Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 13-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1997

Adoptarea proiectului de Lege privind Codul circulației rutiere.

Ședința a început la ora 9,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Miron Tudor Mitrea, secretari.

*

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 241; participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 26 de deputați, iar 102 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind Codului circulației rutiere. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că inițiatorul împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități au reexaminat unele articole pe care noi am decis să le remitem comisiei pentru a găsi o soluție mai potrivită, precum și eventuale alte chestiuni pe care le-au mai ridicat deputații în fața inițiatorului și a comisiei în ziua de ieri. Pe această bază s-au întocmit niște propuneri pe care o să le luăm la rând și o să le supunem votului dumneavoastră. La ora 10,00 o să realizăm votul final la această lege, care are caracter organic, este necesar un număr de cel puțin 172 de voturi pentru, de aceea rog șefii grupurilor parlamentare și pe toți ceilalți colegi, pe domnii chestori, care din nou se remarcă prin absență...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Este prezent un chestor!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu dumneavoastră, chestorii de serviciu! Este vorba de domnii Ciontu și Mureșan.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu inițiatorul, au examinat amendamentele formulate de domnii deputați Acsinte Gaspar, PDSR, Panteliuc Vasile , Afrăsinei Viorica, PDSR, și Ioan Sonea, PUNR, și, de asemenea, articolele care au fost remise comisiei. La dezbateri au participat, în afară de reprezentanții Ministerului de Interne, reprezentanți de la Ministerul Transporturilor, de la Registrul Auto Român, de la Automobil Clubul Român, precum și de la Federația sindicatelor șoferilor din România. Și, bineînțeles, domnul Ioan Bivolaru de la Comisia pentru industrie și servicii, care a avut de realizat avizul pentru această lege.

La pct. 18 din raport, care se referă la art. 12, se propune introducerea sintagmei "precum și a vehiculelor cu tracțiune animală", în rândul. 2, după cuvântul "mașinile". Supun votului dumneavoastră art. 12 cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct. 228 este vorba de Titlul VI; Capitolul I, care va avea următorul conținut:: "Consiliul Național pentru Siguranță Rutieră", astfel se va numi acest organism. Supun votului dumneavoastră titlul anunțat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Este Consiliul Interministerial!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mi-ați dat o hârtie, domnule Bivolaru! Atunci, vă rog să verificați dacă a înțeles bine dactilografa ce s-a dictat.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a dactilografiat greșit, noi am terminat aseară la ora 20,00 și dactilografierea s-a făcut după aceea.

Practic, se modifică conform pct. 1 de la art. 229: Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, acesta este titlul care se modifică. Nu "național".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Revenim la votul titlului de la Capitolul I pct. 228, care va fi: Consiliul interministerial pentru Siguranță Rutieră. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat.

Pct. 229, referitor la art. 177 (vedeți, că ați scris 117!) se reformulează, cuprinzând în alin. 2 prevederea preluată de la art. 178. Deci, alin. 1 va avea următoarea formulare: "Coordonarea, într-o concepție unitară, a siguranței rutiere se realizează de către Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, organ consultativ al Guvernului."

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Și, domnule președinte, dacă permiteți, să punem virgulă și să precizăm în continuare, pentru a prelua din HG-ul respectiv (și e bine așa): "..., ministrul transporturilor având calitatea de președinte." A fost și în proiectul inițial această precizare și e bine să o preluăm și acum.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Alin. 2 are următorul conținut: "Regulamentul de organizare și funcționare, componența și atribuțiile Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră se stabilesc prin hotărâre de Guvern." Iar alin. 3: "Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră emite recomandări care pot deveni obligatorii numai prin hotărâre de Guvern."

Supun votului dumneavoastră art. 177, cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 233, referitor la art. 180, lit. c) se modifică, la rândul 3 cuvintele: "alin. 1 lit. d)" se înlocuiesc în "art. 179 alin. 1 lit. e)", pentru corelarea dintre cele două chestiuni.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 180.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 239, referitor la art. 186, reformularea propusă sună în felul următor, alin. 1: "Societățile de asigurare vor elibera autorizații de reparație conducătorilor de vehicule care în condițiile art. 36 lit. b) au convenit asupra vinovăției privind producerea accidentului." Alin. 2: "De asemenea, acestea vor comunica trimestrial situația accidentele de circulație pe care le-au constatat potrivit dispozițiilor art. 36 lit. b) inspectoratelor de poliție de la locul de domiciliu al conducătorilor de autovehicule vinovați." Deci, art. 186 are două alineate, pe care le-am citit în noua formulare a comisiei și a inițiatorului.

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 240, care se referă la art. 187, se propune reformularea alin. 1, după cum urmează: "În limita competențelor legale, consiliile județene, municipale, orășenești sau comunale au , după caz, și următoarele atribuții:" La lit. a), se menține textul propus în raport: "iau măsurile ca drumurile pe care le administrează să fie menținute permanent în stare tehnică bună." La lit. b) este un text reformulat: "asigură, cu avizul poliției rutiere, instalarea și aplicarea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței rutiere, precum și întreținerea acestora." La lit. c), se elimină de la rândul 2 și 3 al textului propus în raport sintagma "pentru localitățile urbane", deci lit. c) urmează să sune astfel: "întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și a siguranței traficului, precum și a reducerii nivelului de emisii poluante." Lit. d) se menține cea din raport, la fel, lit. e). La lit. f) se adaugă în final, față de ceea ce este propus în raport, de către comisie, înțeleg: "înființează sau aprobă, după caz ș.a.m.d." și, la sfârșit: "publice centrale și nici pe străzi cu sens unic, fără a stânjeni circulația". Iar la lit. g), textul propus este următorul: "autorizează, împreună cu poliția rutieră,. în condițiile legii, efectuarea lucrărilor pe drumurile pe care le administrează și urmăresc realizarea semnalizării acestora conform standardului național", nu "prin standardul național".

Vă rog!

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor invitați,

La lit. f), unde s-a arătat că, în final, se va introduce: "fără a stânjeni circulația", suntem de acord, dar nu în finalul articolului respectiv, ci la mijlocul lui, acolo unde se spune: "depozitarea autovehiculelor indisponibilizate, în condițiile legii, fără a stânjeni circulația". Și, în continuare, se taie: "Parcările cu plată nu pot fi amplasate pe drumurile publice, în fața spitalelor, a ministerelor și altor autorități publice centrale și nici pe străzi cu sens unic."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

E în regulă!

V-am prezentat toate propunerile referitoare la art. 187, supun votului dumneavoastră art. 187 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 242, care era referitor la art. 189, la alin. 1, cuvântul "organizeze" ni se propune să se schimbe prin cuvântul "realizeze": "care vor să realizeze pe drum concursuri", iar în finalul articolului se înlocuiește Ministerul Transporturilor cu Regia autonomă "Administrația națională a drumurilor". De asemenea, sintagma "de interes republican" se înlocuiește prin "drumurile naționale".

În aceste condiții, art. 189 alin. 1 ar suna așa: "Federațiile și cluburile sportive, Automobil Clubul Român, precum și orice alte organizații care vor să realizeze pe drum concursuri, antrenamente sau manifestații sportive, culturale sau de altă natură sunt obligate să solicite cu cel puțin 7 zile înainte aprobarea Inspectoratului general al poliției și a Regiei autonome "Administrația națională a drumurilor" pentru drumurile naționale." Și mai este o chestiune mică de redactare la alin. 3.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Și scuza este tot graba cu care s-a lucrat.

La alin. 2 se implică Automobil Clubul, Inspectoratul general și Regia aceasta a drumurilor, pentru că la alin. 3 toate aceste organizații trebuie să ia măsuri: "pentru deplasarea în siguranță și pentru acordarea asistenței tehnice". Ca să ne lămurim totuși că nu toate trei concură identic pentru acest lucru, să introducem: "vor lua măsuri, după caz, pentru deplasarea în singuranță a concurenților" - și în loc de "și" - "sau pentru acordarea asistenței." Sunt activități deosebite și trebuie tratate, după caz, de fiecare în parte.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 189.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat în unanimitate.

La pct. 243, am mai votat o dată, dar e bine să fie foarte clar, e vorba de: "Atribuțiile poliției rutiere". Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 244, unde este vorba de art. 190, se introduce un text nou, notat cu lit. h), care sună astfel: "eliberează autorizații de reparație, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 186" și mai urmează alin. 2.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Mai este o modificare, care nu a fost prinsă: la lit. c) să se introducă cuvântul "înmatriculate".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pe aceea am discutat-o: "înmatriculate, radiază și eliberează plăci de..."

Mai e și la lit. a): "persoanele juridice", fără "fizice", ș.a.m.d.

Supun votului dumneavoastră art. 190, cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 246, e vorba de titlul capitolului. Practic, tot capitolul acesta se elimină. De altfel, era un capitol cu un singur articol, ceea ce era ciudat. Supun votului dumneavoastră eliminarea acestui titlu: "Dispoziții generale".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră eliminarea art. 191.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum, vă supun la vot renumerotarea tuturor celorlalte articole care urmează, pentru că s-a eliminat acest art. 191.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Capitolele următoare se renumerotează.

Și atunci, Capitolul II devine Capitolul I: "Răspunderea contravențională", deci, se modifică acest titlu. Supun votului dumneavoastră această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 196, la pct. 253. Se menține propunerea de eliminare, întrucât numărul de puncte de penalizare, corespunzătoare unor contravenții, se poate modifica mai dinamic prin hotărâre de Guvern. Așadar, art. 196 se propune să fie eliminat și, bineînțeles, să urmeze și de aici încolo o renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost eliminat și, în consecință, articolele următoare vor fi renumerotate.

La art. 202, se menține propunerea comisiei. Acest articol are un text care este pe coloana 1, textul inițiatorului, pe care îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Se propune să se introducă un nou articol, după acest art. 202 în numerotarea actuală, care probabil că va fi diferită, care are textul prevăzut pe coloana 3: "Săvârșirea de către conducătorul de autovehicol..." Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră și renumerotarea care va surveni de la aceste articole încolo, prin introducerea articolului nou de după 202.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 256 art.198 lit. c). După cuvintele: "încredințarea cu știință a conducerii autovehicolului unei persoane" se intercalează sintagma: "care nu posedă permis de conducere", textul urmând apoi în continuare.

Vă rog!

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Tot la acest punct, s-a propus eliminarea sintagmei: "sau unui minor", pentru că, implicit, dacă vorbim de persoane care nu posedă permis de conducere, se înțelege că nici minorii nu posedă.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"...a unei persoane care nu posedă permis de conducere, bolnavă mintal, aflată în stare de ebrietate sau sub influența unor produse sau substanțe stupefiante și care conduce pe drum autovehiculul încredințat."

La art. 198, domnul Mitrea avea depusă la comisie o chestiune, v-aș ruga să ne spuneți și ce hotărâre ați luat în privința ei.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, și mi-o mențin. Ținând seama de tot articolul cred că pct. e) nu are ce căuta în articol, pentru că diferența dintre faptele de la pct. a), b), c), d) și e) este foarte mare, mai ales că la pct. e) este foarte greu de stabilit dacă a fost cu intenție sau fără, intenție în împiedicarea circulației, iar în cazul în care este vorba de un autovehicul, este foarte ușor de stabilit cine a făcut acest lucru, dacă este vorba de alt obiect este foarte greu de stabilit. Și cred că acest punct este extrem de subiectiv, creează o mare subiectivitate aplicarea lui.

Deci, propun eliminarea paragrafului e).

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Singura rațiune a acestui articol, ca să fie "încălcarea" constituită infracțiune, este dovedirea acestei intenții.

Deci, este un astfel de caz, în care, dacă se dovedește că împiedicarea s-a făcut cu intenție, rezultând, bineînțeles, din această cauză accidente foarte grave, aceste intenții, trebuie constituite în infracțiuni. Nu este, într-adevăr, ușor de a dovedi intenția. Asta sunt de acord. Deci, nu trebuie să se gândească vreun conducător auto că ar putea să cadă în această incidență, că e greu de dovedit intenția.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Dar apare: "dacă circulația vehiculelor a fost întreruptă". Deci, este vorba de intenție și de întreruperea circulației. Sunt cazuri foarte bine delimitate.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a discutat pe marginea acestor cazuri de terorism care se pot realiza sau se realizează în această manieră, prin blocarea circulației "cu intenția". Așa s-a găsit aici această soluție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dacă e vorba de terorism, să menționăm că este vorba de acte de terorism, pentru că altfel blocarea, întreruperea circulației cu intenție este pusă pe același nivel de pedeapscă cu conducerea în stare de ebrietate, cu conducerea fără carnet, deci, cu acte extrem de grave.

De aici nu rezultă că este vorba de un accident, iar parcarea pe drumurile publice nesemnalizată, care produce accidente, o avem la alte articole.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Mitrea, dar nici la conducerea în stare de ebrietate nu se arată nicăieri că se produc accidente...

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu, dar eu nu cred că a întrerupe circulația, lăsând un obiect, un vehicul pe drum, cu intenție sau fără, că spun că acest lucru este greu de dovedit, este la fel de grav cu a conduce în stare de ebrietate.

Nu cred, să poată fi pedepsit cu închisoare de la 1 an la 3 ani, pentru că cineva lasă un obiect în drum și se întrerupe circulația, iar dovedirea intenționalității în acest caz este foarte subiectivă. Deci, eu îmi păstrez propunerea de eliminare a paragrafului e).

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul colonel Ciobotea.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Vă rog să-mi permiteți să dau o explicație, de ce inițiatorul a avut în intenții introducerea acestui paragraf. Pentru că în activitatea practică ne confruntăm de multe ori cu situații când între diferiți parteneri la trafic există anumite răfuieli de ordin personal, bineînțeles, și intervin, apoi, acele șicane. Îi blochează drumul și cu ocazia asta toată circulația din artera respectivă se întrerupe sau, ce știu eu... Sau intervin între ei diferite divergențe familiare și atunci îi blochează drumul și am spus că nu este el stăpânul drumului să-și facă dreptate cu mașina sau să pună nu știu ce pomi pe drum, de-a curmezișul și să nu mai poată circula nici autovehicul.

Aceasta a fost rațiunea.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Pentru că la lit. e) există o propunere de eliminare, supun mai întâi votului dumneavoastră eliminarea lit. e).

Cine este pentru? 32 de voturi.

Insuficient pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră art. 198 cu toate literele.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat art. 198 în această formă.

La art. 202 din actuala numerotare, pe care l-am votat, ni se mai propune și înlocuirea cuvântului "unor" din rândul 2 prin cuvintele "mai multor", "uneia sau mai multor contravenții atrage".

Supun votului dumneavoastră art. 202, cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.203 alin. 3 se elimină textul final "fără valabilitate, sau, după caz, cu valabilitate limitată de circulație".

Cu această eliminare supun votului dumneavoastră art. 203.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 206, la alin. 1, la lit. a) și b) cifra "10"se inlocuiește cu "15" pentru corelare cu art. 203. Și la alin. 2, termenul de "5 zile" se inlocuiește cu "10 zile" pentru a asigura timpul necesar pentru a se prezenta la poliția rutieră.

Supun votului dumneavoastră art. 206.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 207 alin. 1 rândul 2, după cuvântul "suspendă" se introduce cuvântul "motivat" pentru reducerea gradului de subiectivism în aprecierea suspendării.

Deci, cu această modificare, supun votului dumneavoastră art. 207.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 209, după acest articol se propune să se introducă un nou articol, care va avea un cuprins pe care ni-l va prezenta domnul colonel Ciobotea.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Vă rog să mă scuzați, dar nu despre aceasta era vorba. La art. 207, unde s-a arătat că "permisul de conducere se suspendă motivat" s-a introdus "motivat", și la art. 208 se arată: "Permisul de conducere se suspendă motivat". Deci, se propune introducerea cuvântului "motivat". Asta era.

La art. 209 este o altă problemă pe care probabil o să....

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Atunci, supun votului dumneavoastră art. 208 cu această modificare "motivat".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate.

După art. 209 se introduce un nou articol, care va avea două alineate. Alin. l: "În cazul absolvenților școlilor sau cursurilor de calificare a conducătorilor de autovehicule pentru transporturile publice de mărfuri sau persoane, permisul de conducere constituie și act doveditor al calificării profesionale".

Alin. 2 :"În cazul suspendării temporare a dreptului de a conduce, se menține calificarea profesională a titularului, atestată de permis, fără ca pe perioada suspendării să poată exercita dreptul de a conduce".

Îl reiau, fiindcă eu am citat așa, foarte rar, că m-am gândit că poate unii doresc să-și noteze. Deci: "În cazul suspendării temporare a dreptului de a conduce, se menține calificarea profesională a titularului, atestată de permis, fără ca pe perioada suspendării să poată exercita dreptul de a conduce".

În timpul în care el are o problemă din aceasta foarte obișnuită la conducătorii auto, rămâne cu calificarea profesională. Ridicarea dreptului de a conduce nu înseamnă și ridicarea calificării profesionale, dreptului de calificare profesională pe acea perioadă.

Vă rog... (Discuții la masa prezidiului).

Păi, nu, atunci vă rog să vă utiați și la context, că e alin. 2 de la un articol care are și alin. 1 și care...

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Se punea problema, dacă în perioada când permisul de conducere se suspendă conducătorilor auto profesioniști - că despre ei este vorba - aceștia pot să exercite o altă meserie. Bineînțeles că aceștia pot să exercite o altă meserie, în măsura în care sunt calificați. Cum am arătat, ei pot să fie mecanici auto, lăcătuși, electricieni auto și așa mai departe.

Deci, calificarea respectivă rămâne. Asta se propune. Iar având calificarea s-a mai pus problema că , domnule, s-ar putea că pe mine, patronul, având permisul suspendat să mă dea afară și atunci, patronul, îi găsește un alt loc de muncă, asemănător cu cel pentru care a fost calificat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Ionescu.

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am impresia că domnul colonel vine cu o idee ambiguă. Noi trebuie să lămurim clar. Se cere ca cei care au obținut permisul de conducere și au făcut un curs de calificare să aibă și o calificare după ce li se pierde dreptul de a conduce. Și, atunci, noi articolul trebuie să-l dirijăm în acest sens, nu cum spune domnul colonel, pentru că aia e treaba la îndemâna unității respective. Dacă el este electrician sau electromecanic sau altceva, nu mai e nevoie să-i spunem noi în lege ce trebuie să faca unitatea cu el.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, domnule Ionescu, este vorba de suspendarea temporară...

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Temporară, da, da, temporară.

Deci, eu am înțeles că în economia legii s-a prevăzut posibilitatea pentru cei care fac un curs de calificare pentru conducătorii auto să fie și un curs de calificare ca mecanic auto.

Despre aceasta este vorba și eu zic...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, e vorba de de altă problemă. Există sau exista o practică ca dacă unui șofer i se ridica permisul două luni, perioada aia să fie plătit ca muncitor necalificat.

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Păi, dacă are calificare...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi, tocmai asta scrie în articolul ăsta și anume că ridicarea temporară a permisului nu înseamnă și pierderea calificării, ci înseamnă o interdicție de a face....

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

... de a conduce...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De a conduce pe o anumită perioadă, dar nu și pierderea calificării profesionale și, deci, cu alte cuvinte măsuri de natură administrativă.

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Am înțeles. Am înțeles. Însă, totuși în sală colegii nu au fost lămuriți.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, poate fiindcă am citit eu, așa, mai repede.

Vă rog. Domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Pentru șoferii profesioniști ale căror drepturi noi le-am votat la art. 272, adică se referă la acei conducători participanți la transportul public de mărfuri sau persoane, e vorba numai de această categorie. Acestora, prin art. 272, noi le-am conferit această și obligație, dar și drept de a face niște cursuri de pregătire profesională mai deosebite. În acest context, permisul lor de conducere reprezintă ceva mai mult decât numai dreptul de a conduce. În actuala, încă, legislație se menține acest drept al aceluia căruia i s-a suspendat permisul, pierzând, deci, dreptul de a conduce, să poată profesa la locul de muncă în formă calificată o anumită activitate, ca să nu rămână muritor de foame, adică, efectiv, șomer.

De asemenea, se pune problema acestor profesioniști. Este singurul lor act de calificare. Poate fi sancționat prin a i se reduce pe o perioadă temporară dreptul de a conduce, dar, efectiv i se ridică această calificare, care, de regulă, în alte meserii nu se produce. Și, în condițiile acestea, prin textul acesta, se dorește să se specifice, ca să se înțeleagă, - nu e problema pentru Ministerul de Interne sau pentru ceilalți controlori de trafic -, să se înțeleagă că în momentul când i s-a suspendat permisul i se suspendă numai dreptul de a conduce. Celelalte drepturi care revin din acest act de calificare trebuie să-i rămână intacte. Și este corect așa. S-a intervenit ieri, au venit și sindicatele acestor conducători auto, care se ridică la circa 1 milion de șoferi profesioniști la ora aceasta în România, au susținut și au dorit foarte mult să-i sprijinim pentru a nu li se ridica odată cu dreptul de a conduce și dreptul de a profesa meseria respectivă de mecanic, electrician și așa mai departe, care este conținută în actul respectiv, pentru că este o școală profesională sau o școală de pregătire mai deosebită față de celelelate școli care sunt, știu eu, la B, la A și așa mai departe.

În consecință, rugămintea întregii comisii este să fiți de acord cu acest text.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră articolul acesta nou, așezat după art. 209 din numerotarea actuală și, bineînțeles, cu renumerotarea tuturor celorlalte articole care urmează.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum referitor la... Mai e vreo chestiune? (Discuții la masa prezidiului).

Păi, unde sunt? Pe hârtiile mele nu mai sunt. Mi-ați dat niște hârtii incomplete.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Acordați-ne prezumția de cinste, ca să zicem așa...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Dactilografierea s-a oprit la art.209, când n-a mai fost timp.

Deci, la art. 210 alin. a), se dorește eliminarea sintagmei "eludate de către titular" și introducerea cuvântului "încălcate".

Deci, "la data susținerii examenului au fost încălcate dispozițiile art. 30".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 210 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 211.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Art. 211 este în legătură cu imobilizarea unui vehicul și s-a constat că noi n-am definit în acest cod ce înseamnă imobilizarea vehiculului. Și la art.211 s-a introdus un nou alin. 1, actualul alineat devenind 2. Deci, acest alin 1, de fapt, este o definiție și anume:"Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile și reținerea certificatului de înmatriculare".

Aceasta este definiția imobilizării.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și, apoi, alin. 2....

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin. 2 cu o mică modificare, și anume: "Imobilizarea unui vehicul se dispune..." și aici se introduce "...prin proces-verbal", ca să nu fie o imobilizare făcută numai așa...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... prin proces-verbal..."

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

"... prin proces-verbal..." Și textul curge.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 211 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

 
 

Domnul Florin Rădulescu (reprezeentantul inițiatorului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă îmi permiteți, la alin. 2, deci fostul art. 211 din variantă inițială, la lit. a), după cuvântul "indicii", în al doilea rând, se introduce "temeinice".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sunt "indicii temeinice"...

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

"... temeinice sau...."

Aceeași completare și la lit. b): "...indicii temeinice că face obiectul unei infracțiuni".

Și se mai introduce un alin. 3, cu următorul conținut: "În situațiile prevăzute la alin. 2 lit. b) , d) și e) se retrag și plăcile cu numere de înmatriculare sau înregistrare".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cu aceste modificări supun votului dumneavoastră art. 211.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Care este următorul articol la care...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Art.212, în loc de "agent de circulație", "polițistul rutier".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La art.212, în loc de "agent de circulație" - "polițistul rutier".

Supun votului dumneavoastră acest articol, cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

În cuprinsul acestui articol peste tot se înlocuiește cu "polițistul rutier".

Mai departe, care e? Art.213.

În afară de pct. a), "polițiștii rutieri", ce mai e?

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La lit. d) unde spunem "gabarite și mase", "gabarite sau mase".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... gabarite sau mase"... De acord.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Și, în loc de "mărfuri periculoase", finalul lit. d), "produse periculoase".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Așa, am mai modificat în mai multe locuri.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct. 2, "Amenzile se aplică persoanei fizice sau juridice care a săvârșit contravenția, ori, după caz, (se introduce acest "ori, după caz") proprietarului vehiculului în situația ( în loc de "cazul") în care conducătorul...." și curge mai departe "... nu este de față sau nu a oprit la comanda regulamentară a polițistului rutier".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 213.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cât? Art.217 a fost votat. Și e vreo modifcare sau ceva la art.217? Nu, s-a votat art.217.

Art.219 mai era. Deci, în loc de "10", "15 puncte" la pct. 1. Atât.

Supun votului dumneavoastră art. 219.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat. (Discuții la masa prezidiului).

Da, asta am votat. Păi, am și notat aici. "Termenul de suspendare"... S-a făcut... Da, la art.222 este cu "polițistul rutier". Mai e ceva la art.222 ?

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

La art. 222 pct. 1), deci, "polițistul rutier".

La pct. 2: "Pe timpul imobilizării, vehiculul rămâne în paza conducătorului sau deținătorului", în locul "proprietarului".

Pct. 3: "Incetarea imobilizării..." am dorit un termen imperativ nu "poate fi dispusă", "se dispune de polițistul rutier (în loc de "agentul") care a luat această măsură, dacă se mai află la locul imobilizării, sau de unitatea de poliție din care face parte acesta, de îndată ce, (în loc de "proprietarul") deținătorul sau conducătorul vehiculului justifică încetarea împrejurării ce a impus imobilizarea".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 222.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Mai e ceva, până la sfârșitul legii? (Discuții la prezidiu).

Măi, fraților, dar pe astea le-am mai votat odată. Nu mă întoarceți la toate articolele că v-ați mai adus aminte ceva ! Spuneți!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La art.225, la alin.2 se introduce sintagma "în termen de 1 an".

Deci, "Vehicul reținut, neridicat de proprietar în termen de 1 an, trece în proprietatea statului".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun... Da.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Acest amendament a fost făcut de mine....

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La microfon, domnule Gaspar, tare...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, acest amendament a fost făcut de mine. Înțeleg că în discuțiile din cadrul comisiei a fost acceptat, dar parțial, și v-aș propune ca, totuși, să fie completat "...Vehiculul reținut neridicat de proprietar în termen de 1 an de la data când a avut loc reținerea".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... de la data reținerii..."

Deci: "Vehiculul reținut, neridicat de proprietar în termen de 1 an de la data reținerii, trece în proprietatea statului, în condițiile legii".

Supun votului dumneavoastră art. 225 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Anexa.

Deci, avem trei articole la Capitolul "Dispoziții finale și tranzitorii". (Discuții la masa prezidiului).

Domnule Ianculescu, ați fost la comisie ieri? Și amendamentul dumneavoastră a fost respins. Ce mai doriți?

Bine. Am să vă dau cuvântul.

Domnule colonel, vă rog să dați citire titlului capitolului cu dispozițiile.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Capitolul este "Dispoziții tranzitorii". N-am formulat capitolul.

Deci, una din aceste dispoziții. Era vorba...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

A, stați puțin! E vorba de Titlul VIII "Dispoziții finale și tranzitorii" și aveți niște articole noi, cele care trebuiau reformulate.

Vă rog să le dați citire pe rând.

Primul.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Era vorba de limita admisă, de până la 0,30 la mie, alcoolemia și am convenit să vă propunem următoarele: "Limitele admise, prevăzute la art. 41 lit. a) și art.211, intră în vigoare începând cu data de 31.XII.1998, până la acea dată limita fiind de 0 grame alcool pur în litru de sânge sau în aerul expirat", deci ceea ce avem la ora actuală.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ăsta ce articol e, nou?

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Articol nou, da.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

E articol nou. Deci, după 233.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Da

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva?

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Un alt articol s-a referit la persoanele care trebuie, pentru ca să obțină permis, categoriile C1, C, D1, D sau troleibuze, să aibă 1 an de zile permis categoria B și se punea problema ce facem cu cei care au deja aceste categorii C1, C, D1, D sau troleibuze și nu au categoria B. Și am formulat următorul articol: "Persoanele care posedă permis de conducere, categoriile C1, C, D1, D sau troleibuze și nu au categoria B, se pot prezenta la examen în vederea obținerii acestei categorii, fără a efectua o formă de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest articol nou, care ar fi 235, după numerotarea actuală.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Următorul.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Un alt articol. Noi am stipulat în Cod că acei conducători de vehicule cu tracțiune animală nu pot circula pe drumurile naționale, autostrăzi, drumuri internaționale și am formulat următorul articol: "Interdicția prevăzută la art. 160 alin.1 lit. a) intră în vigoare pentru drumurile naționale în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadă în care Ministerul Transporturilor și consiliile locale vor amenaja căi laterale sau rute ocolitoare pentru circulația vehiculelor cu tracțiune animală".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Deci, în acest fel, toate articolele au fost parcurse. Trecem la ...

Mai e vreo problemă? Da, vă rog.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

S-a mai ridicat problema că polițiștii rutieri, în exclusivitate execută atribuțiuni de îndrumare, supraveghere și controlul circulației. S-a pus problema ce se face într-adevăr în comune și în satele îndepărtate.

Dacă dumneavoastră o să aprobați, noi am formulat un articol: "Polițiștii de la posturile comunale de poliție pot exercita atribuțiile polițiștilor rutieri numai cu privire la participanții la trafic ce își au domiciliul sau sediul în raza lor de competență", adică numai la localnici - căruțași, bicicliști, pietoni și cei din comuna respectivă nu cel care-l tranzitează sau să iasă la drumul internațional.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Este un amendament care s-a făcut acum, ca o completare.

Domnule colonel, părerea ar fi ca această activitate, până când se intră în normalitate, să aibă și ea o limită. Dumneavoastră ați promis că pe parcursul trecerii vremii, în continuare în următorii ani, veți califica, pentru ca la fiecare post de poliție, unul din polițiști să aibă și această calitate de polițist rutier.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, chestiunea n-a fost discutată ieri. Se reia la Senat. Chestiunea asta n-o putem discuta acum, pe loc, așa! Mulțumesc, domnule Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Parțial se poate discuta și aici la noi la Cameră.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu! Trebuia discutată ieri, cu toată lumea.

Anexa. Dacă la anexă este vreo chestiune. Vă rog!

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La Anexă, sunt câteva modificări legate de schimbarea definițiilor și a unor norme din cod.

Respectiv, la pag.1 din Anexă, nu la pag.5, mă scuzați, la rândul 2, indicatoarele de la pozițiile 3 și 4, cuvântul "autotrenurilor" se inlocuiește cu "ansamblurilor de vehicule".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

La aceeași pagină, rândul 3, primul indicator - în loc de "autobuze", definiție pe care am eliminat-o, se înlocuiește cu "automobilelor destinate transportului de persoane având cel puțin 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.7, rândul 2, poz.2, în loc de mărfuri" să introducem "produse".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.11, rândul 2, poz.2, la fel, în loc de "autobuz" - "automobil destinat transportului de persoane având cel puțin 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.17, primul indicator din stânga sus, limitele care sunt înscrise, în loc de "50" - cum s-a votat, "60" iar în loc de "110", "120".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.28, rândul 1, poz.2, în loc de "autotrenuri", "ansamblurile de vehicule".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

Iar la al treilea text după primul rând să introducem "mașinile autopropulsate pentru lucrări", deci cuvântul "autopropulsate", iar la ultima pagină, pagina 29, în loc de "comenzile agentului de circulație militar și agent de cale ferată", "comenzile polițistului rutier și ale agentului militar și de cale ferată".

La fel, "agentul de circulație", se înlocuiește cu "polițistul rutier" în textul de jos.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, asta am votat că se înlocuiește peste tot în lege.

 
 

Domnul Florin Rădulescu:

Atât. Mulțumesc!.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului Anexa și-i dau dumnealui cuvântul.

La Anexă mai are cineva ceva? Da, vă rog!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La pag.8, lit.d) - "Indicatoare de obligare", am în vedere indicatorul de pe primul rând, numărând de la stânga spre dreapta, indicatorul 4 - este "obligatoriu înainte sau la dreapta" nu "și la dreapta".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

La pag.11, primul rând de indicatoare, al treilea indicator. Vă rog să vedeți, apare litera "P" - parcare și după aceea "Metrou". Explicația, însă, nu mai corespunde, "Parcare având legătură cu o linie de transport public de persoane"; transportul public de persoane se realizează și cu autobuzul, și cu troleibuzul și cu tramvaiul. Trebuie clarificat aici. Indicatorul se referă numai la metrou, vă rog să vedeți și pe urmă explicația se referă la cu totul altceva.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La care pagină vă referiți?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Pag.11, al treilea indicator de pe primul rând.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Parcare având legătură cu o linie de transport public de persoane".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Și sus zice "P Metrou", deci parcare metrou. Înțeleg că indicatorul se referă la o stație unde am metrou. Ori, când se vorbește despre transportul public de persoane, transportul public se poate realiza și cu tramvaiul, și cu autobuzul și cu troleibuzul, cu tot ce vedeți.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu o linie de metrou. De acord.

Mai este vreo chestiune la Anexă?

Da, vă rog! Dar, ieri la comisie de ce n-ați fost să le explicați aceste lucruri, că așa s-a... De formă. Vă rog!

 
 

Domnul Grigoraș Neculai:

Deci, la pag.6, la rândul 2 de indicatoare, acolo unde este vorba de" accesul interzis vehiculelor având masa în sarcină de..." cred că este o omisiune sintagma "...mai mare de", deci "având masa în sarcină mai mare de 7 tone", că alt fel se înțelege că cel cu 6,9 sau de la 7 în sus poate circula.

Și la pag.8, indicatorul care semnifică sfârșitul de viteză minimă obligatorie, cred că trebuie să aibă și marcajul diagonal de sfârșit de viteză, altfel se confundă cu cel de viteză minimă obligatorie.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, sunt identice, sigur că da. De acord.

Mai este vreo chestiune la Anexă?

Supun votului dumneavoastră Anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Un coleg de-al nostru a avut un amendament respins. Vă rog să-l prezentați.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Distinși deputați,

Domnilor inițiatori,

Vin cu un amendament în fața dumneavoastră care nu a fost acceptat de comisie dar care acum sunt convins că pe ultima sută de metri comisia înclină să-l accepte precum și inițiatorul, în special în persoana domnului colonel Ciobotea, care este un amendament menit să rezolve o problemă foarte gravă la ora actuală.

La art.132, printre persoanele abilitate să oprească conducătorii de autovehicule să fie incluși și agenții silvici care poartă uniformă, și am amendamentul formulat și vin cu următorul argument.

În prezent, agenții silvici, pentru controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și altor produse ale pădurii, iau obligatoriu cu dânșii în teritoriu câte un polițist pentru a avea abilitare să oprească acești conducători auto. Ori, consider că nu este bine ca să dizlocăm agenții de poliție din cadrul comunității locale pentru că de foarte multe ori acest control se desfășoară la distanță mare de comunitățile locale. Și ca să corelăm prevederile acestei legi cu prevederile Codului silvic, Cod silvic ale cărui prevederi nu sunt cunoscute de către conducătorii auto, vin cu următorul amendament ca la penultimul alineat, în loc de alin.g), alin.g) să devină alin.f) și în loc de alin.g) să se includă: "Agenții silvici pentru controlul circulației materialului lemnos și altor produse ale pădurii".

Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Inițiatorul. Să vedem dacă o să avem înțelegerea asta.

 
 

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând că dacă silvicultorul respectiv ar merge singur eu garantez că n-o să oprească conducătorul auto, mai ales că știe că este în defect cu ceea trebuie, adică transportul ilegal, mărfurile respective. Dar, presupunând că se dă acest drept domnilor din silvicultură, noi la data când am inițiat acest text ne-am gândit că pe parcurs o să apară și alte persoane care sunt stabilite de lege să oprească autovehicule, de aceea am introdus lit.g) - alte persoane stabilite de lege. Pe noi nu ne deranjează dacă se introduce ceea ce a zis domnul deputat, dar considerăm că ar putea să între la aceste persoane, că pe parcurs poate c-or să mai apară și alte persoane care vor fi abilitate să oprească vehicule.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Să mă ierte domnul colonel, dar de unde știe șoferul că agentul silvic face parte din alții stabiliți de lege? Noi, care trăim într-o zonă în care furtul de lemne din pădure este ceva obișnuit și văi întregi din județul Argeș, la poartă sunt lemne de pe sute de hectare de pădure, o parte din ele dobândite legal da o parte, după părerea mea, dobândite ilegal, trebuie să stopăm acest jaf.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da. Bun, dar n-are legătură cu Codul circulației rutiere, problema asta, în orice caz.

Supun votului dumneavoastră articolul propus prin amendamentul respins.

Cine e pentru? Vă rog să numărați. Vă rog să fiți și atenți nu numai să ...

63 de voturi. Insuficient pentru a fi adoptat.

Am încheiat dezbaterile pe articole.

Conform Regulamentului, supun votului dumneavoastră modalitatea de vot. Vă propun votul deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Se abține o persoană.

Domnul Miron Mitrea dorește să facă o declarație în numele Grupului parlamentar P.D.S.R.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar P.D.S.R., ținând seama de importanța socială a acestui act normativ și de munca care a fost depusă în această perioadă în Cameră pentru adoptare, va vota pentru, deși vreau să se consemneze că avem rețineri mari în ceea ce privește unele dintre soluțiile adoptate. Mă refer în primul rând la subiectivismul unora dintre articole care nu clarifică anumite situații care vor apare în trafic și care pot să creeze probleme asemănătoare celor care existau în defunctul Decret 328, sper, după votul din Senat.

Fac referire în special la art.198, lit.e) care, cum spuneam mai devreme, aduce pe picior de egalitate infracțiuni cu contravenții și asupra faptului că un lucru foarte important din lege și anume stabilirea punctelor de penalizare care se atribuie conducătorilor auto nu este stabilit în cadrul codului ci este lăsat la latitudinea unei Hotărâri de Guvern.

Deci, vă rog să se consemneze aceste rețineri pe care le avem vizavi de proiectul de lege spunând din nou că grupul va vota din motivele pe care le-am menționat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Furo.

 
 

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al Partidului "România Mare" va vota această lege ținând seama de importanța sa deosebit de mare pentru îmbunătățirea circulației rutiere pe teritoriul României.

În același timp, însă, adresăm rugămintea colegilor din Senat ca în momentul dezbaterii legii să aibă în vedere propunerile făcute de către sindicate, ca acele propuneri care nu au putut fi incluse în textul legii pe parcursul dezbaterii în Camera Deputaților să fie incluse, contribuind astfel la îmbunătățirea calitativă a conținutului legii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci a fost adoptată votarea prin vot deschis.

Supun votului dumneavoastră Legea privind Codul circulației rutiere.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Deci, domnul Mitrea, de aici în colo, minus rândul central.

Domnilor colegi, votăm! V-aș ruga dacă vreți să votați legea să ridicați mâna!

Din sală:

Și dumneavoastră!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Eu mă adaug la sfârșit, așa e...

227 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? 2 abțineri.

Cu majoritatea necesară pentru o lege organică, legea a fost adoptată.

Luăm o pauză de o jumătate de oră, după care vom continua cu punctele de pe ordinea de zi.

 
Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 17-21 februarie 1997.

- P a u z ă -

Lucrările sunt conduse de domnul vicepreședinte Andrei Ioan Chiliman.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vă ocupați locurile ca să putem să începem partea a două a ședinței noastre de astăzi.

Vom continua lucrările ședinței de astăzi urmând să dezbatem proiectul ordinei de zi și al programului de lucru al Camerei Deputaților pentru săptămâna viitoare, materiale care v-au fost difuzate; sper că le-ați primit.

Dacă la ordinea de zi sunt observații sau comentarii?

Vă rog! Domnul secretar Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Săptămâna aceasta am avut oarece probleme cu ordinea de zi și unele dintre legile care sunt acum trecute pentru marți la ordinea de zi sunt cele care ne-au creat probleme în această săptămână. De aceea, ca să ne asigurăm un fond de lucru continuu pentru săptămâna viitoare în cazul în care Guvernul nu trimite promisul pachet de legi, propun ca legea de la punctul 11 să treacă pe poziția 5, după care să curgă actuala ordine de zi.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Mulțumesc!

Dacă mai sunt alte remarci? Da, domnule deputat Dan Constantinescu, vă rog.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei buget-finanțe de săptămâna aceasta o serie de proiecte de lege au fost respinse, vă propun trecerea acestora la Cap.III - proiecte de legi pentru propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea, și anume: pct.15 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 91 privind datoria publică; pct.18 - proiectul de Lege pentru modificarea Legii 12 privind impozitul pe profit; pct.24 - proiectul de Lege privind modificarea Anexei 1 la Legea 42/93; pct.28 - propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/91 privind impozitul pe salarii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc! Deci, comisia a propus respingerea. Respingerea nu se poate face decât prin votul plenului sau retrimiterea lor la comisie, tot prin votul plenului. Deci, există cele două versiuni: nu se pot ... propunerea făcută nu este regulamentară din punctul acesta de vedere, deci singurele două soluții sunt ca comisia să le ceară înapoi pentru a fi reanalizate sau comisia să facă propunerea respingerii în plen.

Noi nu putem să scoatem de pe ordinea de zi nici un fel de lege, pentru că așa este Constituția.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Tocmai că pentru că pe ordinea de zi există un capitol III - proiecte de legi și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea, am solicitat mutarea acestor puncte amintite la acest capitol III.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Problema este altă. Imediat, domnule Bivolaru.

Deci, problema este altă. La Cap.III sunt cuprinse proiectele de legi și propunerile legislative pentru care comisiile au propus respingerea și proiecte de legi care nu au fost introduse pe ordinea de zi.

Deci, odată introduse pe ordinea de zi proiectele de legi trebuie să-și urmeze cursul, trebuie să ajungă să fie dezbătute în plen sau pot, eventual, pentru anumite legi la care apar probleme, sunt legi care au intrat mai demult, n-au fost dezbătute, spre exemplu acum noua putere cere o serie de modificări, aceste legi se retrimit, la cererea comisiei, către comisii, prin votul plenului.

În caz contrar, legile trebuie supuse aprobării și pot fi respinse cu votul majorității. Deci, nu se pune problema scoaterii lor de pe ordinea de zi și retrimiterii în capitolul acesta III.

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Conform Regulamentului nostru, odată înaintate rapoartele de finalizare către Secretariatul Camerei, aceste proiecte se introduc în ordinea de zi, nouă nu ne rămâne în primă instanță decât să mutăm pozițiile de pe ordinea de zi. Știu eu, s-o scoatem de pe poziția 5 s-o băgăm pe poziția 49.

Cererea de respingere poate fi făcută în momentul în care efectiv se supune votului includerea în ziua respectivă când se face dezbaterea; în plen se poate face o respingere întemeiată, deci trebuie susținută, trebuie ca cel care face o astfel de propunere să vină cu o susținere, susținere care, de regulă, ar trebui s-o primim în casetă cu câteva zile înainte pentru ca să votăm în cunoștință de cauză.

Deci, am completat ce ați spus dumneavoastră mai înainte.

În acest context, vă fac de pe acum solicitarea din partea Comisiei de industrii ca la poz.6, se pare că va veni și această poziție astăzi, ca această poziție să fie mutată în ordinea de zi după locul 20, fiind motive foarte serioase de a revedea, din partea comisiei, câteva lucruri în textul respectiv.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ați propus ca poz.6 să treacă pe 20... este cu plăcuțele de înmatriculare, nu cu certificatele de înmatriculare.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, este propunerea legislativă privind alocația de energie electrică și am spus să treacă ..., pe poziția 20 este proiectul de Lege pentru declararea orașului Carei ș.a.m.d.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Discutăm de două documente diferite. Aici e vorba de ordinea de zi de săptămâna viitoare; săptămâna aceasta avem într-adevăr pe locul 6 această propunere legislativă pe care, după ce aprobăm ordinea de zi și programul pentru săptămâna viitoare vom trece la dezbaterea acelei ordini de zi și la propunerea comisiei dumneavoastră putem s-o retrimitem la comisie acea ...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Deocamdată vă propunem să fie după 20, cum am spus, respectiv pe locul 21 în ordinea de zi a săptămânii viitoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, dar ea se află deocamdată pe ordinea de zi a săptămânii ăsteia. Deci, dumneavoastră propuneți să fie trecută pe ordinea de zi a săptămânii viitoare pe poziția...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

21, având în vedere că vă solicităm cu această ocazie - ca să nu mai revenim la microfon din partea comisiei - că nu putem să susținem și rugăm plenul să fie de acord să mutăm pe poziția ordinii de zi, chiar și din săptămâna aceasta, nu după locul 6, să fie trecută după locul 20, deci ceea ce corespunde săptămâna viitoare pe 28.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, bine, am înțeles. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt propuneri?

În cazul în care nu mai sunt propuneri, voi supune propunerile făcute până acum, în ordinea lor.

Domnul secretar Mitrea a făcut propunerea ca proiectul de lege aflat pe locul 11 pentru ziua de marți, și anume proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist să treacă de pe locul 11 pe locul 5.

Vă supun aprobării această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cu majoritatea voturilor... O să vedem exact.

Cine este împotrivă? Abțineri?

Cu majoritatea voturilor și o abținere s-a aprobat această propunere.

Domnul Dan Constantinescu a făcut o propunere care nu este regulamentară, deci nu o voi supune aprobării. Domnul Dan Constantinescu poate să ceară, pe măsură ce apar punctele respective, să fie retrimise la comisie sau să ceară, în cadrul dezbaterilor de fond, respingerea acestor proiecte de legi, în plen.

Voi supune la vot propunerea domnului deputat Bivolaru ca inițiativa legislativă care acum se află pe locul 6 în actuala săptămână, și anume propunerea legislativă privind alocația de energie electrică aferentă consumului casnic să fie trecută pe locul 21 pe ordinea de zi a săptămânii viitoare.

Vă supun aprobării această propunere.

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

Cu unanimitate s-a aprobat această propunere.

Vă propun ordinea de zi, cu cele două propuneri aprobate, spre aprobarea dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Voturi împotrivă? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Ordinea de zi a fost aprobată.

O să trecem la aprobarea programului de lucru al Camerei Deputaților în perioada 17-21 februarie 1997.

 
 

Domnul Elek Matei Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să vă spuneți numele ca să poată să-l înregistreze...

 
 

Domnul Elek Matei Barna:

Elek Barna mă numesc.

Aș vrea să reamintesc, colegilor cu care am lucrat în vechiul Parlament, de adevăratele lupte care s-au dus privind programul de lucru de la 8.30 până la 16.30.

Având experiența săptămânii în curs, programul a demonstrat că nu s-a lucrat cu mai multă eficiență în această săptămână dacă s-a acordat acea pauză de masă între 13.00 și 14.00. Cu aceasta consider că se prelungește inutil programul, deoarece colegii care vor să servească masa au timpul necesar să se deplaseze până la bufet pentru 20 de minute - 30 de minute, iar lucrările Camerei pot să se desfășoare în condiții normale, drept pentru care aș supune atenției domniilor voastre să revenim la programul normal care, de fapt, circa doi ani de zile, a funcționat în vechiul Parlament, respectiv de la 8.30 până la orele 16.30, fără pauză de masă. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

În primul rând, susțin propunerea făcută de domnul Elek Barna. Aș fi făcut-o eu și vă asigur, domnilor colegi, care nu ați fost în legislatura trecută, că se lucra perfect. Cu atât mai mult cu cât, dacă se dă această pauză de o oră, practic nu este o oră, și ajungem la o oră jumătate, dacă nu două, dar mai este o problemă. Este vorba de ziua de vineri. Sigur, există această ședință comună a Camerelor, când va lua cuvântul președintele Franței, vom fi prezenți cu toții aici, dar să avem două pauze de câte o oră, eu consider că este o pierdere de vreme. Și atunci, eu aș propune, cum, de obiecei, vineri nu lucrăm, avem activitate în teritoriu, ca măcar să desființăm una dintre aceste două pauze și, ca să rămână numărul respectiv de ore, în mod excepțional, să începem eventual mai târziu, să începem la 9.00 poate. Senatul, de exemplu, întotdeauna își începe activitatea la ora 9.00, nu la 8.30. Noi avem acest program, că aveam multe lucruri, dar vineri este o zi deosebită și aș propune, de exemplu, ora 9.00 și nu ora 8.30. Și să mă scuzați să fim serioși, venim la ora 8.30 aici și jumătate din colegi n-au venit. Deci, propun ora 9.00 pentru vineri. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Domnul secretar Miron.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Sigur, în prima parte, accept să vă vorbesc dumneavoastră din partea Biroului permanent, care a propus acest program. Am analizat și noi această problemă a pauzei de o oră, însă am constatat că (eu sunt nou, dar colegii ceilalți din Biroul permanent, mulți sunt vechi) spre deosebire de Parlamentul trecut, când primul apel nominal s-a făcut spre sfârșitul anului 1994, de această dată am avut nevoie de apele nominale chiar din prima săptămână și le-am făcut foarte des. Această problemă a pauzei, care nu trebuie neapărat numită pauză de masă, o pauză în timpul programului a fost adoptată tocmai ca să nu mai existe acest trafic permanent în timpul lucrărilor în care colegii, din diferite motive, ca să meargă la masă sau pentru că au nevoie să mai studieze anumite materiale, părăsesc o jumătate de oră, o oră sala și lucrăm foarte des, trebuie să recunoaștem, cu un cvorum discutabil. De aceea, această pauză a fost propusă de Biroul permanent și o sprijinim. De asemenea, s-a ridicat problema că unii colegi nu vin la ora 9.00, însă, domnule Zoner, cu toată stima, dacă mergem pe această logică a dumneavoastră, înseamnă ca în fiecare săptămână să dăm o jumătate de oră mai târziu. Nu văd de ce, dacă începem la 9.00 într-o zi, dacă am înțeles greșit, sau vă refereați numai la vinerea aceasta... Bun. De acord cu dumneavoastră. Această propunere...

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (din bancă):

Avem pauze de două ori câte o oră.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, ca vineri să dispară o pauză, această vineri cînd este un program special, nu vreau să vă contrazic, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, credeam că vorbim, în general, de ora 9.00, pentru că atunci s-ar fi întâmplat la fel.

Referitor acum la o intervenție personală, ca deputat, este aceea că eu propun ca joi să nu fie lucru tot în comisii. Nu suntem sesizați la ora actuală cu alte legi decât am fost sesizați și acum două luni de zile. Legile au apărut, comisiile au avut timp să lucreze pe aceste proiecte de lege, cred că este necesar să trecem aceste legi care nu creează așa o dezbatere politică aprinsă, cum a fost și Codul rutier, să le lucrăm. Deci, eu cred că este bine ca joi să avem lucru în plen și să lucrăm proiectele de legi care vin la rând. Deja s-a creat o atmosferă în jurul Camerei că noi cam pierdem vremea.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții legate de propunerea de program. În cazul în care nu mai sunt, vă voi supune spre aprobare propunerile făcute în ordinea lor.

Domnul deputat Barna și domnul deputat Zoner au făcut propunerea ca să nu se mai facă pauza de masă. Vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru?

 
 

Domnul Aurelian Paul Alecu (din bancă):

Coroborați cele două propuneri; deci, escluderea pauzei și începerea programului de la ora 9.00.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceea este a două propunere. Le fac pe rând propunerile, sunt lucruri diferite.

Deci, cine este pentru eliminarea pauzei? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 4 voturi împotrivă și 2 abțineri s-a eliminat pauza din program.

Acuma, supun votului dumneavoastră propunerea făcută de domnul deputat Zoner, ca vinerea viitoare programul să înceapă la ora 9.00.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 vot împotrivă și 1 abținere s-a aprobat ca programul de vineri, 21 februarie 1997, să înceapă la ora 9.00.

Acuma este vorba de propunerea domnului secretar Mitrea care a propus ca joi... Da, vă rog domnule Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Mă scuzați, vă rog. Eu am propus ca să fie eliminată una dintre pauzele de vineri și să începem programaul la 9.00, că altfel nu am făcut nimic. Vineri sunt două pauze de câte o oră și să eliminăm una, aceasta a fost propunerea completă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Propunerea dumneavoastră legată de ziua de vineri, legată de pauza zilei de vineri a fost rezolvată suprapunându-se peste cealaltă propunere, propunerea cu începutul la ora 9.00 de vineri a fost separată, am supus-o aprobării. Acum, pentru ziua de joi, domnul secretar Mitrea a făcut propunerea ca să fie activitate în plen și nu în comisii. Vă supun aprobării această... Deci, pentru ziua de joi s-a făcut propunerea ca să nu fie lucru în comisii, activitate în comisii, ci activitate în plen. Vă supun aprobării această propunere.

Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile! 25 de voturi pentru.

Abțineri?

Voturile împotrivă sunt oricum mai multe.

Deci, rămâne lucrul pe comisii permanente pentru joi.

Acum sunt obligat, datorită eliminării pauzei, să propun revenirea programului până la ora 16.30 în timpul săptămânii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Cu majoritate s-a acceptat și această revenire a programului la normal în numărul de ore zilnice.

Vă supun spre aprobare programul de lucru al Camerei Deputaților, cu modificările aprobate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt.Vă mulțumesc.

Programul a fost adoptat. În acest program există pentru ziua de vineri după amiază o ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului, care va avea loc în această sală cu prilejul vizitei președintelui Republicii Franceze, domnul Jacques Chirac, în România. Fiind o vizită de o importanță deosebită, legată de integrarea Euro-Atlantică a României, rugămintea Biroului permanent este ca să vă acordați programul în așa fel încât sala să fie plină. Eu vă mulțumesc.

 
Retrimiterea, spre dezbatere în comisie, a următoarelor proiecte de lege:

Trecem la continuarea ordinii de zi, aprobată pentru săptămâna aceasta. Urmează pe ordinea de zi proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală. Din partea comisiei a existat o cerere. Domnule deputat Cristea, vă rog.

 

Domnul Gheorghe Cristea:

Vreau să vă propun să amânăm sau să trecem mai în spate propunerea legislativă privind Agenția de Dezvoltare și Amenajare Rurală, pentru motivul următor. În acest moment, se elaborează un proiect de amendare a Legii 18, la care, evident, nu vreau să mă refer. Mă refer la un singur punct, care se va schimba, exact articolul prin care Agenția condiționa vânzarea de terenuri, deci ea exercitând drept de preempțiune al statului, și discutarea acum a acestei legi în condițiile modificării acestui articol este inutilă, înseamnă pierdere de timp, pentru că în proiectul existent, respins o dată, revenit a doua oară, obiectul de activitate al ARDAR-ului îl reprezintă, ca pondere, dacă vreți, 80%, poate chiar mai mult, exercitarea dreptului de preempțiune cu o întreagă procedură care viza cumpărarea de terenuri, vânzarea de terenuri și, mă rog, toate lucrurile acestea, plus un articol 3, dacă nu mă înșel, prin care se prevedea ca toate actualele societăți comerciale din agricultură să formeze un fel de Fondul Proprietății de Stat agricol, să-i spunem așa, în cadrul unei singure agenții, lucru cu care noi n-am fost de acord nici în sesiunea trecută. Este unul din motive, pe lângă altele, evident, care au dus la căderea legii și cu care, în nici un caz, nu suntem de acord în condițiile actuale.

Deci, domnule președinte, vă rog să propuneți sau să supuneți la vot acest lucru. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Domnul secretar Lepșa.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege a mai căzut o dată în Camera Deputaților, în sesiunea trecută. Cred că nu este cazul să intrăm în discuția acestei legi acum, pentru că, așa cum spunea președintele comisiei, se dorește modificarea. Eu vă propun să fie retransmisă către comisie, să facă un raport suplimentar în care să se țină cont de toate amendamentele care vin în continuare către comisie. Deci, ea nu să nu fie, să spunem, discutată, ci să fie retrimisă către comisie pentru un raport suplimentar.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Elek Barna.

 
 

Domnul Elek Matei Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

De fapt, am mai discutat despre această temă data trecută, noi am cerut retrimiterea proiectului de lege la comisie spre analiză, dar, de fapt, acum am venit la microfon pentru o propunere de procedură. Domnule președinte, este în sală domnul director Scrieciu, din partea Ministerului Agriculturii. Cred că nu ar fi lipsit de interes să consultăm și pe domnul Scrieciu, să-și expună punctul de vedere al Ministerului Agriculturii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, însă nu știu în ce măsură chestiunea aceasta poate să afecteze votul dumneavoastră. În orice caz vă rog, domnule Scrieciu.

 
 

Domnul Florin Scrieciu (Ministerul Agriculturii):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La cererea Comisiei pentru agricultură, Ministerul Agriculturii, cu acordul Guvernului, a transmis un punct de vedere referitor la proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală. Am transmis punctul de vedere în scris, semnat de ministrul agriculturii. În acest punct de vedere s-au făcut propuneri de restructurare a proiectului și bineînțeles de modificare a unor texte ale acestui proiect. Aș vrea să vă spun ca două propuneri de amendare care s-au făcut constituie propuneri de fond. Ceea ce a spus adineauri domnul președinte al Comisiei pentru agricultură, în sensul că modificarea textului referitoare la circulația juridică a terenurilor agricole situate în extravilan în sensul modificării exercitării dreptului de preempțiune, respectiv prin excluderea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală și o circulație juridică cu o preempțiune diferită și pe de altă parte, propunerea noastră, respectiv însușită de Guvern, referitoare la eliminarea unui text din proiect cu privire la preluarea în administrare a acestei agenții, a terenurilor agricole situate în prezent în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol. Mai sunt și alte propuneri de modificare și completare a acestui proiect de lege, unele de îmbunătățire a lui și aș vrea să vă spun punctul de vedere al ministerului și vă spuneam că avem acordul Guvernului. Acest proiect de lege trebuie să fie dezbătut, mă rog, după ce, procedural, dumneavoastră veți hotărî dacă pe aceste considerente el urmează să fie retrimis la comisia sesizată în fond. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Singura metodă regulamentară este ca să supun spre aprobare propunerea domnului secretar Sorin Lepșa, care prevede returnarea la comisie pentru un raport suplimentar și corelarea cu celelalte inițiative legislative existente la comisie. Cu trecerea pe alt punct al ordinii de zi nu este posibilă, din cauză că ordinea de zi a fost aprobată la începutul săptămânii și nu poate fi schimbată.

Deci, vă supun spre aprobare propunerea făcută de domnul secretar Sorin Lepșa pentru retrimitere la comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Deci, proiectul Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală a fost retrimis comisiei de specialitate.

În continuare, pe ordinea de zi se află proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate. Da, vă rog. Doamna deputat Dobrescu.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rugăm ca la acest proiect de lege să urmăm aceeași procedură pe care a propus-o înainte domnul secretar Lepșa, adică returnarea la comisii pentru elaborarea unui raport suplimentar, de comun cu comisiile de muncă și protecție socială și cea de sănătate și familie. În mod suplimentar, ieri, în cadrul Comisiei de muncă, aceasta a hotărât ca proiectul de lege aparținând unui grup de senatori din legislatura trecută, să fie repus în discuția comisiei în momentul apariției Legii pensiilor, pentru a forma și a elabora un sistem de asigurări sociale coerent, dar, procedural, vă rog să-l trimiteți la comisie, mai ales că noi am cerut, în scris, punctul de vedere al actualului Guvern, pe care îl așteptăm. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Dacă mai sunt... Doamna doctor Bartoș vă rog. Doamna deputat Bartoș este vicepreședinta comisiei. Vă rog!

 
 

Doamna Daniela Bartoș:

Domnule președinte,

Vreau să vă informez că proiectul Legii asigurărilor de sănătate a fost rediscutat...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai în microfon, sau găsiți o poziție a microfoanelor ca să fiți auzită.

 
 

Doamna Daniela Bartoș:

Proiectul Legii asigurărilor sociale de sănătate a fost rediscutat în Comisia pentru sănătate. Rediscutarea întregului proiect de lege s-a terminat ieri, iar, în momentul de față, la comisie se redactează raportul suplimentar asupra acestui proiect de lege. De aceea, vă rugăm să o lăsați pe poziția în care se află în ordinea de zi.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, propuneți să fie lăsată pe ordinea de zi?

 
 

Doamna Daniela Bartoș:

Lăsată pe ordinea de zi, da, da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, lăsată pe ordinea de zi unde este. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurelian Paul Alecu (din bancă):

Stăm aici să așteptăm raportul.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (din bancă):

Dacă vreți dumneavoastră ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnule deputat Zoner, imediat, domnul deputat Iliescu, scuzați-mă!

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor, până când nu vine raportul suplimentar, nu se poate discuta. Deci îmi pare tare rău de doamna deputat, doamna doctor, dar dumneavoastră înșivă ați spus că va fi elaborat un raport suplimentar. Unde este? Până nu îl avem, nu discutăm, deci nu poate să fie trecută pe ordinea de zi. Că acum ar fi urmat să discutăm acest lucru, nu? Aceasta este problema.

 
 

Domnul Aurelian Paul Alecu (din bancă):

Stăm aici să așteptăm raportul.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (din bancă):

Dacă vreți dumneavoastră ..., țineți să rămânem până diseară aici...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Domnul deputat Iliescu vă rog, poftiți!

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Doamnelor și domnilor colegi, pentru corecta dumneavoastră informare trebuie să fac următoarele precizări: Comisia de muncă și protecție socială, la solicitarea doamnei deputat Smaranda Dobrescu, a hotărât, în majoritate de voturi, să discute această lege după primirea de la Guvern a proiectului Legii pensiilor. Separat, Comisia de sănătate a întocmit un raport suplimentar. Țin să subliniez faptul că au fost sesizate în fond pentru elaborarea raportului comun cele două comisii.

Deci, propunem colegilor din Comisia de sănătate ca la începutul saptămânii viitoare să ne întâlnim și să hotărâm, în comun, care este punctul comun față de acest proiect de lege. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Deci au fost făcute două propuneri, una privind rămânerea pe ordinea zi, dar trimiterea la comisie pentru raport suplimentar, și cealaltă să rămână pe ordinea de zi și să se înceapă dezbaterile generale. Având în vedere că oricum pe ordinea de zi a săptămânii viitoare nu apare acest proiect de lege, eu vă propun..., nu apare în pozițiile din față, spre aprobare, propunerea făcută de doamna Smaranda Dobrescu privind retrimiterea la comisie pentru un raport suplimentar. Aici propunerea vine într-un fel și în întâmpinarea dorinței domnului deputat Iliescu și a domnului deputat Zoner.

Vă supun spre aprobare trimiterea la...

Doriți să mergeți la microfon? Domnul secretar Lepșa.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnule președinte, suntem într-o situație mai deosebită. Am înțeles, Comisia de sănătate deja a făcut și a analizat proiectul de lege și are raportul suplimentar, că nu a apărut în acest moment, dar el, pe săptămâna viitoare, poate să între în discuție, începând cu marți, că lunea, de obiecei, facem ordonanțele. Deci, de marți poate să între în discuție.

Eu vă propun să lăsăm pe ordinea de zi acest proiect de lege pentru săptămâna viitoare, urmând ca până luni, mâine dimineață, luni dimineața, Comisia de muncă, Comisia de sănătate să aibă o discuție față de raportul care deja există făcut din partea Comisiei de sănătate. Deci, vă propun ca, deocamdată, el să rămână pe ordinea de zi, să nu intrăm în discutarea lui, putem intra să discutăm problemele generale, discuțiile generale se pot face și astăzi, în timpul care ne-a rămas. După aceea, când se intră pe articole și pe alineate, atunci pot să intervină probleme, ori până atunci lucrurile se pot pune de acord între cele două comisii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Există două propuneri: una să se înceapă discuțiile generale la lege și alta ca să se retrimită comisiei pentru un raport suplimentar. Vă rog. Domnul deputat Zoner, vă rog.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe domnul secretar Lepșa, dar cum să începem discuțiile generale când noi nu avem toată documentația. Din moment ce raportul suplimentar există, nu există, eu nu m-am lămurit, dar deocamdată, noi nu îl avem.

Deci începem discuții generale la o lege pentru care comisia încă nu și-a expus punctul de vedere definitiv ? Eu nu cred. Eu, propun ca acest proiect de lege să fie amânat, deci să nu fie discutat astăzi. Nu putem începe discuții generale până când toată procedura nu este îndeplinită., până nu avem rapoartele, până ce comisia nu și-a definitivat punctul de vedere. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog domnule deputat.

 
 

Domnul Francisc Baranyi:

Legea asigurărilor sociale de sănătate este o lege deosebit de importantă. De doi ani lucrează Comisia pentru muncă și protecție socială împreună cu Comisia pentru sănătate și familie la această lege. Noi am depus raportul încă anul trecut, dar între timp au intervenit mici schimbări și avem acum în muncă câteva amendamente care trebuiesc să fie introduse în raportul suplimentar. Comisia pentru munca și sănătate a făcut această treabă, am făcut raportul suplimentar, dar acest raport suplimentar trebuie discutat împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Acest lucru se va întâmpla joia viitoare. Și dacă joia viitoare se întâmplă acest lucru, noi, nu săptămâna aceasta care urmează, ci următoarea, putem să discutăm și va fi foarte bine dacă chiar la începutul săptămânii viitoare o să discutăm Legea asigurărilor.

Deci, în nici un caz să nu amânăm prea mult, dar săptămâna viitoare, așa cum am discutat până acuma, va fi foarte bine, discutăm Legea farmaciștilor.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

...săptămâna viitoare în care an, la ce oră?!...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Vă rog.

 
 

Domnul Leon Pop:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Stimați colegi,

Discutăm problema Legii pentru asigurări sociale pentru sănătate, care acum este pe ordinea de zi, urmează să o discutăm, dar dacă ne uităm pe ordinea de zi aprobată pentru săptămâna viitoare, constatăm că la pct.9 figurează aceeași lege, ceea ce este inadmisibil, există o inadvertență. Sau o discutăm azi, sau o lăsăm pentru săptămâna viitoare, la pct.9.

Aceeași situație este și în legătură cu Legea de funcționare a Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală - figurează pe pct.8, tot săptămâna viitoare.

Eu zic că trebuie să ne corelăm de așa natură încât să stabilim o ordine de zi temeinică și viabilă pentru săptămâna viitoare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Din punct de vedere procedural, voi supune aprobării propunerea făcută de doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Pentru ca legea să fie trimisă la comisie pentru un raport suplimentar, ea rămâne pe ordinea de zi săptămâna viitoare pe locul 9 și, în cazul în care majoritatea plenului va aproba o propunere, eventual, luni de trecere de pe locul 9 pe un loc mai în față, lucrul acesta se poate face în cursul zilei de luni.

Eu vă supun spre aprobare trimiterea acestei legi la comisie, pentru raport suplimentar, cu rugămintea ca raportul suplimentar să fie finalizat în cursul zilei de luni, în așa fel încât de marți să putem, eventual, să și începem dezbaterea acestei legi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate, s-a retrimis comisiei, cu rugămintea ca să ne producă acest raport cu maximă urgență.

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea trupelor de jandarmi; propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române; propunere legislativă privind Legea Jandarmeriei. Dacă la acest punct există intervenții?

Da, vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, întrunită în ședința de ieri, pe 12, a hotărât să revadă raportul întocmit anterior și să prezinte un raport suplimentar și, în acest sens, vine cu rugămintea, pentru Camera Deputaților, de a amâna discutarea acestui proiect până după definitivarea raportului suplimentar.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

S-a făcut o propunere.

Dacă mai sunt alte intervenții?

(Rumoare în sală)

Vă mulțumesc.

Vă rog frumos, dacă aveți ceva de spus, la microfon.

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Afrăsinei.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Întrebarea mea a fost ce fel de amânare a propus colegul nostru, întrucât nu există procedură pentru scoaterea de pe ordinea de zi a unui proiect de lege. Deci, chiar dacă acest proiect vine din legislatura anterioară, el trebuie să rămână pe ordinea de zi. O amânare are pentru săptămâna viitoare, avem timp două zile de comisie, timp în care, probabil, comisia va efectua raportul suplimentar, proiectul putând să rămână pe ordinea de zi, pentru a fi luat în discuție apoi.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, doamnă.

Da, vă rog.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Cred că distinsa colegă nu a înțeles că noi am cerut amânarea pentru că deja lucrăm la acest raport suplimentar, nu îl avem în clipa de față. Ar fi putut începe discuțiile, dacă nu apăreau probleme de divergență însuși de la titlul viitorului proiect de lege.

Dacă vă uitați atent în ordinea de zi, veți vedea că anul trecut am avut în discuție 3 proiecte de lege, din care comisia nu a luat în discuție decât pe unul din ele. Celelalte două au rămas agățate.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Dar ce fel de amânare? Nu poate fi scos de pe ordinea de zi!

 
 

Domnul Mihail Nică:

Nu s-a cerut scoaterea de pe ordinea de zi. Doar amânarea, până venim cu raportul suplimentar.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog nu angajați discuții!

Singura procedură corectă este retrimiterea la comisie pentru raport suplimentar. Nu se poate scoate nici o lege de pe ordinea de zi. Odată intrate pe ordinea de zi, legile nu mai pot fi modificate decât prin rapoarte suplimentare, la cererea comisiilor. Deci singura propunere pe care pot să v-o fac este, la cererea comisiei, pe care o am aici, în scris. Comisia cere să revadă proiectul și să prezinte un raport suplimentar. Deci cere, de fapt, retrimiterea proiectului la comisie.

Vă supun aprobării această cerere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și 4 voturi împotrivă, a fost retrimis acest proiect de lege comisiei respective.

Următoarea este propunerea legislativă privind alocația de energie electrică aferentă consumului casnic. Și pentru această lege există o cerere pentru retrimitere la comisia respectivă.

Deci, vă rog frumos, cine are de făcut intervenții?

Domnule deputat Pițigoi, vă rog.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Președintele Comisiei pentru industrii și servicii nu se află în sală, dar, din consultările pe care le-am avut în cadrul comisiei, a rezultat rugămintea de a trece pe o poziție mai jos, pe ordinea de zi, acest proiect de lege, deoarece, în contextul actual și din discuțiile purtate..., proiectul legii vine din vechea legislatură, deci colegii care fac parte acum din comisie au obiecțiuni și vor să facă niște amendamente și modificări. De aceea rugămintea noastră este de a supune aprobării plenului această trecere mai la vale a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-a făcut această propunere, ca această inițiativă să fie retrimisă comisiei.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt.

Supun aprobării propunerea comisiei de specialitate ca acest proiect să fie retrimis pentru un aviz suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Și această lege s-a retrimis comisiei.

Urmează proiectul de Lege cu privire la patronate.

Comisia de specialitate. Din partea comisiei nu este nimeni?

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

O problemă de procedură.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedură. Da, vă rog, poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Nu am intervenit pentru proiectul de lege, care mi s-a părut deosebit de important, dar mi se pare că nu este nici o prevedere regulamentară în care aici, în plen, pentru stabilirea ordinii de zi, să consultăm membrii comisiilor dacă mergem sau nu mergem cu proiectul de lege.

O altă problemă. Domnule președinte, dacă amânăm, eu propun să nu mai avem numere până la 30, să le avem de la 30 încolo.

Și a treia propunere - să stăm săptămâna viitoare în comisii să facem rapoartele la legi, ca să putem să lucrăm.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, propunerea privind două zile în comisii a fost deja aprobată.

Deci, dacă din partea comisiei există vreo intervenție?

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Eu am o chestiune de procedură.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, domnule deputat Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Este o intervenție asemănătoare celei pe care am făcut-o încă o dată săptămâna aceasta! Evident că noi, acum, nu suntem pregătiți să discutăm, comisiile nu sunt pregătite. Este evident că acum nu suntem pregătiți să discutăm legile. Probabil, dacă mergem mai departe pe listă, în felul acesta, vom amâna și vom tot trimite la comisii aceste legi. Cred că este mai onest să recunoaștem că nu suntem pregătiți să lucrăm și să sistăm ședința în acest moment.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Eu vă supun aprobării propunerea făcută de domnul secretar Mitrea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Declar închisă ședința de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 12,14.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 august 2022, 3:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro