sper să nu se întoarcă în Parlament pentru revizuire.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Tinel Gheorghe, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Spuneam și la dezbaterea în plen a legii că ea nu e perfectă. La numărul de personal n-am reușit să clarificăm în plenul Parlamentului cam care ar trebui să fie ordinul de mărime al celor care se ocupă cu controlul respectării regimului silvic în România. Am rămas la același număr, 339. Și vă dau un exemplu, în comparație cu anul 2000, când aveam 700 de consilieri care urmăreau respectarea aplicării regimului silvic. Am obținut un câștig, totuși, pe partea de salarizare. Și aici, într-adevăr, este meritul nostru, al tuturor, că am înțeles că nu poți controla administrația silvică cu un salariu de 700 de lei, minim pe economie.

Una peste alta însă legea, așa cum a fost ea adoptată, aprobată de noi și votată, răspunde unei necesități, a administrației silvice, dar mai ales a celor care monitorizează partea aceasta, de administrație silvică. Urmează însă s-o îmbunătățim, pentru că sunt multe lucruri care trebuie schimbate acolo, în atitudine, în corectitudine, pe partea de integritate.

Partidul Național Liberal susține forma aceasta.

Bănuiesc însă că va trebui să mai amendăm în continuare și pe partea de mediu, pentru că trebuie foarte multe lucruri făcute în continuare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Carmen Moldovan, vă rog, Grupul PSD.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen Ileana Moldovan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor mei, în numele Grupului Social Democrat, pentru că am reușit ca o astfel de inițiativă, demarată în timpul guvernării social-democrate, să fie astăzi, concret, ceea ce a devenit.

Este, alături de Radarul pădurilor, mult controversatul radar al pădurilor și, de asemenea, de noul Cod silvic, o garanție împotriva tăierilor ilegale.

În același timp, aș vrea să evidențiez faptul că, în spiritul echității și al dreptății de care unii dintre noi vorbeam mai devreme, PSD, Grupul PSD a susținut ca această salarizare a celor din Garda de Mediu să devină realitate și pentru celelalte agenții... Garda Forestieră, mulțumesc, domnule Duvăz, să devină realitate și pentru celelalte agenții subordonate ministerului, atât la nivel național, cât și la nivel teritorial.

Totodată, aș vrea să evidențiez din nou faptul că, încercând să eficientizăm această structură, am înființat la nivelul Ministerului Mediului o structură nouă, Direcția Gărzii Naționale Forestiere, tocmai pentru o coordonare unitară la nivelul Gărzilor Forestiere teritoriale.

În concluzie, înființarea acestei Gărzi Forestiere reprezintă încă o măsură coercitivă pentru protecția pădurilor României.

Și pot să mai adaug că este și devine de fapt o prioritate zero, trebuie să devină o prioritate zero pentru noi toți.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce (PL-x 162/2016). (adoptat)

26. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii turce.

Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru cultură propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

242 de voturi pentru. A fost adoptată.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a...

A, explicarea votului...

Vă rog, dumneavoastră sunteți inițiator.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Iusein Ibram:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru votul pe care l-ați dat astăzi în plenul Parlamentului.

Proiectul de lege are ca obiect promovarea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor Comunității turce din România. Cu acest prilej, se vor organiza activități culturale, omagieri și identificarea personalităților turce din România.

Vă mulțumesc încă o dată pentru votul pe care l-ați dat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Revenim.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (PL-x 316/2016). (adoptat)

27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

242 de voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014). (adoptată)

28. Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 242 de voturi pentru, a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 734/2011/2016). (adoptată legea cu amendamente)

29. Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisia pentru sănătate și Comisia pentru industrii propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu. O abținere. O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 241 de voturi pentru și o abținere, a fost adoptată.

Explicarea votului, Grupul PNL, doamna Roberta Anastase, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Vă mulțumesc mult, tuturor, pentru acest vot.

Este o lege care a fost depusă în 2011, o lege inițiată de UNICEF România, la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, o lege pentru care au depus foarte mulți colegi efort, ca ea să ajungă în acest punct final al adoptării.

Obiectivul declarat al acestei legi este promovarea alăptării ca metodă optimă pentru hrănirea sugarilor, dar și a copiilor cu vârstele cuprinse între 1 și 3 ani.

În același timp, această lege este menită să corecteze anumite deficiențe care au apărut în actualele politici de marketing, promovate de producătorii de substituenți de lapte matern.

Mă bucur că acest proiect legislativ a ajuns astăzi la final, că s-a bucurat și se va bucura, în continuare, de susținerea dumneavoastră.

Și vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (Pl-x 440/2015). (adoptată)

30 marginal. Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România.

Comisia pentru sănătate propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

239 de voturi pentru.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 239 de voturi pentru și o abținere, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav și pentru abrogarea Legii 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav (Pl-x 650/2015). (adoptată)

Trecem la secțiunea "Legi organice. Adoptări".

31. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" și pentru abrogarea Legii 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav".

Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu unanimitate, adică cu 238 de voturi pentru, a fost adoptată.

Explicarea votului, Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat Andronache, deputat de Brașov.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Stimați reprezentanți ai autorităților publice locale, prezenți astăzi aici, pentru acest proiect de lege,

Îmi exprim bucuria, pentru că acest proiect de lege a fost adoptat. Reprezintă un pas important în lămurirea situației juridice a terenului pe care se dezvoltă această investiție.

Și, ca atare, în cadrul grupului de lucru, înființat la nivelul Comisiei juridice, cât și pe tot parcursul legislativ, am beneficiat de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare. Se impune subliniat aspectul acesta.

Și, de asemenea, dorim să vă mulțumim încă o dată.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc și eu.

Explicarea votului, domnul Sturzu.

Te rog, scurt.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Răzvan Sturzu:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Mulțumesc fiecărui parlamentar aflat astăzi în Camera Deputaților, indiferent de partid - PSD, PNL, PMP, PRU, UDMR și alte partide, ALDE și alți colegi.

Oameni buni,

Doamnelor și domnilor,

Eu am mai luat cuvântul, în plenul Parlamentului, pe acest subiect, al aeroportului nostru de la Brașov.

V-am spus că am vorbit aici și în calitate de brașovean, și de parlamentar, și de pilot, și de om care-și dorește ca Brașovul să se dezvolte așa cum merită.

Vreau să vă spun în câteva secunde povestea acestui aeroport. Iar acum suntem într-o fază foarte importantă.

Noi, brașovenii, ni-l dorim foarte mult și ni s-a tot spus că sunt băieți pe la București care nu vor să avem aeroportul acesta. Ni s-a spus că acum niciun domn care a fost primar pe la Sibiu nu-și dorește aeroportul acesta. Asta e! Ni s-au spus toate motivele din lumea aceasta și noi insistăm să credem că putem să facem acest aeroport.

Deși este public faptul că nu i-am votat pe niciunul dintre ei, consider că este datoria mea, de parlamentar, care reprezintă brașovenii, să-i susțin atât pe primarul George Scripcaru, cât și pe președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, pentru că ei și-au asumat că fac acest aeroport. Iar dacă noi putem să ajutăm acest lucru, îl vom face.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Răzvan Sturzu:

Doamnelor și domnilor,

Încă o dată, mii de mulțumiri.

Noi, brașovenii, credem că merităm acest aeroport.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Grupul PSD, domnul Emil Niță.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Din această sală, a Parlamentului României, cred că sunt primul care ar trebui să vă mulțumesc pentru ce-ați făcut astăzi.

Spun asta pentru că eu am fost acela care, cu ani în urmă, într-o conferință de presă, am lansat acest proiect la Brașov. Sunt primul care am vorbit, împreună cu colegii mei de la PSD, despre posibilitatea ca Brașovul să aibă un aeroport. Și Brașovul, ca un mare centru industrial și un oraș cu un potențial deosebit, să-și creeze și această facilitate care să le permită atât turiștilor, dar și oamenilor de afaceri, să ne viziteze și, de ce nu, să facă investiții în această zonă.

Mulțumesc, în primul rând, social-democraților, atât de la Cameră, cât și de la Senat, pentru că ei sunt cei care au asigurat majoritatea în plenul celor două Camere ale Parlamentului României și au făcut posibil ca acest proiect să treacă.

Mulțumesc, de asemenea, și colegilor de la Partidul Național Liberal - ai mei, cei de la Brașov -, care v-au convins de această dată să fiți în sală și să votăm acest proiect de lege.

Mulțumesc tuturor.

Să aveți succese!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat, explicarea votului.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Fejér László-Ődőn:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și noi, din județul Covasna, mulțumim că ați votat această lege în Parlament, că noi credem că împreună cu Brașovul o să avem aeroport.

Nu numai Brașovul, ci și județul Covasna o să aibă aeroport. Și nu numai că o să ajutăm, ci deja am propus și am acceptat să și cofinanțăm acest aeroport.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (PL-x 674/2015). (adoptat)

32. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu. Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu... 11.

Colegi care nu-și exprimă votul?

Cu 227 de voturi pentru, a fost adoptat.

Mergem mai departe.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (Pl-x 315/2014). (adoptată)

33 marginal. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul?

Cu 237 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (PL-x 350/2016). (adoptat)

34. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 237 de voturi pentru, a fost adoptat.

Explicarea votului, Grupul PNL, doamna Pocora, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Stimați colegi,

În calitate de inițiator al acestui proiect de lege, doresc să salut și să vă mulțumesc faptul că astăzi am votat proiectul de lege prin care se instituie Ziua de 1 iunie drept sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru toți cetățenii, indiferent dacă sunt sau nu părinți.

Apreciez că adoptarea acestei legi are o importanță majoră pentru societatea românească, în general, și pentru familie, în particular.

Actul normativ reprezintă un semnal prin care noi trebuie să conștientizăm, cu toții, mai ales în contextul declinului demografic, dar și al fenomenului separării familiilor, ca urmare a migrației părinților, că trebuie să avem grijă de copiii noștri, că trebuie să stăm mai mult alături de copiii noștri.

Am susținut permanent adoptarea unui pachet de legi pentru susținerea familiei, iar Partidul Național Liberal a manifestat în această legislatură o preocupare constantă pentru familie, nucleul societății românești, inițiind și adoptând mai multe proiecte de lege în beneficiul românilor, cum ar fi: dublarea alocației pentru copii, mărirea indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului sau Legea pentru combaterea violenței în familie.

Consider că felul în care avem grijă de copiii noștri ne definește pe noi, ca societate, și arată preocuparea noastră față de familie, părinți și copii, și față de viitorul pe care îl putem construi împreună.

Declararea Zilei copilului drept sărbătoare legală demonstrează încă o dată angajamentul meu și al Partidului Național Liberal în această direcție.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate (PL-x 321/2016). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul se consideră adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.- S.A., în domeniul public al județului Cluj (PL-x 145/2016). (adoptat)

36. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al județului Cluj.

Comisia pentru administrație și Comisia pentru transporturi propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

230 de voturi pentru. A fost adoptat.

Explicarea votului, domnul Itu, vă rog, Grupul PSD.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Cornel Itu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ca inițiator al acestui proiect, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru votul pe care l-ați dat azi. Ați dat un vot pentru dezvoltare, inovare, cercetare, Proiectul Tetapolis.

Dacă azi brandul Clujului și al Transilvaniei este IT-ul, într-un viitor apropiat, brandul sper să fie cercetarea, dezvoltarea, inovarea.

Încă o dată, mii de mulțumiri.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (PL-x 784/2015). (adoptat)

37 marginal. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

231 de voturi. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 582 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.731 din 21.09.2016 (PL- x 293/2016). (adoptată legea cu amendamente)

38. Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006.

Comisia juridică propune adoptarea legii, cu amendamente.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

236 de voturi pentru. A fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 35/2016/13.09.2016). (adoptată legea cu amendamente)

39. Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Două abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 234 de voturi pentru, cu două abțineri, a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 480/2015). (adoptată)

40. Propunerea legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

237 de voturi pentru. A fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 555/2015). (adoptat)

41. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 237 de voturi pentru, a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 (Pl-x 284/2016). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

42. Și ultima... respingere. Propunerea legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității.

Comisia juridică propune respingerea.

Cine este pentru? 171 de voturi pentru respingere.

Împotrivă? 66.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Nu a întrunit numărul necesar pentru a fi respinsă.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al Turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/2015 (PHCD 114/2016). (Vot secret cu bile.) (adoptat)

Am terminat sesiunea de vot final.

Urmează votul secret cu bile privind Proiectul de Hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale.

Înainte de aceasta, o invit pe doamna deputat Elena Udrea să se adreseze plenului.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Elena Gabriela Udrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Iată-mă că sunt pentru a patra oară în ultimul an și jumătate în fața dumneavoastră. Din nou trebuie să dați un vot în ceea ce mă privește, la solicitarea DNA, un vot pentru începerea urmăririi penale într-un nou dosar. Eu mă întreb dacă nu v-ați plictisit sau dacă vă era dor de mine?! Personal mă simt ca într-un moment de stand-up comedy sau de stand-up tragicomedy.

Am toate motivele să solicit la Cartea recordurilor să se înregistreze acest caz. N-a mai existat niciodată un parlamentar împotriva căruia să se formuleze 16 cereri de arestare preventivă, de reținere, de urmărire penală și totul într-un an și jumătate. Doar pentru mine ați fost obligați să votați, așa cum am spus, de 16 ori și astăzi veți mai vota încă o dată. Să sperăm că este ultima, în formula aceasta.

Unii ar spune că este prea mult, că se consumă prea multă energie pentru îngroparea unui singur om, alții ar zâmbi și ar afirma că este evident că am devenit acarul Păun al României și inculpatul de serviciu. Ori de câte ori sistemul are o problemă pe care vrea să o mușamalizeze, are ceva de acoperit, ori de câte ori ceva nu merge, conform planurilor sistemului, mai apare un dosar, o acuzație la adresa Elenei Udrea.

Am revăzut discursurile mele anterioare și mi-am dat seama că astăzi este evident, pentru oricine, orice om de bună-credință, fie el și cel mai suspicios din România, că tot ceea ce v-am spus, încă din februarie 2015, se întâmplă.

De la acapararea puterii în România, prin folosirea informațiilor secrete și implicarea unor înalți ofițeri ai serviciilor, prin utilizarea abuzivă și discreționară a DNA-ului, care a impus tăcerea cu teroarea cătușelor și folosirea oamenilor "plantați" de sistem în instanțele judecătorești și până la modificarea structurii clasei politice, prin intervenția brutală în campaniile electorale, totul s-a petrecut și se petrece exact așa cum v-am spus: matematic.

Acum un an vorbeam despre faptul că vor mai candida, vor mai ajunge să candideze doar cei agreați de sistem. Așa s-a întâmplat la alegerile locale, când au fost arestați ori acuzați primarii candidați indezirabili și așa se întâmplă și astăzi, când politicieni ori partide nedorite, care încurcă planurile sistemului de a conduce total și pentru mulți ani de acum încolo România, după 11 decembrie, sunt discreditați prin dosare făcute, în timp ce aleșii sistemului sau slugile lui, mai bine spus, sunt promovate pe bani mulți, nu știm ai cui, prezentate ca soluții salvatoare pentru România.

Am afirmat în discursurile mele anterioare că tot ce mi se întâmplă nu are legătură cu justiția sau cu ideea de dreptate. Sunt încercări de a mi se închide gura și de discreditare. Sunt parte din planul sistemului de a vă inocula teama, spaima în rândul clasei politice, de a vă face să tremurați în bănci și de a executa astfel, prin intermediul vostru, un plan de manipulare uriașă, în vederea acaparării totale și definitive a puterii. Nu o să mai reiau argumentația mea din trecut, pentru că e clar că unii dintre dumneavoastră nu vreți să auziți, alții pur și simplu trebuie să executați ordine, de frică, pentru a nu deranja sistemul care vă poate lua la ochi, și uitați ce vi se întâmplă, sau pentru a nu vă pune rău cu șefii de partid, pentru că suntem în prag de alegeri, se fac listele pentru viitorul Parlament și fiecare, firesc, încearcă să găsească un loc.

Dragii mei viitori foști colegi,

Discursul meu de astăzi nu are ca scop să vă convingă să votați într-un fel sau în altul, ba, dimpotrivă, mi-ați face un bine dacă ați vota pentru începerea urmăririi penale, pentru că altfel acest moment de astăzi va fi folosit de sistem pentru a argumenta cum vreau eu să mă întorc în Parlament, pentru că Parlamentul îți oferă imunitate.

Este, de fapt, ceva între la revedere și o slujbă de veșnică pomenire pentru actualul legislativ.

Parlamentul acesta ales în 2012, din care fac și eu parte, este cel mai laș și nepregătit din istoria de după '89.

Dintr-un amestec de frică, incompetență și ignoranță noi am permis ca această țară să fie acaparată de sistem. Scurt și la obiect. Am făcut legi care întăresc puterea sistemului, acționând la comandă ascunsă. Vă dau exemple: Legea alegerilor, Legea finanțării partidelor, Legea educației, Legea de aprobare a ordonanței privind plagiatele și exemplele pot continua.

Am permis apariția și existența tuturor instituțiilor acestea care oferă privilegii oamenilor sistemului. Din cauza noastră există astăzi Academia Științelor Securității Naționale.

Am scăpat serviciile de sub control. Nu se mai poate respira în România fără ca un băiat cu ochi albaștri să nu fie implicat, de la firme private care trebuie să cotizeze, altfel riscă să dispară, până la instituții publice care sunt înțesate de colaboratori. Ne-am întors pe vremea lui Ceaușescu, totul este raportat la noua securitate.

Am permis și încurajat toate abuzurile procurorilor și, prin voturile noastre, am girat practica arestărilor preventive la zece ani de la comiterea presupuselor fapte.

Mai acum vreun an și jumătate era imposibil să te duci în fața procurorilor, judecătorilor, să soliciți să se respingă cererile DNA. A fost nevoie de lupta și curajul câtorva oameni ca această practică, atât de des întâlnită și abuzivă, să fie temperată.

Printr-o pasivitate, de cele mai multe ori interesată, nu ne-am îndeplinit atribuțiile. Toți suntem pasibili de abuz în serviciu, pentru că de frica sistemului nu am pus în acord legea cu zecile de decizii ale Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea unor articole din Codul penal și de procedură penală.

Ne-am luat cu toții angajamentul că vom modifica Legea fundamentală. Proiectul de revizuire a Constituției a fost abandonat și nu mai are nimeni curaj să deschidă discuția pe această temă. Asistăm pasiv la distrugerea capitalului românesc.

Vedem cu ANAF-ul, înțesat de oameni ai sistemului, asediază firmele cu capitalul românesc și nu facem nimic. Și din cauza noastră presa a devenit o măciucă a manipulării. Trebuia să creăm facilități fiscale pentru o presă independentă, în loc să permitem subordonarea sa în fața intereselor unor securiști mai vechi și mai noi.

Am permis instalarea unui Guvern incompetent și numit din afara României, care conduce această țară în interesul altora, vânzând tot ce mai avem, dar nefiind în stare să cheltuie un euro din banii europeni alocați României. Au făcut ce au vrut cu banii românilor și noi tăcem complici.

Închei aici această enumerare, deși ea poate fi mult mai lungă.

Concluzia este una singură.

Dragi colegi, noi am discreditat cea mai importantă instituție a democrației din România, am transformat Parlamentul în cârpa sistemului, în sacul de box al propagandei care aruncă pe această instituție cu zoaie, ori de câte ori cineva îndrăznește să se întrebe ce se întâmplă cu această țară.

Din cauza noastră s-a ajuns până într-acolo încât oamenii să ia cu asalt Parlamentul - și în mare parte putem spune că ar fi îndreptățiți. Fricoși și mânați de interese meschine nu am făcut nimic din ceea ce trebuia să facem, pentru ca sistemul să nu prindă puterea pe care a prins-o astăzi în România.

Din toate aceste motive, spun că vreau ca acest legislativ să-și termine mandatul. Nu este un discurs anti-Parlament, sunt parte a acestei instituții și, după cum vedeți, îmi amintesc de momentele în care susțineam și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, cererile sistemului, fără să stau să le analizez.

Eu îmi doresc, din contră, un Parlament puternic. Este un discurs împotriva spiritului de turmă, care de multe ori a existat pe holurile acestei instituții în ultimii patru ani.

Eu îmi doresc, doamnelor și domnilor, ca Parlamentul viitor, ales pe 11 decembrie, să fie curajos, să nu sufere de ornitofobie, oamenii care vor veni să aibă coloană vertebrală, de fiecare dată, să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat legitimitatea dată de votul românilor, să înțeleagă că au cea mai înaltă onoare în statul român, dar și cea mai mare responsabilitate.

Drumul pentru recredibilizarea Parlamentului va fi lung și anevoios, curajul și determinarea sunt însă cele mai importante două calități pe care toți cei care vor veni vor trebui să le aibă.

Sunt multe de făcut, legislativul trebuie să redevină instituția fundamentală a democrației din România, cea care va readuce, în limitele legale, activitatea sistemului scăpat de sub control.

Eu am decis, ca și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, să candidez pentru un nou mandat de parlamentar, pentru că eu sper și cred că putem să ne întoarcem la democrație adevărată, fie ea și originală, dar democrație, și la redobândirea unei societăți normale, în care să și construim ceva în această țară, nu doar să demolăm.

Cred că este nevoie de câteva proiecte concrete, pentru care însă ne va trebui curaj, nu doar curajul de a vorbi despre ele, pe care astăzi nu-l avem, ci chiar curajul de a le trece cu vot prin Parlamentul României.

Vă dau câteva exemple:

Refacerea Legii alegerilor, astfel încât, spre exemplu - doar un aspect - să nu mai fie atât de complicat să poți să aduni semnături;

Modificarea Legii finanțării partidelor. Ce se întâmplă acum este o aberație legislativă, în timp ce legea veche era o ipocrizie generalizată. Trebuie adoptat un model similar celui american, eventual. Dacă americanii tot vor să ne învețe cum e cu statul de drept, ar putea la fel de bine să ne împrumute experiența lor pentru a crea o lege a finanțării partidelor și campaniilor electorale, la fel ca la ei.

O lege a lobby-ului. Avem nevoie de o lege a lobby-ului, pentru a transparentiza un demers pe care astăzi unii îl interpretează abuziv, după cum vor ei, ca fiind trafic de influență.

Modificarea Codului penal, prin punerea textului legislativ în acord cu toate deciziile Curții Constituționale. Sunt câteva zeci de hotărâri care așteaptă ca Parlamentul să-și facă timp să le rezolve.

O lege a răspunderii magistraților, astfel încât aceștia să știe că și erorile lor sunt pedepsibile.

Dacă noi, oamenii cu funcții în stat, politicieni sau nu, putem fi acuzați oricând de abuz în serviciu pentru greșelile noastre, este corect ca și ei să știe că există efecte atunci când comit abuzuri.

Fac o paranteză - am auzit pe cineva zilele trecute spunând că există lege privitoare la o răspundere patrimonială și că ANAF, când plătește despăgubirile câștigate de români la CEDO, poate face o cerere pentru a le obține de la magistrații care au luat decizii abuzive. Eu o să fac o interpelare către ANAF și o să întreb câte astfel de cereri s-au făcut până acum. Pun pariu că niciuna.

Și apoi, dragi colegi, justiția nu e doar despre ce ni se întâmplă nouă, politicienilor. Câți dintre sutele de mii de români care se consideră... sunt nemulțumiți de deciziile din instanță și se consideră abuzați, câți credeți că au bani să meargă la CEDO?

Voi susține necesitatea revizuirii Constituției, astfel încât să delimităm mai clar puterile în stat, să vedem exact care sunt mecanismele de control, ca nu cumva o putere a statului să scape de sub control și să facă tot ceea ce dorește.

Voi susține înființarea unei instituții care să verifice toate lucrările de doctorat ale celor care au dorit sau doresc să obțină o demnitate în statul român. Să dăm jos valul uriaș al ipocriziei generalizate și al imposturii.

Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile despre care cred că va fi nevoie ca noul Parlament să aibă curaj să le pună în dezbatere în mod transparent, în mod onest, și apoi să le treacă prin această instituție care trebuie să rămână garantul democrației în România.

Am simțit nevoia să vă spun lucrurile acestea pentru că, probabil, nu ne vom mai reîntâlni în această formulă.

Eu știu că sunt "țintă", dar refuz să fiu și victimă și să merg așa, cu zâmbet tâmp, către abator.

Stimați colegi,

Am să vă spun scurt doar, pentru că, evident, miza acestei solicitări a DNA-ului către dumneavoastră nu este nici într-un caz fondul acuzațiilor care mi se aduc. Dar am să vă spun, totuși, câteva lucruri, pe scurt, despre cererea de astăzi, pe care trebuie să o votați.

Am deja suficiente dosare, suficiente acuzații, cu acestea două, în plus sau în minus, pentru mine este la fel. De aceea, v-am și spus că în nici într-un caz nu o să vă solicit să votați împotriva cererii DNA.

Ce vreau, însă, de la dumneavoastră, este să vă gândiți îndelung dacă nu cumva cele două fapte pentru care se începe urmărirea penală împotriva mea astăzi sunt lucruri de care ați putea fi acuzați oricare dintre voi mâine.

Acuzațiile se referă la finanțarea campaniei din 2009, campaniei electorale și campaniei pentru referendumul de 300 de parlamentari. Dacă a cunoaște despre faptul că firmele fac sponsorizări într-o campanie înseamnă instigare la luare de mită, înseamnă că, oricare dintre dumneavoastră, mâine poate să fie acuzat de instigare la luare de mită.

Fiecare dintre dumneavoastră a candidat o dată sau de două ori uninominal. Cu atât mai mare este implicarea într-o campanie când candidezi uninominal. Campania din 2009, mai ales cea la care se referă acuzația despre care vorbim acum, era despre referendumul privind reducerea numărului de parlamentari. Și, cu toate acestea, din toată acea campanie, s-au formulat acuzații doar la adresa mea.

Întrebarea este: ce facem cu ce s-a întâmplat 27 de ani? O realitate la care toți am fost parte, noi, politicieni, presa, instituțiile, mediul de afaceri, societatea civilă și chiar și cetățenii. Chiar și cetățenii, care știm că unii nu ies la vot, scârbiți de politică, iar alții, mulți dintre cei care ies, ies doar dacă sunt cumpărați de partide. Ce facem cu această realitate, în care suntem cu toții implicați? O lăsăm să se transforme într-un nou instrument de anihilare a politicienilor incomozi, pe care să-l folosească sistemul, selectând câte unul ori de câte ori are nevoie să mai acuze pe cineva, sau tragem în mod onest, transparent, linie, ne recunoaștem fiecare partea de vinovăție pentru ce s-a întâmplat timp de 27 de ani, în modul în care s-au finanțat campaniile electorale și partidele politice și mergem mai departe pe un drum nou, pe un drum corect, pe un drum transparent, în care decidem că lucrurile se fac altfel decât s-au făcut până acum, dar nu lăsăm în urmă posibilitatea de a porni o nouă vânătoare de vrăjitoare. A fost etapa arestărilor preventive și a plimbatului cu cătușe. A urmat etapa acuzațiilor de abuz în serviciu, până a intervenit Curtea Constituțională. Acum suntem în etapa instigare la luare de mită, dacă în campania electorală ai avut cunoștință că firme sau persoane fizice au sponsorizat campania ta sau a partidului tău. Noi trebuie să decidem care este soluția pe viitor.

Și eu mă întreb oare, analiza aceasta, a beneficiarilor de pe urma campaniilor electorale, este corectă când spun că ar trebui să răspundă și cei care au câștigat de pe urma unui partid sau a altuia, de pe urma victoriei unui candidat sau al altuia? Și pun o întrebare tranșantă: oare cei care așteptau, tremurând de teamă și de emoție, să câștige un candidat anume în 2009, pentru că în felul acesta își doreau să se perpetueze pe funcții, nu știau la vremea aceea cum se finanțau campaniile?

Eu sunt convinsă că la vremea aceea și doamna Kovesi și domnul Coldea știau exact cum s-a finanțat campania PDL-ului, știau exact cum s-a finanțat campania pentru reducerea numărului de parlamentari, doar că atunci interesul era să câștige candidatul Traian Băsescu, pentru ca ei să se perpetueze pe funcții, așa cum în 2014 a fost interesul să câștige Klaus Iohannis, pentru ca ei să se perpetueze pe funcții.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Sper să fie ultima dată când ne întâlnim pentru un astfel de motiv.

Încă o dată, vă rog să meditați la lucrurile pe care vi le-am spus - și le știți foarte bine -, dar pe care nu avem curajul să le vorbim, să le spunem cu voce tare, să vă întrebați dacă și cât am contribuit fiecare la ceea ce se întâmplă astăzi cu România. Că România este bolnavă, nu cred că cineva are vreun dubiu. Care este tratamentul, în schimb, cu care am putea să o însănătoșim? Este ceea ce se aplică astăzi de către sistem? Eu cred că nu. Pentru că nimic bun nu s-a mai întâmplat în România ultimilor doi ani de zile.

Iar cei care vă doriți un nou mandat de parlamentar - și eu vă urez din tot sufletul să-l obțineți -, sper să aveți curajul ca, împreună, din decembrie încolo, într-un Parlament nou, să facem ceea ce trebuie pentru această țară. România nu este doar despre noi, este despre oamenii care ne-au trimis aici și care așteaptă să facem curajos ceea ce este nevoie.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Înainte de a începe ședința de vot trebuie să constituim o Comisie de numărare și validare a votului.

Propuneri din partea grupurilor parlamentare.

Grupul PSD, domnul lider de grup Florin Pâslaru. Nominalizarea pentru comisie.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PSD o nominalizează pe doamna deputat Lucreția Roșca.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PNL? Domnul lider Nicolăescu.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Din partea Grupului PNL, domnul deputat Ionel Palăr.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul UNPR?

Domnule lider, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Răducanu:

Grupul UNPR o nominalizează pe doamna Nistor Marioara.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

ALDE?

Domnule vicelider?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Cupă:

Domnul Andrei Tănăsescu, din partea ALDE.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

UDMR?

Domnule Márton Árpád, vă rog, faceți nominalizarea.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Îl propunem pe domnul Bónis István.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Minoritățile?

Domnule secretar Zisopol, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Domnul deputat Ghera, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră componența comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul?

222 de voturi pentru.

Rog chestorii să ia loc în...

Da, domnul Steriu și domnul Ionescu... vă rog, pentru împărțirea bilelor...

Domnule secretar, domnule Ciolacu, vă rog să începeți apelul.

Vă amintesc, stimați colegi, bilă albă în urnă albă înseamnă vot pentru, bilă albă în urmă neagră, bilă neagră în urnă neagră înseamnă vot contra și ambele bile în urna neagră înseamnă abținere.

Îl rog pe domnul secretar Marcel Ciolacu să facă apelul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Adam Luminița-Pachel prezentă
Alexe Costel absent
Alexe Florin-Alexandru prezent
Almăjanu Marin absent
Amet Varol absent
Anastase Roberta Alma prezentă
Andea Petru absent
Andronache Gabriel prezent
Anghel Gabriela-Lola absentă
Antal István absent
Anton Marin prezent
Anușca Roxana-Florentina absentă
Ardeleanu Sanda-Maria absentă
Avram Constantin prezent
Avram Marian prezent
Axente Ioan prezent
Babuș Radu prezent
Balan Ioan prezent
Baltă Mihai prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru prezent
Bălan Ion prezent
Bănicioiu Nicolae absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț prezent
Bejinariu Eugen prezent
Benga Ioan prezent
Berci Vasile absent
Birchall Ana prezentă
Bîrsășteanu Florică absent
Blăjuț Viorel-Ionel absent
Blănariu Valentin prezent
Boboc Valentin Gabriel prezent
Bode Lucian Nicolae prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent
Nicio problemă, domnule Vainer.
Bogdănici Camelia-Margareta absentă
Bónis István prezent
Borbély László prezent
Bordeianu Dan prezent
Bucur Constantin-Alin absent
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Budurescu Daniel-Stamate prezent, nu votează
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin prezent
Burlacu Ștefan prezent
Calimente Mihăiță absent
Caloianu Mario-Ernest prezent
Calotă Florică Ică prezent
Canacheu Costică prezent
Cazan Mircea-Vasile prezent
Călin Ion prezent
Căprar Dorel-Gheorghe prezent
Cătăniciu Steluța-Gustica absentă
Cernea Remus-Florinel prezent
Chebac Eugen prezent
Cherecheș Florica prezentă
Chiriță Dumitru prezent
Chirteș Ioan-Cristian prezent
Chirvăsuță Laurențiu prezent
Chițoiu Daniel absent
Cioată Cezar absent
Ciobanu Liliana prezentă
Ciocan Dan absent
Ciofu Tamara-Dorina prezentă
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel prezent
Ciucă Liviu-Bogdan absent
Ciuhodaru Tudor prezent
Ciurariu Florin prezent
Cocei Erland absent
Codîrlă Liviu prezent
Comșa Cornel-George prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan prezent
Constantin Daniel absent
Cosma Vlad-Alexandru absent
Costin Gheorghe absent
Covaci Dorel prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent
Crăciunescu Grigore prezent
Cristea Aurelia prezentă
Cristea Victor prezent
Cristian Horia prezent
Cseke Attila-Zoltán prezent
Cupă Ion prezent
Cupșa Ioan absent
Daea Petre prezent

Bucura-Oprescu Simona, a doua oară, prezentă.

Dalca Ștefan-Petru prezent
Dascălu Constantin absent
Deaconu Mihai absent
Diaconu Adrian-Nicolae absent
Diaconu Mihai-Bogdan absent
Dîrzu Ioan prezent
Doboș Anton prezent
Dobre Mircea-Titus prezent
Dobre Victor Paul prezent
Dobrinescu Traian prezent
Dolha Mircea prezent
Dolha Nechita-Stelian prezent
Dolineaschi Andrei prezent
Dragnea Nicolae-Liviu prezent
Dragomir Gheorghe prezent
Dragomir Maria prezentă
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent
Drăgușanu Vasile-Cătălin absent
Dumbrăvanu Paul prezent
Dumitrache Ileana Cristina prezentă
Dumitru Georgică absent
Dumitru Ovidiu-Ioan prezent
Dușa Mircea prezent
Emacu Gheorghe prezent
Enea Constantin-Cosmin absent
Eparu Ion prezent
Erdei Dolóczki István prezent
Fejér László-Ődőn prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel absent
Firczak Gheorghe prezent
Florea Damian absent
Fonta Nuțu absent
Frăticiu Gheorghe prezent
Galan Constantin absent
Ganț Ovidiu Victor prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia absentă
Găină Mihăiță prezent
Geantă Florian Daniel prezent
Gerea Andrei Dominic absent
Ciocan Dan prezent
Gheorghe Andrei Daniel prezent
Gheorghe Florin prezent
Gheorghe Tinel prezent
Ghera Giureci-Slobodan prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian absent
Gireadă Dumitru-Verginel prezent
Gliga Vasile Ghiorghe absent
Gorghiu Alina-Ștefania prezentă
Grama Horia prezent
Grecea Maria prezentă
Gudu Vasile prezent
Gunia Dragoș-Ionel absent
Guran Virgil prezent
Gurzău Adrian absent
Gust Băloșin Florentin absent
Gvozdenovici Slavomir prezent
Harbuz Liviu absent
Hărău Eleonora-Carmen prezentă
Holban Titi absent
Horga Vasile prezent
Hulea Ioan prezent
Iacoban Sorin-Avram prezent
Ialomițianu Gheorghe prezent
Iancu Iulian prezent
Iane Daniel absent
Iane Ovidiu-Cristian absent
Ibram Iusein prezent
Ignat Miron prezent
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ionescu Aurelian prezent
Ionescu George prezent
Iordache Florin prezent
Irimie Vicențiu-Mircea prezent
Iane Ovidiu-Cristian prezent
Iriza Scarlat absent
Ispir Raluca-Cristina absentă
Itu Cornel prezent
Kelemen Atilla-Béla-László prezent
Kelemen Hunor absent
Kerekes Károly prezent
Khraibani Camelia prezentă
Korodi Attila absent
Laza-Matiuța Liviu absent
Longher Ghervazen prezent
Lubanovici Mircea prezent
Lupu Mihai prezent
Man Mircea absent
Manda Iulian Claudiu prezent
Manea Victor-Gheorghe prezent
Manolache Marius absent
Manolescu Oana prezentă
Marcoci Vlad absent
Marcu Viorica prezentă
Marian Ion Cristinel prezent
Marin Gheorghe prezent
Korodi Attila prezent
Marin Laura
Marocico Ion prezent
Martin Eduard-Stelian prezent
Márton Árpád-Francisc prezent
Máté András-Levente prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei
Mazilu Constantin absent
Măduța Flavius-Luigi absent
Melinte Ion prezent
Merka Adrian-Miroslav absent
Mihai Aurelian prezent
Mihăilă Ioan absent
Mihăilescu Ion-Bogdan absent
Militaru Lucian prezent
Mincă Liliana prezentă
Mironescu Răzvan Horia absent
Mitrea Manuela absentă
Mîrza Gavril prezent
Mocanu Adrian absent
Mocioalcă Ion prezent
Mocioi Niculina prezentă
Moisii Constantin absent
Moldovan Carmen Ileana prezentă
Moldovan Iosif prezent
Molnar Zsolt absent
Motreanu Dan-Ștefan absent
Movilă Petru prezent
Munteanu Ioan prezent
Murgu Neagu absent
Nassar Rodica prezentă
Nazare Alexandru absent
Neacșu Marian prezent
Negruț Clement absent
Negruț Cornelia prezentă
Nica Nicolae-Ciprian prezent
Nichita Cristina prezentă
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Alexandri absent
Nicolae Florian prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen absent
Niculae Aurel prezent
Niculescu Dumitru prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae prezent
Nistor Gheorghe-Vlad absent
Nistor Marioara prezentă
Niță Constantin absent
Niță Emil prezent
Nosa Iuliu prezent
Oajdea Daniel Vasile prezent
Oltean Ioan absent
Orban Ludovic absent
Oros Nechita-Adrian prezent
Palașcă Viorel prezent
Palăr Ionel prezent
Paleologu Theodor prezent
Pambuccian Varujan absent
Pană Adriana-Doina absentă
Pardău Dumitru prezent
Paul Maria-Andreea prezentă
Păun Nicolae absent
Pârgaru Ion prezent
Pâslaru Florin-Costin prezent
Peia Ninel prezent
Petrea Dorin Silviu absent
Petrescu Petre absent
Petric Octavian prezent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea absent
Plumb Rovana prezentă
Pocora Cristina-Ancuța prezentă
Podașcă Gabriela-Maria prezentă
Ponta Victor-Viorel absent
Pop Georgian prezent
Popa Octavian-Marius prezent
Popa Radu Mihai prezent
Popeangă Vasile prezent
Popescu Dumitru-Iulian prezent
Popoviciu Alin Augustin Florin prezent
Potor Călin prezent
Preda Cezar-Florin prezent
Pușcaș Iacob prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru absent
Răducanu Ion prezent
Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Romeo prezent
Reuer Elena-Ramona absentă
Rizea Cristian absent
Roman Cristian-Constantin absent
Roman Ioan Sorin prezent
Roman Petre absent
Roșca Lucreția prezentă
Roșca Mircea absent
Rotaru Răzvan prezent
Rusu Valentin absent
Sava Andrei-Valentin prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea absent
Săpunaru Nini prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian prezent
Scarlat George prezent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana absentă
Secară Florin Mihail absent
Sefer Cristian-George absent
Seres Dénes prezent
Silaghi Ovidiu Ioan prezent
Simedru Dan Coriolan prezent
Simionescu Adrian Constantin prezent
Smarandache Miron Alexandru prezent
Solomon Adrian prezent
Stan Ioan prezent
Stanciu Anghel prezent
Stanciu Zisu prezent
Stancu Ionel absent
Stativă Irinel Ioan absent
Stănescu Alexandru prezent
Steriu Valeriu-Andrei prezent
Stoica Mihaela absentă
Stragea Sorin Constantin absent
Stroe Ionuț-Marian prezent
Stroe Radu prezent
Sturzu Mihai-Răzvan prezent
Suciu Vasile-Daniel absent
Surdu Raluca absentă
Surugiu Iulian-Radu prezent
Szabó Ödön prezent
Șcheau Ion prezent
Șimon Gheorghe prezent
Șoptică Costel prezent
Șova Lucian prezent
Ștefan Viorel prezent
Ștefănescu Elena Cătălina absentă
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion absent
Taloș Gheorghe-Mirel absent
Tararache Mihai prezent
Tămâian Ioan prezent
Tănase Răzvan-Ionuț absent
Tănăsescu Claudiu-Andrei prezent
Tătaru Florin-Cristian prezent
Teju Sorin absent
Teodorescu Cătălin-Florin prezent
Teodorescu Ioan Viorel absent
Thuma Hubert Petru Ștefan prezent
Tiuch Cătălin absent
Tîlvăr Angel prezent
Toader Mircea-Nicu prezent
Tocuț Dan-Laurențiu prezent
Tomac Eugen prezent
Traicu Rodin prezent
Tudorie Violeta prezentă
Tudose Mihai prezent
Turcan Raluca prezentă
Tușa Adriana Diana absentă
Țigăeru Roșca Laurențiu absent
Țîmpău Radu Bogdan prezent
Udrea Elena Gabriela prezentă
Udriște Gheorghe prezent
Urcan Ionaș-Florin prezent
Uricec Eugen Constantin prezent
Ursărescu Dorinel prezent
Vainer Aurel prezent
Varga Lucia-Ana prezentă
Varga Vasile prezent
Vasilică Radu Costin prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin prezent
Vladu Iulian prezent
Vlase Petru Gabriel prezent
Voicu Mădălin-Ștefan prezent
Voicu Mihai Alexandru prezent
Vreme Valerian absent
Vulpescu Ioan prezent
Weber Mihai prezent
Zaharcu Neviser prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin prezent
Zgonea Valeriu Ștefan prezent
Zisopol Dragoș Gabriel prezent
Zlati Radu prezent

Amet Varol prezent
Alexe Costel prezent
Blăjuț Viorel-Ionel prezent
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă
Ciocan Dan prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel prezent
Gust Băloșin Florentin prezent
Korodi Attila prezent
Oros Nechita-Adrian prezent

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Rog comisia în sala de Birou permanent.

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Bónis István:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra Proiectului de hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/215.

Comisia de numărare și validare a voturilor, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra Proiectului de hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/215, a constatat următoarele: numărul total al deputaților - 353; numărul deputaților prezenți - 252; numărul total de voturi exprimate - 244; numărul de voturi anulate - zero; numărul de voturi valabil exprimate - 244, din care: voturi pentru - 147; voturi contra - 96; abțineri - una.

Potrivit art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată, și art.157 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, hotărârea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că din totalul de 353 de deputați au fost prezenți 252, din care 147 au votat pentru, se constată că a fost adoptată hotărârea privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/2015.

Încheiat astăzi, 18 octombrie 2016.

Comisia de numărare și validare a voturilor: Lucreția Roșca - Grupul parlamentar al PSD; Ionel Palăr - Grupul parlamentar al PNL; Marioara Nistor - Grupul parlamentar UNPR; Claudiu-Andrei Tănăsescu - Grupul parlamentar ALDE; Bónis István - Grupul parlamentar al UDMR; Ghera Giureci-Slobodan - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Secretar de ședință în plen, asistenți: domnul deputat Ion-Marcel Ciolacu, secretar al Camerei Deputaților, domnul deputat Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc frumos.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 18:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro