Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/17-03-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 13-03-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2017

4. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

     

După o scurtă pauză

 
     

(În continuare, ședința a fost condusă de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Stimați colegi,

Continuăm cu partea a doua a ședinței noastre de astăzi, care este consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului.

 
Video in format Flash/IOS Nicolae Neagu

Primul răspuns, la interpelarea adresată de către colegul nostru, domnul deputat Neagu Nicolae, din partea Ministerului Transporturilor, așteptăm prezentarea răspunsului.

Doamna secretar de stat Grigore Maria Magdalena.

Vă rog.

"Fonduri pentru reabilitarea DN 7C", da? Acesta, că aveți mai multe...

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria Magdalena Grigore (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Referitor la interpelarea dumneavoastră prezentată în ședința Camerei Deputaților, cu nr. 24B/2017, vă comunicăm următoarele.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București are în administrare sectorul de drum național DN 7C - "Transfăgărășan", de la Km 0 până la 116 plus 800.

În vederea menținerii unei viabilități corespunzătoare și pentru asigurarea desfășurării normale a traficului, în ultimii ani s-au executat lucrări de întreținere curentă și periodică, și anume, covoare asfaltice.

Astfel, în baza Acordului-cadru nr. 127 s-au încheiat următoarele contracte subsecvente de lucrări de întreținere periodică pe drumul național DN 7C.

În anul 2015, vă spun pe scurt - două contracte subsecvente: primul pentru aproximativ 25 de Km; în răspunsul nostru aveți exact secțiunea de drum.

Un alt contract subsecvent: de la Km 25 până la Km 27.

În anul 2016, un contract subsecvent pentru sectorul de drum de la Km 36 până la 41.

În anul 2017, pe acest drum se vor executa lucrări de întreținere curentă, și anume, plombări, colmatări, curățări șanțuri și rigole, desfundări podețe, conform Acordului-cadru nr. 81 din 15 iulie 2015.

Totodată, se vor finaliza și lucrările de refacere și consolidare drum, de la Km 68 plus 500, Km 83 plus 616 și Km 83.

De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov are în administrare sectorul de Drum Național DN 7C, începând cu Km 116, până la 151, Bâlea Lac - intersecția cu Drumul Național DN1.

În anul 2017 avem prevăzute lucrări de întreținere curentă, în cadrul programului de punere în ordine a drumurilor, în limita fondurilor alocate; astfel, reparații la partea carosabilă, lucrări de siguranța circulației, și anume, înlocuiri și completări, semnalizare verticală și marcaje rutiere ale părții carosabile.

Totodată, pe Regionala de Drumuri și Poduri Brașov s-a executat în anul 2016, pe sectorul de Drum Național din DN 7C, de la Km 138, până la Km 151, o lucrare de întreținere periodică ce a constat în execuția de straturi rutiere bituminoase foarte subțiri, în două straturi, inclusiv execuția marcajelor rutiere, având ca scop etanșeizarea completă a suprafeței stratului de rulare și eliminarea disconfortului circulației datorat denivelărilor.

În anul 2016 s-a demarat și o procedură de revizuire a documentației tehnice, PT și DE, proiectul tehnic pentru lucrarea de consolidare DN 7C la Km 117, până la Km 140, obiectiv cuprins în proiectul de eliminare a efectelor inundațiilor și măsuri de prevenire a lor, conform Contractului BEI nr. 23.371, și se află în avizare la Consiliul tehnico-economic al CNAIR, urmând a se emite o hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Dacă autorul interpelării dorește lămuriri suplimentare?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae Neagu:

Eu vreau să-i mulțumesc doamnei secretar de stat. Ceea ce era efectuat, până în anul 2017, cunoșteam. Eram interesat să văd ceea ce-mi spunea în ultima frază, dacă contractul cu BEI este rezolvat sau nu, pentru că, în definitiv, acolo era o problemă de consolidare, dar aștept în continuare precizări, o să ne mai interesăm.

Îi mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Andrei Daniel Gheorghe

Următorul răspuns la interpelarea adresată de către colegul nostru, Gheorghe Andrei Daniel.

Doamnă secretar de stat, vă rog.

"Pasarelă pietonală pe centura Capitalei în zona Odăile".

Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria Magdalena Grigore:

Răspunsul la interpelarea dumneavoastră.

Obiectul interpelării este "Pasarelă pietonală pe centura Capitalei în zona Odăile".

Vă comunicăm următoarele: în 2016 Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a inclus în programul de investiții și elaborarea unui studiu de fezabilitate, având ca obiect realizarea unui număr de cinci pasarele pietonale pe șoseaua Odăile, respectiv pe sectorul de centură, între Mogoșoaia și Otopeni.

În acest sens, DRDP București a solicitat Consiliului județean Ilfov și Primăriei municipiului București eliberarea de certificate de urbanism.

În urma acestui demers, Primăria municipiului București a comunicat că nu poate aproba construirea pasarelelor, deoarece în Planul urbanistic zonal Nord actual este prevăzut să se realizeze un drum colector, paralel cu drumul de centură, care va fi folosit de riverani.

Având în vedere că una dintre infrastructurile pasarelelor se amplasează pe teritoriul județului Ilfov, iar cealaltă pe teritoriul municipiului București, poziția acesteia din urmă se suprapune cu drumul colector previzionat.

Ținând cont de cele menționate anterior, precizăm că proiectul inițial a fost blocat, dar Compania Națională CNAIR va analiza soluțiile tehnice potrivite pentru amplasarea pasarelelor.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Autorul interpelării? Lămuriri suplimentare?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc pentru răspuns.

Totuși, cred că această variantă propusă de Primăria Capitalei, părerea mea este că este o aberație și din punct de vedere tehnic, și din perspectiva a ceea ce reprezintă siguranța traficului în zona respectivă. Din statisticile pe care le am la acest moment, în acea zonă au fost înregistrate un număr foarte mare de accidente rutiere, dintre care unele inclusiv cu răniri grave sau mai mult de atât. Sunt oameni care, din păcate, și-au pierdut picioare, și-au pierdut mâini, care au fost lăsați infirmi din pricina faptului că au fost nevoiți să traverseze acea șosea de centură dinspre Otopeni, Odăi, Mogoșoaia, către sectorul 1 al Capitalei, într-o zonă unde traficul este deosebit de intens și unde, în ultima perioadă, este un nivel al aglomerației rutiere, să spun așa, mult, mult peste ceea ce ar trebui să suporte un drum național.

Cred că, totuși, Ministerul Transporturilor ar trebui să ia măsurile de rigoare și să găsească o soluție alternativă la ceea ce a propus Primăria Capitalei.

Mie mi se pare total greșită această variantă și ne arată încă o dată cât de defazată este Primăria Capitalei în raport cu necesitățile dezvoltării acestei zone, de la confluența cu județul Ilfov, dat fiind faptul că această centură ca Capitalei generează anual o cifră de afaceri de zeci de miliarde de euro, și totuși noi nu avem o centură finalizată și avem...

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă rog frumos, ați depășit cu un minut, potrivit Regulamentului... Vă rog să încheiați.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Natalia-Elena Intotero

Următorul răspuns, la interpelarea adresată de către colega noastră, Natalia Intotero, Ministerul Afacerilor Externe: "Necesitatea deschiderii unei misiuni diplomatice în Republica Malta".

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Alexandru Victor Micula (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimată doamnă deputat,

La nivelul Ministerului Afacerilor Externe este în desfășurare o analiză mai amplă privind oportunitatea deschiderii mai multor misiuni diplomatice ale României, printre statele vizate, cu prioritate, numărându-se și Republica Malta.

În prezent, reprezentarea diplomatică a României în Republica Malta este asigurată de Ambasada României în Italia.

Malta nu are deschisă o misiune diplomatică la București, iar ambasadorul Republicii Malta, acreditat pentru România, are reședința la Valletta și este acreditat și pentru Bulgaria.

Reciprocitatea relațiilor bilaterale este unul dintre factorii determinanți în luarea unei decizii privind deschiderea unei misiuni diplomatice.

În analiza desfășurată de Ministerul Afacerilor Externe este luată în considerare dinamica pozitivă a relației bilaterale, ținând cont de contactele politico-diplomatice din ultimii ani, precum și de faptul că Malta a preluat președinția rotativă de șase luni a Consiliului Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Ca dovadă a disponibilității părții române de aprofundare a relației cu Malta, menționăm că pe perioada deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene doi diplomați români au fost detașați la Valletta, atât pentru a acorda sprijin Ministerului Afacerilor Externe maltez, cât și pentru a asista delegațiile românești care vor fi prezente în Capitala malteză în această perioadă.

Analiza Ministerului Afacerilor Externe are în vedere, cu prioritate, și aspecte consulare, precum ar fi numărul tot mai mare al solicitărilor de servicii consulare, în condițiile creșterii prezenței cetățenilor români în Republica Malta, fie ca lucrători, fie ca turiști.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe analizează cu atenție implicațiile financiare ale unei eventuale deschideri a unei misiuni în Valletta.

Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Lămuriri suplimentare? Doriți să interveniți? Nu.

Și tot din partea colegei noastre, avem o interpelare... răspuns, Ministerul Sănătății, domnul secretar de stat Dan Dumitrescu. Este o interpelare referitoare la o serie de medicamente necesare bolnavilor de Parkinson, adresată, de asemenea, de Intotero Natalia.

Aveți răspunsul scris? OK.

S-a consemnat.

De asemenea, la următoarea interpelare colegul nostru de la PSD, Itu Cornel, a primit răspunsul scris.

Și mai avem, din partea Ministerului Mediului, un răspuns la interpelarea adresată de către un alt coleg, Gheorghe Andrei Daniel.

"Situația din zona Chitila". Avem, domnule secretar de stat? Și aici răspuns scris s-a primit.

Și, la ultima interpelare, la care așteptam un răspuns din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, din partea colegei noastre Vlăducă Oana-Silvia, se solicită amânare.

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința de astăzi.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,35.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 16 december 2019, 11:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro