Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/18-09-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 11-09-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2019

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 15/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 15/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere; PL-x 15.

Comisia pentru industrii?

Comisia pentru industrii.

Îl rog pe domnul...

Vă rog.

 

Domnul Mihăiță Vîrză (din sală):

Vîrză.

Domnul Florin Iordache:

Da, da, da, vă rog.

Da, domnul Vîrză, da, prezentați raportul dumneavoastră, vă rog.

Domnul Mihăiță Vîrză:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, transmis cu adresa PL-x 15 din februarie 2018, înregistrat la comisie în data de 13 februarie 2018.

Consiliul Legislativ, cu Avizul nr. 1013, avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri preluate de inițiator.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 februarie 2018.

Comisia pentru afaceri europene, cu avizul din februarie 2018, a avizat favorabil proiectul de lege.

Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea literelor b) și c) ale alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, în sensul precizării operatorilor economici cărora le pot fi delegate obligațiile de stocare.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 5 februarie 2019 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere a fost abrogată prin Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dezbateri generale, domnul Bumb.

Domnul Sorin-Ioan Bumb:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

PNL va vota Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și/sau produse petroliere, cu amendamentele admise în anexă.

Legea nr. 360/2013 transpune în legislația națională Directiva 2009/119 a Comisiei Europene privind nivelul ridicat de siguranță a aprovizionării cu produse petroliere în Comunitate.

Prin scrisoarea nr. 13.449 din 20.11.2015, privind transpunerea incorectă a Directivei 2009/119 a Comisiei Europene, ne-au fost transmise trei aspecte care au fost incorect prevăzute în lege, și anume: interdicția de a utiliza stocurile de petrol ca garanție reală, limită pentru drepturi de delegare și lipsa unei proceduri și a planurilor de urgență.

Am făcut parte din Comisia pentru industrii care a discutat aceste probleme, împreună cu domnul deputat Mohaci, ca raportori, și am încercat să mediem între Ministerul Energiei și operatorii care constituie aceste stocuri de țiței și produse petroliere. De aceea, sunt multe amendamente. Absolut toate au fost asumate de comisie și s-a votat în unanimitate respingerea ordonanței de urgență și menținerea amendamentelor prin care au fost eliminate toate cerințele scrisorii nr. 13.449 din 20.11.2015, astfel încât să nu mai fie nicio problemă cu transpunerea în legislația națională a Directivei 2009/119 a Comisiei Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule coleg.

Avem... intervenții? Nu.

Avem 4 amendamente admise.

La titlul legii. Intervenții?

La articolul unic. Intervenții?

La titlul ordonanței. Intervenții?

Și 4 marginal?

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Următorul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 février 2020, 8:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro