Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior, promoțiile 1996 și 1997, de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere, din inițiativele legislative înscrise pe aceasta, proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior promoțiile 1996 și 1997 de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământ de stat. Din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond domnul Anghel Stanciu sau doamna vicepreședintă.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Învățământul particular în România este astăzi o realitate. El există atât în zona învățământului preuniversitar, cât și ca învățământ superior. Învățământul particular preuniversitar nu are astăzi un cadru legal prin care să fie autorizat să funcționeze și apoi să fie acreditat, învățământul superior beneficiază de Legea de evaluare și acreditare academică, pe care Parlamentul României a votat-o. În baza acestei legi, învățământul particular, o parte, a fost autorizat, evident, cel care a îndeplinit criteriile prevăzute de lege, iar o altă parte nu a fost autorizat.

Prin Legea nr. 71, Parlamentul României a oferit dreptul absolvenților din promoțiile 1994 și 1995 să-și susțină examenele de finalizare a studiilor în unități sau instituții de învățământ de stat. Prin proiectul pe care astăzi vi-l supunem atenției, vă solicităm analizarea și acordarea acestui drept și pentru promoțiile 1996 și 1997.

Aceasta este, în esență, modificarea pe care o solicităm pentru Legea nr. 71, pe care a cerut-o inițiatorul, Ministerul Învățământului, și pe care Comisia pentru învațământ și-a însușit-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Aveți în față textul proiectului de lege, precum aveți, desigur, și raportul comisiei. Dacă există intervenții pentru dezbaterile generale? Domnul deputat Stan, din partea Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De la bun început, mă declar de acord cu acest proiect de lege. Totuși, aș vrea să întreb Executivul și onorata comisie, având în vedere semnalele pe care ni le-a dat zilele trecute pe postul național de televiziune domnul profesor Mihăilescu, președintele comisiei de acreditare, că, la ora actuală, facultăți neautorizate organizează în veselie examene de admitere: și la anul vom veni cu o nouă lege prin care vom admite ca acești absolvenți de la facultăți neautorizate să susțină examenul și pentru promoția 1998?

După părerea mea, un asemenea proiect de lege ar trebui să aibă un articol prin care să limiteze continuarea acestei practici de a fabrica absolvenți, mai ales cu studii superioare în facultăți neautorizate. Dacă vreți, este o întrebare la care aș dori să mi se răspundă.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule deputat Brezniceanu, din partea Grupului parlamentar USD.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi permit să vă prezint câteva gânduri ale mele, personale, ca deputat în Comisia pentru învățământ și ca reprezentant al Partidului Democrat și al grupului parlamentar respectiv. Știm cu toții că nici o lege nu este perfectă, cu alte cuvinte, orice lege este perfectibilă în timp. Este cazul și al Legii nr. 71, pe care încercăm, cu bunăvoința dumneavoastră, să o modificăm astăzi. Aș sublinia, cu voia dumneavoastră, că nu este foarte onorant, când modificăm o lege, când perfectăm o lege la un interval de timp scurt sau foarte scurt.

În domeniul legislației învățământului am avut o experiență pe care îmi permit să v-o reamintesc, este vorba de completarea Legii nr. 88 a învățământului, iar acum asistăm, dintr-o necesitate imperioasă, la modificarea Legii nr. 71. De altminteri, pct.1 din raportul comisiei pe care dumneavoastră îl aveți în față demonstrează că inițiatorul ne propunea o lege, să zicem, de sine stătătoare, iar comisia vă propune o modificare a Legii nr. 71.

Această modificare se impune pentru că la votarea Legii nr. 71 nu s-a ținut cont de opinia unor oameni, printre care și eu mă număr, opinie care a susținut, la acea vreme, că era nevoie ca Legea nr. 71 să statueze și dreptul absolvenților promoțiilor 1996 și 1997 din învățământul particular de a-și finaliza studiile. Ei bine, majoritatea de atunci, înțelepciunea de atunci..., nu a fost pe măsură, nu a fost convenabilă și iată că suntem în situația de a completa această Lege nr. 71. Decât deloc, mai bine mai târziu!

Vă precizez că Partidul Democrat susține învățământul particular, cu condiția ca acesta să fie de calitate, legea pe care o avem astăzi în dezbatere realizează acest deziderat, de recunoaștere a învățământului particular și de impunere a acestui învățământ de a fi cu adevărat de calitate. Noi, Partidul Democrat, votăm această lege. Vă rugăm și pe dumneavoastră să contribuiți la votarea ei.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu.

Alte grupuri parlamentare sunt doritoare pentru dezbaterile generale? Nu sunt.

Dacă din partea inițiatorului doriți să dați un răspuns întrebării reprezentantului Grupului parlamentar PDSR?

Domnul Cornel Stănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Să nu uităm, la întrebarea care s-a pus, că promoția care termină în 1998 este cea care a început probabil în 1992 sau 1993, deci, înaintea Legii nr. 88. Au existat semnale, fără îndoială, că nu trebuie, candidații respectivi, să se hazardeze către orice instituție de învățământ particular, dar semnalele acestea au fost consistente numai o dată cu Legea nr. 88, care începe să funcționeze în 1994, practic, și primele autorizări și neautorizări se fac în 1995. Deci, mi-e greu să spun dacă în 1998 s-ar cuveni să existe o prelungire. Dacă mergem pe ideea că celor neavizați li s-a dat permisiunea până acum să acceadă să beneficieze de această lege, am putea zice da, dar să ajungem în 1998, pentru că textul propus astăzi ne acordă un răgaz de 2 ani de gândire, să vedem care va fi evoluția acestor unități, nu uitați! neautorizate.

Este vorba, așadar, de nu drept, o șansă care se acordă studenților foarte buni de la aceste unități neautorizate (dacă au mai rămas studenți foarte buni acolo, dacă nu s-au transferat între timp, simțind pulsul lucrurilor). Aceasta a fost intenția legiuitorului în 1995 și o considerăm firească și astăzi.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Doamna Ecaterina Andronescu:

În completarea răspunsului pe care domnul director Stănescu l-a dat domnului deputat Stan, aș vrea să mai adaug câteva lucruri, și anume: din experiența anului trecut, după prima sesiune, examenele de selecție care s-au susținut în baza Legii nr. 71 au adus un procent de promovare extraordinar de mic, de ordinul a 3-5 procente, evident, în funcție de specializare. De aceea, prin această solicitare de modificare a Legii nr. 71 noi nu dăm și dreptul de promovare a examenelor, dăm numai dreptul de a participa la examene, lăsând, evident, instituțiile serioase de învățământ - și aș numi aceste instituții cele în care se organizează examenele de selecție să le susțină după criteriile de exigență cu care ne-au obișnuit.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Aveți raportul comisiei în față, trecem la titlul legii. Există o variantă nouă adoptată de comisie. Dacă sunt intervenții? Vă rog, din partea comisiei.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Îmi cer scuze pentru intervențiile atât de frecvente1 O modifciare care ține de tehnica legislativă: să nu spunem "lege de modificare a legii", ci numai "lege privind dreptul absolvenților învățământului particular..." și textul curge.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră textul adoptat de comisie privind titlul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art. 1. Avem varianta din textul inițial, avem varianta comisiei. Dacă sunt intervenții din sală? Domnul profesor Albu. Poftiți!

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Am o nelămurire și aș vrea să o pun în fața comisiei și a reprezentanților ministerului. La art. 1, după ce se abordează problema, urmează, spre finalul lui, următoarea formulare: "...pot susține examenul de finalizare a studiilor de.(...), într-o unitate sau instituție de învățământ similară din rețeaua Ministerului Învățământului. Printr-o asemenea formulare, se dă un drept, indiscutabil, tinerilor care au studiat în asemenea instituții. Rezultă că nu este obligatoriu să susțină acest examen, dacă se menține formularea "pot susține". Ce se întâmplă cu cei care nu vor să o facă? Pot, dar nu vor. Ce fel de diplomă vor avea ei, dacă această diplomă va fi recunoscută sau nu?

Și mai este o problemă, cei care dau examenul de finalizare în instituții de învățământ de stat sunt obligați de conducerea unor instituții de învățământ particular să mai susțină măcar o jumătate de examen de finalizare și în respectiva instituție. Caz concret: la Academia de Studii Economice, au venit absolvenți de la o universitate particulară condusă de defunctul și regretatul rector Cristea, care nu au primit foaia matricolă pentru a se înscrie la examenul de licență deoarece nu au susținut o lucrare de stat și în respectiva universitate. Li s-a argumentat că ea fusese programată de mult, că respectivele cadre didactice sunt mobilizate pentru acest lucru, se pare că în ultimă instanță e vorba de încasarea unor sume cu ocazia susținerii unor asemenea lucrări. Și aș propune ca, în final, să se introducă urmățorul amendament: "Absolvenții care vor susține examenul de finalizare în învățământul de stat nu sunt obligați să susțină un astfel de examen și în instituția de învățământ particulară respectivă."

Domnul Vasile Lupu:

Alte intervenții? Nu sunt.

Asupra propunerii domnului deputat Albu, inițiatorul, comisia au ceva de răspuns? Poftiți, din partea comisiei!

Doamna Ecaterina Andronescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnul profesor Albu a făcut aici, de fapt, două propuneri: una se referă la dreptul absolvenților de a susține aceste examene de finalizare, cealaltă, la propunerea unui nou amendament. Sigur că absolvenții pot să susțină, dar noi nu putem să-i obligăm să facă acest lucru, este dreptul lor să aleagă dacă diploma le este recunoscută (și ea nu le este recunoscută decât dacă susțin aceste examene) sau dacă nu doresc acest lucru. Evident, cred că prin lege noi nu putem să-i obligăm să le susțină, este dreptul lor de opțiune.

În legătură cu cea de a doua propunere, nu cred că putem să acceptăm un astfel de amendament întrucât Legea evaluării și acreditării academice este cea care stipulează condițiile în care funcționează instituțiile particulare și ce criterii trebuie ele să îndeplinească pentru a fi autorizate provizoriu sau a fi acreditate definitiv.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile Lupu:

Ca atare, comisia nu acceptă amendamentul.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 1 abținere, textul art. 1 a fost adoptat.

Dacă la art. 2 sunt intervenții din sală? Nu sunt. În aceste condiții, supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru?

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3. Dacă sunt intervenții din sală pentru alin. 1? Domnul deputat Tănase Tăvală.

Domnul Tănase Tăvală:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

La acest articol sunt prevăzute taxele pentru examenele de selecție, licență, absolvire și de bacalaureat. V-aș ruga să observați că la prima poziție este consemnat: "Pentru fiecare examen de selecție se plătesc 104 mii lei." În Legea nr. 71/1995, la art. 2, este precizat ce înseamnă "examen de selecție", adică, acest examen presupune cinci probe scrise. În cazul acesta, așa cum este formulată pentru taxă, poate să se interpreteze în mod destul de ambiguu: "pentru fiecare examen de selecție".

Eu aș propune, pentru eliminarea ambiguității, să se spună: "pentru examenul de selecție", așa cum, în continuare, este: "pentru examenul de licență", "pentru examentul de absolvire" ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Alte intervenții? Comisia?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vreau să vă informez asupra faptului că examenul de selecție poate fi susținut în două sesiuni, ca urmare, pentru fiecare susținere este dreptul absolventului de a se prezenta în cele două sesiuni, iar legiuitorul intenționează prin această formulare, pentru fiecare susținere, să se plătească taxa. Și vreau să mă credeți, din experiența pe care o am, că nu este o taxă exagerată și că în anul precedent au fost numeroase situațiile în care universitățile cu mare dificultate au acceptat susținerea acestor examene de selecție. Ele, de regulă, costă mai mult decât putem acoperi prin aceste taxe.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

În aceste condiții, supun votului varianta comisiei, la art. 3 alin. 1.

Cine este pentru?

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2 și 3, comisia rămâne la textul inițial. Dacă din partea dumneavoastră există observații? Nu există. Supun votului alin. 2 și 3.

Cine este pentru?

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt. Supun varianta comisiei votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră textul proiectului de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, textul proiectului de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, post-liceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare de învățământ de stat, a fost adoptat.

Vă mulțumesc pentru colaborare.

Suspendăm ședința pentru o jumătate de oră.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 11:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro