Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.56/25-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 16-04-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2019

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 61/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 61/2019

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

112. Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar; PL-x 61/2019; caracter organic.

Două amendamente admise.

Dacă din partea comisiei...

Domnul președinte Roman susține raportul.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr.7/2006.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 18 februarie 2019.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, Comisia juridică și Comisia pentru muncă au avizat favorabil, cu un amendament admis.

Guvernul a lăsat la latitudinea Parlamentului să decidă asupra oportunității adoptării inițiativei legislative.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006, în sensul că: "nu se află în situația de incompatibilitate funcționarul public parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare".

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică a examinat inițiativa legislativă în ședința din 26 martie 2019, fiind prezenți 21 de membri, din cei 23 de membri.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006, cu un amendament admis, prezentat în anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale doriți să interveniți? Nu.

Dezbateri pe articole?

Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La nr. crt. 2, obiecții? Nu. Adoptat.

Proiectul merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 6 june 2020, 5:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro