Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

11. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

- După pauză -

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule Bivolaru, unde sunt reprezentanții comisiilor? Acum am adus reprezentanții ministerelor și pierdem reprezentanții comisiilior? Și apoi să se pregătească reprezentantul Comisiei pentru apărare.

Reluăm cu tratatele, acordurile care au fost, cu punctul 2, pe care adineauri l-am sărit, și anume: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei, privind Eficiența Energetică și Aspectele legate de Mediu, încheiate la Lisabona, la 17 decembrie 1994.

Dau cuvântul reprentantului Ministerului Industriei și Comerțului, domnul ministru Liviu Marcu.

Domnul Liviu Marcu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Doamnelor deputate,

Este o mare onoare pentru mine să iau cuvântul în această seară, susținând un proiect de lege pe care Guvernul Văcăroiu l-a inițiat în luna septembrie 1996.

Și actualul Executiv susține proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona în 17 decembrie 1994. Rugămintea Executivului adresată Camerei Deputaților este aceea de a-l aproba în forma în care comisia de specialitate din Camera Deputaților l-a adoptat în toamna anului 1996.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Reprezentantul Comisiei pentru industrii și servicii, domnul Popescu. Poftiți.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa nr. 188 din 9 octombrie 1966, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond pentru dezbaterea și avizarea acestui proiect de lege , în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Urmare examinării acestui tratat, în ședința comisiei din 6 noiembrie 1996, s-au putut constata următoarele: prin acest tratat se stabilește cadrul juridic pentru promovarea cooperării pe termen lung în sectorul energetic, bazată pe complementarități și avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Europene a Energiei, semnată de 49 de state, la Haga, la data de 17 decembrie 1991.

Potrivit anexei la art. 6 din tratat, România se angajează ca parte contractantă să adopte și să aplice legile necesare și adecvate pentru activitatea economică în sectorul energetic.

Protocolul Cartei Energiei, semnat de părți, definește principiile politice pentru promovarea eficienței energetice, ca sursă importantă de energie și pentru reducerea impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului.

Acest protocol are următoarele obiective: promovarea politicilor de eficiență energetică, crearea condițiilor-cadru care să determine producătorii și consumatorii să utilizeze energia în stil economic, eficient și benefic pentru mediu; încurajarea cooperării în domeniul eficienței energetice.

Prin negocierea acestor documente s-a instituționalizat pentru prima oară pe plan internațional dialogul dintre producătorii de energie, la care a participat și România, ca țară deținătoare de resurse energetice, țară care apelează la importuri în domeniu, țară producătoare de echipament și care oferă teritoriu de tranzit.

În acest context, Comisia pentru industrii și servicii, și în vechea componență, și în actuala componență, coinsideră că acest proiect se impune ca necesar și oportun promovării în această legislatură.

Domnul Ion Diaconescu:

Da. Vă mulțumim.

La discuția generală, dorește careva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Supunem spre dezbatere, mai întâi, titlul legii: Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

Are cineva de făcut obiecții asupra titlului? Nefiind obiecții, supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul legii a fost aprobat.

Articolul unic: "Se ratifică Tratatul Cartei Energiei și Protocolul Cartei Energiei privind eficiența energetică..." etc.

Dacă cineva dorește să facă observații? Nefiind observații, supun la vot articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat articolul unic.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, și acest punct de pe ordinea de zi a fost rezolvat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro