Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 05-07-2018

Ședința Camerei Deputaților din 5 iulie 2018 (sesiune extraordinară)

9. Supunerea la votul final:
  9.4 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 377/2011); (adoptat)
 
consultă fișa PL nr. 377/2011

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; PL-x 377/2011.

Comisia pentru învățământ propune adoptarea.

Să înceapă votul.

261 de voturi pentru, o abținere.

Doamnă președinte a Comisiei pentru învățământ, înțeleg că aveați o eroare de anunțat? Vă rog.

Doamna Camelia Gavrilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este o chestiune de tehnică legislativă, pentru formularea mai explicită. Fac precizarea referitoare la PL-x 377/2011.

În raportul comisiei noastre, la nr. crt. 45, în coloana aferentă comisiei, la pct. 6 din raport se face referire la art. 68 alin. (1), în sensul că alineatul respectiv se abrogă.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.