Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 06-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1997

Informare cu privire la exercitarea dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra Legii pentru modificarea art. 330<SUP>1 </SUP>din Codul de Procedură Civilă.

Ședința a început la ora 9,18.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Konya-Hamar și Ioan Gavra, secretari.

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor,

Declar deschisă ședința Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au anunțat prezența la lucrări 251; participă la alte acțiuni 23 și sunt absenți 92. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulament este întrunit.

Pentru început, vă rog să-mi permiteți să vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra Legii pentru modificarea art. 3301 din Codul de Procedură Civilă.

 
Dezbateri - proiectul de Lege privind Codul circulației rutiere.

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind Codul circulației rutiere. Rog reprezentanții comisiei să-și ocupe locurile în lojă!

Doamnelor și domnilor,

Așa cum am anunțat în ședința de marți, miercuri, la comisie, au putut să participe toți colegii la discuțiile cu inițiatorul și să înainteze orice fel de amendamente mai considerau necesare. Vom începe prin a discuta cele câteva chestiuni care au rămas în suspensie la unele articole.

Și începem cu art. 4, unde, la alin. 1, a rămas în suspensie una din liniuțele care se referea la "circulația dirijată". Domnule Bivolaru, vă rog să dați citire textului la care ați ajuns.

 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ieri după-amiază, comisiile reunite și cu inițiatorii am stat și am dezbătut toate aceste lucruri și am căzut de acord în legătură cu observațiile până la art. 41 și cu amendamentele care au fost făcute pe acest interval.

La "circulația dirijată", convingerea tuturor a fost să eliminăm din text această definiție care a fost introdusă de inițiator, a mai fost comentată, nu s-a căzut de acord asupra ei. Având în vedere că pe parcursul proiectului respectiv această sintagmă nu se regăsește în mod explicit, s-a căzut de comun acord să eliminăm textul.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Propunerea de eliminare a fost adoptată în unanimitate.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Un alt alineat asupra căruia, în discuția respectivă, s-a revenit, cuprinde definiția de la art. 4 a "vehiculului aflat în circulație internațională". Deși, la momentul respectiv, domnule președinte, a fost votat, a fost vorba de un text care nu este al inițiatorului, ci a fost prelucrat ulterior, și s-a întâmplat că, votându-se în oarecare presiune de timp, s-a scăpat problema de fond. De aceea, am căzut de comun acord să revenim asupra acestei definiții, ca să putem intra în normalitate, respectând principalele obiective din convenția internațională.

Textul este în felul următor: "Vehiculul aflat în circulație internațională este vehiculul care circulă în afara statului în care a fost înmatriculat".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La definiția "polițist rutier", s-a căzut de acord să introducem această sintagmă în tot Codul rutier, să facem această delimitare în cadrul poliției, a poliției rutiere. Ofițerul și subofițerul care activează în cadrul acesteia să fie definit de acum înainte "polițist rutier".

Rog inițiatorul să vină să dea citire acestui text, pentru că am lucrat mai mult asupra lui. Această definiție se introduce tot la art. 4.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La art. 4, după pct. 2, am introdus definiția "polițistului rutier", când în cuprinsul Codului se face referire la inspectoratul de poliție, se înțelege că acea dispoziție privește atât inspectoratul de poliție al județului, cât și Direcția generală de poliție a municipiului București. Și venim cu definiția, am putea spune ca un pct. 3, înainte de Titlul II - "Vehiculele": "Polițistul rutier este polițistul învestit cu atribuții de îndrumarea, supravegherea și controlul circulației rutiere și care poartă semnul distinctiv", nu am mai spus "pentru poliția rutieră", că se deduce.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, este alin. 3 de la art. 4. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și alin. 3.

Supun votului dumneavoastră art. 4, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat și art. 4.

Trecem la art. 10 alin. 1.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a căzut de acord cu următoarea formulare (și rog inițiatorul să mă urmărească, pentru că dezbaterile au fost mai lungi și poate că am mai greșit): "Automobilele și remorcile acestora, precum și motocicletele se înmatriculează", după care se introduce, dacă urmăriți în coloana 2, în textul inițiatorului este alin. 3: "Pentru fiecare autovehicul sau remorcă înmatriculată se eliberează un certificat." Acest text trece în partea a doua a alin. 1. Deci, textul complet este: "Automobilele și remorcile acestora, precum și motocicletele se înmatriculează. Pentru fiecare- ca să nu mai enumerăm autovehiculele- se eliberează un certificat de înmatriculare și se atribuie un număr de înmatriculare".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun la vot alin. 1, cu această formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin. 4.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Rog inițiatorul să aducă textul care este convenit al acestui alineat.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

"Înmatricularea temporară se efectuează pentru automobilele, remorcile acestora și motociclete care....", după aceea curge normal. Deci, am introdus și motocicletele.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text de la începutul alin. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Alin. 4 a fost adoptat.

La art. 10 acestea două erau problemele, supun votului dumneavoastră art. 10 în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 12, partea de la început?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

A rămas să introducem numai noțiunea de "autopropulsate": "Mașinile autopropulsate pentru lucrări...", în rest, rămâne textul așa.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Spun votului dumneavoastră art. 12, cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate

Art. 27.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La art. 27 alin. 1, introducem, după "domiciliu", "sau reședința". Rog inițiatorul să mă urmărească! Și se încheie acest alineat cu adăugarea aceasta: "domiciliul sau reședința".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră alin. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin. 2 s-a votat. La alin. 3, s-au făcut și amendamente, pe care am să rog inițiatorul să vină să le citească, pentru că are contribuții asupra acestui alin. 3.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, rugămintea mea este să citiți textul la care ați ajuns, nu amendamentele!

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Textul la care s-a ajuns în ședința de ieri a comisiei este următorul: "Străinii și cetățenii români cu domicilul în străinătate pot susține examenul la inspectoratul de poliție pe raza căruia își au reședința, în limba română sau într-una de circulație internațională, la cererea prealabilă scrisă."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră alin. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat și acest alineat.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Tot ieri, în comisie, s-a convenit să fie introdus și un alin. 4: "Cetățenii români aparținând minorităților naționale pot susține proba scrisă pentru obținerea permisului de conducere pe baza unui chestionar în limba lor maternă, la cererea prealabilă scrisă".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 27, cu toate cele 4 alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat.

În continuare, avem ceva nou la art. 30.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Sunt niște modificări , îl rog tot pe domnul colonel să le dea citire, precum și textului care a rămas din acest articol foarte lung.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La acest articol îndelung discutat s-a ajuns să se introducă, ca una din faptele pentru care viitorul conducător auto să nu poată să se prezinte la examen, situația când a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune de conducere fără permis. În schimb, au fost scoase, ca fapte care interziceau prezentarea la examen: distrugerea din culpă; ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice.

Deci, articolul ar suna în felul următor: "Nu este admisă să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată prin htoărâre judecătorească definitivă pentru una din următoarele infracțiuni: conducerea pe drum a unui autovehicul fără permis, cu o îmbibație alcoolică peste limita legală, în stare de ebrietate sau sub influența produselor sau substanțelor stupefiante; conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare sau fără număr de înmatriculare; părăsirea locului accidentului; uciderea din culpă, vătămarea corporală din culpă, săvârșite ca urmare a nerespectării dispozițiilor din prezentul Cod; omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte; vătămare corporală gravă; tâlhărie; viol; ultraj cu violență; furtul unui autovehicul sau pentru orice altă infracțiune, dacă la comiterea acesteia s-a folosit de un autovehicul în calitate de conducător."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 35 alin. 3.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se completează, în cadrul acestui articol (este mai jos, acolo, se face o referire): "Conform dispozițiilor de la alin. 1 lit. c), d) și e), se introduce acest și e), aceste dispoziții se aplică și oricărui alt participant la trafic, fără a mai fi obligat să se întoarcă la locul accidentului".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu este chiar corect...

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Adică, se punea problema dacă conducătorul auto să mai revină sau nu la locul accidentului, atunci când transportă victima la spital. Și am convenit asupra următorului text: "Conducătorul care ajunge la locul unde s-a produs un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat decesul sau rănirea unei persoane, este obligat să procedeze conform dispozițiilor art. 1 lit. c), d) și e), fără a mai fi obligat să revină la locul accidentului."

În continuare: "Aceste dispoziții, cu excepția lit. e), se aplică și oricărui alt participant la trafic". Ne-am gândit că un biciclist sau un pieton nu poate să transporte victima la spital.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră alin. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului d v. art. 35 în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 36.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se propune eliminarea unui text în rândul 3, după: "pagube materiale", "și care nu constituie o faptă prevăzută de legea penală". Textul să rămână: "Conducătorul implicat într-un accident de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale este obligat..."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 36, cu această formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 39, am avut lit. f).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se propune introducerea unei sintagme după "polițistul" "să transporte polițistul, după legitimarea acestuia, la destinația...".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră lit.f).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate.

Trecem la art. 40 lit. a).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se propune eliminarea cuvântului "imediat" și să rămână: "să oprească la comanda regulamentară a polițistului".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră lit. a).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La lit. c).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se propune eliminarea următorului text: "sau a persoanei care potrivit legii are drept la control și constatare, după caz". Și textul care rămâne: "să prezinte, la cererea polițistului, permisul de conducere..."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră lit. c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit. d).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Se propune o mică modificare: "să permită verificarea stării tehnice a vehiculului, precum și a bunurilor transportate, în condițiile legii", deci, înlocuim "controlul" cu "verificarea".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată lit. d).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Lit. e), s-a ajuns la concluzia ca trebuie să rămână așa cum este.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului lit. e).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptată în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 40, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat art. 40.

La art. 41, dacă ați avut vreo modificare?

 
 

Domnul Emil Popescu:

După ample discuții, comisia, împreună cu experții, a ajuns la următoarea soluție: textul rămâne așa cum este, pentru că trebuie să ne aliniem la regulile de bază ale convenției, dar, la Capitolul "Dispoziții tranzitorii și finale", vom introduce un text din care să rezulte că acest articol va începe să-și producă efectele în anul 1998 sau în 1999, la o dată pe care o vom stabili, pentru ca populația românească să se poată adapta la el.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Aveți o problemă de redactare? De redactare.

Domnul Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La 41, lit. b), vă propun ca acest text să fie corelat cu art. 40, lit. e) partea finală, care se referă la "alte substanțe contraindicate conducerii", pentru că textul astfel cum este formulat "să conducă vehiculul dacă se află sub influența unor produse sau substanțe stupefiante ori a altor substanțe cu efecte similare", este foarte larg. Eu pot să consum o aspirină și atunci... De aceea supun, este vorba de "substanțe contraindicate conducerii" și se corelează cu 40 lit. e).

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da. Observația este întemeiată. Se va corela acest text cu acel text și vom introduce "ori alte subtanțe contraindicate conducerii". Vă satisface?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar :

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

O greșeală de dactilografiere? Vă rog.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La lit. a) unde se arată "să conducă un vehicul dacă are mai mult de 0,30 mg acool pur per litru de sânge trebuie să fie 0,30 g acool pur per litru de sânge sau 0,15 mg per litru de aer expirat". Deci, în loc de "miligrame", "grame".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Sus este cu "grame pe litru de sânge" și jos este "miligrame pe litru de aer expirat".

Cu aceste modificări supun votului dumneavoastră art. 41.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Art. 41 a fost adoptat în unanimitate.

Titlul 4 - Semnalizarea rutieră -

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul I - Dispoziții generale -

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 42 ați avut vreo chestiune la comisie?

Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

În cadrul acestor mijloace de semnalizare, care sunt categoria, celelalte sunt părți componente, intră și dispozitivele de semnalizare care sunt cuprinse mai departe în texte, dar nu se regăsesc aici.

Deci, textul trebuie completat "precum...."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu,nu, nu.

Domnule Bivolaru, ați discutat chestiunea asta la comisie?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Absolut. Sigur că da.

Și vă rog să mai țineți cont, domnule președinte, că observațiile pe care am să le fac ulterior sunt din amendamentele respinse.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

"Semnalizarea rutieră se realizează..." deci, am căzut în dimineața asta de acord să completăm, "se realizează prin indicatoare, marcaje, semnale luminoase, dispozitive de semnalizare, precum și prin alte mijloace prevăzute în anexa prezentului cod."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Deci, s-a introdus "dispozitive de semnalizare".

Supun votului dumneavoastră art. 42.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 43. Ne referim la textul comisiei, bineînțeles. Nu ați avut nici un fel de semnalizare. Ba da. Vă rog. Să citească din partea inițiatorului cineva. Textul cu semnalizarea inclusă.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

E o mică modificare la sfârșit. Deci, ar suna așa: "Mijloacele de semnalizare rutieră se instalează, se aplică și se întrețin de autoritățile competente și persoanele autorizate, după caz..."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului art. 43.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 44. A fost vreo chestiune la 44? Nu. Supun votului dumneavoastră art. 44.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 45 a fost vreo chestiune la comisie? Supun votului dumneavoastră art. 45.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul II - Indicatoarele -

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 46. Vă rog.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

Dorim ca - am căzut de acord aseară - alin. 2 să devină alin. 1 și, respectiv, 1 să devină 2. Atât. Datorită eliminării primei părți...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Ați observat că ni se propune prin textul comisiei ca primul alineat, partea aceea subliniată să fie eliminată și ce rămâne va deveni alin. 2, alin. 1 este prezentul alin. 2.

Supun votului dumneavoastră art. 46 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 47. Nu e nici un fel de problemă la art. 47. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 48 nu e nici un fel de problemă. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul III - Marcajele -

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 49. Nu e nici un fel de problemă. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 50. Supun votului art. 50.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 51. Supun votului art. 51.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 52. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 53. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Art. 53 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 54. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul IV - Semnalele luminoase -

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea I - Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor -

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 55. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimiate.

Art. 56. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 57. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 58. Vă rog.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

La 58, coloana 2, alin. 4, al inițiatorului, este un text care se referă la intersecții corelate în sistem de undă verde, sau dirijare în timp util. Dorim să-l păstrăm pentru că este o realitate deja în circulația de la noi, circulația în "undă verde".

Și, în plus, dacă prin această măsură, această dispoziție se asigură funcționarea corectă a sistemelor moderne de dirijare a circulației prin semnale luminoase.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. De altfel, bănuiesc că multe lucruri nu sunt sancționabile, dar, totuși, au caracter de recomandare.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Da. Suntem de acord.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, fără eliminarea alin. 4, care era propusă, deci inclusiv cu alin. 4, supun votului dumneavoastră art. 58.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 59. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 60. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 61. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 62. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 63. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 64. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Secțiunea II - Semnalele luminoase pentru pietoni -

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 65. Domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

O simplă prolemă de redactare. De introdus sintagma "și" după "traversarea drumului și de către nevăzători", pentru că altfel înseamnă că restricționăm numai pentru ei.

Deci, "și de către nevăzători".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La alin. 3, după cum ați reformulat dumneavoastră, comisia, da?

De acord. Cu această modificare, supun votului dumneavoastră art. 65.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 66. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 67. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Capitolul V. - Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată -

Supun votului dumneavoastră titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 68. Vreo problemă? Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 69. Domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Rugămintea ar fi ca această plantare de panouri speciale față de calea ferată să fie un atribut cu caracter obligatoriu. În consecință rugăm ca să se accepte ca în loc de sintagma "se poate" să introducem "se va face". Deci, "precizarea distanței până la calea ferată se va face prin panouri special destinate". Lăsând acest "se poate" rămâne la latitudinea acestor autorități locale, să le facă sau să nu le facă.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. "Se va face".

Cu această modificare, supun votului dumneavoastră art. 69.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 70.

Vă rog să vă spuneți numele...

 
 

Domnul Șerban Mihăilescu:

Mihăilescu este numele meu.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și mai cum, că trebuie să scrie în stenogramă.

 
 

Domnul Șerban Mihăilescu:

Șerban...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Șerban Mihăilescu:

V-aș ruga, domnule președinte, am propus această chestiune și într-un amendament care a fost înaintat comisiei, o reformulare în spiritul celor spuse de domnul Bivolaru la articolul anterior, și anume: "în imediata apropiere a căii ferate se instalează indicatorul în formă de cruce trecere la nivel cu calea ferată, având marcaj reflectorizant". Aceasta este adăugarea, "având marcaj reflectorizant".

Vreau să vă spun ca în 1996 am avut 36 de morți numai la acest gen de indicator și 15 la semnalizările cu semibariere. Deci, este o chestiune care trebuie neapărat îmbunătățită și apreciez că marcajul reflectorizant obligatoriu îmbunătățește acest lucru pe timp de noapte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Înțeleg că a fost un amendament....Da, da. (Discuții la masa prezidiului cu membrii comisiei).

Atunci se instalează "indicatorul reflectorizant în formă de cruce...." nu știu ce...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, e mai bine așa.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Altceva?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 3, după cum și la alin. 4 ni se precizează... se fac niște precizări care s-au considerat de către comisia de industrie la vremea respectivă că sunt de amănunt și că ar fi bine să fie eliminate din acest text. În legătură cu modul cum sunt colorate sau vopsite anumite dispozitive sau indicatoare sau mijloace de semnalizare.

La alin. 3 se propune eliminarea primei părți a textului, respectiv, "barierele, semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roșie și albă și pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc roșu".

Pe noi ne interesează că "pe drumurile neiluminate, benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe timp de noapte barierele și semibarierele trebuie să fie iluminate sau prevăzute cu dispozitive cu lumină roșie".

Acesta este lucrul care interesează pe conducătorul auto.

Deci, propunerea este de eliminare a primei propoziții, a primei fraze din acest alin. 3.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

L-aș ruga pe domnul Bivolaru să recitească, pentru că atunci nu mai are sens. "Barierele și semibarierele" dacă eliminăm, rămâne teza a doua "pe drumurile neiluminate benzile.."- care benzi? - că nu e vorba de benzi aici. E vorba de bariere și semibariere.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din loja comisiei):

Corect. Da.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Or, dacă noi am zis de un indicator de atenție în cruce, cu atât mai mult am considerat că barierele și semibarierele trebuie semnalizate corespunzător. "Crucea Sf. Andrei".

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Deci, s-a propus eliminarea acestui prim text care explică cum sunt, mă rog, colorate, sau dispuse culorile pe bariere și semibariere. Deci, textul care trebuie să rămână sunt de acord cu observația cu benzile. "Pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte", rămâne, "barierele și semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roșie".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Supun votului dumneavoastră art. 70 cu aceste modificări propuse.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin. 4, dorința noastră este să fie eliminată ultima parte care se referă la același lucru "sunt marcate cu benzi alternate de culoare roșie și albă fiind însoțite de un panou adițional ce anunță o cale ferată electrificată".

Sunt probleme de amănunt, care se pot introduce, de fapt, în instrucțiunile celor care trebuie să execute astfel de panouri. Pe noi ne interesează că "porțile de gabarit, instalate inaintea unei căi ferate electrificate" - și aici se propune introducerea lui "sunt" - "sunt destinate a interzice accesul vehiculelor a căror încărcătură depășește în înălțime limita de siguranță admisă".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun art. 70 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul VI. Supun titlul votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul VI. Fac precizarea, așa cum a fost modificat de comisie. Deci, atunci când există modificări ale comisiei, eu supun votului textul comisiei, conform Regulamentului.

Art. 71.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 72. Vă rog.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Vă rog să ne permiteți, am fost de acord la o completare, art.72 alin.1 în variantă comisiei: "Semnalizarea sectoarelor unde se execută lucrări..." merge textul și în loc de " și va asigura", "asigurând".

Iar, apoi, la alin. 2, a fost făcută o observație pertinentă de Federația sindicatelor și, teza a doua, "dacă aceste mijloace nu sunt..., formularea pe care o propunem este "mijloacele respective pot fi însoțite și de lumini neintermitente, ori intermitente de culoare roșie sau portocalie" și apoi textul curge.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Mijloacele respective pot fi....

 
 

Domnul Florin Ionescu:

"...însoțite și de lumini neintermitente ori intermitente, de culoare roșie sau portocalie".

Este vorba de a extinde aceste mijloace moderne pe care probabil că le-ați reîntâlnit în străinătate și pe timp de zi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord. De acord. În rest nu mai sunt alte probleme. Vă rog.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Sindicatele au cerut așa, domnilor colegi: dacă nu este reflectorizant, atunci să fie altceva. Acuma, textul apare în urma propunerii că este facultativ, "pot fi însoțite și de..."

Deci, s-ar părea că până la urmă, dacă vrea pune, dacă nu vrea nu pune, montează sau nu montează. Aici este discuția. Textul devine facultativ.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Rămâne textul inițial.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu, să rămână cum au dorit sindicatele...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Adică textul inițial. "Dacă aceste mijloace nu sunt reflectorizante, ele trebuie însoțite pe timp de noapte..."

Altceva, la art. 72?

Supun votului dumneavoastră art. 72.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 73. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 74. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 75.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor invitați,

V-aș ruga să-mi permiteți ca art. 75 să-l corelăm și cu Legea drumurilor și atunci acesta va avea următoarea reformulare: "Nici o lucrare care afectează drumul nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă titularul acesteia nu are aprobarea" (era "a administratorului drumului"), dar după lege, "nu are aprobarea autorităților competente"- pentru că și poliția are obligații din acest punct de vedere.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 75.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Titlul V. - Reguli de circulație -

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul. I - Reguli pentru circulația vehiculelor -

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea I - Locul pe drum -

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

După cum observați am făcut mai multe articole decât am făcut în toate zilele de până acum, pentru a permite inițiatorului și comisiei să mai aibă un mic schimb de păreri în legătură cu articolele următoare la care nu știu dacă au ajuns.

Facem o pauză de jumătate de oră, până la ora 10,45, cu rugămintea ca să parcurgeți în acest timp următoarele articole să nu avem surprize.

Dacă cineva are amendamente pentru articolele următoare și n-a fost ieri la comisie cu ele, ceea ce era de dorit, le poate acum supune spre atenție în scris comisiei și inițiatorului care lucrează aici, chiar în față dumneavoastră.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

I-am așteptat până la 6,30 seara.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Reluăm lucrările la ora 10,45 precis.

Rog grupul USD să meargă la sala grupului.

- După pauză -

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Reluăm lucrările.

La art.76, dacă este vreo problemă? Nu este nici o problemă.

Supun votului dumneavoastră art.76.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva impoatriva? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

La art.77. Nu este nici un fel de problemă.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

La art.78. Nu e nici un fel de problemă.

Supun votului dumneavoastră art.78.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.79. Nu e nici un fel de problemă.

Supun votului art.79.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.80. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.81. Domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

De introdus o sintagmă - "de regulă", după "...vehiculul se conduce", în partea de sus. Deci: "Pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, vehiculul se conduce de regulă" pe partea dreaptă, pentru că există regula mai jos care este obligatorie, numai pe partea dreaptă, pentru alte categorii de autovehicule. Este de acord și inițiatorul.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun votului dumneavoastră art.81 cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 82.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La art. 82, împreună cu inițiatorul, am căzut de acord că totuși formularea inițială a alin.2 este mai bună decât noua formulare a comisiei, în sensul că se prevede, în alin.2 al inițiatorului, că această regulă se aplică în localități și, de asemenea, se face referire că se conduce pe aceste benzi semnalizate, dacă există. Pe când dincolo se generalizează și din textul respectiv se scoate activitatea și în afara localităților, ceea ce, practic, nu există.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, este alin.2 al inițiatorului.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin.2 al inițiatorului este mai bun.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu această precizare, supun votului art.82.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.83. Supun votului dumneavoastră art.83.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Sețiunea II - Depășirea.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.84. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.85. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Art.86. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.87. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.88. Da, domnul colonel Ciobotea.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La art.88 aș vrea să fac o reformulare unde spunem "pentru ca ceilalți conducători", să sune: "așa încât ceilalți conducători".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Așa încât".

Cu această reformulare, supun votului dumneavoastră art.88.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.89. Supun votului dumneavoastră...

Da, vă rog!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din banca comisiei):

Aveți un ritm! Ne depășiți.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Foarte bun ritmul!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Asta înseamnă consens!

La art.89 sunt două alineate, ca să nu mai revin la microfon, în care sunt câteva prevederi care sunt scăpate.

În primul rând la lit.b). Și 328-ul prevedea foarte clar "depăsirea este interzisă...", mă rog, "...pe pasaje...", nu era o astfel de formulare, era interzisă "pe poduri, sub poduri și în tunele" și este exceptat aici cazul "sub poduri". Inițiatorul are obiecțiuni în sensul că podurile sunt definite undeva ca niște construcții care sunt obligatoriu făcute peste ape. Sunt probleme de definiție.

În orice caz, aceste zone se pot asimila destul de ușor și cu niște tunele mai scurte, ca să zic așa, dar având în vedere construcția de poduri foarte numeroasă la noi în țară și fiind multe din ele destul de înguste și destul de precare ca extindere, ca soluții tehnice, trebuie să rămânem în continuare cu această obligativitate că trecerile pe sub aceste poduri, să le definim poduri, românește, în continuare, să fie interzise, pentru că sunt foarte multe astfel de treceri care sunt înguste și orice manevră periclitează zona respectivă, poate să pericliteze chiar podul însuși; dacă lovești unul din picioarele podului, ș.a.m.d. Nu suntem încă în etapa să interzicem o astfel de manevră de depășire sub poduri.

Deci, dorim să se revadă, să se reintroducă această interdicție de depășire și sub poduri.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, la lit.b), cum ar fi textul?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Deci, "pe pasaje denivelate, pe poduri, pe sub poduri și în tunele".

La pct.2, domnule președinte.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, "pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tunele".

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da. Și după aceea, dorința este să introducem o nouă literă la sfârșit - "j", în care să introducem acea interdicție de depășire pe trecerile de pietoni, pentru că este scăpată de aici, este prinsă undeva la comportamentul conducătorului auto, dar acolo este dezvoltată puțin în altă direcție. Deci, s-o prindem explicit. Noi ne-am învățat cu decalogul, acel decalog în ce privește locul unde interdicția depășirii era clară; una dintre ele era pe trecere de pietoni.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și textul de la lit.j) să fie - "pe trecerea de pietoni".

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog!

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

Aici nu am reușit să ne punem de acord. E o certitudine - sub pod e apă. Așa se și denumește podul "continuitatea unei căi de comunicație terestre peste un curs de apă", deci sub pod e apă, nu-i drum! E pasaj, însă. Și înainte, la b) zice - "pe pasaje denivelate". În fond, deci, domnul deputat dorește să zicem "pe pasaje și sub pasaje denivelate", însă noi facem pasajele denivelate tocmai ca să asigurăm fluența circulației, nu mai nici un punct de conflict, drumurile sunt denivelate nu e intersecție, nu e nimic. Deci, drumul fiind în continuare, nu vedem de ce să facem o șicană circulației, când noi trebuie să luăm toate măsurile ca să asigurăm o fluență corespunzătoare.

Iar treaba cu trecerea de pietoni, cu depășirea, în Convenție nu este interzisă depășirea pe o trecere, ci spune să se circule cu o viteză suficient de redusă ca la nevoie să oprească. Deci, depășirea se poate face dar cu o viteză suficient de redusă. Noi am consemnat asta, ca atare, la viteză, la art.126.

Considerăm că nu este o greșeală mare dacă interzicem aici depășirea, se corelează cu 126, dar vă rog mult ca la b) - "pe pasaje", să rămână așa și nu "sub poduri", care este o greșeală, evident.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Poftiți.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Domnul Ionescu pleacă de la premisa că întotdeauna sub poduri e apă dar sunt și multe poduri unde nu mai curge nici un curs de apă, a fost cândva o apă și pe urmă el a devenit un pasaj de trecere, loc uscat pe fundul fostului râu sau, în orice caz, s-a creat acolo o cale de trecere.

Mai este de spus ceva: avem pasaje denivelat, construite ad-hoc, acelea despre care se vorbea, dar avem și pasaje care au fost făcute cu un alt scop. Iată, de pildă, la Podul Vadului, la Câmpina, există un pasaj pe lângă calea ferată pe unde trec frecvent, pe dedesubt, fel de fel de autovehicule, mașini îndeosebi și căruțe, pentru că acest pasaj s-a format, dacă vă amintiți, când a fost cutremurul, podurile spre Câmpina-Breaza au fost afectate. Și atunci, acel pasaj a devenit singura soluție. Eu știu că există foarte multe astfel de situațiuni în țară când pe sub pod, deși nu e apă, se trece. Sigur că ce spune domnul Ionescu este întemeiat, dacă pe acolo este apă, dar nimănui n-o să-i treacă prin cap să treacă prin vadul apei cu mașina dacă are altă soluție.

Prin urmare, mi mi se pare că ar trebui să fie făcută precizarea "pe poduri și sub poduri", pentru că, repet, dacă e vorba de acele poduri - domnul Ionescu are dreptate - unde e apă, dacă pe aceolo e un curs de apă, nu despre acel pod este vorba sau nu despre acel sub pod este vorba. Deci, este vorba despre acele sub poduri care permit accesul pe uscat și la ele trebuie să ne gândim.

Prin urmare, eu consider că este destul de întemeiat punctul de vedere al domnului Bivolaru, fără se contrazic ce spune domnul Ionescu, este totuși o contradicție.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Popescu, să nu intrăm în filozofia podurilor. Vă rog frumos!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Iar în legătură cu trecerile de pietoni sunt de acord fără rezerve.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, având în vedere că nu ați reușit să vă înțelegeți, eu mai întâi supun la vot varianta care se află în acest raport, care este un document scris, oficial.

Da. O chestiune de procedură.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În legătură cu procedura supunerii la vot, Regulamentul spune foarte clar că primul lucru care se pune la vot, după eliminare, este amendamentul propus și care urmează după aceea, este pe locul doi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Bivolaru, amendamentul propus... atunci vă citesc eu când trebuia propus amendamentul ăsta, că trebuia să fie propus în scris, trebuia să vină cu 6 zile înainte la Biroul permanent, deci vă rog să nu intrăm în chestiuni procedurale că pe urmă blochez orice fel de tendință de a mai îmbunătăți niște lucruri.

Deci, eu am aici un raport al comisiei, care este un document oficial, scris. Și am spus că, dacă inițiatorul și cu comisia și cu diverșii colegi care, pe parcurs, au mai avut unele idei bune reușesc să se pună de acord, atunci consider că acel text pus de acord este textul comisiei, deci dacă vreți un fel de Raport suplimentar, dar nescris, dar care beneficiază de acest acord, și-l supun votului. Dacă nu, eu supun votului ce avem aici, pentru că amendamentele respective nu există.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Nu vreau să încurc. Lucrurile sunt destul de clare. Aici sunt două lucruri distincte: într-unul mă refer la amendamentele respinse, deci se consideră că este amendament acceptat și se spune în discuție. Dacă se pune în discuție un amendament acceptat, el are ordinea de prioritate după eliminare.

Există un alt caz în care președintele acceptă discuția pe baza unui amendament de excepție, că sunt și astfel de situații, și dacă se acceptă un astfel de lucru, dacă amendamentul este acceptat ca atare, el, la fel, se pune în discuție tot pe locul doi de prioritate, după eliminare. Dacă nu este acceptat, nu se pune în discuție.

Aici este vorba de amendament respins, domnule președinte.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Eu nu văd unde este la amendamente respinse, pentru că amendamente respinse la art.89 n-avem.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

În prelucrarea acestui raport de către comisia juridică, amendamentele respinse sunt trecute pe ultima foaie, este puțin mai complicat.

Eu vă citesc din amendamentele respinse, am raportul de la Comisia pentru industrii care a înaintat aceste amendamente la Comisia juridică.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Asta este o altă problemă, legată de modul în care au lucrat comisiile. Eu am o singură pagină de amendamente respinse și spune: "Pentru aceleași considerente, 88 alin.1 și 2, 92", deci la 89 nu este nici un amendament respins. Nu am nici un amendament respins la 89!

Dacă dumneavoastră doriți să supun prima dată varianta cu "sub poduri", eu pot să merg și în formula aceasta.

Deci, atunci la pct.b), unde există o mică controversă, sunt două variante. Prima variantă este cea cuprinsă în raport și susținută de inițiator în care sunt menționate pasajele denivelate, podurile și tunelele și cea de-a două variantă în care apare poduri și sub poduri, podurile fiind delimitate de pasajele denivelate. Domnul Ionescu a explicat foarte bine.

Eu supun votului dumneavoastră mai întâi lit.b), așa cum ea este în raport: "Pe pasaje denivelate, pe poduri și în tunele". Și dacă această variantă nu trece înseamnă că vă voi supune la vot varianta la care se adaugă "și sub poduri".

Cine este pentru pct.b) așa cum este el în raport și susținut de comisie? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Este un număr destul de mare. Vă rog să numărați cine este împotrivă, ca să vedem. Sunt 64 de voturi împotrivă.

Cine se abține? 2 abțineri.

Deci, această variantă nu a trecut.

Supun votului dumneavoastră varianta care cuprinde și cuvintele "sub poduri".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobat cu majoritate.

În ceea ce privește lit.j). În raportul nostru nu există această literă și inițiatorul nu dorește să existe această variantă. S-a propus introducerea lit.j) cu "trecerea de pietoni", ea, de altfel, nu există nici în ...

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea (din banca comisiei):

De acord.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sunteți de acord. Atunci, se introduce și lit.j), pentru că sunt de acord și comisia și inițiatorul, și cu aceste modificări supun votului dumneavoastră art.89.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea III.

Supun votului dumneavoastră - Întâlnirea vehiculelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Art.90. Supun votului dumneavoastră art.90.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Bnu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea 4.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.91. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.92. Aveți ceva. Vă rog!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

La art.92, inițiatorul a venit cu proiectul de lege pentru stabilirea în continuare a vitezei de circulație în localități, admisă la 60 km/h, acum Comisia juridică a introdus acest amendament și mergem pe a aproba, de data aceasta, ca în localități viteza maximă admisă să fie de 50 km/h. Este o problemă. Comisia pentru industrii, când a analizat și a dezbătut această problemă, a fost de acord ca să rămână această viteză maximă admisă în localități la 60 km/h, cu specificația că în fiecare localitate organele abilitate, consiliul administrației locale impreună cu inspectoratul de poliție poate să hotărască, printr-o hotărâre a consiliului, ca pe anumite porțiuni prin localități sau chiar în toată localitatea să introducă restricții de viteză, după cum consideră de cuviință, funcție de trafic, de greutatea traficului, de modul de organizare a acestor șosele prin localitate: 30, 40, 50 Km la oră, fiecare după cum poate să asigure și fluența traficului dar și siguranța circulației.

În concluzie, vă propunem, Comisia pentru industri, vă propunem să rămânem la textul inițiatorului și anume ca în localități, viteza maximă, acolo unde se consideră de către organele locale că poate fi lăsată, să fie prin lege lăsată 60 km/h.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog. Domnul Ionescu.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

Noi am înțeles, deci, că este de acord domnul deputat cu art.92, cu mențiunea că autoritatea competentă poate stabili și 60 de km. Nu?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din banca comisiei):

Dacă legea stabilește maximum 50, autoritatea competentă nu poate stabili sub 50.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Atunci trebuie s-o luăm de la început. Pe toate drumurile trebuie să fie prin lege stabilită viteza, să nu lăsăm la latitudinea unor administrații locale. Așa este în toată lumea, nu trebuie să mai argumentez în fața dumneavoastră.

Deci, în străinătate, în jurul nostru, în Europa comunitară viteza de circulație în localități este de 50, cu amendamentul că atunci când drumul permite, vitezele de circulație pot fi mai mari, pentru că semnalizarea prevalează asupra regulei generale. Deci, în Otopeni, probabil că o să punem 70/h la 80/h, nu 50. Deci, aceasta a fost ideea. Măsura se ia concomitent: 50 Km/h, regula generală, iar prin indicatoare, prin mijloacele de semnalizare, putem stabili limite superioare. Dar să facem o segregare între autoturisme, înțeleg acuma că se dorește 60 la oră, autoturismele și celelalte, 50, înseamnă că ne întoarcem de unde am plecat, pentru că o regulă a siguranței circulației este omogenitatea traficului. Or, noi acest lucru am făcut, prin 50 la oră am ridicat ștacheta pentru toate celelalte care n-aveau voie, tramvaie, troleibuze, tractoare, camioane, care mergeau cu 40; motociclete cu 30, le-am ridicat pe toate la 50. Deci, am făcut și o omogenizare a traficului. Aceasta este practica în străinătate.

Deci, noi dorim textul așa cum a fost modificat de comisie.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Poftiți.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Cu ocazia aceasta am mai aflat două lucruri. În primul rând, că orice autoritate locală poate stabili limite superioare față de cea din lege, înseamnă că legea nu-și mai are rostul dacă noi introducem în lege 50 și orice autoritate locală poate stabili orice limită superioară peste 50, nu-și are rost legea, n-are rost s-o mai introducem și lăsăm exact la latitudinea consiliilor să stabilească cât vor dumnealor. Și un al doilea lucru, care este foarte interesant, îl aflu astăzi, acuma, că dacă lăsăm textul propus cu 50 km/h, acesta rămâne bătut în cuie pentru că orice autoritate locală nu are dreptul să introducă limite inferioare prin localitatea respectivă, deși undeva, în cursul acestui cod am prevăzut și un astfel de drept al autorităților locale, să restrângă limitele de viteză acolo unde sunt probleme deosebite în localitate și mi se pare foarte normal să fie așa.

Sunt probleme pe care, în rest, le lăsăm la aprecierea dumneavoastră.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu apăr cu convingere teza comisiei pentru că, vă enumăr, după experiență de 50 de ani, timp în care noi n-am prea avut probleme, fiindcă eram într-un anume sistem, tările ca Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia și altele merg pe 50 la oră; în localități. Și nu puteți să spuneți că aceste țări nu au foarte multe autovehicule și probleme de transport.

Or, critica adusă cu privire la faptul că nu s-ar putea circula mai încet este superfluă, pentru că teza este aceasta, "limitele vitezei maxime". Deci, regula este că n-ai voie să depășești plafonul maxim dar poți să mergi mai încet, poți să mergi și cu 55, și cu 52.

Dar critica cu privire la faptul că autoritatea locală, mai întâi nu e autoritatea locală, ci autoritatea competentă poate stabili pe anumite sectoare mai mult, adică până în 80, dovedește tocmai flexibilitatea legii. Pentru că există, într-adevăr, anumite sectoare de drum pe care autoritatea competentă le știe mai bine decât noi, de aici, unde într-adevăr viteza se poate spori.

Această combinație de texte dovedește flexibilitatea soluției și înțelepciunea ei, pentru că ne aliniem la viteza de 50, pe care alții au stabilit-o cu savanții lor că e mult mai bună; de altfel este elementar, pe măsură ce au crescut însușirile autoturismelor, au crescut vitezele lor și deci numărul de accidente. Pe locul întâi - viteza.

Prin urmare, vă rog frumos și respectuos, fac apel la dumneavoastră, nu vă lăsați influențați de poziția dumneavoastră de conducători auto. În localități este bine să nu se circule cu mai mult de 50 pe oră, cu anumite excepții, în care organul competent, pe care noi îl împuternicim prin lege, poate să facă mai mult.

Mersi!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Stimați colegi,

Onorații noștri specialiști de la cele două comisii și de la inițiator, de fapt, ne introduc într-o problematică care nu e chiar atât de complexă cât pare la prima vedere.

Viteze pot să existe și sub această limită și peste această limită până la un anumit nivel pe anumite sectoare de drum. Toată problema aici este dacă regula generală este 50 km/h sau 60 kh/h. De la această regulă generală în jos sunt limitări de viteză, pe care le stabilește autoritatea competentă și trebuie să pună marcaje pe acolo, 30 k/h, uneori am văzut și 5 km/h, ceea ce, în sfârșit, impune anumite probleme și, așa cum textul spune, peste această regulă obișnuită, până la un maxim de 80 km/h, iarăși autoritatea competentă trebuie... poate să dea drumul la circulație, bineînțeles, punând semnalizările respective.

Deci, dacă într-un oraș există o anumită zonă cu autostradă, cu pasaje denivelate, unde circulația, automat, poate să fie mai fluentă, atunci autoritatea competentă stabilește acest lucru și punând indicatoarele respective poate să permită până la 80 km/h. Toată problema ar fi care este acea regulă obișnuită- 50 de km/h sau 60 de km/h. De la această regulă obișnuită survine și numărul de indicatoare, pentru că dacă regula obișnuită este 60 km/h, peste tot pe unde o să se permită 50 km/h, trebuie puse indicatoare, indicatoare cu început, cu sfârșit de limitare ș.a.m.d. Dacă regula este de 50 km/h, atunci peste tot unde vrem să dăm drumul la circulație cu 60 km/h vor trebui puse indicatoare. Aceasta este toată problema. Deci nu este o chestiune legată de viteză neapărat. Până la urmă se poate circula de la 0 până la 80 km/h, dar numai că regula generală este 50 km/h sau regula generală este 60 km/h. Și atunci, eu am să supun votului dumneavoastră mai întâi această chestiune de principiu, care este regula generală, iar apoi textul, ori vom modifica cifrele acolo, ori le vom lăsa pe acestea.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Adică textul comisiei.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Adică textul Comisiei. Da? Bun.

Eu am să supun la vot mai întâi, ca regula generală, să fie 50 km/h, apoi, dacă numărul de voturi o va cere, voi supune 60 km/h, regula generală, și, în rest, textul este practic același și într-o parte și în alta, cu niște modificări de litere sau de alineate, care nu mai contează și cu care ambele părți sunt de acord.

Deci, cine este pentru 50 km/h? Vă rog să numărați!

Deci, cine este pentru 50 km/h ridică mâna acuma, da? Sunt 36.

Cine este pentru 60 km/h? Da, e clar.

Deci, atunci, mergând pe coloana a doua a art.92, textul rămâne același, numai că la primul alineat spunem: "în localități, 60 km/h pe anumite sectoare..." ș.a.m.d. și restul, textul respectiv.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Art.93. Dorește cineva să ne spună ceva nou? Ați vorbit cu comisia despre această chestiune? (Se adresează unui domn deputat care dorește să ia cuvântul.) Nu ați vorbit, nu puteți să luați cuvântul.

Art.93 îl supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.94 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.95 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea V. Domnule Păcurariu, ați rămas cu mâna sus.

Secțiunea V. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.96. Supun votului art.96.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Art.97 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.98 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea VI. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.99 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.100 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.10l îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Art.102 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.103 - domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Și manevra de întoarcere este o manevră care introduce periculozitate în trafic și să fim și consecvenți. La punctul b) să introducem că această întoarcere este interzisă și sub poduri. Deci: "în tunele, pe poduri, sub poduri, viaducte și pasaje denivelate".

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

Am înțeles și punctul de vedere al domnului Popescu. Problema este așa. Dacă sub pod este un drum, nu mai este pod, este pasaj denivelat. Deci, aceasta este toată chestiunea. Să nu-i mai zicem pod. Vă rog mult, este o greșeală mare, o greșeală mare. Dacă sub pod este un drum, acela este o construcție mixtă: pasaj și pod, și deci, noi considerăm pasajul.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Noi încă n-am votat în Parlament Legea drumurilor. Și acolo, probabil, acei specialiști au să ne spună foarte clar după ce vom vota Legea drumurilor, dacă tot ce se construiește în materie, nu obligatoriu peste o apă, se numește, de regulă, "pasaj denivelat" sau mai rămânem pe denumirea aceasta românească de "pod". Eu nu știu de ce există această reacție negativă la a exista posibilitatea circulației și pe sub poduri. O fi fost vreo intervenție la nivel internațional, că pe sub pod trebuie să curgă obligatoriu apă, dar la noi în practica curentă... un inginer constructor poate să ne lămurească probabil mai bine dacă acest pod există în realitate sau nu.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Bun. Având în vedere că votul a fost concludent la celelalte, "sub poduri" adoptăm și aici și dacă se va face o modificare eventual la Senat, se va face în ambele părți.

Supun votului dumneavoastră art.103 cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja Comisiei):

Domnule președinte, și cu h).

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bineînțeles cu... bineînțeles cu... cu h)-ul și cu...

Art.104 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea VII. Supun votului dumneavoastră titlul acestei secțiuni.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.105 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.106 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.107 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.108. Aveți la 108 ceva? (Se adresează inițiatorului).

 
 

Domnul Florin Ionescu:

O corectare.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, o corectare, vă rog!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu este problema de o corectare, de introdus un articol nou, probabil 1071, să-i zicem, că este vorba de prioritatea și cedarea trecerii și acest articol se referă la necesitatea de a acorda prioritate autovehiculelor cu regim de circulație prioritară în cazul în care acesta se deplasează pentru intervenții și să sune cam așa: "autovehiculele cu regim de circulație prioritară, în cazul în care se deplasează pentru intervenții, au prioritate de trecere", pentru că suntem la capitolul "Intersecții, prioritatea și cedarea trecerii".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Ionescu.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte, este corect, dar la 134 avem exact formularea făcută de dânsul la "circulația autovehiculelor cu regim prioritar de deplasare". Noi zicem că este mai bine cantonat acolo prevederea, pentru că sunt toate expres, ce obligații revin celorlalți față de aceste vehicule. Noi am vrea să facem altceva.

La 108 alin.2, renunțând la definiția de circulație dirijată, trebuie să facem o completare: "a) vehiculul care vine din dreapta în intersecții unde circulația este dirijată prin comenzi ale polițistului sau semnale luminoase", pentru că, vă reamintesc, am renunțat la definiția "circulație dirijată".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, este "dirijată prin comenzi ale polițistului sau semnale luminoase".

 
 

Domnul Florin Ionescu (din loja inițiatorului):

Nu este dirijată...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu este... Deci: "vehiculului care vine din dreapta, în intersecții unde circulația nu este dirijată prin comenzi ale polițistului sau semnale luminoase", că acolo unde este dirijată în felul acesta, se produce ca atare, și mai departe "ori unde nu sunt instalate indicatoare de prioritate" și textul curge.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din loja comisiei):

Domnule președinte, și marcaje.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Marcajele sunt altă...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Să rămână textul la a) să-l discutăm în comisie.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, dar de ce nu le-ați citit în pauză, cum v-am rugat noi?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din banca comisiei):

Este text nou și n-am ajuns...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu ați ajuns...

Citesc eu propunerea, că eu am reținut-o: "vehiculului care vine din dreapta, în intersecții unde circulația nu este dirijată prin comenzi ale polițistului sau semnale luminoase, unde nu sunt instalate indicatoare de prioritate, precum și atunci când și vehiculul cu care urmează să se intersecteze vine din dreapta de pe un drum lateral semnalizat cu indicator, având aceeași semnificație de prioritate sau de pierderea priorității".

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Ce se întâmplă, stimați colegi, dirijarea acestei circulații sau circulația dirijată se realizează prin patru categorii: prin semnele și semnalele, mă rog, agentului de circulație, prin indicatoarele acestea, semnalizatoarele cu lumină, prin indicatoarele de prioritate și prin marcaje. Deci, ori le înșirăm pe toate ca să lămurim foarte clar că scoatem noțiunea de aici de "circulație dirijată", care este însumarea a ceea ce v-am spus eu mai înainte, ori le introducem pe toate acestea patru.

Am înțeles de la inițiator că nu dorește să introducem aici marcajele. Este o dispută care nu știu dacă este cazul să o facem în fața dumneavoastră. De aceea, propun, domnule președinte, să lăsăm pct. a) ca să-l discutăm, pentru că este o chestiune de noutate.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dar marcajele intră la...? Eu înțeleg că sunt indicatoarele de prioritate. Marcajele n-au nici o legătură cu prioritatea.

Din loja Comisiei:

Dirijează circulația și marcajele.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dar nu în ceea ce privește prioritatea, că noi am trecut prin chestiunea aceasta și este foarte clară. Dați-ne un exemplu, ca să ne lămuriți.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

De exemplu scrie "stop" pe asfalt. Este marcaj. Are aceeași semnificație cu stop octogonul care scrie "stop", cu semaforul roșu și cu poziția polițaiului care spune "stop". Toate patru sunt incluse, toate sunt mijloace pentru dirijarea circulației. Da, vă rog.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Domnule președinte,

Am renunțat la definiția de "circulație dirijată" care, în țările Europei, în unison, este înțeleasă comanda agentului și semnalele luminoase. Bun, am renunțat, dar noi nu avem indicatoare care dirijează circulația, avem indicatoare de prioritate, este o diferență, nu avem marcaje care dirijează circulația. Este drept că este o traducere greșită în limba română. În limba engleză și în franceză vă putem pune la dispoziție materiale în domeniu. Zice: "reglând circulația". Este cu totul altceva. Deci, dirijarea se face numai prin comenzi și prin semnale luminoase. Și din acest motiv le-am enumerat toate mijloacele în alineatul respectiv.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Ambele părți au dreptate. Uitați cum este. Mai întâi lit.a), vă rog să observați, cuprinde două ipoteze și în mod normal ele ar trebui să fie scindate, fiindcă și așa textul este destul de alambicat, este destul de prolix. Ar trebui să fie la lit.a) numai ipoteza primă, iar de la "precum și atunci când vehiculul cu care urmează să se intersecteze vine din dreapta", aceasta ar trebui să formeze o a doua ipoteză. Acuma toată discuția între cele două ipoteze, între cele două soluții, ar trebui să fie discutată în comisie. Vă rog să lăsați această literă cu dificultățile ei pentru comisie.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Art.108 rămâne la Comisie.

Secțiunea VIII. Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.109. Supun votului dumneavoastră art.109.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.110. Supun votului dumneavoastră art.110.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.111. Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.112. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea IX. Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Arrt.113 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.114. Supun votului dumneavoastră art.114.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.115. Supun votului dumneavoastră acest articol

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.116. Da, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Comisia pentru industrie a propus ca oprirea să fie interzisă și o literă nouă, propunem o): "în locurile cu sens giratoriu". Este prevedere care a funcționat până acum și nu vedem de ce nu ar mai funcționa în continuare.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Inițiatorul?

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea (din loja Comisiei):

Este prevăzut la lit.g), "în intersecție". Giratoriu se face numai în intersecție.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Este prevăzut la lit.g), este în intersecție sensul giratoriu, deci, cred că, într-adevăr, nu este nici un fel de problemă.

Supun votului dumneavoastră art.116.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Există o greșeală de numerotare; după lit. k) se sare la lit. m). Este o greșeală de numerotare.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da: k) și apoi l), în loc de m).

Supun votului dumneavoastră art.116.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.117. După cum observați la alin.1 se elimină textul de la lit.g) și la alin.2 lit.a) de asemenea se elimină.

Supun votului art.117.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea X. Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.118. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.119. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Deci, se va înlocui "agentul de circulație" cu "polițistul rutier" nu numai aici, dar, peste tot pe unde apare, în conformitate cu hotărârea care am adoptat-o prin vot mai înainte.

Supun votului dumneavoastră art.120.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.121 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.122. Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.123 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.124 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XI. Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.125 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XII. Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.126 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat art.126.

Art.127 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Art.128 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.129 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.130 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Este o abținere.

A fost adoptat cu majoritate de voturi.

Secțiunea XIII. Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cu modificarea: "nu agenților", ci "polițiștilor rutieri", sigur.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea (din loja inițiatorului):

Nu, nu, este și "agentul de cale ferată" care trebuie să se modifice.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din loja comisiei):

Rămâne categoria generală. Are dreptate.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. De acord. Comenzile agenților în dirijarea circulației este altceva și deci rămâne acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.131 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 vot.

Cu majoritate a fost adoptat.

Art.132.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Rugămintea este, domnule președinte, ca art.132, noi n-am ajuns cu dezbaterea în comisie până aici, să ne punem de acord, să îl lăsăm eventual pentru luni, ca să mai lămurim niște lucruri, că este unul din articolele cele mai importante.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Dar trebuie motivat de ce...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

S-au făcut multe intervenții în legătură cu, de exemplu, comisarii gărzii financiare. Avem amendamente venite în legătură cu agenții ținând de ocoalele silvice care vor să aibă dreptul să oprească și ei acele vehicule care transportă mărfurile specifice, adică mărfurile lemnoase: bușteni, cheresteaua ș.a.m.d. în dreptul pe care îl au conform legii, Codului Silvic, au dreptul să oprească și să controleze în traseu. Vrem să ne punem de acord dacă respingem sau nu respingem aceste amendamente care s-au făcut astăzi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

O să vă puneți de acord luni, la ora 16. Deci, comisia o să lucreze împreună cu inițiatorul luni, la ora 16.00, și toți colegii care sunt interesați de aceste probleme sau au amendamente pentru această parte sau pentru partea care o să ne rămână, vă rog să meargă luni la ora 16.00 la comisie și să realizeze acest lucru, pentru că altfel, noi, marți, vom trece peste această parte și până miercuri, când mai lucrează comisia, deja nu mai avem alt timp la dispoziție.

Deci, art.132 rămâne la comisie.

Art.133 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XIV. Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.134.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Art.134 s-a formulat acum, s-a primit un amendament care trebuie pus în discuția comisiei.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da, rămâne la comisie.

Supun votului dumneavoastră art.135.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat art.135.

Supun votului art.136.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat art.136.

Secțiunea XV. Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.137. Supun votului art.137.

Cine este...

Din sală:

Trebuie corelat cu viteza de 50 km.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Bineînțeles, cu corelarea respectivă, am votat o dată pentru această chestiune cu vitezele.

Supun votului dumneavoastră...

Deci care este problema la art.137, cu viteza aceasta de 50 km/oră?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte, articolul acesta, 137, suscită întrebarea următoare: noi știm că pe autostrăzi nu pot să circule vehicule cu tracțiune animală.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Inițiatorul? Cei cu vehiculele cu tracțiune animală pe autostrăzi.

 
 

Domnul Florin Ionescu:

Este interzis - art.137, jos.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Topica cred că este mai încurcată, pentru că eu cred că ar trebui să se înceapă cu..., adică mai pe românește: "Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor..." cutare, ... ș.a.m.d., că este totul așa ... și la sfârșit este interzisă. "Pe autostrăzi este interzisă..."

Imediat, domnule Gaspar.

"...circulația pietonilor, vehiculelor...", cutare, cutare, cutare, cutare. Da?

Domnule Gaspar, mai doriți? Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să mă scuzați că intervin în legătură cu un text care deja s-a decis, dar s-a hotărât ca art.134 să fie remis la comisie, pentru a fi examinat. V-aș propune ca și art.135 să rămână în discuție, întrucât în el se face trimitere la 134 și, în funcție de soluția care se va da la art.134 de către comisie, urmează să fie reformulat și art.135.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da, noi, de principiu, l-am aprobat, dar, dacă vreo modificare de la vreun articol rămas în suspensie implică modificări și la alte articole, bineînțeles că ne veți semnala acest lucru și vom face remodificările și votările consecutive. Da? Bun.

Atunci, cu modificarea aceea de așezare a cuvintelor "este interzisă", supun votului dumneavoastră art.137.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.138. Supun votului dumneavoastră art.138.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.139 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Secțiunea XVI.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.140. Supun votului dumneavoastră art.140.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.141. Supun votului dumneavoastră art.141.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.142 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Secțiunea XVII. Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.143 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.144.

Da. De redactare?

 
 

Domnul Alexandru Dumitru Radu:

Un alineat nou.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Nu ați fost marți. Vă rog să vă așezați la locul dumneavoastră.

 
 

Domnul Alexandru Dumitru Radu:

Am predat acum două săptămâni amendamentul la comisie și a fost respins.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

A fost respins de comisie. Să-l susțineți.

 
 

Domnul Alexandru Dumitru Radu:

Nu numai că am dreptul, dar cred că și colegii mei au acest drept să afle amendamentul respins de comisie.

Deci eu propuneam un alineat nou, alin.3: "Se interzice păstrarea elementelor de cuplare care depășesc barele de protecție ale autovehiculului, după decuplarea remorcii". Întrucât, după cum ați sesizat și dumneavoastră, s-a încetățenit ca unii conducători auto să-și păstreze aceste elemente de cuplare, ca un element de siguranță suplimentar, dar numai pentru ei de siguranță, pentru ceilalți, care sunt angajați în trafic, este un element suplimentar de pericol. Din acest motiv, eu propun introducerea acestui alineat nou și sper să fie supus votului plenului spre aprobare.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Vă rog, domnule Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

În principiu, colegul nostru are dreptate, dar noi am mers pe ideea că toate aceste mijloace de transport - mă refer la remorcile sau spatele vehiculului care are un astfel de dispozitiv - trec, în mod obligatoriu, prin revizia tehnică și nu este voie să-i acorde viză de revizie dacă are o astfel de anexă sau un astfel de dispozitiv neomologat și atunci am gândit că, una peste alta, nu este cazul să introducem. Totuși, este corectă observația, dar este stipulată la Capitolul "Revizia tehnică".

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

De principiu, aceasta a fost.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Mențineți?

 
 

Domnul Alexandru Dumitru Radu:

Da.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Supun votului acest alineat nou, propus de domnul Radu Alexandru.

Cine este pentru? Da, insuficient.

Supun votului dumneavoastră art.144, cu cele două alineate care apar în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.145. Vă rog, domnule Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, personal vă rog să credeți că nu înțeleg care este sensul acestui articol: "Se interzice conducătorului să tragă sau să împingă cu mâna un alt vehicul, obiect sau persoană pe bicicletă, rotile, patine, schiuri ori aflat în altă asemenea situație".

Nu văd, deci se află în mașină conducătorul, împinge, trage, care este sensul?

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Am să vă spun eu. Sunt băieți din aceștia care sunt pe patine cu rotile, care se agață de diverse autovehicule aflate în circulație și este un lucru foarte periculos.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Scoate mâna pe geam și îl trage după el.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Scoate mâna pe geam și trage un biciclist după el.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Acesta înseamnă că are o mână foarte lungă!

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Nu, nu, chiar cu o mână normală!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Aș dori și eu, domnule președinte.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Scurt, domnule Popescu!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Voi fi cât se poate de scurt.

Are dreptate colegul nostru, parțial, pentru că se întâmplă, uneori, că el face acest lucru cu mâna, dar, de cele mai multe ori, el îl lasă pe copil sau pe schior sau pe biciclist să se țină el, biciclistul, agățat cu mâna. Nu este altceva. Și el știe, este conștient și duce anume vehiculul într-o viteză care să-i permită celuilalt și de aici rezultă accidente. Deci "cu mâna sau în alt fel". Deci ce spune domnul Gaspar trebuie menținut, dar, de cele mai multe ori, nu conducătorul, cu mânuța, face, ci cu una din părțile mașinii sau, mă rog, ale vehiculului. Prin urmare, "cu mâna sau în orice alt mod", acesta este sensul. Deci observația trebuie primită, în principiu.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Îmi dați voie?

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La Comisia pentru industrie, pentru acest articol s-a propus eliminarea, pentru că este extrem de confuz și cu atât mai mult cu cât este implicat acest conducător care a ajuns, într-o anumită situație, chiar să împingă persoane pe patine, pe schiuri ș.a.m.d.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da, la comisie.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La corecție.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Art.145 la comisie.

Secțiunea XVIII. Supun votului titlul acestei secțiuni.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.146. Supun votului art.146.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

Supun votului art.147.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.148 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.149. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La această categorie de interdicții, Comisia pentru industrii a propus un nou alineat, la art.149, și anume că: "Este interzis transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate, pe scaunul de lângă conducător, pe motociclete, în caroseriile deschise ale vehiculelor". Această prevedere care, în mare parte, funcționa și în 328, nu am regăsit-o în cadrul acestui Cod, deocamdată, și rugămintea este să o introducem, pentru că are importanța ei.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Inițiatorul, de acord? Da.

Cu această lit.e), art.149 îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.150.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.151.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.152 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.153 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.154.

Da, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Rugămintea este ca art.154 să nu îl încheiați, pentru că mai există un amendament care vizează limitele de vizibilitate ale conducătorului auto, restrânse datorită unor activități pe care le depune conducătorul. Deci va fi o interdicție asupra conducătorului în legătură cu restrângerea limitelor de vizibilitate. Și, ca să-l putem discuta în comisie, să lăsați loc pentru un alin.3, pe care o să-l introducem luni.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Art.154 la comisie.

Secțiunea XIX. Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Caragea (din partea inițiatorului):

Domnule președinte,

Stimați parlamentari,

România este parte la Acordul internațional privind transportul de mărfuri periculoase. În luna ianuarie anul acesta, au intrat în vigoare ultimele amendamente la acest acord.

Propun ca acest capitol să fie lăsat la comisie, pentru a putea armoniza ultimele amendamente ale Acordului cu textul Codului rutier.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Încheiem aici dezbaterea legii.

 
Ordinea de zi și programul pentru săptămâna 10 - 13 februarie 1997.

Trecem la ordinea de zi și programul pentru săptămâna viitoare.

În legătură cu ordinea de zi, față de cea propusă de Biroul permanent, văd că nu are nimeni nici un fel de propunere...

Domnul Bălăeț. Vă rog.

 

Domnul Mitică Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Văd că în proiectul de ordine de zi nu există prevăzut nimic în legătură cu pregătirea și trecerea prin Parlament a Legii funcționarului public. Este o lege rămasă din Parlamentul trecut, ea a fost fixată pentru a se discuta într-un regim prioritar și vedem că nici în actualul Parlament nu se prevede, în cadrul acestei ordini de zi destul de încărcate, un asemenea proiect legislativ.

Cred că Guvernul este dator să-l aducă în fața Parlamentului, într-un regim nu de urgență, ci de prioritate, în așa fel, încât să intrăm odată într-o situație normală, în această privință.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Care este propunerea?

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Propunerea este ...

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Propunerea referitoare la ordinea de zi.

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Propun ca acest proiect legislativ să fie introdus în cadrul ordinii de zi.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

De unde să-l introducem, domnule Bălăeț? De unde să-l introducem?

Deci, proiectele de legi, scrie în Regulament cum ajung pe ordinea de zi. Acest proiect nu a ajuns. Dacă dumneavoastră îmi propuneați să-l mutăm de pe locul 17 pe locul 22, supuneam la vot. Dar dacă îmi propuneți să-l aducem de undeva, de unde el încă nu este, și să-l punem pe ordinea de zi, nu este o propunere care poate fi luată în considerare.

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Da, domnule președinte, dar eu vreau să vă atrag atenția dumneavoastră să veniți cât mai repede cu un asemenea proiect pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Și eu vă atrag atenția dumneavoastră că aveți posibilitatea să faceți o inițiativă legislativă, în acest domeniu, dacă o considerați de maximă importanță. Vă mulțumesc.

Altcineva.

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Nu este de competența mea să fac această propunere, ci de competența Guvernului să ne-o aducă pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Domnule Bălăeț, scrie în Constituție și în Regulament cine poate să aibă inițiativă legislativă și la sfârșit scrie "sau orice deputat". Deci, dacă o considerați importantă, faceți-o. Guvernul, când o s-o considere importantă, o s-o facă el, dar, până una - alta, nu a făcut-o, deci nu putem s-o punem pe ordinea de zi, că nu există. Este ceva care nu există.

Bun. Vă rog, uitați, un coleg de al nostru are o altă chestiune.

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Bine, o să vină dânsul aici și o să spună, dar eu vă atrag atenția asupra acestei situații și asupra situației intolerabile care există în instituțiile de stat, care nu-și mai pot îndeplini misiunea pe care o au.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

De acord!

 
 

Domnul Mitică Bălăeț:

Este o paralizie generală, care trebuie să fie semnalizată și să se ia măsuri pentru a se încheia această situație...

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da, dar trebuie semnalizată marțea la declarații politice!

Oricum, ne considerăm cu atenția atrasă!

Vă rog.

 
 

Domnul Mátis Eugen:

Domnule președinte, aș dori să fac numai o precizare: proiectul de Lege privind statutul funcționarului public a fost depus pe masa Biroului permanent al Senatului și noi putem să-l discutăm numai când Senatul și-a terminat treaba la acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Dacă cineva mai dorește să intervină referitor la ordinea de zi?

Domnul Tabără. Vă rog.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu am să ridic aceeași problemă pe care am ridicat-o și data trecută, și anume aducerea proiectului de Lege privind asigurările sociale de sănătate de pe poziția.18 pe poziția.2. Cred că, normal, ar trebui chiar o procedură de urgență. O susțin și cred că nu mai sunt necesare argumentele pentru care această lege trebuie dezbătută.

Pe de altă parte, doresc să pun o întrebare: de ce a dispărut de pe ordinea de zi Legea Agenției de Dezvoltare și Amenajare Rurală?

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Deci... Imediat, numai o secundă. Deci, domnule Tabără, proiectul Legii asigurărilor sociale, care se află la pct.18, înțeleg că doriți să fie foarte în față, dar pct.1 și 2 sunt chestiuni care, prin Regulament trebuie să fie în față. Putem să punem după pct.2...

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Pe locul trei.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Sau, având în vedere că pe locul trei se află Codul circulației rutiere, care este un proiect în continuare, după locul trei. Deci, după locul doi sau după locul trei, aceasta este opțiunea dumneavoastră, cum doriți să propuneți.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

După doi.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

După 2, înainte de Codul rutier. Da, deci după 2, 18 după 2.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aurel Miloș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de Lege a asigurărilor sociale de sănătate nu poate fi adus pe ordinea de zi, întrucât noi îl discutăm în comisie, la ora actuală. Deci nu s-a terminat discuția în comisie. Deci cum putem să-l introducem pe ordinea de zi?

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Deci, practic, situația cu acest proiect de lege este următoarea: el există, din legislatura trecută, conform Constituției și Regulamentului, trebuie să intre, în continuare, în această legislatură, în toată procedura, dar comisia a hotărât să facă un rapoart suplimentar, adică să rediscute anumite chestiuni și să facă un raport suplimentar și, știind acest lucru, Biroul permanent v-a propus să fie pe locul 18.

Domnul Tabără are dreptul să propună să fie pe locul trei, imediat după locul doi.

Vă rog. Domnul Munteanu.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Chiar dacă propunerea domnului Tabără și-ar găsi justificare, în principiu, mie mi se pare că nu trebuie să uităm că am aprobat noi, înșine, prin Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, să fie discutate, dezbătute și, eventual, aprobate, ordonanțele pe care Guvernul le-a emis în perioada vacanței noastre parlamentare.

În consecință, cred că trebuie să fim consecvenți cu noi înșine și să lăsăm așa cum a propus Biroul permanent ca, după terminarea discutării Legii Codului circulației rutiere, care este către final, sper, să ne ocupăm cu prioritate de ordonanțele emise de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Domnul Ioan Gavra.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi, pentru a nu mai prelungi discuția la infinit și întrucât nu avem nici cvorum pentru adoptarea ordinii de zi - oricum, va trebui, luni, probabil, să mai sancționăm cu un vot ordinea de zi - domnul Tabără are dreptate, nu pentru că mi-e coleg de partid sau de grup parlamentar. Deci, domnilor colegi de la comisie, ca să se înțeleagă odată, ședințele comisiilor se desfășoară miercuri, conform programului de activitate, dar, dacă este nevoie - și cred că pentru aceste asigurări de sănătate este nevoie mai mult decât pentru circulație, știți că oamenii nu așteaptă să circule întâi, ci în primul rând să se trateze - comisia dumneavoastră a avut săptămâna aceasta timp să facă un raport suplimentar, pentru că raportul există din celălalt Parlament, ce vreți să modificați puteți modifica într-un ceas, ați avut o zi întreagă. Dacă mai considerați necesari, vă rog să vă întâlniți. Cereți plenului să vă întâlniți, pentru că este o urgență. Sănătatea în România este o urgență! Deci nu veniți cu asemenea justificări, pentru că ele nu țin. Iar domnul Tabără, fiind trecut pe ordinea de zi acest proiect de lege, deci este sancționat de către Camera Deputaților, poate propune să fie chiar pe locul întâi, pentru că este urgența numărul unu, la ora actuală.

Deci nu veniți cu justificări, că avem Codul circulației, că mai avem codul nu știu care ș.a.m.d. Codul civic al sănătății este pe primul loc în România, la ora actuală. Dacă nu știați, întrebați!

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Doamna Smaranda Dobrescu.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Conform Programului de guvernare, pe care și noi l-am adoptat, reforma sanitară pe care actualul Guvern o are în vedere nu se bazează strict pe vechea lege, care a reprezentat o inițiativă legislativă din partea unui număr de șase senatori din vechea legislatură.

În mod oficial, ministrul muncii și protecției sociale ieri s-a pronunțat că această lege trebuie, neapărat, revizuită, în corelație cu Legea pensiilor, întrucât ambele introduc o nouă fiscalitate și o nouă noțiune de contribuție personală. Deci dați-ne voie și să-i dăm voie Guvernului să aibă o politică coerentă în privința contribuțiilor noi care vor fi introduse în domeniul asigurărilor sociale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Atunci, supun votului dumneavoastră propunerea de modificare pe care a anunțat-o domnul Tabără, legea de la pct.18 să treacă imediat după 2, deci pe locul 3.

Cine este pentru această propunere? 41 de voturi. Insuficient pentru a fi adoptată.

Supun, atunci, ...

Da, vă rog.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte, sunt lider de grup parlamentar, dar aș vrea să argumentez cererea mea pentru cvorum.

În primul rând, cererea vine în urma discuțiilor pe care le-am avut și din partea cadrelor medicale din Timișoara, care au analizat acest proiect de lege și sunt foarte, foarte mici modificări, cu care dânșii sunt de acord, foarte mici și nu sunt de fond. Deci chestiunea care vine din lumea medicală eu cred că are importanță și nu numai o strategie, sau felul cum această lege a fost blocată în comisie și în legislatura trecută, pentru că ea a fost blocată, de aceasta nu a fost adusă pe ordinea de zi.

Și, repet, pentru că stabilim o ordine de zi în Camera Deputaților, vă rog să verificați cvorumul.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

De acord.

Domnule Gavra, vă rog să numărați.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Da.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Deci sunt numai 106 colegi prezenți. Cvorumul nu este întrunit și de aceea ordinea de zi și programul vor fi repuse în discuție luni, la începerea ședinței în plen.

Încheiem dezbaterile aici. Reluăm luni la ora 16,00.

*

Ședința s-a încheiat la ora 12,32.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 august 2022, 4:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro