Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.27/01-03-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 21-02-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2017

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizarenr.241/2006 (PL-x 335/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 335/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

64. Proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, PL-x 335/2015.

Inițiatorul? Nu mai e parlamentar.

Comisia pentru industrii sau Comisia pentru administrație?

Vă rog, doamnă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Roxana Mînzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond în vederea examinării și depunerii unui nou raport pentru proiectul de lege menționat.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege în cauză are ca obiect de reglementare completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, în sensul interzicerii debranșării de la rețelele de distribuție a apei a utilizatorilor care achită contravaloarea serviciilor furnizate prestate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților menținerea raportului inițial de respingere a Proiectului de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt; vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2019, 2:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro