Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.63/27-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 19-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2017

22. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Pl-x 408/2016). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 408/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

Comisiile - pentru industrii sau pentru administrație?

Comisia pentru industrii, domnul Iancu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cele două comisii menționate de dumneavoastră au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, cu proiectul de lege menționat.

Proiectul a fost respins de Senat - și este explicabil -, pentru că inițiativa își propune să reglementeze Legea nr. 51, în sensul că dorește redefinirea termenului de "operator regional"; eliminarea serviciului de transport public local de sub Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și, de asemenea, dorește modificări cu privire la operatorii care își desfășoară activitatea în zona gestiunii delegate.

În urma dezbaterilor, comisiile au constatat că acest cadru instituțional adecvat, precum și respectarea politicii de regionalizare în aria fiecărui proiect au reprezentat condiții de aprobare a finanțării proiectelor din cadrul POS Mediu 2007-2013, fiind, de asemenea, menținută ca și cerință esențială, inclusiv pentru aprobarea proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020.

De altfel, regionalizarea reprezintă un aspect-cheie al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor comunitare de utilități publice, având ca scop îmbunătățirea performanțelor din sector, atât printr-un management de calitate, cât și prin dezvoltarea unor economii de scară. Prin adoptarea inițiativei legislative s-ar periclita utilizarea fondurilor europene nerambursabile, acordate prin POS Mediu în perioada 2007-2013, precum și absorbția fondurilor ce urmează a fi alocate prin POIM în perioada 2014-2020.

În consecință, membrii celor două comisii, cu unanimitate de voturi, propun plenului respingerea propunerii legislative.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri? Nu.

Domnul Moldovan? Da?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc.

Grupul PNL va vota împotriva acestei inițiative, deoarece, cum a spus și antevorbitorul, s-ar periclita utilizarea fondurilor europene nerambursabile, acordate prin POS Mediu în perioada de programare 2007-2013, precum și absorbția fondurilor ce urmează a fi alocate prin POIM în perioada 2014-2020.

Mai mult, Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, de abrogare a Regulamentelor 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului, pe care se fundamentează inițiativa legislativă, este aplicabil doar transportului public local, celelalte servicii de utilități publice, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale ce urmează a fi afectate, fiind supuse dispozițiilor din legislația comunitară și națională enunțate mai sus.

Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotrivă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Alte intervenții, dacă mai sunt? Nu mai sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 january 2020, 3:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro