Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/31-05-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 23-05-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2018

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 391/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 391/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 391/2017.

Guvernul?

Vă rog.

Domnul Cornel Brezuică (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Bună ziua!

Mă numesc Cornel Brezuică, sunt președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Cu privire la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48, care modifică Legea Fondului pentru mediu, propun aprobarea, în forma adoptată de către comisie. Acest act normativ vine și completează cadrul legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și modul de impunere a unor sarcini pentru operatorii economici care se ocupă de gestiunea deșeurilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia pentru mediu?

Domnule președinte, vă rog, prezentați raportul.

Aveți și 16 amendamente respinse, pe care... o să rog colegii, dacă doresc, să le susțină.

Domnul Ion Cupă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu adresa PL-x 391 din 30 octombrie 2017.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, în scopul completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deșeuri și politici de mediu, al identificării implementării unor modalități eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor, statuate prin Directivele Uniunii Europene.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență, în ședința din data de 24 octombrie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menționat, în ședința din data de 13 martie 2018.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, ca invitați, domnul Cornel Brezuică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, și domnul Cosmin Teodoru, director în cadrul Ministerului Mediului.

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ și comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, și amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră Decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale?

Ștefan Ion, PNL.

Domnul Ion Ștefan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal susține o serie de amendamente care să îmbunătățească competitivitatea producătorilor români, gradul de colectare selectivă a gunoaielor menajere și mai ales eliminarea suprataxării din domeniu. Depinde de dumneavoastră, dacă vreți să susțineți cetățenii români, producătorii români sau pe noii îmbogățiți, regi ai banilor din gunoaie.

Statul român, prin Ministerul Mediului, a comandat o serie de studii care să stabilească cele mai bune decizii în domeniu. Fac referire strict la Studiul Jaspers, din 2016, și la Planul național de gestionare a deșeurilor, din 2018, care oferă soluții pentru ca România să nu mai fie o imensă groapă de gunoi.

Studiul Jaspers arată că în România rata de reciclare a deșeurilor și de deviere de la depozitare este foarte scăzută - sub 5%. Din cauza lipsei infrastructurii adecvate de gestionare a deșeurilor, 800.000 de tone pe an de deșeuri sunt abandonate ilegal.

Rata de reciclare a fost foarte scăzută, din cauza legislației deficitare și a lipsei de cooperare între instituții.

Și vă dau un exemplu: la pagina 148 din Planul național de gestionare a deșeurilor, Ministerul Mediului menționează că nu deține, nici măcar pentru fierul vechi din România, date cu privire la cantitatea de fier vechi exportată din România.

Vă întreb, doamnă ministru, domnule președinte al Administrației Fondului de Mediu, cum ați calculat îndeplinirea obiectivului de reciclare, dacă dumneavoastră nu cunoașteți cantitatea de fier vechi exportată din România?!

Studiul Jaspers punctează extrem de clar: taxele plătite de populație trebuie să se întoarcă în investiții, în echipamente de colectare selectivă, în sortare, și precizează că: "...nu trebuie mărite, cu scopul acumulării de fonduri, nu trebuie să fie acumulate într-o structură birocratică...".

Or, ce ne propune Ministerul Mediului? Prin Ordonanța nr. 48/2017, dublarea cheltuielilor de capital.

În schimb, din 2012, până în prezent, nu au alocat nici măcar un leu pentru colectarea selectivă a gunoaielor menajere.

În 10 ani ați luat taxe pentru mediu de aproximativ 10 miliarde de euro!

În următorii 10 ani veți încasa cel puțin alte 10 miliarde de euro!

Domnilor de la putere,

Cunoașteți acest lucru? Și, dacă da, cum justificați această păcăleală continuă a românilor, ce măsuri ați întreprins? Indiferența și superficialitatea de care dă dovadă Guvernul au permis îngrășarea acestei "caracatițe", cu tentacule adânc înfipte în buzunarul oamenilor.

Rețineți! Din 2019, Guvernul dumneavoastră va scumpi cu 25% costul gunoiului menajer!

Această ordonanță de Guvern vine să hrănească "caracatița" din domeniu, nicidecum să rezolve o problemă de mediu.

Taxele plătite de români în beneficiul acestei mafii a gunoaielor sunt împovărătoare, alarmante și de neacceptat.

Din aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal nu va vota acest proiect de lege.

Astăzi dumneavoastră veți legifera o nouă meserie în România - regi ai banilor din gunoaie!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Domnul Cornel Zainea.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Trebuie să specificăm că această ordonanță de Guvern a fost dată anul trecut, pentru a suspenda, practic, taxa de depozitare a deșeurilor la groapă. Aceasta fusese introdusă de Guvernul Cioloș și a fost suspendată până în 2019.

Ne-am obișnuit ca România să fie, în general, codașă, ca în orice domeniu, și atunci să ne victimizăm, în loc să acționăm.

Voi repeta, cu riscul de a vă plictisi, dragi colegi, câteva cifre care vorbesc, însă, de la sine.

Avem o rată de reciclare a deșeurilor menajere de numai 10%, mult în urma țintei de 50% asumate până în 2020, iar penalitățile pe care le vom plăti, dacă nu ne conformăm, sunt de 200.000 de euro pe zi. Care ar fi fost soluția? Implementarea taxei la depozitare este unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care poate fi încurajată crearea sistemelor de colectare și reciclare.

Opozanții acestei taxe ne spun, însă, că suntem prea săraci ca să ne permitem o țară curată.

Amânarea taxei a fost solicitată în special de aleșii locali și protejații acestora, considerând-o o măsură nepopulară.

Românii nu-și permit să plătească niciun leu în plus și se va ajunge la creșterea depozitării ilegale de deșeuri, pentru evitarea costurilor și din lipsa infrastructurii necesare colectării selective și reciclării.

Realitatea, însă, a demonstrat că amânarea constantă a aplicării acestei taxe, care trebuia introdusă încă din 2014, nu a reprezentat o soluție, ci, dimpotrivă, a constituit o sursă de agravare a acestor probleme.

Dacă am fi aplicat taxa la depozitare încă din 2014, am fi avut o șansă de atingere a obiectivelor de reciclare până în 2020, în condițiile în care costul real plătit de cetățeni nu ar fi fost cu mult mai mare.

USR a calculat impactul pe care taxa de depozitare la groapă l-ar avea asupra populației, bazându-ne chiar pe datele furnizate de Ministerul Mediului, în cadrul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, și a reieșit că acest impact este nesemnificativ.

În plus, el poate fi diminuat direct de către fiecare familie, dacă face un minim efort de a depozita separat deșeurile reciclabile, acesta fiind exact scopul acestei taxe.

Este foarte târziu și nota de plată pentru populism va fi mare, dat fiind ritmul de creștere a colectării separate și a reciclării, precum și creșterea cantităților de deșeuri generate în gospodării, ne va lua încă 5 ani pentru a atinge obiectivele de reciclare; 5 ani de penalități, adică 350.000 de milioane de euro, adică 30 de lei, suportați lunar de către fiecare cetățean.

Este o sumă uriașă. Care poate fi scuza pentru a justifica acest furt din buzunarul oamenilor, în timp ce sunt mințiți în față că, de fapt, li se dă, nu li se ia?

Dacă ne permitem acest cost, înseamnă că nu suntem atât de săraci, nu-i așa?!

USR a demonstrat în repetate rânduri, cu argumente economice, că taxa la groapă este, alături de alte măsuri, cel mai puternic element de stimulare a infrastructurii de colectare și reciclare, deoarece aceasta conduce la o nevoie a pieței de a-și reduce costurile aferente preluării deșeurilor.

România nu este o țară săracă și nu trebuie să fie o țară murdară!

USR susține implementarea de urgență a taxei la depozitare, pentru a diminua impactul întârzierilor de până acum, pentru protejarea mediului înconjurător și pentru protejarea cetățenilor României de penalitățile de infringement.

În consecință, vom vota împotriva acestei legi.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Grupul PSD, Ilișanu, vă rog.

Te rog.

Domnul Claudiu-Augustin Ilișanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, în scopul completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deșeuri și politici de mediu, al identificării implementării unor modalități eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor, statuate prin Directivele Uniunii Europene.

Grupul PSD din Camera Deputaților sprijină prezenta inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Domnul Corneliu Bichineț.

Vă rog.

Domnul Corneliu Bichineț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă la Comisia pentru petiții și abuzuri vin din țară tot felul de memorii, pentru că - nu-i așa?! - românul s-a născut poet și a devenit prozator, toți scriu, iată, la Comisia pentru mediu, niciodată nu te poți plictisi. Eu sunt vicepreședintele acestei comisii și, în serie, discutăm despre problema câinilor, problema urșilor, a râșilor, a broaștelor nomade care trebuie să beneficieze de pasaje, să nu mai fie călcate de mașini noaptea, problema urșilor, de care se ocupă doamna Grațiela Gavrilescu, și a deșeurilor.

Colegul nostru, secretarul de stat, a fost de mai multe ori și a prezentat la comisie cât se poate de corect și, cred eu, și cinstit problematica cu care se confruntă, însă noi suntem învățați cu un dublu limbaj. La comisie vorbim într-un fel, votăm într-un fel, iar în plen venim cu alt limbaj.

În ce mă privește pe mine, vicepreședintele Comisiei pentru mediu, ce am votat acolo, voi vota și aici.

Partidul Mișcarea Populară consideră că țara aceasta trebuie să rămână întreagă și, iată, toate partidele care apar acum imediat - Funar - Partidul "România Noastră", Cioloș - Partidul ROÎ, adică "România Împreună", domnul Victor Ponta - Pro România, deci, dacă noi ținem la România, trebuie să o facem să rămână întreagă, să rămână prosperă sau să devină prosperă și, mai ales, putem face să nu fie murdară, să fie o țară curată.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Avem 13 amendamente admise și 16 amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

La articolul unic, dacă sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

Numai puțin, domnule deputat.

(Se adresează domnului deputat Ion Ștefan.)

Dumneavoastră aveți primul amendament la art. 3. Până la art. 3, suntem la articolul unic.

La articolul unic nu aveți intervenții? Bun.

Mergem mai departe.

La art. I dacă sunt intervenții? Nu.

Acum, domnule deputat, puteți să susțineți amendamentul dumneavoastră la art. 3 alin. (3).

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La nr. crt. 1 propun modificarea art. 3 alin. (3) lit. j), în felul următor: "desfășoară inspecții și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare".

Partidul Național Liberal susține că taxa de mediu este încasată în baza declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu este o declarație fiscală, în înțelesul Legii nr. 207/2015.

Conform art. 113 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, inspecția fiscală are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale.

Nu transformați administrația Fondului de mediu în ANAF!

Tot la nr. crt. 1 propun modificarea art. 3 alin. (3) lit. m): "previne evaziunea în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu".

Se elimină termenul "fiscal", pentru că administrația Fondului de mediu nu este ANAF!

Vă mai dau un exemplu.

 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Ion Ștefan:

Poliția economică are în atribuții prevenirea evaziunii. Evaziunea fiscală este strict apanajul ANAF-ului. Nu transformați AFM-ul în ANAF!

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul colegului nostru, la lit. j) și la lit. m).

Să înceapă votul.

52 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

(Domnul deputat Ion Ștefan solicită să ia cuvântul.)

Stați puțin, stați puțin, domnule deputat.

Discutăm despre art. 7. Dumneavoastră, la art. 7, propuneți modificarea limitei de 10% cu limită de 5%. Acesta este amendamentul. (Discuții în sală.)

Da, tocmai. Dumneavoastră... față de forma din ordonanță, dumneavoastră propuneți modificarea de la 10% la 5%.

 

Domnul Ion Ștefan:

Da.

Domnul Florin Iordache:

Acesta este amendamentul.

Domnul Ion Ștefan:

Da. Propun rămânerea la 5% din veniturile proprii ale Administrației Fondului pentru Mediu, pentru că Partidul Național Liberal se opune majorării cheltuielilor cu 100%.

Aceste taxe la Fondul pentru Mediu au fost gândite pentru investiții și realizarea unei Românii curate, nu pentru "băieții deștepți" din domeniu.

Domnul Florin Iordache:

Bine. Supun...

Domnul Ion Ștefan:

Administrația Fondului pentru... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul dumneavoastră de la art. 7. Să înceapă votul.

55 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost respins.

Supun votului forma din raport, care menține limita de 10%. Să înceapă votul.

86 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptată forma din raport.

La art. 9 lit. a), dumneavoastră aveți un amendament, domnule deputat.

Vă rog să-l susțineți.

La 3 marginal.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Stimați colegi,

Guvernul PSD-ALDE propune introducerea unei taxe de 2% pentru toate deșeurile din România.

România generează 19 milioane de tone de gunoi de deșeuri, iar Guvernul dumneavoastră a promis românilor că nu introduce taxe noi.

Administrația Fondului pentru Mediu a avut un singur amendament - introducerea unei taxe noi, de 2%, din totalul deșeurilor din România.

Partidul Național Liberal completează acest articol cu următorul fapt: "Contribuția de 3% nu este datorată pentru veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase obținute de operatorii economici reciclatori din procesul de reciclare a deșeurilor".

Stimați colegi,

În procesul de reciclare a deșeurilor, rezultă și materie primă. Dumneavoastră doriți introducerea unei taxe și pentru materia primă.

Stimați colegi,

Pentru deșeurile metalice feroase și neferoase se plătește o taxă, într-adevăr, de 3%, la colectare.

Dumneavoastră doriți o taxă de 3% și la dezmembrare, și la reciclator, cel care face ceva benefic pentru curățenia României.

PNL se opune, într-adevăr, acestei modalități de a trata deșeurile din România.

Pe dumneavoastră vă interesează mai mult banii la Administrația Fondului de Mediu, decât să realizați o Românie curată. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat, rămâneți, pentru că mai aveți și la literele următoare.

Păi, nu, imediat...

Mergeți să votați, da.

Deci al dumneavoastră este amendamentul de la lit. a) art. 9. Să înceapă votul. Amendamentul PNL.

56 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, două abțineri. Amendamentul de la lit. a) a fost respins.

Vă propun și supun votului dumneavoastră lit. a) în formula propusă de comisie. Să înceapă votul.

81 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată formula comisiei.

Domnule deputat, veniți. Mai departe. Aveți și la lit. d), corect?

Domnul Ion Ștefan:

Da. La nr. crt. 4, art. 9 lit. c) se modifică: "taxele încasate de la proprietari sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 2 va fi prorogat până în 2021".

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal propune prorogarea până în 2021, 1 ianuarie, a taxelor încasate de la proprietari, deoarece administratorii gropilor ecologice nu au finalizat procesul de implementare a obligațiilor care ne revin față de Uniunea Europeană.

Administrația Fondului pentru Mediu dorește transferarea acestor costuri către cetățeni, prin introducerea unei taxe de 80-100 de lei/tonă.

Această taxă reprezintă o povară suplimentară pentru populație, care va îngreuna și mai mult colectarea selectivă a gunoaielor.

Interesul nostru este să colectăm, în România, gunoiul, separat, selectiv, pentru a reuși să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am asumat.

Implementarea sistemului de colectare selectivă a gunoiului menajer poate fi o provocare, o ancoră pentru România curată.

Administrația Fondului pentru Mediu trebuie să bonifice, să-i premieze pe cei care realizează aceste obiective, nu să sancționeze populația.

Propun să tratăm cauza, nu efectul.

Conform Studiului Jaspers, pe care dumneavoastră, Fondul de Mediu, l-ați comandat și l-ați plătit, autoritățile ar trebui să ia în considerare - și citez - "...anularea penalităților plătite aplicate UAT-urilor și utilizarea veniturilor din taxele de depozitare..." - ce discutam mai devreme - "...pentru finanțarea proiectelor de gestionare a deșeurilor...", nu pentru cheltuieli de capital.

Dumneavoastră ați făcut acest studiu, nu noi, nu eu. De ce nu-l puneți în aplicare? (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului...

Supun votului amendamentul de la lit. c), al Grupului PNL. Să înceapă votul.

44 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, două abțineri. Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră forma din comisie. Să înceapă votul.

(Discuții în sală.)

Din ordonanță, da. Este lit. c) din ordonanță, da.

99 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, o abținere.

Da. A fost respins amendamentul.

Mergem la lit. d).

Domnule deputat, la lit. d).

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Art. 9 lit. d) se modifică: "...o contribuție de 0,7 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate...".

Stimați colegi,

PNL propune reducerea contribuției de 2.000 de lei/tonă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, bunurile produse în România, la o contribuție de 0,7 lei/kg.

Această taxă a fost aplicată și în alte țări din Uniunea Europeană.

Și vă dau exemplu: Italia - 17 euro; Bulgaria - 22 de euro; Franța - 19 euro. Și, la noi, surpriză - 450 de euro, 2.000 de lei/tonă! (Vociferări.)

Unde ajungem cu această taxă de 450 de euro/tonă?

Unde sunt lucrurile comparative cu cele din Europa?

De ce, la noi, 450 de euro și, la bulgari, 22 de euro? Cumva pentru "caracatița" din domeniu? Pentru regii gunoaielor? Pentru cine ținem noi această taxă atât de mare? (Vociferări.)

 

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun...

Domnul Ion Ștefan:

Vă întreb, domnule ministru.

Doamnă ministru, nu sunteți...

Domnule președinte, ați dispărut?

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat...

Domnul Ion Ștefan:

Taxele...

Domnule președinte,

Vă rog, o secundă.

Pentru taxare, suprataxare, pentru taxă pentru "caracatiță", Europa nu are nicio reglementare? Nicio directivă? O condiționalitate ex-ante? Pentru a opri acest dezmăț, aceste taxe care li se pun în fiecare zi, în România, în cârca producătorilor români.

Domnule, distrugeți competitivitatea companiilor românești. Eliminați produsele românești de pe piața românească.

Opriți-vă din suprataxarea produselor românești!

Vă rog frumos, luați în seamă.

Nu mai aplecați urechea numai la vorbele... ce spune Guvernul, susține sau nu susține Guvernul.

Aici avem o problemă de competitivitate a produselor românești - 450 de euro pentru fiecare tonă de produs ambalat, introdusă în piață!

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului art. 9 lit. d). Să înceapă votul.

49 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă. A fost respins.

Lit. e)? Doriți să susțineți la lit. e)? Nu.

Mergem mai departe.

La lit. k)? Nu. Nu susțineți.

Mergem la... (Discuții în sală.)

Nu. Păi, nu avem... Este... Ei amendează... nu raportul, ei amendează ordonanța.

Supun apoi forma raportului în integralitate. Nu am ce supune votului.

Mergem mai departe.

Domnule deputat, am ajuns la amendamentul 9 marginal. Marginal 9, ca să vă fie ușor, să puteți susține.

La lit. v) dacă doriți?

Domnul Ion Ștefan:

Da. Marginal 9.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La art. 9 alin. (1) lit. p) propun abrogarea.

 

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Ion Ștefan:

Cetățenii vor suporta din buzunarul propriu neputința Administrației Fondului Pentru Mediu.

Taxa de 50 de lei/tonă scumpește foarte mult acest serviciu. Astfel că astăzi malurile râurilor sunt pline de gropi de gunoi neautorizate.

Vă dau un exemplu. Ce vină au locuitorii comunei Tulnici din județul Vrancea, care trebuie să transporte gunoiul menajer la 200 de kilometri de locul colectării?

Această lege trebuie făcută pentru oameni, nu împotriva oamenilor.

Când, vreodată, o bunică de la Tulnici, aflată la 80 de kilometri de Focșani, va putea pricepe, înțelege Administrația Fondului pentru Mediu - parlamentarii PSD-ALDE -, de a o emancipa prin introducerea unei taxe de 50 de lei pe tona de gunoi menajer transportată la 200 de kilometri de locul colectării?

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale, prin adresa din data de 27 aprilie 2017, susține abrogarea acestei taxe de la art. 9 lit. p). Inclusiv Ministerul dumneavoastră susține această abrogare.

Vă rog frumos, nu mai scumpiți gunoiul menajer plătit de cetățeni!

Nu rezolvăm nimic prin introducerea unei noi taxe pe gunoiul menajer.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Supun votului amendamentul de la 9 marginal lit. v). Să înceapă votul.

38 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă. A fost respins.

Lit. x). Nu este amendamentul dumneavoastră.

La 11 marginal, la amendamente respinse, după alin. (2) se propune alin. (3).

Pe acesta doriți să-l susțineți, da?

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Alin. (3): "...Sumelor ce se fac venit la Fondul pentru Mediu nu li se aplică TVA...".

PNL consideră suprataxarea, taxarea excesivă a deșeurilor menajere, prin aplicarea de TVA, ca fiind o piedică în realizarea obiectivelor stabilite. Colectarea devine mai scumpă.

Conform adresei de răspuns a Ministerului Dezvoltării, semnată de doamna ministru Shhaideh, rezultă susținerea acestui amendament, citez: "Având în vedere prevederile art. 286 alin. (3) din Codul fiscal, conform cărora baza de impozitare cuprinde și impozite și taxe, dacă prin lege nu se prevede altfel, apreciem că sumelor ce se fac venit la Fondul pentru Mediu ar trebui să nu li se aplice TVA".

Deci un minister al dumneavoastră ne recomandă să nu aplicăm TVA pentru colectarea deșeurilor menajere.

Folosiți acești bani pentru colectarea selectivă. Nu mai aplecați urechea la vorbele Necuratului!

Deci nu avem nevoie de taxe suplimentare.

Gunoaiele, deșeurile menajere sunt astăzi în mâna unei mafii. Dumneavoastră sunteți părtași la acest eveniment, la aceste lucruri.

Luați în considerare ceea ce vă propune Ministerul Dezvoltării!

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul.

41 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă.

Am finalizat cu art. 9. A fost respins.

Vă supun, stimați colegi, art. 9 în formula propusă de comisie. Să înceapă votul.

(Domnul deputat Ion Ștefan solicită să ia cuvântul.)

Nu, dumneavoastră aveți 91, stați la rând.

Cu 88 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, art. 9 în formula propusă de comisie a fost adoptat.

Dumneavoastră aveți un nou amendament, 91, este în plus.

Vă rog, susțineți-l, să-l putem supune votului.

Domnul Ion Ștefan:

Da. După art. 91 se introduce un articol nou, art. 92, cu următorul cuprins: "Sumele provenite din contribuțiile achitate la Fondul pentru Mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea Programului de finanțare a investițiilor în infrastructura de mediu, pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer".

Din 2012 ...era să spun 20.12... din 2012, Administrația Fondului pentru Mediu nu a alocat vreun leu pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer.

Studiul JASPERS ne recomandă utilizarea acestor taxe în vederea îmbunătățirii programelor de colectare selectivă a gunoiului menajer.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale - citez - "consideră necesară introducerea unei prevederi legale prin care să se dispună că sumele provenite din contribuțiile achitate la Fondul pentru Mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și lit. p) sunt utilizate exclusiv pentru finanțarea investițiilor autorităților administrației publice locale în infrastructura de mediu".

Domnilor colegi parlamentari,

Deci inclusiv Ministerul dumneavoastră vă roagă să folosiți acești bani pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer, pentru a reuși să avem o Românie curată.

Nu avem nevoie de bani, la Fondul de Mediu, pentru mașini electrice, pentru industria altor țări.

Cetățenii noștri, din mediul rural, care plătesc această taxă nu au obligația să susțină beneficiile altor categorii de cetățeni.

Stimați colegi,

Opriți acest dezmăț din domeniu!

Astăzi sunt prea multe taxe pe gunoiul menajer.

Dumneavoastră plătiți 40 de euro. Fiecare cetățean plătește astăzi 40 de euro, taxă...

 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ion Ștefan:

... pentru gunoiul menajer... ori 20 de milioane de oameni - 800 de milioane de euro se încasează an de an pentru gunoiul menajer.

 

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Ion Ștefan:

800 de milioane de euro.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Ștefan:

Și România a rămas tot murdară.

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat, mulțumesc.

 

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Haideți, încadrați-vă, totuși, într-un timp.

Supun votului amendamentul dumneavoastră, art. 92. Să înceapă votul.

54 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă, două abțineri. Și acest amendament a fost respins.

Art. 12, la alin. (1)? Nu-l mai susțineți.

La art. I, după pct. 2 este un amendament. Nu se mai susține.

După art. III este un amendament. Nu se mai susține.

La art. IV? Nu.

În aceste condiții, rămâne în forma propusă de comisie, la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 6 june 2020, 4:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro