Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

- după pauză -

În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul Ioan Andrei Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog să luați loc în sală ca să putem să continuăm.

Urmează proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cineva cuvântul? (Discuții la masa prezidiului).

Senatul este inițiator.

Din parta comisiei sesizate în fond. Vă rog.

Domnul Elek Matei Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul acestui proiect de modificare a Legii nr. 75/1995 este un grup de senatori, ei sunt inițiatorii, dar din partea comisiei, dați-mi voie să prezint expunerea de motive, care va fi, de fapt, o miniexpunere de motive, pentru că acest proiect de modificare vizează doar două articole din legea sus-menționată.

Activitatea privind producerea, controlul calității, respectiv comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, după cum se cunoaște, este reglementată de această lege nr. 75 din 1995.

Prin legea menționată sunt prevăzute atribuțiile și răspunderile Ministerului Agriculturii și Alimentației, printre care protejarea producătorilor agricoli împotriva riscului utilizării de semințe și un material săditor necorespunzător sau din soiuri neadaptate diverselor condiții agricole din țară.

În acest sens, prevederile art. 44 acordă facilități și sprijin financiar pentru folosirea de semințe corespunzătoare, iar fomularea acestui articol - în vechea lege, desigur, - nu asigură condiții echitabile pentru toți proprietarii și deținătorii legali de terenuri agricole pentru a putea beneficia de aceste facilități.

Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm domniilor voastre, plenului, să ne susțineți această propunere legislativă de modificare a Legii nr. 75.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Cine mai dorește să ia cuvântul?

Domnul deputat Victor Neagu. Vă rog.

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Atât Camera Deputaților, cât și Senatul, anul trecut, au adoptat această lege, care este o lege tehnică, așa cum v-a spus și domnul vicepreședinte Elek Barna și, evident, totul este perfectibil în viață și ne dăm seama, după câteva luni de la aplicarea acestei legi, că odată cu aplicarea ei au fost două mici scăpări.

Scăpările se referă - și aici a fost dorința parlamentarilor de a aduce o lege în domeniul realului într-un mod cât mai scurt - și am procedat la o inițiativă legislativă la care au achiesat mai multe partide - și din stânga și din dreapta - pentru ca această lege să poată să parcurgă etapele de procedură într-un timp cât mai scurt.

Aș vrea să vă rețin atenția că acest proiect de lege se referă la modificarea a numai două lucruri importante și anume a acelui CIOS. pe care cei care lucrează cu agricultura îl știu, acea Comisie de Încercare și de Omologare a Soiurilor, care din comisie se transformă într-un institut de testare, pentru că este normal să fie un institut autorizat, competent, cu oameni cu pregătirea necesară în a verifica pe parcurs pe cei care încearcă și cei care reușesc ca să procure semințe și soiuri. Acesta ar fi, deci, un element de transformare a unei instituții, într-o altă instituție, practic în cadrul aceluiași consum financiar - și aici sunt și reprezentanții Ministerului Agriculturii care o să confirme acest lucru - și, un al doilea lucru, legea, în prima variantă, a fost restrictivă din frica unora și din teama de a nu greși, de a nu permite mai multor categorii de lucrători din agricultură de a produce semințe.

Știind că sămânța și materialul săditor este atât de important pentru producție, legea a fost, în prima variantă, restrictivă. În varianta în care noi v-o propunem dumneavoastră spre analiză și pe care noi am dezbătut-o în comisie, permite, normal, și persoanelor fizice și juridice de orice natură, că sunt proprietari particulari, că sunt asociați sau de stat, și dacă au competența și posibilitățile de a crea semințe și soiuri și de a avea girul dat de acest institut de testare, să producă și ei sămânță. În felul acesta, zicem noi că legea nu mai este restrictivă și că nu mai este discriminatorie și permite tuturor lucrătorilor din agricultură, mai ales în vederea și a programului recent lansat, de a privatiza un domeniu cât mai mare din agricultură, permite, deci, tuturor celor care se încumetă să pornească ca întreprinzători la această acțiune, să poată să producă soiuri și semințe atestate.

În rest, sunt mici modificări ale comisiei, care, pe parcurs, la articolele respective vor fi avute în vedere.

Eu aș vrea să vă spun că în numele Grupului parlamentar PDSR vom susține, suntem și semnatarii acestui proiect de lege, așa cum vă spuneam, alături și de alte partide. E o lege necesară, cei din producție o așteaptă, mai ales că și campania de primăvară bate la ușă.

Deci, pentru cei care ne așteaptă pe câmp, vă rog să vă aplecați asupra a ceea ce v-am spus. Legea este tehnică și o vom susține.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale mai dorește să ia cineva cuvântul? Vă rog.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Amendamentele propuse de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților la Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, sunt modificări în forma legii care vin să stabilească mai exact categoria celor care sunt abilitați de a produce semințe și material săditor, precum și legate de înființarea și denumirea organismului care va coordona această activitate.

Având în vedere acest lucru, Grupul parlamentar USD-PD va vota favorabil propunerea de amendare a celor două articole din Legea nr. 75/1995.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

În cazul în care nu mai sunt, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Supun aprobării dumneavoastră titlul legii, așa cum a fost el adoptat în Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat titlul legii.

Vă supun spre aprobare, textul articolului unic, fără cele două subparagrafe care urmează. Deci, numai textul articolului, până la două puncte.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat.

Acum, art. 28, deci, în continuare este pct. 1, "Art. 28 alin. 1 va avea următorul cuprins..."

Vă rog, domnul deputat Gașpar.... Gaspar, îmi cer scuze. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Aș vrea să remarc modul confuz și superficial, aș putea spune chiar neglijent, în care a fost redactat acest raport de către Comisia pentru agricultură - și vă rog să citiți coloana a doua la amendamente propuse - și cred că nimeni nu va înțelege exact ceea ce se vrea prin acest articol.

Pe undeva a fost deturnată chiar ideea pe care au avut-o inițiatorii, aceea ca Institutul de Stat pentru Testare și Înregistrare a Soiurilor să fie reorganizat prin fosta Comisie de Stat pentru Încercare și Omologare a Soiurilor. O să vedeți că în articolul propus de către comisie se vorbește despre: "Se înființează Institutul de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor, menținându-se organigrama, structura și salarizarea personalului" nu știu care organigramă, care salarizare, dacă se înființează și, după aceea, se vorbește despre "Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, care funcționează ca organ de specialitate..." treceți pe pagina a doua, iar zice: "funcționează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii".

Comisia își motivează soluția pe avizul Consiliului Legislativ.

Vă rog să vedeți textul avizului Consiliului Legislativ, care este cu totul altul decât spune comisia în motivare.

Articolul pe care îl propune Consiliul Legislativ și care mi se pare corect, cu un amendament pe care am să-l propun, este următorul: "Se înființează Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor, menținându-se organigrama, structura și salarizarea personalului. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor funționează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației și are următoarele atribuții principale..." iar atribuțiile sunt cele care sunt în cuprinsul art. 28 din lege.

La textul propus de Consiliul Legislativ mi-aș permite să fac următorul amendament. În loc de a se spune "... menținându-se organigrama și structura..." aș spune "... păstrându-și structura organizatorică" pentru că organigrama nu este decât redarea grafică a unei structuri organizatorice. Deci, "...păstrându-și structura organizatorică și nivelul de salarizare al personalului..." și pe urmă restul textului curge.

Vreau să vă spun că am să cer Biroului permanent să atenționeze Biroul Comisiei pentru Agricultură în legătură cu modul defectuos în care a fost prezentat acest material și care, pur și simplu, este de natură să deruteze pe deputați în examinarea și luarea unei decizii.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă aici mai sunt alte remarci,din partea comisiei, eventual?

Vă rog.

Domnul Elek Matei Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă domnul deputat Gaspar este derutat, nu mă surprinde, pentru că dânsul nu este specialist în agricultură.

Problema ce o ridică dânsul cu formularea neglijentă a raportului comisiei, răspunsul la această problemă, chiar l-a dat domnia sa citind textul Consiliului Legislativ. Practic, comisia nu a făcut altceva decât cu mici modificări să introducă în textul proiectului de modificare textul Consiliului Legislativ.

Că dânsul obiectează în legătură cu folosirea unor termeni, aș vrea să vă reamintesc, sau să vă amintesc, că "încercarea", deci, este o formulare așa : "... Institutul de Stat pentru Încercare și Omologare - deci, "încercarea" nu este sinonim, totuși cu "testarea", iar că articolul de modificare sună în felul următor, are o singură explicație logică. Dacă în vechiul text de lege, în Legea nr. 75, textul original suna în felul următor. "Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor"... și așa mai departe, deci, textul curge, noi am considerat necesar ca să menționăm în textul legii că se înființează acest institutut. Deci, nu poate să funcționeze un institut până nu este inființat.

Din acest motiv începe fraza, respectiv sintagma cu "Se înființează Institutul de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor", de altfel, text copiat sau preluat, mai bine zis preluat, mot-à-mot chiar, din textul Consiliului Legislativ. "Structura și salarizarea personalului" -spune Consiliul Legislativ - iar dacă vă uitați în raportul comisiei se regăsește această formulare, drept pentru care, comisia optează pentru această variantă.

Vă mulțumesc .

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc. Vă rog.

Domnul Vasile Stan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Totuși aș vrea ca domnul Elek Barna să fie un pic atent. Nu se poate scrie că:"Se înființează - deci, acum - Institutul de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor" și "se menține organigrama", a cui?!, când acest institut se înființează acum. Deci, nu e, cum să vă zic eu, nu e românește, nu e fraza bună. Să nu ne grăbim, că râde lumea de noi. Nu se poate! Deci, acest text nu e bun. Poate că e mai bun cel inițial : "Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor care se înființează acum ..." sau spunem așa:" Se înființează Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, în locul Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiului, cu aceeași structură și salarizare...." și pe urmă se scrie "... și care este subordonat Ministerului Agriculturii".

Nu este bun textul comisiei. Nu vă supărați!

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog să faceți o propunere de text, ca să știu ce supun aprobării. Deci, dumneavoastră ați propus acum să se mențină, eventual, textul de la Senat.

Domnul Vasile Stan (din sală):

Sau să se combine cele două texte.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog să faceți în scris propunerea ca să o pot supune aprobării.

Da, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să puneți comisia să-și citească amendamentul propus, de pe coloana a doua și o să vedeți și dumneavoastră că se înființează aici două institute, și în realitate este vorba de un singur institut care ia naștere prin reorganizarea acelei comisii.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Sper ca comisia să fi reușit să găsească o soluție.

Vă rog, domnule Barna.

Domnul Elek Matei Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Da, într-adevăr, este discutabilă problema asta, în sensul că s-a bătut, probabil, greșit.

Deci, textul ar suna în felul următor :"Se înființeză Institutul de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor, menținându-se organigrama, structura și salarizarea personalului fostei..." așa, iar în continuare acest institut care se înființează, nu-i așa, "... funcționează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației și are următoarele sarcini".

Aici, apare într-adevăr, a doua formulare, care, repet, este o greșeală de dactilografiere. În nici un caz nu apare în textul original.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți ca în text să se introducă după "structura și salarizarea personalului" și denumirea de "fostei Comisii de Stat pentru ..."

Poftim?

Genul acesta de texte trebuie să fie foarte precis pentru că trebuie să știm ce s-a întâmplat și cu vechiul institut, vechea comisie și ce se întâmplă acum.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este vorba de înființarea unui institut, care se face prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor, păstrându-și structura organizatorică și nivelul de salarizare al personalului, ca să nu dăm nici un fel de posibilitate organelor de control care vor veni....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia este de acord cu această problemă? Vă mulțumesc.

În cazul acesta, am să vă supun spre aprobare acest amendament care a fost convenit și de membrii comisiei aici de față, amendament propus de domnul deputat Gaspar, la prima frază a art. 28.

V-o supun spre aprobare ca atare, prima frază a art. 28 pct. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt. Vă mulțumesc.

A fost aprobat.

Acum, în fraza a doua, aici, în raport apare scris de două ori "funcționează ca organ de specialitate în..." Probabil că este o eroare de calculator. Putem să o tăiem și atunci fraza rămâne ca atare.

V-o supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat.

Atribuțiile principale sunt menționate în continuare cu subpunctele a), b) c), d), e), f), în cuprinsul proiectului de lege.

Dacă sunt observații la aceste puncte? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Vi le supun în totalitate aprobării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat.

Vă supun aprobării în integralitate acest art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

S-a aprobat în unanimitate.

Trecem la art. 2.

Art. 44 alin. 1 va avea următorul cuprins. Și aici apare, iarăși, o propunere a comisiei pentru textul acestui articol.

Dacă sunt observații la această propunere a comisiei? Nu sunt.

Vă supun aprobării art. 2 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat.

Vă supun aprobării legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost adoptată în unamintate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 14:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro