Plen
Ședința Camerei Deputaților din 28 februarie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.36/07-03-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 28-02-2018 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 28 februarie 2018

7. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg COM(2017) 673 (PH CD 11/2018). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 11/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Continuăm.

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg: este vorba de COM(2017) 673.

Îl invit pe domnul președinte Angel Tîlvăr să prezinte proiectul de hotărâre.

Domnul Angel Tîlvăr:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Și, la rândul meu, urez tuturor doamnelor o primăvară frumoasă!.

Vă rog să-mi permiteți să dau citire opiniei privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor vizând Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg.

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru afaceri europene, împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost sesizate pentru a examina pe fond Comunicarea Comisiei către Parlamentul European.

Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru învățământ, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților, dar și analiza realizată de către comisia noastră, noi considerăm că această opinie susține intensificarea eforturilor de cooperare dintre statele membre, începând cu formularea unor direcții de acțiune în ce privește viitorul învățării și continuând cu identificarea unor noi forme de cooperare în vederea înființării unui spațiu comun european al învățării.

Noi considerăm că digitalizarea, automatizarea, inteligența artificială sunt componente ale proceselor de învățare impuse de evoluția societății, care contribuie structural la soliditatea Pieței comune și, prin urmare, sunt de interes comun pentru statele membre.

Constatăm că mai sunt necesare încă multe eforturi pentru a adapta sistemele educaționale naționale la noile cerințe, din punctul de vedere al conținutului programelor, îndemânărilor necesare și al diversității formelor de organizare și de pregătire, fapt ce ar beneficia de o acțiune armonizată la nivelul Uniunii.

Considerăm că ambiția Europei de a valorifica toate oportunitățile create de noile evoluții tehnologice și științifice trebuie să se reflecte în eforturi conjugate de a reduce disparitățile dintre statele membre, astfel încât Uniunea Europeană să prezinte coeziunea necesară unui actor global.

Totodată, comisia noastră reamintește că educația moral-etică, educația în domeniul artelor plastice și muzicale contribuie atât la un mediu social plăcut, tolerant și incluziv, cât și la stimularea creativității ulterioare în inginerie, și cheamă la sporirea eforturilor de cooperare la nivelul Uniunii pentru a exploata pe deplin acest potențial.

Comisia noastră, domnule președinte, subliniază necesitatea sporirii capacității sistemelor educaționale de a răspunde coerent și rapid cererii de competențe și abilități noi din industrie și agricultură, ca fiind de interes european.

În aceste condiții, domnule președinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 21.02.2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

Totodată, propunem transmiterea observațiilor și recomandărilor sale Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană, în Comunicarea furnizând rezultate pentru Europa COM 211.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții dacă sunt, din partea colegilor?

Doamna... da, doamna Cherecheș, vă rog.

Doamna Florica Cherecheș:

Partidul Național Liberal va vota pentru adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene pe tema consolidării identității europene prin educație și cultură, care este menită să apropie învățământul din țara noastră de valorile Uniunii Europene și de realitățile necesităților educaționale actuale.

În condițiile dezvoltării galopante a tehnologiei, considerăm de mare importanță necesitatea preluării noilor strategii de predare care presupun existența unui mediu de învățare mixt la clasă și prin utilizarea unor platforme digitale.

De altfel, formarea de competențe digitale în toate ciclurile de învățământ trebuie să fie o prioritate a oricărui Guvern. Un obiectiv pe care PNL îl susține cu tărie, alături de necesitatea însușirii temeinice a limbilor străine.

Susținem, de asemenea, procesul de alfabetizare media, un domeniu relativ nou, dar cu efecte deja extrem de puternice asupra vieții sociale și politice din întreaga lume.

Noile generații, dar nu numai ele, sunt bombardate de un flux aproape infinit de informații venite pe calea internetului, televiziunilor și radiourilor, de multe ori, cu orientări propagandistice greu de detectat fără o pregătire adecvată.

Perspectiva dezvoltării cât mai multor tehnici non-formale de educație reprezintă viitorul didacticii, care trebuie treptat să migreze din sala de curs înspre situații reale, concrete pentru elevi și studenți, îndepărtându-ne de sistemul mult prea teoretic de învățământ de astăzi.

Comunicarea apreciază, de asemenea, rolul învățării pe tot parcursul vieții, care răspunde evoluției rapide a nevoilor de competențe.

Susținem prevederile referitoare la mobilitatea tinerilor și studenților, care facilitează schimburile culturale și întăresc identitatea națională, și continuarea studiilor în diverse universități europene.

Echivalarea studiilor în cadrul Uniunii și colaborarea cât mai strânsă între sistemele educaționale ale Uniunii Europene reprezintă un element-cheie pentru piața muncii comunitare, pentru libertatea de mișcare a membrilor Uniunii și de a munci în cadrul intracomunitar.

Având în vedere toate aceste argumente, PNL va vota pentru adoptarea opiniei prezentate.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PSD, doamna Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ.

Vă rog, doamna președinte.

Și apoi, domnul Márton Árpád, Grupul UDMR.

Doamna Camelia Gavrilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Social Democrat susține și votează, în unanimitate, prevederile acestei comunicări. E, în același timp, un prilej de reflecție și de reconsiderare a tuturor demersurilor necesare în spațiul educațional, în spațiul pregătirii și formării tinerilor încă din sistemul preuniversitar, continuând cu cel universitar și cu procesul de long life learning, în spiritul valorilor europene, al deschiderii spre europenitate, spre o cetățenie activă.

E, în același timp, o deschidere și o preocupare pentru ca dimensiunea europeană și calitatea predării să fie în acord cu practicile europene. Și aceasta înseamnă și digitalizare, înseamnă și preocupare pentru știință, pentru competență, pentru translarea informațiilor în competențe adevărate, în contexte sociale, economice care să permită inserția absolvenților mai târziu.

Două chestiuni sunt foarte importante, pe care le ridică această comunicare.

Pe de o parte, importanța mobilității studenților și elevilor, a stagiilor de practică în exterior și a stagiilor de studiu în diferite zone și posibilitatea de a recunoaște aceste experiențe.

De asemenea, mobilitatea înseamnă și posibilitatea de a lucra, și de a studia, și de a recunoaște diplomele.

Deși Programul Bologna a fost introdus cu multă consecvență, încă sunt dificultăți în recunoașterea diplomelor universitare, în anumite țări. Și, de aceea, demersurile trebuie făcute și de la nivel de minister, pentru recunoașterea și inserția mai rapidă în muncă a absolvenților noștri, în alte țări ale Spațiului European.

O altă chestiune este legată și de accesul la mobilitate. Această generație aproape Erasmus, de care vorbim, și care a avut posibilitatea de a cunoaște, de a învăța, de a participa la schimburi culturale trebuie să continue mai departe, Programele Erasmus+ să fie susținute.

Și aș mai vrea să subliniez, ca filolog și ca profesor, pentru că tot suntem în contextul în care dezbatem planurile, variantele de planuri-cadru pentru liceu, sublinierea pe care Comunicarea o face asupra limbilor străine, asupra învățării limbilor străine.

Deci a doua limbă străină trebuie să rămână în curriculum-ul obligatoriu. Pentru că numai în felul acesta putem vorbi și de respectul multilingvismului și de creșterea șanselor de comunicare și de integrare mai departe într-un spațiu european al diversității, al educației.

Sunt foarte multe probleme...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Doamna Camelia Gavrilă:

... foarte complexe.

Și de aceea noi le asumăm și cred că trebuie să le votăm cu maximă responsabilitate și să le translăm în demersuri de politică educațională națională.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Grupul USR, Cristina Iurișniți.

Domnule Márton, v-ați retras... am înțeles.

Mulțumesc.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, această comunicare aduce din nou în lumina reflectoarelor și în agenda publică importanța valorilor europene în politicile noastre educaționale. Într-adevăr, ne dorim promovarea studiului limbilor străine și, din nou, atrag și eu atenția, din perspectiva Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, în legătură cu importanța studiului limbilor străine, care trebuie să se afle în planurile-cadru.

În contextul primului Summit al educației europene, din 25 ianuarie 2018, care dezbate inclusiv prioritățile asumate la Summit-ul social de la Göteborg, din 17 noiembrie 2017, prin care Programul Erasmus +, mai extins și mai cuprinzător, presupune cunoașterea a cel puțin două limbi străine, obținerea unor diplome internaționale în cotutelă sau recunoașterea și echivalarea diplomelor în spațiul european, trebuie neapărat să susținem și să atragem atenția că filosofia planurilor-cadru trebuie să țină cont de angajamentele asumate în plan european și de contextul mondial actual, care propun o regândire și o reformă a politicilor educaționale.

Pentru aceste motive, Grupul parlamentar al USR va vota pentru.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

La titlu dacă sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La preambul dacă sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La articolul unic dacă sunt obiecții? Nu. Adoptat.

Rămâne la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 octombrie 2019, 1:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro