Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/23-02-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 14-02-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2017

39. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 768/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

73. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Inițiatori? Nu.

Comisia pentru mediu sau pentru administrație.

Domnul Borza.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii unei noi definiții cu denumirile speciale și caracteristicile aferente - privind "arborii excepționali" din interiorul localităților, stabilirii/completării atribuțiilor și obligațiilor administrației publice locale pentru ținerea evidenței/constituirea registrelor locale ale arborilor excepționali, cu sistemul informațional aferent, stabilirea contravenției/sancțiunii cu amendă contravențională "pentru fiecare" comună, oraș, municipiu și primărie de sector "pentru fiecare lună de întârziere pentru constituirea registrelor locale ale arborilor excepționali".

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 28 octombrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea acestui raport, comisiile au avut în vedere și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 3 noiembrie 2015, avizul favorabil al Consiliului Legislativ din 30 iulie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului - la 26 aprilie 2016; 17 din 21 de membri au participat. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege pe 8 iunie 2016; 17 membri din 20 au participat.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Doriți și considerentele sau nu?

Voci din sală:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Doriți. Bine.

Pentru următoarele considerente: introducerea categoriei de "arbori excepționali" propusă prin această inițiativă legislativă este inoportună întrucât în Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1466/2010, la art. 5 lit. d), unde se fac referiri la Domeniul de aplicare a normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, și la art. 13 alin. (1) lit. c), unde se fac referiri la Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților este specificată categoria "arborilor ocrotiți". Arborii ocrotiți, prin natura lor sunt arbori excepționali și protejați prin lege (ex. Teiul lui Eminescu din municipiul Iași, Gorunul lui Horea de la Țebea).

Prin urmare, există deja reglementată categoria de "arbori excepționali". Evidența acestor arbori prin constituirea registrului local dedicat exclusiv lor este nejustificată, creându-se astfel o dublă reglementare.

În acest context, apreciem că sunt neclare considerentele pentru care se propune constituirea noilor registre speciale privind "arborii excepționali", în mod distinct de actualele registre locale ale spațiilor verzi și pentru neconstituirea cărora, în termenul vizat, ar urma ca unitățile administrativ-teritoriale să suporte sancțiunile contravenționale preconizate.

Și, al doilea considerent, prevederile privind descrierea faptelor ce constituie contravenții, precum și modalitatea de stabilire a amenzilor contravenționale astfel preconizate - care apar ca împovărătoare asupra bugetelor unităților administrativ-teritoriale - sunt neclare și în neconcordanță cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ordinare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doar o singură observație vreau să fac. Ce am audiat anterior, proiectul acesta de act normativ privind instituirea termenului de "arbore excepțional", e sau face parte din categoria "Ne facem că propunem acte normative în plenul Parlamentului" pentru că, într-adevăr, există reglementare în domeniu care acoperă tot acest vast domeniu al protecției mediului.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale?

Voci din sală:

Nu mai sunt.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mi se pare corect.

Respingere.

Vot final.

74. Înțeleg că a fost trimisă la comisii ieri, termen două săptămâni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 15:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro