Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

12. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București la 8 noiembrie 1995.

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Punctul 5, care era iarăși ocolit adineauri: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București, la 1 noiembrie 1995.

Din partea Ministerului Comerțului, domnul secretar de stat Mihai Belinde. Acum au venit doi reprezentanți ai ministerului...

Poftim.

Domnul Mihai Belinde:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vreau să precizez că acest acord s-a înscris în preocupările noastre privind refacerea cadrului juridic a relațiilor României cu țările terțe, tocmai ținând seama, pe de o parte, de transformările care au avut loc în România, iar pe de altă parte, de modificarea statutului României în organizațiile economice internaționale.

În acest context, Acordul comerciat care a fost negociat și cu Australia, prevede, între altele, aplicarea în relațiile comerciale bilaterale, a clauzei națiunii celei mai favorizate. Știți foarte bine că acest principiu înainte avea anumite limite în relațiile dintre state, tocmai ca urmare a statutului, oarecum deosebit, pe care România îl avea ca membru în cadrul GATT. Un al doilea element important care este prevăzut în acordul respectiv se referă la instituirea unui cadru de consultări reciproce în situația în care anumite probleme apar în relațiile bilaterale. De asemenea, acest cadru de consultări permite examinarea periodică a stadiului relațiilor comerciale bilaterale și, bineînțeles, identificarea acelor posibilități care să permită o dezvoltare mai puternică a schimburilor comerciale bilaterale. În al treilea rând, acordul respectiv conține și o serie de referiri cu privire la principalele domenii de interes în cooperarea economică bilaterală.

Deci, acestea au fost câteva elemente cu privire la conținutul acestui acord și care, așa cum spuneam, vine să reactualizeze, dacă se poate spune așa, și în relațiile cu Australia, cadrul juridic româno-australian.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei, domnul Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Comisia, în cadrul ședinței din 18 decembrie 1996, a vizat proiectul de Lege privind ratificarea Acordului încheiat cu Australia, avându-se în vedere că va contribui la lărgirea relațiilor comerciale și financiare între cele două țări.

Propun dezbaterea și aprobarea de către plen.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

La discuția generală, dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Titlul: Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București, la 8 noiembrie 1995.

Observații asupra titlului? Nefiind observații, supunem la vot.

Cine este pentru acest titlu? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul a fost adoptat.

Articolul unic: "Se supune spre adoptare Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Australiei, privind comerțul și cooperarea economică încheiat la București, la 8 noiembrie 1995".

Observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

În unanimitate, și acest acord a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 13:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro