Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 21-02-2017

Ședința Camerei Deputaților din 21 februarie 2017

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizarenr.241/2006 (PL-x 335/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 335/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

64. Proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, PL-x 335/2015.

Inițiatorul? Nu mai e parlamentar.

Comisia pentru industrii sau Comisia pentru administrație?

Vă rog, doamnă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Roxana Mînzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond în vederea examinării și depunerii unui nou raport pentru proiectul de lege menționat.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege în cauză are ca obiect de reglementare completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, în sensul interzicerii debranșării de la rețelele de distribuție a apei a utilizatorilor care achită contravaloarea serviciilor furnizate prestate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților menținerea raportului inițial de respingere a Proiectului de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt; vot final.