Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 3, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/16-10-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 03-10-2019 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 3, 2019

3. Prezentarea Hotărârii Curții Constituționale nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 și la confirmarea rezultatelor acestuia.  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:

  ................................................

Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi.

E vorba de prezentarea Hotărârii Curții Constituționale nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 și la confirmarea rezultatelor acestuia.

Stimați colegi,

Dau cuvântul domnului deputat Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaților, pentru prezentarea hotărârii Curții Constituționale.

Vă rog, microfonul central. (Discuții.)

Cu aplauze vrei? (Aplauze.)

Domnul Cristian Buican:

Mulțumesc.

Eu nu aș fi așa de bucuros, dragi colegi.

Hotărârea are 38 de pagini. Având în vedere că se află pe site și o puteți consulta, o să vă prezint... (Discuții.) ... succint hotărârea. Curtea Constituțională a României Hotărârea nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 și la confirmarea rezultatelor acestuia

În conformitate cu prevederile art.146 lit.i) din Constituție, ale art.46 alin.(1) și ale art.47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art.45 alin.(1) și (3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională s-a întrunit în Plen pentru a verifica dacă a fost respectată procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, inițiat de Președintele României prin Decretul nr.420 din 25 aprilie 2019, și pentru a confirma rezultatele referendumului.

Cauza formează obiectul Dosarului nr.1625/2019 și a avut primul termen de judecată stabilit pentru data de 12 iunie 2019, când dezbaterile au fost amânate pentru data de 27 iunie 2019, ținând seama de faptul că pe rolul Curții Constituționale a fost înregistrată contestația formulată de domnul Petru Sebastian Bărnuțiu, prin care s-au solicitat Curții Constituționale anularea Decretului Președintelui României nr.420 din 25 aprilie 2019 și infirmarea rezultatelor referendumului național desfășurat în data de 26 mai 2019, precum și în vederea solicitării de informații de la Biroul Electoral Central și de la Autoritatea Electorală Permanentă, necesare pentru lămurirea unor aspecte care au rezultat din verificarea documentelor transmise Curții Constituționale de către BEC în data de 4 iunie 2019.

Distinct de contestația menționată, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr.4842 din 12 iunie 2019 și care constituie obiectul Dosarului nr.1724/2019, pe rolul Curții Constituționale au mai fost înregistrate patru contestații împotriva referendumului național din data de 26 mai 2019, formulate de domnul Aurel Bonciog, Federația Națională a Muncii din România, domnul Eugeniu-Dragoș Petria și, respectiv, de domnul Sorin-Iulian Floruț, constituindu-se pe rolul Curții Constituționale Dosarele nr.1804, nr.1811, nr.1823 și, respectiv, nr.1849/2019, toate cu termen de judecată stabilit pentru data de 27 iunie 2019.

La termenul... (Aplauze.)

Mulțumesc, mulțumesc.

La termenul din data de 27 iunie 2019, constatând că obiectul tuturor contestațiilor înregistrate îl constituie referendumul național consultativ din data de 26 mai 2019, a cărui verificare, validare și confirmare formează obiectul Dosarului nr.1625/2019, Curtea a decis, în temeiul art.139 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art.14 din Legea nr.47/1992, conexarea tuturor acestor cauze, urmând să pronunțe o singură hotărâre referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmarea rezultatelor acestuia.

Curtea, examinând contestațiile formulate, documentele transmise de BEC și de AEP, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, dispozițiile art.146 lit.i) din Constituție, ale art.46 alin.(1) și ale art.47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art.45 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, reține mai multe aspecte, care sunt prezentate în acest material pe parcursul a 35 de pagini.

Având în vedere faptul că parlamentarii au la dispoziție acest material pe site și pot să îl consulte, voi citi doar hotărârea Curții Constituționale.

"Curtea Constituțională

în numele legii

Hotărăște:

  1. Respinge contestațiile formulate.
  2. Constată că a fost respectată procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019.
  3. Constată că referendumul național din data de 26 mai 2019 este valabil întrucât, din totalul de 18.267.997 de persoane înscrise în listele electorale permanente, au participat la vot un număr de 7.922.591 de persoane la prima întrebare și 7.923.869 de persoane la a doua întrebare, adică un procent de 43,37% și, respectiv, 43,38% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Totodată, opțiunile valabil exprimate pentru prima întrebare sunt în procent de 41,16%, iar pentru a doua întrebare de 41,15% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente.
  4. Confirmă rezultatele referendumului național din data de 26 mai 2019. Constată că 85,91% dintre voturile valabil exprimate sunt pentru răspunsul «DA» la întrebarea «Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?», iar 86,18% pentru răspunsul «DA» la întrebarea «Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?». Prin urmare, majoritatea participanților la vot care au exprimat opțiuni valabile au ales la ambele întrebări răspunsul afirmativ.
  5. Referendumul cu privire la probleme de interes național, inițiat de Președintele României în temeiul art.90 din Constituție, este consultativ.

Definitivă și general obligatorie.

Hotărârea se prezintă Camerei Deputaților și Senatului, întrunite în ședință comună și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 27 iunie 2019."

Președintele Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult, domnului deputat Cristian Buican, pentru prezentarea efectuată.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 

Ședința s-a încheiat la ora 10.40.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 5 juin 2020, 19:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro