Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Și iată că am ajuns la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Avem solicitarea domnului director Florian Murg, din ministerul de resort. Aveți cuvântul, domnule director!

Domnul Florian Murg (director în MAE):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța nr. 33/16 august 1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României, s-a hotărât ca vizele acordate persoanelor de origine etnică română și rudelor acestora până la gradul al doilea inclusiv, stabilite în străinătate, care au cetățenia altor state ori statutul de apatrizi, pe bază de documente din care rezultă că cel puțin unul dintre părinți este de origine etnică română, să fie scutite de taxe. După intrarea în vigoare a ordonanței, au apărut în țară și în străinătate reacții și interpretări negative în legătură cu caracterul limitat al prevederilor sale, care se referă numai la persoanele de origine etnică română, și nu la toți foștii cetățeni români.

Pe de altă parte, eventuala extindere a scutirii de plata taxei de viză la toți foștii cetățeni români stabiliți în străinătate ar duce la diminuarea considerabilă a unei surse de venituri în valută pentru bugetul statului, estimată la aproximativ 3-4 milioane de dolari anual. Majoritatea persoanelor de origine etnică română se află în țări limitrofe, ale căror cetățeni nu au nevoie de vize pentru a veni în România. De asemenea, partea română a propus tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, prin intermediul misiunilor noastre diplomatice din străinătate, desființarea vizelor pe bază de reciprocitate, iar discuțiile în acest sens sunt în curs. Au loc discuții atât pe plan bilateral, cât și multilateral, atât cu reprezentanții țărilor Uniunii Europene, cât și cu factorii de decizie din organismele comunitare.

Pentru persoane de origine etnică română sau foști cetățeni români stabiliți în alte state există, conform reglementărilor actuale, posibilitatea ca șefii misiunilor noastre diplomatice să le acorde vize gratuite. Conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992, șefii instituțiilor care prestează servicii consulare "pot, în condiții de reciprocitate, în situații deosebite sau de la caz la caz, majora, scuti sau reduce de plata taxelor consulare".

Deci, noi, datorită reacțiilor negative care au avut loc în urma intrării în vigoare a ordonanței, cerem să se elimine această măsură temporară, urmând să fie soluționate probleme care apar, atât pe baza legislației actuale, cât și în perspectivă, prin desființarea vizelor cu celelalte state.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu, domnule director.

Dacă dorește cineva sa ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Din sală:

Mai întâi, opinia comisiei!

Domnul Vasile Lupu:

Dar, mai întâi, opinia comisiei.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței nr. 33/1996, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a întocmit un raport, în precedenta legislatură, prin care hotărăște supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de către Senat. Referitor la amendamentul propus de Ministerul de Externe și primit din partea Biroului Permanent pe data de 15 ianuarie, comisia, în actuala ei componență, a analizat aspectele rezultate din acest amendament și, în principiu, suntem de acord cu aspectele politice enunțate, în sensul că este de preferat să rezolvăm mai larg decât propune amendamentul - deci, pentru toți foștii cetățeni români - această facilitate. Din păcate, informarea Ministerului de Externe nu prezintă aspecte de natură economico-financiară care să permită o analiză a influențelor amendamentului propus asupra veniturilor bugetului de stat, având în vedere profilul comisiei.

În aceste condiții, atât amendamentul propus de către Ministerul de Externe, cât și amendamentul propus în cazul dezbaterilor comisiei, privind extinderea facilităților, au fost respinse pe aceste considerente de către comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt solicitări? Domnul deputat Avramescu, din partea Partidului Social Democrat-USD.

Domnul Constantin Avramescu:

Doamnelor și domnilor,

Prin raportul suplimentar prezentat de Comisia buget-finanțe, se precizează că nu se poate emite o opinie competentă atâta timp cât nu se prezintă influența economico-financiară a propunerii recente a Ministerului de Externe, de eliminare a pct. "g" din art. 3 referitor la scutirea de taxe a cetățenilor de origine etnică română.

În primul rând, trebuie să remarc că problema scutirii de taxe consulare a unor categorii de cetățeni are un impact politic, legat de atitudinea noastră față de diasporă, a ceea ce cerem noi de la aceasta și ceea ce îi oferim. Această miză este mult mai importantă decât eventualele venituri care se obțin din taxe, taxe care, după spusele domnului deputat Florin Georgescu ieri, în Comisia de finanțe, se pare că nu sunt semnificative. Dacă la aceasta aș mai adăuga și ceea ce a spus aici domnul director în legătură cu scutirea de vize pe care o întrevedem într-un viitor, rezultă, încă o dată, că acest paragraf, care Ministerul de Externe cere să fie înlăturat, este corect.

Dar mai important decât aceasta, semnalez faptul că se folosește noțiunea de "origine etnică română", o noțiune care se folosea într-o anumită vreme, o vreme de care n-aș mai vrea să-mi aduc aminte. Noțiunile folosite sunt de "cetățenie" sau "naționalitate" și nu de "origine etnică". Din punctul meu de vedere e grav că expresia "origine etnică" a apărut în "Monitorul Oficial", dar ar fi și mai grav dacă va apărea într-o lege care va avea girul Parlamentului României.

Pentru aceste motive pe care le-am expus mai sus și nu pentru acelea care apar în expunerea de motive a Ministerului Afacerilor Externe, propun eliminarea acestui punct, așa cum a fost cerută, și să avizăm legea cu restul modificărilor, pentru că acestea se referă la niște reglementări financiare între Ministerul de Externe și oficiile sale diplomatice, respectiv, Ministerul de Finanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat, poate formulați și în scris amendamentul.

Dăm cuvântul domnului deputat Miron Chichișan, din partea PUNR.

Domnul Miron Chichișan:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Chestiunea a fost discutată în ședința Comisiei de finanțe-bănci, a menținerii sau eliminării acestui alineat din Ordonanța nr. 33/1996. Noi ne-am pronunțat acolo și am spus așa: acest punct trebuie menținut, noi trebuie să ne protejăm cetățenii de etnie română oriunde s-ar afla, mai ales că am fost informați în comisie, ieri, că și alte țări procedează în acest sens, își protejează cetățenii scutindu-i de aceste cheltuieli.

Din sală:

Care cetățeni?

Domnul Miron Chichișan:

Păi, toți cetățenii! Noi protejăm cetățenii de origine română, alții își protejează cetățenii lor.

În al doilea rând, în punctul de vedere al Ministerului de Externe calculele nu erau făcute, noi nu am știut cât este aportul, câți cetățeni beneficiază de aceste scutiri. De aceea am votat cu 7 la 6 pentru menținerea articolului așa cum a fost în ordonanța inițială.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea PDSR are cuvântul domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Distinse doamne, distinși domni,

Ordonanța care face obiectul discuției noastre are în vedere, la articolul mult discutat, o înlesnire care să dea posibilitatea tuturor cetățenilor români ce se află în străinătate din diverse motive și situații să viziteze România.

Înlesnirea constă în faptul că ei nu vor fi supuși taxei pentru obținerea vizei de venire în țară, taxă care poate să fie de la 5 la 20 de dolari. Sigur că aceste venituri ar îmbunătăți starea financiară a ambasadei, a consulatului unde s-ar realiza ele, însă, din discuțiile care au avut loc în Comisia permanentă de buget, finanțe-bănci, fără un calcul care să conducă concret la formarea unei păreri despre efortul sau impactul pe care îl are introducerea taxelor, respectiv, eliminarea lor, așa cum este propus în ordonanță, s-a hotărât, așa cum ați auzit, menținerea textului așa cum a fost votat de Senat. Pe de altă parte, se poate face aprecierea că renunțând la acești 5-10-20 de dolari taxă de viză, cei care vor veni în țară să-și vadă rudele, prietenii sau, pur și simplu, chiar dacă nu mai au pe nimeni, să-și vadă pământul din care au fost rupți cu voia sau fără voia lor, vor face ei înșiși niște cheltuieli, în țară, în valuta țării de unde provin ei.

Deci, trebuie să avem în vedere aportul indirect la vremea când nu plătesc taxa de viză, dar aportul direct atunci când vin și fac cheltuieli în țară. Pentru acest motiv, grupul nostru parlamentar și reprezentanții săi în Comisia pentru buget, finanțe și bănci au votat ieri pentru menținerea textului așa cum a fost el prins în Ordonanță și votat de Senat.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Din partea UDMR-ului avem o solicitare. Domnul Matis Eugen.

Domnul Matis Eugen:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 33 reprezintă o aprobare a unei ordonanțe foarte importante după părerea noastră atât din punctul de vedere al regimului taxelor consulare, cât și dintr-un alt punct de vedere, mai general, al relațiilor internaționale ale României.

Nu vreau să vă reiterez argumentele domnului deputat Avramescu, cu care suntem în totalitate de acord, ci aș dori să vă atrag atenția asupra acordurilor și tratatelor internaționale pe care România le-a semnat și noi, în Parlament, le-am ratificat.

Se cunoaște foarte bine că aceste acorduri și tratate conțin reglementări care au intrat în legislația internă și care reglementări sunt obligatorii pentru noi toți.

În acest sens, doresc să vă reiterez că orice fel de discriminare între cetățenii unei țări și, în speță, între cetățenii României este o încălcare gravă și a Constituției, dar și a multor acorduri și tratate internaționale la care România este parte. În acest sens, noi susținem punctul de vedere privind eliminarea acestui punct din ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții la dezbaterile generale? Nu sunt.

În aceste condiții trecem la dezbaterea pe articole a ordonanței.

Deci, titlul - "Ordonanță pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României".

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Suntem la art. I al ordonanței. Dacă există comentarii. Deci, în cadrul dezbaterilor generale, domnul deputat Avramescu a solicitat eliminarea art. 3 lit. g). Dacă vreți să precizați. Nu e prea clar în textul lăsat de dumneavoastră.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Ordonanța are art. 1, prin care se precizează "... Ordonanța Guvernului numărul"... și așa și pe dincolo, după care urmează: "Pct. 1, art. 3 se completează cu lit. g), după cum urmează..." și, după aceea, pct. 2, "lit. b) din nota... se modifică după cum urmează..."

Propunerea mea este să fie eliminat pct. 1.

Domnul Vasile Lupu:

Pct. 1 lit. g)...

Vă mulțumesc.

Comisia, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Deci, domnule președinte, stimați colegi, așa cum am precizat, decizia comisiei, luată ieri în ședință de urgență, privește strict aspectele tehnice. Nu am putut cuantifica nimic în lipsa informațiilor.

Comisia noastră este o comisie de buget, finanțe și bănci, deci, lucrează pe bani. Nu putem da un aviz tehnic. Din punct de vedere politic, eu personal susțin acest amendament.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, sustineți amendamentul de eliminare? Da, vă mulțumesc, personal, dar în numele comsiei cine vorbește?

Domnul Dan Constantinescu (din loja comisiei):

Nu se poate susține un punct de vedere tehnic, un punct de vedere al comisiei.

Domnul Ioan Gavra (de la masa prezidiului):

E clar. Deci, comisia propune respingerea chestiunii tehnice.

Domnul Vasile Lupu:

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art. 1 din conținutul Ordonanței.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 63 împotrivă și 3 abțineri, propunerea a fost adoptată.

Art. 2. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mulțumesc.

Trecem la art. II, care conține 5 alineate. Există intervenții din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi.

Stimați colegi,

Pentru textul integral al proiectului de Lege vă consult în privința procedurii de vot.

Propun votul deschis. Există alte propuneri din sală? Nu există.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri textul a fost adoptat.

Doamnelor și domnilor,

După părerea noastră există cvorumul pentru votarea proiectului de Lege privind modificarea art. 3301 - Cod de Procedură Civilă.

În aceste condiții, vă consult din nou asupra procedurii de vot. Propun votul deschis. Există altă propunere? Nu există. Supun proiectul de Lege privind modificarea art. 3301 - Cod Procedură Civilă votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Numărați, vă rog! Numărați!

174 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Chiar pentru o lege organică cvorumul este întrunit și proiectul de lege a fost adoptat.

Mulțumim domnului ministru al justiției, mulțumim Comisiei juridice, de disciplină și imunități, vă mulțumesc dumneavoastră pentru bună colaborare.

Suspendăm ședința pentru 20 de minute, după care vom relua dezbaterea la Codul rutier.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 7:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro