Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/27-09-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 24-09-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2019

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 14/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 14/2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Poziția 12, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere; PL-x 14/2018. Suntem în procedură de urgență.

Din partea Guvernului? E de respingere.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii, prezentarea raportului. Vă rog.

Domnul Ilie Toma:

Mulțumesc.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere.

Consiliul Legislativ avizează favorabil.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență, în ședința din 7 februarie 2018.

Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil proiectul de lege.

Ordonanța de urgență a Guvernului supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea literelor b) și c) ale alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, în sensul precizării operatorilor economici cărora le pot fi delegate obligațiile de stocare.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 5 februarie 2019 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2017.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Dezbateri generale, domnul Sorin Bumb.

Domnul Sorin-Ioan Bumb:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Ca și în cazul Ordonanței de urgență nr. 86/2017, și Ordonanța nr. 80/2017 trebuie respinsă, deoarece nu transpune corect în legislația națională Directiva nr. 2009/119 a Comisiei Europene, sub cele trei aspecte. Și anume, interdicția de a utiliza stocurile de petrol ca garanție reală, limite pentru drepturi de delegare și lipsa unei proceduri și a planurilor de urgență.

De aceea, PNL va vota pentru respingerea acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 février 2020, 7:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro