Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 19-04-2017

Ședința Camerei Deputaților din 19 aprilie 2017

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate (PL-x 180/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 180/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

22. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate.

Comisii? Juridică sau pentru agricultură?

Domnul Dunava.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costel Neculai Dunava:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Camera deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat negativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru reînființarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, cum ar fi: obștile de moșneni în devălmășie, obștile răzeșești nedivizate, composesoratele, obștile de cumpărare, pădurile grănicerești, pădurile urbariale, comunele politice, cooperativele, precum și alte comunități și forme asociative.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu. Vot final.

Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară.

Domnul Zisopol. Procedură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.