Constantin Codreanu
Constantin Codreanu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/27-02-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 19-02-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2018

3. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  3.2 Constantin Codreanu  
 
see:

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Domnul Codreanu.

Următorul, cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Este în regulă? Nu.

Atunci, Attila Gyorgy.

Domnul Attila Gyorgy (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara!

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră cu titlul "Criteriile obiective care stau la baza alocării de fonduri bugetare organizațiilor reprezentative ale minorităților naționale din România, în comparație cu cele utilizate pentru alocarea de fonduri organizațiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni. Verificarea și controlul oficial al modului de utilizare a fondurilor alocate", potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor Publice, vă voi citi principalele pasaje din răspunsul scris pe care vi l-am înmânat astăzi.

Finanțarea cheltuielilor destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, și finanțarea unor programe și proiecte interetnice și de combatere a intoleranței, se realizează de către Departamentul pentru Relații Interetnice, din sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În contextul celor prezentate, în ceea ce privește criteriile de repartizare a sumelor propuse în fiecare an, pentru a fi alocate organizațiilor reprezentative ale minorităților naționale din țară, considerăm că Secretariatul General al Guvernului și Departamentul pentru Relațiile Interetnice sunt în măsură să vă ofere informații în acest sens.

De asemenea, în ceea ce privește fondurile alocate pentru finanțarea organizării reprezentative ale românilor de pretutindeni, considerăm că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni este în măsură să ofere informații.

În acest sens, având în vedere că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare, acest minister elaborează și aplică politica statului român, în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

În ceea ce privește verificările efectuate de Curtea de Conturi și alte organe de control ale statului, privind modul de utilizare a fondurilor alocate organizațiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni, precum și rezultatele acestor verificări, precizăm că la nivelul Ministerului Finanțelor Publice nu sunt disponibile astfel de informații.

Ca urmare, considerăm că posibilitatea unificării criteriilor de alocare a fondurilor organizațiilor reprezentative ale minorităților naționale din România și organizațiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni, menționate la punctul 7 din interpelare, va avea în vedere aspectele precizate anterior, precum și responsabilitatea instituțiilor implicate.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Șaramet.

Domnul Veaceslav Șaramet (secretar de stat, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, privind criteriile obiective care stau la baza alocării de finanțări organizațiilor minorităților naționale, noi vă putem răspunde la ceea ce ține de Organizația Românilor de Pretutindeni și vă comunicăm următoarele.

După cum foarte bine știți, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile organizațiilor românilor de pretutindeni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006.

Criteriile obiective la care faceți referire, în interpelarea dumneavoastră, sunt definite la art. 6 din respectiva lege, astfel: "Finanțarea nerambursabilă se aprobă ținându-se seama de următoarele criterii generale: satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparțin comunităților românești de pretutindeni de a-și păstra, dezvolta și exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă; anvergura internațională, națională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acțiunilor; oportunitatea programelor, proiectelor sau acțiunilor, în raport cu nevoile comunităților românești de pretutindeni; numărul, diversitatea și distribuția geografică a comunităților românești de pretutindeni; existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului; capacitatea organizatorică și funcțională de realizare a programelor, respectiv, a proiectelor sau acțiunilor; efectele multiplicatoare ale programelor, ale proiectelor sau ale acțiunilor, în scopul îmbunătățirii imaginii comunităților românești din țara de reședință și a coagulării organizațiilor acestora".

Totodată, alin. (2) - "Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedește prin: experiență în derularea programelor, proiectelor sau acțiunilor; calitatea activităților organizate; calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acțiunile; colaborările și parteneriatele cu alți finanțatori, autorități publice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale; asigurarea continuității programelor, proiectelor sau acțiunilor".

Referitor la evaluarea modului în care solicitarea de finanțare nerambursabilă, primită de la Organizațiile românilor de pretutindeni, respectă aceste criterii sau nu, aceasta este realizată de o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în conformitate cu prevederile art. 4 din aceeași lege.

Noi vă mulțumim frumos pentru interesul acordat acestei problematici și vă asigurăm de toată disponibilitatea și dialogul cu privire la subiectele pe care dumneavoastră le aveți în competență și pe care le avem și noi, ca minister.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Un minut.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vreau să fac precizarea că interpelarea respectivă a fost adresată inclusiv doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministrul României.

Din păcate, nu avem un punct de vedere din partea secretarului general al Guvernului și am văzut că ambele ministere, și Ministerul Finanțelor Publice, și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, ne direcționează spre secretariat, în acest sens.

Așteptăm cu viu interes răspuns și din partea Guvernului. Până atunci m-aș mulțumi, să spun, cu un răspuns la a șaptea întrebare, cel puțin, atât din partea MFP, cât și din partea MRP, dacă ei consideră că este normal ca, atât criteriile pentru minoritățile naționale, cât și pentru organizațiile reprezentative ale românilor din afara granițelor țării, să aibă un numitor comun, mai ales că acest subiect a făcut parte din discuția pe care am avut-o la finanțe, buget, la sfârșitul anului 2017, și a fost unul dintre argumentele care a permis majorarea bugetului MRP pentru anul 2018.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Aveți răspuns la ce v-a întrebat? (Vociferări.)

Este altceva? Este altceva decât în interpelare?

Punctul 6, pentru că asta am înțeles... cine? DRP.

Un minut.

Domnul Veaceslav Șaramet:

Vă mulțumesc.

Referitor la modalitățile de acordare, sau de legiferare, sau de criteriile acestea obiective, acestea țin de partea legislativă, iar noi, Guvernul, știți foarte bine că punem în aplicare legea. Cât de corect sau nu, poate fi dezbătut, după părerea noastră, și într-un ulterior proces legislativ, dar, în momentul de față, noi operăm după Legea nr. 321 a finanțărilor acordate în afara țării și cam aceasta este. Cât de corect sau nu, urmează...

Dacă vreți, vă putem răspunde și în scris, ulterior.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Neagu este? Nu.

Celelalte sunt cu amânare.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

 

Ședința s-a încheiat la ora 18,36.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 0:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro