Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 24 mai 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.88/31-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 24-05-2017 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 24 mai 2017

    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.  

Ședința a început la ora 12.15.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului, și domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnul senator Ioan-Iustin Talpoș, secretar al Senatului, și domnul deputat Georgian Pop, secretar al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Bună dimineața, stimați colegi!

Rog liderii de grup să invite colegii în sală pentru a începe activitatea plenului reunit.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Dați-mi voie să declar deschisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților de astăzi și să vă anunț că, din totalul de 465 de senatori și deputați, prezenți până în acest moment sunt 321.

Din sală: Nu se aude!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Reiau. Proiectul ordinii de zi și programul de lucru pentru ședința comună de astăzi, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite tuturor deputaților și senatorilor.

Întreb dacă sunt obiecții cu privire la ordinea de zi de astăzi.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Nu sunt.

Atunci, supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nimeni.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Nimeni.

Cine se abține?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nu. Unanimitate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată.

În legătură cu programul de lucru dacă sunt obiecții.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Nu.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Cine se abține?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nimeni.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Nu.

Cine este împotrivă?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nimeni. Cu unanimitate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Cu unanimitate de voturi, programul de lucru a fost adoptat.

Stimați colegi,

Vă informez că pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi, conform dispozițiilor legale și regulamentare, vom folosi votul secret cu buletine de vot.

Așadar, pentru celeritate, vă propun să fie prezentate rapoartele comisiilor de specialitate, urmând ca votul asupra numirilor înscrise pe ordinea de zi să se facă concomitent.

Dacă sunt comentarii în legătură cu această propunere.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Nu sunt.

Atunci, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nimeni.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Cine se abține?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu):

Nu.

Unanimitate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Cu unanimitate de voturi, procedura de vot a fost adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Numiri: Numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

La primul punct pe ordinea de zi avem numirea unui vicepreședinte și a doi membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Vă informez că, potrivit art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea pe funcții, se face de Parlament, la propunerea comună a Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului și a Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților.

Dau cuvântul domnului deputat Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaților, pentru a prezenta raportul suplimentar comun al comisiilor și proiectul de hotărâre.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu sesizările Birourilor permanente reunite, precum și cu prevederile Legii nr. 160/2012, Comisia pentru industrii și servicii, precum și Comisia economică, industrii și servicii din Senat s-au întrunit pentru a analiza, pe de o parte, lista candidaților și CV-urile acestora, care vă sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul raport.

De asemenea, au fost analizate și puse în discuție toate aspectele legale privind mandatul acestora.

În urma analizei, conform art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 privind organizarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160 din 2012, durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani. Legea impune existența unui decalaj de jumătate de mandat între numirea a trei membri ai Consiliului, respectiv a unui vicepreședinte și doi membri, și ceilalți membri ai Comitetului de reglementare ANRE.

Mandatul anterior al celor trei membri numiți pentru 2,5 ani, doi ani jumătate, a început la 23 octombrie 2012.

Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului următoarea hotărâre a Parlamentului României.

Articol unic. - Se numesc, până la data de 23 aprilie 2020, pe locurile devenite vacante în data de 23 aprilie 2015, prin încetarea mandatului, început la 23 octombrie 2012, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2012, un vicepreședinte și doi membri ai Comitetului de reglementare al ANRE, după cum urmează:

 • domnul Soreață Henorel Florin, în funcția de vicepreședinte;
 • domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard, funcția de membru;
 • domnul Teodor Atanasiu, în funcția de membru.
 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Nu.

Luăm act de raportul suplimentar comun întocmit de comisia de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, pentru numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, votul este secret și se exprimă prin buletine de vot, care vor fi completate conform nominalizării din raport.

 
Video in format Flash/IOS   Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente.

La punctul 2 al ordinii de zi avem numirea președintelui Autorității Electorale Permanente.

În conformitate cu prevederile art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, președintele este numit prin hotărârea adoptată în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților, la propunerea grupurilor parlamentare.

Este numit președinte candidatul care întrunește majoritatea voturilor deputaților și senatorilor.

Invit la microfon pe domnul deputat Eugen Nicolicea pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Raport comun privind verificarea îndeplinirii condițiilor de numire a candidaților în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente

Prin adresa din 22 martie 2017, Grupurile parlamentare ale Partidului Alianța Liberalilor și Democraților din Senat și Camera Deputaților au înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului propunerea nominală a domnului Daniel Barbu, pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Prin adresa cu nr. 2/4552 din 8 mai 2017, Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvați România din Senat și Camera Deputaților au înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului propunerea nominală a doamnei Maria Krause pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, mandatul președintelui Autorității Electorale Permanente pe o durată de 8 ani poate fi reînnoit o singură dată.

Președintele Autorității Electorale Permanente este numit de Camera Deputaților și Senat, în ședință comună.

În conformitate cu dispozițiile legate, cele două Comisii juridice au fost sesizate de Birourile permanente, la recomandarea grupurilor parlamentare, cu propunerile nominale mai sus-amintite.

În urma punctelor de vedere formulate, membrii celor două Comisii juridice, prezenți în ședință comună, au analizat actele depuse de candidați și au constatat, cu unanimitate de voturi, îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 208/2015 pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, urmând ca plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului să numească, prin hotărâre, candidatul care va ocupa funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Se atașează CV-urile candidaților propuși, iar proiectul de hotărâre este prezentat în anexă.

Hotărâre privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente

În temeiul prevederilor art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se numește pentru o perioadă de 8 ani domnul sau doamna... în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de astăzi.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop (de la prezidiu): Da, de la ...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă rog.

Doamna deputat Oana Bîzgan, din partea Grupului USR. Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Dragi colege,

USR caută și propune întotdeauna cei mai buni specialiști, profesioniști pentru a ocupa pozițiile care îi revin ca partid parlamentar.

Experta Maria Krause are o experiență electorală de peste 12 ani în observarea alegerilor în țară și în străinătate.

A participat la misiuni de observare a alegerilor ale Oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului în Kârgzstan, Kazahstan, Macedonia, Serbia, Moldova, Letonia, Bulgaria și Ucraina și la misiuni organizate de Carter Centre în Nepal, Mozambic și Guyana.

În România a făcut parte în 2014 dintre coordonatorii proiectelor organizate de Expert Forum pentru observarea alegerilor europarlamentare și de Centrul pentru Resurse Civice pentru observarea alegerilor prezidențiale, iar în 2016 a participat ca expert electoral voluntar la campania de observare independentă a alegerilor "Fiecare vot".

În prezent, Maria Krause face parte din Misiunea OSCE de observare a alegerilor în Albania.

Maria Krause are o reputație ireproșabilă în domeniul electoral și este un partener de dialog și de încredere pentru experții și instituțiile din domeniu, precum și pentru societatea civilă.

Maria Krause aduce un plus de imagine și de credibilitate Autorității Electorale Permanente, care a fost implicată recent în dosare de corupție și este în atenția mass-mediei și a cetățenilor.

Subliniez lipsa de afiliere politică de orice fel a doamnei Maria Krause, în prezent sau în trecut, spre deosebire de contracandidatul ei a cărui apartenență la formațiuni politice este bine cunoscută.

Domnul Daniel Barbu ilustrează opusul doamnei Maria Krause, fiind un personaj controversat, contestat și care nu are aceleași premise. Domnul Barbu pierde competiția cu doamna Krause la oricare dintre aceste criterii, iar CV-urile celor doi vorbesc de la sine.

Maria Krause este o profesionistă în domeniul electoral, cu experiență națională și internațională, cu un know-how valoros, un specialist de care Autoritatea Electorală Permanentă are mare nevoie.

Vă rog, dragi colegi, haideți să respectăm legea, să votăm pentru competență și independență.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc.

Dacă sunt și alte intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu.

Atunci, luăm act de raportul comun întocmit de comisiile de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru numirea președintelui Autorității Electorale Permanente votul este secret și se exprimă prin buletine de vot, care vor fi completate conform nominalizărilor din raport.

 
Video in format Flash/IOS   Numirea unui membru al Consiliului de Administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României.

La punctul 3 al ordinii de zi avem numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Parlamentul numește membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, la propunerea comisiilor permanente de specialitate.

Dau cuvântul domnului deputat Leonardo Badea, președintele Comisiei pentru buget din Camera Deputaților, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget ale Camerei Deputaților și Senatului.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun cu privire la audierea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României

În baza hotărârii Birourilor permanente reunite, Comisiile reunite pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților s-au întrunit în ședință comună în data de 15 mai 2017 și au procedat la audierea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României, loc devenit vacant prin demisia domnului Bogdan Olteanu din această funcție.

Unicul candidat pentru funcția de membru al Consiliului de administrație și viceguvernator, propus de Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal din Senat și Camera Deputaților, a fost domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu.

Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 312/2004, precum și la audierea candidatului, care a făcut o prezentare a activității și competențelor sale profesionale și a răspuns întrebărilor adresate de către membrii celor două comisii.

În urma audierilor, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, 31 de voturi "pentru" și 3 voturi "împotrivă", să propună plenului Parlamentului numirea domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu în funcția de membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României, pentru perioada rămasă a mandatului de 5 ani, început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Nu.

Atunci, în conformitate cu dispozițiile art. 98 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație și viceguvernator al BNR este secret și se exprimă prin buletin de vot.

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizării din raport. Pentru a fi aprobată numirea unui membru în Consiliul de administrație al BNR este necesar votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

 
Video in format Flash/IOS   Numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

La punctul 4 al ordinii de zi avem numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, Parlamentul numește membrii Consiliului ASF în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comună a comisiilor de specialitate prevăzute de actul normativ.

În aceste condiții, invit la microfon pe reprezentantul comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizul comun și proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de numire a unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurări-reasigurări al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și proiectul de hotărâre.

Dau cuvântul domnului deputat Leonardo Badea pentru a prezenta raportul și proiectul de hotărâre.

Vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile reunite pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților au analizat în ședință comună, având în vedere hotărârile Birourilor permanente reunite din data de 9 mai 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii privind numirea vicepreședintelui - membru executiv - sectorul asigurări-reasigurări al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe postul rămas vacant, ca urmare a demisiei domnului Marius Vorniceanu.

Comisiile reunite s-au întrunit în ședință comună la data de 15 mai 2017 și au procedat la audierea candidaților pentru ocuparea funcției de vicepreședinte în sectorul asigurărilor și reasigurărilor.

Pentru ocuparea funcției mai sus-menționate și-au depus candidaturile următoarele persoane: domnul Florin Bolchiș, domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu, domnul Paul Mitroi, domnul Marian Răducu Petrescu și domnul Călin Mihai Rangu.

În data de 15 mai 2017, domnul Florin Bolchiș le-a transmis membrilor celor patru comisii cererea de retragere a candidaturii sale.

De asemenea, în timpul ședinței, domnul Paul Mitroi și domnul Călin Mihai Rangu și-au retras candidaturile pentru ocuparea funcției menționate mai sus.

Candidații rămași au fost audiați și au făcut o prezentare a activității și competenței lor profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii.

În urma dezbaterii, membrii celor patru comisii au supus la vot cele două candidaturi.

Candidatura domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu a fost avizată favorabil.

Candidatura domnului Marian Răducu Petrescu a fost avizată negativ.

Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în urma audierii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Parlamentului numirea domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în funcția de vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor și reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013.

De asemenea, o să prezint foarte pe scurt.

Hotărâre privind numirea vicepreședintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 12 lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se numește domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu în funcția de vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții.

Nu.

În conformitate cu dispozițiile art. 98 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor în Consiliul ASF este secret și se exprimă prin buletin de vot. Buletinul de vot va fi completat conform nominalizării din raport.

Pentru a fi aprobată numirea unui membru în Consiliul ASF este necesar votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Luăm act de rapoartele prezentate de comisiile de specialitate pentru punctele înscrise pe ordinea de zi și urmează să ne exprimăm votul asupra acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 49 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se votează pentru numire, lăsând neatinse pe buletinul de vot numele și prenumele persoanelor propuse. Se votează contra numirii ștergând sau se taie numele și prenumele persoanelor propuse.

Vă reamintesc că în fața dumneavoastră avem patru urne de vot, după cum urmează: o urnă pentru buletinele de vot pentru numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Consiliul de reglementare al Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Energiei, o urnă pentru buletinele de vot privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente, o urnă pentru buletinele de vot privind numirea unui membru în Consiliul de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României, o urnă pentru buletinele de vot pentru numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

Așadar, fiecare parlamentar primește patru buletine de vot.

Începem votul.

Chestorii sunt rugați să ocupe locurile rezervate pentru înmânarea buletinelor de vot. Sunt? (Discuții la prezidiu.)

Începem votul cu doamnele și domnii deputați.

Invit la microfon pe domnul Georgian Pop, secretar, pentru a citi lista deputaților. (Discuții în sală și la prezidiu.)

Am explicat votul, dar citesc foarte repede. (Discuții la prezidiu.)

Rugăm chestorii să-și ocupe locul rezervat.

Domnule Ciolacu...

Stimați colegi,

Dați-mi voie să vă mai explic încă o dată procedura de vot.

Candidatul pe care fiecare îl susține trebuie să rămână pe listă netăiat, cel pe care nu-l susțineți va trebui să fie tăiat sau șters.

Vreau să vă spun că pe trei dintre cele patru buletine de vot nominalizările sunt exact pentru numărul de funcții pentru care sunt făcute nominalizările.

Singura unde există două nominalizări pentru un singur post este vorba despre funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Sunt doi candidați: Domnul Barbu Daniel-Constantin și doamna Krause Maria. Dintre aceștia, unul singur trebuie să rămână pe buletinul de vot, în funcție de cum vă dictează dumneavoastră conștiința.

Rog pe domnul secretar Georgian Pop să citească lista deputaților pentru a vota.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Mulțumesc.

Începem cu lista deputaților membri ai Guvernului României.

Grațiela Gavrilescu
Ana Birchall, prezentă.
Toma Petcu
Viorel Ștefan

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Lia-Olguța Vasilescu, prezentă.
Răzvan Cuc

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Gabriel Petrea, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Grațiela Gavrilescu a venit.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Mircea Titus Dobre

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Rovana Plumb
Tudose Mihai, prezent.
Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă
Achiței Vasile-Cristian prezent
Adnagi Slavoliub
Alexe Costel
Ambrus Izabella-Agnes

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Anastase Roberta Alma prezentă
Andrei Alexandru-Ioan
Andronache Gabriel prezent
Andrușcă Dănuț
Antal István-János
Anton Anton prezent
Apjok Norbert
Ardelean Ben-Oni
Avram Constantin
Axinte Vasile

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Axinte (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezent.

Babuș Radu prezent
Badea Leonardo prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Slavoliub Adnagi (din sală):

Adnagi, ai spus? Nu s-a auzit.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Prezent, Adnagi.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Avram, da.

 
       

Domnul Slavoliub Adnagi (din sală):

Al treilea trebuie să fiu. Uite, aici.

 
       

Domnul Georgian Pop:

Adnagi, prezent.

 
       

Domnul Slavoliub Adnagi (din sală):

Nu se aude.

 
       

Domnul Constantin Avram (din sală):

Sunt prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Da, da, te-am trecut.

Avram, prezent.

Balan Ioan prezent
Balint Liviu-Ioan prezent
Banias Mircea Marius
Barna Ilie Dan prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru
Bălănescu Alexandru

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Alexandru Bălănescu (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezent.

Bănicioiu Nicolae prezent
Bârlădeanu Dragoș-Petruț

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Dragoș-Petruț Bârlădeanu (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezent.

Bejinariu Eugen prezent
Bende Sándor
Benedek Zacharie
Benga Tudor-Vlad
Benkő Erika
Bica Dănuț
Bichineț Corneliu

Birchall Ana a votat. Prezentă.

Biró Rozália-Ibolya

Biro Zsolt-Istvan
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Prezentă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezentă.

Boboc Tudorița-Rodica prezentă
Boboc Valentin Gabriel prezent
Bode Lucian Nicolae

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Bodea Marius

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Bogaciu Alexandra-Corina prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent
Bontea Vlad

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vlad Bontea (din sală):

Aici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezent.

Boroianu Aurel-Robert
Borza Remus-Adrian prezent
Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent
Botez Mihai-Cătălin

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Este.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prezent.

Bozianu Nicoleta-Cătălina

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Antal István (din sală):

Antal, la poziția 10, da?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Da. Da.

Bran Ioana

(Discuții în sală.)

Antal István, prezent.

Domnul Antal István (din sală):

Eu sunt.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Bran Ioana prezentă
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Budăi Marius-Constantin prezent
Buican Cristian
Buicu Corneliu-Florin prezent
Bulai Iulian prezent

Din sală: Vezi că iau și eu buletinul, că plec.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Perfect.

Bumb Sorin-Ioan
Burciu Cristina
Calista Mara-Daniela

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Este.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Calotă Florică

(Intervenție neinteligibilă din sală.)

Tu ești la Senat, nu ești aici.

Din sală: Păi, nu s-a terminat încă? (Discuții în sală.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Votează și vorbește cu secretarul de la Senat să te treacă direct pe listă.

Calotă Florică
Căciulă Aurel prezent
Călin Ion prezent
Căprar Dorel-Gheorghe
Căruceru Aida-Cristina
Cătăniciu Steluța-Gustica
Cherecheș Florica
Cherecheș Viorica
Căruceru Aida, prezent.
Chichirău Cosette-Paula nu e
Chiriac Viorel prezent
Chiriță Dumitru prezent
Ciocan Dan prezent
Ciofu Tamara-Dorina
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciuhodaru Tudor nu e
Cîmpeanu Sorin Mihai
Cîtea Vasile prezent
Cobuz Maricela prezentă
Cocoș Vasile prezent
Codreanu Constantin prezent
Coliu Doru-Petrișor prezent
Constantin Daniel
Cosma Andreea prezentă
Coste Marina-Adelina
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel
Cristache Cătălin prezent
Csép Éva-Andrea prezentă
Csokany Petronela-Mihaela
Csoma Botond
Cuc Alexandru-Răzvan nu e
Cucșa Marian-Gheorghe ALDE, nu e
Culeafă Mihai
Cupă Ion
Cupșa Ioan
Dan Nicușor Daniel prezent
Dehelean Silviu prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (din sală):

Am votat. Spune-i să facă semn că am fost prezent.

Leoreanu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Dinu Cristina-Elena

Dîrzu Ioan prezent
Dinu Cristina, prezentă.
Dobre Mircea-Titus
Dobre Victor Paul prezent, a votat
Dobrică Ionela Viorela
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae prezent
Dobrovie Matei-Adrian
Dohotaru Adrian-Octavian prezent
Dragnea Nicolae-Liviu
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent
Drulă Cătălin

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Dumitrache Ileana Cristina prezentă

Dunava Costel Neculai
Durbacă Eugen

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Octavian Petric (din sală):

Petric.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile-Daniel Suciu (din sală):

Și Suciu, mersi.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Duruș Vlad-Emanuel prezent
Erdei Dolóczki István prezent
Farago Petru prezent
Fădor Angelica
Firczak Iulius Marian prezent
Florea Damian prezent
Florea Oana-Consuela prezentă
Floroiu Ionel

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Costel Neculai Dunava (din sală):

Dunava, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Cine?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Costel Neculai Dunava (din sală):

Dunava Costel, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Dunava Costel, prezent.

Din sală: Și Floroiu e aici!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Floroiu Ionel prezent
Furic Iarco prezent
Furtună Mirela prezentă
Ganț Ovidiu Victor
Gavrilă Camelia
Gavrilescu Grațiela Leocadia prezentă, a votat
Gavriliță Bianca-Miruna
Găină Mihăiță prezent
Georgescu Nicolae
Gerea Andrei Dominic prezent
Gheorghe Andrei Daniel l-am văzut, prezent
Gheorghe Tinel prezent, a votat
Gheorghiu Bogdan

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Maria Jivan (din sală):

Jivan, am votat și eu, la deputați.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Cine?

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Maria Jivan (din sală):

Jivan.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Jivan?

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Maria Jivan (din sală):

Da.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Ghera Giureci-Slobodan

Ghilea Găvrilă
Ghinea Cristian prezent
Giugea Nicolae
Goga Octavian
Grosaru Andi-Gabriel prezent
Gudu Vasile
Halici Nicușor

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu (din sală):

Cătăniciu, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Cătăniciu, da.
Havrici Emanuel-Iuliu prezent
Heiuș Lucian-Ovidiu
Holban Georgeta-Carmen prezentă
Huncă Mihaela prezentă
Huțucă Bogdan-Iulian
Iacomi Iulian
Iancu Iulian prezent
Iancu Marius-Ionel prezent
Ibram Iusein prezent
Iftimie Neculai
Ignat Miron prezent
Ilișanu Claudiu-Augustin
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ion Stelian-Cristian prezent
Ionescu George
Ioniță Antoneta
Iordache Florin prezent
Itu Cornel prezent
Iurișniți Cristina-Ionela prezentă
Jivan Luminița-Maria prezentă
Kelemen Hunor
Korodi Attila
Kulcsár-Terza József-György
Lazăr Sorin prezent
Leoreanu Laurențiu-Dan prezent
Longher Victoria
Lovin Dumitru
Lungu Tudorița
Lupașcu Costel
Lupescu Dumitru
Macovei Silviu Nicu prezent
Magyar Loránd-Bálint
Manole Petre-Florin prezent
Mareș Mara prezentă
Marica Petru-Sorin prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Dumitru Lovin (din sală):

Lovin, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Lovin... Vă trecem la sfârșit, Lovin.

Márton Árpád-Francisc prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei prezent
Mărgărit Mitică-Marius prezent
Meiroșu Marilena-Emilia prezentă
Mihalescul Dumitru
Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, a votat
Mînzatu Roxana prezentă
Moagher Laura-Mihaela

(Intervenție neinteligibilă din sală.)

Poftim?

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Victoria Longher (din sală):

Longher, sunt prezentă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Lasă că o trec eu. (Discuții în sală.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Poftim? Cine?

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Laura-Mihaela Moagher (din sală):

Moagher.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Moagher, da, prezent.
Mocanu Adrian
Mocioalcă Ion
Mohaci Mihai
Moldovan Sorin-Dan prezent
Moșteanu Liviu-Ionuț prezent
Movilă Petru
Munteanu Ioan prezent
Mușoiu Ștefan prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Silviu Vexler (din sală):

Mă treci și pe mine, te rog? Vexler.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Da.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Nasra Gabriel-Horia
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent
Neagu Nicolae
Neață Eugen
Nechifor Cătălin-Ioan prezent
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Andrei
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen prezent
Nistor Laurențiu prezent
Niță Mihai prezent
Niță Nicu prezent
Nosa Iuliu
Olar Corneliu
Olteanu Daniel
Oprea Dumitru prezent
Oprișcan Mihai Doru prezent
Oros Nechita-Adrian
Oteșanu Daniela
Palăr Ionel
Pambuccian Varujan
Pană Adriana-Doina prezentă, am văzut-o eu
Paraschiv Rodica
Pașcan Emil-Marius prezent
Pau Radu-Adrian prezent

Din sală: M-ai trecut prezent?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Da, da.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu (din sală):

Meleșcanu. Am fost prezent, să știi. M-ai strigat ?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Nu, că suntem de la Cameră.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu (din sală):

Sunteți de la Cameră...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Votați și... să vă pună secretarul.

Păle Dănuț prezent
Petcu Toma-Florin
Petrea Gabriel prezent, a votat
Petrețchi Nicolae-Miroslav
Petric Octavian prezent, a votat
Peța Eliza-Mădălina prezentă
Pirtea Marilen-Gabriel
Pistru-Popa Eusebiu-Manea
Pleșoianu Liviu Ioan Adrian prezent
Plumb Rovana
Ponta Victor-Viorel prezent
Pop Andrei
Pop Georgian prezent
Pop Rareș-Tudor prezent
Popa Florin prezent
Popa Mihai Valentin prezent
Popa Ștefan-Ovidiu prezent
Popescu Mariana-Venera prezentă
Popescu Nicolae-Daniel

De la voi. Nu e.

Popescu Pavel
Popescu Virgil-Daniel prezent
Preda Cezar-Florin prezent, a votat
Predoiu Marian-Cătălin prezent
Presură Alexandra prezentă
Prisnel Adrian-Claudiu

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e, nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

E?!

Prișcă Răzvan Sorin

Prună Cristina-Mădălina

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Prișcă este, a votat la mine.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Prișcă, prezent.

Prună Cristina, prezent.
Radu Anișoara
Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru
Răcuci Claudiu-Vasile
Rădulescu Alexandru

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Claudiu Roman (din sală):

Roman, am votat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Cine?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Roman Florin, a votat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Dan-Răzvan
Răduț Violeta prezent
prezentă
Rodeanu Bogdan-Ionel prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Alexandru Rădulescu (din sală):

Rădulescu Alexandru, prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Rădulescu Alexandru, prezent.
Roman Florin-Claudiu
Roman Ioan Sorin prezent
Romanescu Cristinel prezent
Roșca Lucreția prezentă
Rotaru Alexandru

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Anișoara Radu (din sală):

Radu Anișoara ați strigat?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Da. (Discuții în sală.)

Radu Anișoara, prezentă.
Rotaru Răzvan-Ilie
Săftoiu Ana Adriana prezentă
Sămărtinean Cornel-Mircea
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana
Sebestyén Csaba-István prezent
Sefer Cristian-George prezent
Seidler Cristian-Gabriel prezent
Seres Dénes prezent
Sighiartău Robert-Ionatan
Simion Lucian-Eduard prezent
Simionca Ionuț
Simonis Alfred-Robert prezent
Sitterli Ovidiu-Ioan prezent
Socotar Gheorghe-Dinu prezent
Solomon Adrian prezent, a votat
Spânu Ion prezent
Stamatian Vasile-Florin
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent
Stancu Florinel prezent
Stativă Irinel Ioan
Stănescu Alexandru prezent
Steriu Valeriu-Andrei prezent
Stoica Bogdan-Alin prezent
Stroe Ionuț-Maria
Suciu Matei prezent
Suciu Vasile-Daniel prezent, a votat
Surgent Marius-Gheorghe
Szabó Ödön
Șarapatin Elvira

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

A votat la început.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Șerban Ciprian-Constantin

Șimon Gheorghe prezent
Șișcu George

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Nu e, aici am greșit.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Șotcan Theodora prezentă
Șova Lucian
Șovăială Constantin
Ștefan Corneliu prezent
Ștefan Ion
Ștefan Viorel
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion

Din sală: Șova e prezent, uite-l, l-ai văzut, nu?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Da. Șova Lucian, prezent.
Tabugan Ion
Tănăsescu Alina-Elena prezentă
Terea Ioan
Tîlvăr Angel prezent
Todor Adrian
Todoran Adrian-Mihăiță
Toma Ilie
Todoran, prezent.
Toma Ilie prezent
Tomac Eugen
Tripa Florin-Dan
Trușcă Constantin
Tudor Beatrice prezentă
Tudose Mihai prezent, a votat
Turcan Raluca
Turcescu Robert-Nicolae prezent
Tușa Adriana Diana
Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent
Ursu Răzvan-Ion

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Ghinea (din sală):

Ungureanu nu e.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Nu e?!

Varga Glad-Aurel prezent
Varga Vasile prezent
Vasile Daniel
Vasilescu Lia-Olguța prezentă, a votat
Vasilică Radu Costin este, prezent
Vass Levente prezent
Văcaru Alin Vasile prezent
Velcea Nicolae prezent
Vexler Silviu prezent, a votat
Vișan George-Gabriel
Vîlceanu Dan prezent
Vîrză Mihăiță
Vlad Sergiu Cosmin prezent
Vlase Petru Gabriel prezent
Vlăducă Oana-Silvia prezentă
Voicu Mihai Alexandru prezent
Vosganian Varujan prezent
Weber Mihai prezent
Zainea Cornel prezent
Zamfira Constantin-Cătălin prezent
Zisopol Dragoș Gabriel prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Magyar Loránd-Bálint (din sală):

Nu am fost înăuntru. Magyar Loránd-Bálint.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Cum?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Magyar Loránd-Bálint (din sală):

Magyar Loránd.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Magyar Loránd, prezent. (Discuții la prezidiu și în sală.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan-Iustin Talpoș:

Bună ziua!

Dragi colegi senatori, vreau să vă pregătiți pentru vot.

(Intervenție neinteligibilă a domnului senator Ion Rotaru.)

Atunci, mergeți și luați.

Alexandrescu Vlad-Tudor prezent
Andronescu Ecaterina
Rotaru Ion

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Rotaru (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan-Iustin Talpoș:

Arcan Emilia
Arcaș Viorel prezent
Avram Nicolae prezent
Baciu Gheorghe prezent
Badea Viorel-Riceard prezent
Bădălău Niculae prezent
Bădulescu Dorin-Valeriu prezent
Băsescu Traian prezent
Benea Adrian-Dragoș prezent
Bodog Florian-Dorel prezent
Botnariu Emanuel-Gabriel prezent
Brăiloiu Tit-Liviu prezent
Breaz Valer-Daniel prezent
Bulacu Romulus
Butunoi Ionel-Daniel prezent
Cadariu Constantin-Daniel
Caracota Iancu prezent
Cazan Mircea-Vasile
Cazanciuc Robert-Marius prezent
Cârciumaru Florin prezent
Chirteș Ioan-Cristian prezent
Chisăliță Ioan-Narcis prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Miron-Alexandru Smarandache (din sală):

Smarandache. Mă grăbesc, că mă așteaptă...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan-Iustin Talpoș:

Smarandache, prezent.

Chițac Vergil
Cîțu Florin-Vasile
Coliban Allen prezent
Corlățean Titus prezent
Costoiu Mihnea-Cosmin
Covaciu Severica-Rodica prezentă
Craioveanu Elena-Lavinia prezentă
Crețu Gabriela prezentă
Cristina Ioan prezent
Császár Károly Zsolt prezent
Cseke Attila-Zoltan prezent
Dan Carmen Daniela Guvern
Dănăilă Leon prezent
Deneș Ioan prezent
Derzsi Ákos prezent
Diaconescu Renică prezent
Diaconu Adrian-Nicolae prezent

(Intervenție neinteligibilă din sală.)

V-am trecut, v-am trecut, mergeți.

Dinică Silvia-Monica prezentă
Dinu Nicoleta-Ramona prezentă
Dircă George-Edward prezent
Dogariu Eugen prezent
Dumitrescu Cristian-Sorin prezent
Dumitrescu Iulian
Dunca Marius-Alexandru Guvern
Fălcoi Nicu prezent
Federovici Doina-Elena prezentă
Fejér László-Ődőn prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel absent
Fifor Mihai-Viorel
Filipescu Răducu-George
Ganea Ion prezent
Ghica Cristian
Gorghiu Alina-Ștefania
Goțiu Remus Mihai prezent
Hadârcă Ion prezent
Hărău Eleonora-Carmen prezentă
Ilea Vasile prezent
Ilie Viorel prezent
Ionașcu Gabi prezent
Iordache Virginel prezent
Iriza Scarlat prezent
László Attila
Leș Gabriel-Beniamin prezent
Lungu Dan prezent
Lungu Vasile-Cristian prezent
Lupu Victorel prezent
Manda Iulian-Claudiu prezent
Manoliu Dan prezent
Marciu Ovidiu-Cristian-Dan prezent
Marin Gheorghe prezent
Marin Nicolae prezent
Marussi George-Nicolae prezent
Matei Constantin-Bogdan prezent
Mazilu Liviu-Lucian prezent
Meleșcanu Teodor-Viorel prezent
Mihail Radu-Mihai prezent
Mihu Ștefan prezent
Mirea Siminica prezentă
Moga Nicolae prezent
Nicoară Marius-Petre
Nicolae Șerban prezent
Niță Ilie

Din sală: Absent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan-Iustin Talpoș:

Novák Csaba-Zoltán prezent
Oprea Mario-Ovidiu absent
Oprea Ștefan-Radu prezent
Orțan Ovidiu-Florin prezent
Pavel Marian prezent
Pațurcă Roxana-Natalia prezentă
Pauliuc Nicoleta
Pănescu Doru-Adrian prezent
Pereș Alexandru
Pîrvulescu Eugen
Pop Gheorghe
Pop Liviu-Marian prezent
Popa Cornel
Popa Ion prezent
Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton prezent
Preda Radu-Cosmin prezent
Presadă Florina-Raluca prezentă
Resmeriță Cornel-Cristian
Romașcanu Lucian prezent
Rotaru Ion prezent
Ruse Mihai prezent
Salan Viorel prezent
Savin Emanoil prezent
Sbîrnea Liliana prezentă
Scântei Laura-Iuliana
Sibinescu Ionuț prezent

Mergeți și votați.

Silistru Doina prezentă
Simionca Ioan prezent
Smarandache Miron-Alexandru prezent
Soporan Aurel-Horea prezent
Stan Ioan prezent
Stănescu Paul prezent
Stângă George-Cătălin
Stocheci Cristina-Mariana prezentă
Șoptică Costel
Talpoș Ioan-Iustin prezent
Tánczos Barna
Teodorovici Eugen-Orlando
Toma Cătălin Dumitru
Toma Vasilică
Trufin Lucian prezent
Turos Lóránd prezent
Țapu Nazare Eugen prezent
Țuțuianu Adrian prezent
Valeca Șerban-Constantin prezent
Vela Ion Marcel
Verestóy Attila prezent
Vulpescu Ioan Guvern
Wiener Adrian prezent

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Membrii Birourilor permanente, de la Cameră și de la Senat - la sala Biroului permanent de la Cameră, pentru numărarea voturilor.

 
       

PAUZĂ

 
Video in format Flash/IOS   Numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Reluăm lucrările și invit la microfon pe domnul deputat Georgian Pop, pentru a prezenta procesele-verbale referitoare la rezultatul votului.

Vă rog, domnule Georgian Pop, toate cele patru procese-verbale. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Georgian Pop:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proces-verbal

Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine, de către deputați și senatori cu privire la numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 465;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 320;

Numărul total de voturi exprimate - 311;

Numărul de voturi anulate - 0;

Numărul total de voturi valabil exprimate - 311.

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel:

1. Domnul Soreață Henorel Florin, vicepreședinte:

 • voturi pentru - 265;
 • voturi contra - 46.

2. Domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard, membru:

 • voturi pentru - 262;
 • voturi contra - 49.

3. Domnul Atanasiu Teodor, membru:

 • voturi pentru - 257;
 • voturi contra - 54.

Având în vedere faptul că din totalul de 465 de parlamentari au fost prezenți 320, din care au votat "pentru" 265 pentru domnul Soreață, 262 pentru domnul Angelescu, 257 pentru domnul Atanasiu, Birourile permanente au constatat că toți candidații au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcțiile pentru care au fost propuși.

 
Video in format Flash/IOS   Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente.

Proces-verbal

Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui Autorității Electorale Permanente

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra candidaților propuși pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente, au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 465;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 320;

Numărul total de voturi exprimate - 313;

Numărul de voturi anulate - 9;

Numărul total de voturi valabil exprimate - 304;

Din verificarea și numărarea voturilor, rezultă următoarele:

1. Domnul Barbu Daniel-Constantin:

 • voturi pentru - 241;
 • voturi contra - 63.

2. Doamna Krause Maria:

 • voturi pentru - 58;
 • voturi contra - 246.

Având în vedere faptul că din totalul de 465 de parlamentari au fost prezenți 320, din care au votat "pentru" 241 pentru domnul Barbu, 58 pentru doamna Krause, Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea domnului Barbu Daniel-Constantin în calitatea de președinte al Autorității Electorale Permanente, pentru un mandat de opt ani.

Video in format Flash/IOS   Numirea unui membru al Consiliului de Administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Proces-verbal

Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputați și senatori asupra candidatului propus pentru a fi numit membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României și au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 320;
 • Numărul total de voturi exprimate - 314;
 • Numărul de voturi anulate - 0;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate - 314, din care:
  • voturi pentru - 275;
  • voturi contra - 39.

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 320, din care 275 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen în funcția de membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014.

Video in format Flash/IOS   Numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Proces-verbal

Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 320;
 • Numărul total de voturi exprimate - 317;
 • Numărul de voturi anulate - 0;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate - 317, din care:
  • voturi pentru - 307;
  • voturi contra - 10.

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 320, din care 307 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară numirii domnului Coca Constantinescu Gheorghe-Cornel în funcția de vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS   Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente.

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumim, domnule deputat.

Avem o solicitare de intervenție. Înțeleg, explicarea votului.

Doamna deputat Oana Bîzgan, din partea Grupului USR.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ceea ce privește votul pentru președinția AEP, USR a votat astăzi competența și independența, conform legilor în vigoare, pe care se pare că doar 58 de parlamentari le respectă.

Este clar că doar implementarea cotelor de gen poate aduce și femeile competente în pozițiile pe care deja le merită.

Vă rog, dragi colegi și colege, să vă amintiți de votul dumneavoastră de astăzi și să nu ne aduceți argumentul fals al competenței, indiferent de gen, când vom discuta proiectele de cote de gen. Pentru că astăzi a fost clar că ați îndeplinit o simplă formalitate și ați ales în interesul partidului, și nu al oamenilor.

Mulțumim.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc și eu, doamna deputat.

Am o singură întrebare: cum ați putea să explicați votul, dacă votul a fost secret? Dar asta este o altă chestiune. La USR probabil că se poate.

Stimați colegi,

Parlamentul României a hotărât numirea în funcții potrivit proceselor-verbale.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, declar închisă ședința de astăzi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Vă mulțumesc.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 14.10.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 august 2022, 4:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro