Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 1997

10. Interpelări adresate Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Cu aceasta, acum, trecem la lista de interpelări, care urmează să fie adresate Guvernului.

Domnul deputat Popa Nicolae. Foarte pe scurt, aveți un minut.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnilor procuror general Nicolae Cochinescu și domnului ministru de Interne, Gavril Dejeu.

Deci, în urma analizelor efectuate de deputații grupului parlamentar P.D.S.R., la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, care au ca obiect de activitate creșterea și valorificarea cărnii de porc și de pasăre, s-au constatat imagini zguduitoare, pe care istoria mai nouă sau mai veche nu le-a mai consemnat decât în situații extreme.

Aceste societăți comerciale, din lipsa resurselor financiare care trebuiau asigurate urgent în acest an, cu sprijinul Guvernului României, la Fondul Proprietății de Stat și în baza unei strategii naționale, ce trebuia inițiată de Ministerul Agriculturii, nu au mai avut posibilitatea procurării furajelor și a celorlalte ingrediente pentru furajarea normală a efectivelor. Datorită acestui fapt, animalele mor de foame, într-un număr impresionant, iar semnele de canibalism, la care asistă neputincioși salariații, amintesc de filmele de groază ale lui Hitchock.

Situația existentă în prezent este de natură să pericliteze siguranța alimentară a populației, fondul genetic al speciei, care și așa este destul de degrdat, precum și falimentarea necondiționată a acestor unități, prin apelarea la importuri de aceste produse, cu implicații nefavorabile asupra resurselor valutare ale României.

Asistăm, astfel, la o adevărată subminare a economiei naționale românești, de care se fac vinovați membrii Guvernului, condus de primul ministru Victor Ciorbea, și în special domnul Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat, precum și Banca Națională a României.

Pentru a scăpa de această răspundere, Guvernul României, așa cum a procedat în toate situațiile dificile, prin glasul ministrului Agriculturii, se încearcă transferarea răspunderii proprii pe seama managerilor societăților comerciale în cauză, aflați în imposibilitate de a obține surse financiare, datorită catastrofalului program de guvernare în domeniul agriculturii al actualei coaliții C.D.R.-U.S.D.-U.D.M.R., de a nu mai subvenționa și de a elimina intervenția statului în acest sector vital, situație nemaiîntâlnită în alte state cu agricultură dezvoltată.

În aceste condiții ne punem întrebarea firească: de ce procurorul general al României și ministrul de Interne nu s-au sesizat din oficiu, pentru declanșarea unei anchete penale, împotriva membrilor Guvernului Ciorbea, care se fac vinovați de acest dezastru nemaiîntâlnit în zootehnia românească și care au subminat economia națională, având în vedere faptul că sunt răspunzători direct de gestiunea preluată în urma alegerilor generale din noiembrie 1996, fapta acestora încadrându-se în prevederile art. 165 din Codul Penal.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Vetișanu. O să vă rog, însă, să nu depășiți un minut, ca să putem să-i lăsăm pe toți colegii înscriși să ia cuvântul.

Domnul Vasile Vetișanu:

În condițiile în care la Direcția Generală a Vămilor se află un om energic, cu experiență și o capacitate recunoscută, domnul Nini Săpunaru, imaginea punctelor noastre de frontieră trebuie schimbată în bine. Modul în care aceste puncte de frontieră au fost lăsate ani la rând, într-o dezordine totală, nu poate continua mai departe.

Un caz concret: vama de la Arad, cu garduri căzute ori proptite, cu grămezi de lemne și fiare vechi, cu capace de sticlă aruncate la întâmplare dovedesc un dezinteres și lipsă de simț gospodăresc.

Când se vor lua măsurile adecvate, care să modifice această imagine?

Fiind vorba, însă de Vama Arad, avem aici o veste bună care se impune: este vorba de capturarea celei mai mari cantități de cocaină de până acum, la noi în țară, 70 de kg., de către brigada de supraveghere, condusă de proaspătul numit acolo - Mihai Bumbui, ale cărui merite în oprirea TIR-urilor ce veneau cu marfa amintită de la Târgu Jiu, au fost contestate superficial și cu rea-intenție, de către o ziaristă grăbită de la "România Liberă".

Dorim să aflăm cum va proceda în problemele de mai sus domnul director Nini Săpunaru, pentru ca aceste probleme să-și găsească rezolvarea cuvenită?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Panteliuc. Un minut.

Domnul Vasile Panteliuc:

Interpelare pentru domnul ministru Ioan Oltean, ministrul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Sunt informat că prin scrisoarea nr. 46/3 ianuarie 1997, Regia Autonomă "Apele Române" solicită imperativ Ministerului Agriculturii, aplicarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, referitoare la preluarea administrării fondului piscicol național, cu prioritate, în vederea concesionării sau închirierii unei părți din domeniul public al apelor, inclusiv apele curgătoare, unor persoane fizice sau altor societăți comerciale.

Rog, domnule ministru, să precizați când se va pune în discuția Parlamentului Legea pisciculturii și a pescuitului, așa cum prevede art. 88 din Legea nr. 107/1995?

De asemenea, rog să se precizeze ce alte măsuri preconizează Ministerul Apelor și Protecției Mediului în vederea aplicării în practică, până la dezbaterea și promulgarea Legii pisciculturii și pescuitului a prevederilor art. 4 și 5 din Legea nr. 107/1996?

În situația în care, fără existența unei Legi a pisciculturii și pescuitului veți admite ca Regia "Apele Române" să preia, potrivit Legii nr. 107/1996, administrarea fondului piscicol național și să organizeze această administrare cu specialiștii hidrotehnicieni pe care-i are, sau să fărâmițeze pentru licitații dictate de interese mai puțin ortodoxe fondul piscicol din apele curgătoare, despre care nu cunoaște nici măcar cum este delimitat în teritoriu, rezultatele vor fi pe măsură, iar responsabilitatea vă aparține.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mircea Mihai Munteanu. Un minut.

Se pregătește domnul deputat Miron Mitrea.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este formulată în numele grupului parlamentar P.N.Ț.C.D. și Civic-Ecologist, și este adresată Guvernului.

Moștenind o situație grea, lăsată de regimul comunist, dar și de Guvernele post-decembriste, ce au administrat țara până la sfârșitul anului 1996, autoritățile locale au avut și au de rezolvat numeroase probleme de care depinde nemijlocit viața cetățenilor, lipsindu-le, însă, mijloacele financiare necesare.

Din păcate, din cauze obiective, nici bugetul de stat pe anul în curs, buget de responsabilitate și austeritate, nu asigură, prin sumele defalcate din impozitul pe salarii și prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, valori pe măsura nevoilor județelor și municipiului București. Prin urmare, este necesar ca Guvernul să înlesnească, în cadrul politicii sale generale, mărirea veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale.

O măsură prin care se poate obține acest efect este sporirea urgentă a patrimoniului comunelor, orașelor și județelor. Până la promulgarea unei Legi a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, Guvernul poate decide, în cazuri punctuale justificate, trecerea unor bunuri din proprietatea statului în patrimoniul acestor unități ale administrației locale.

Un exemplu îl constituie Centrul internațional de conferințe Sinaia, fostul Cazinou "Palace" din Sinaia, care, deși până la instaurarea samavolnicului regim comunist a aparținut domeniului public al localității în cauză, prin abuziva Hotărâre a Guvernului Nicolae Văcăroiu nr. 695/1995, a fost preluat de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, în ciuda dorinței localnicilor și a Hotărârii nr. 49 din 1993, emisă de Consiliul local al orașului, care solicitau revenirea Cazinoului în patrimoniului orașului Sinaia. Se estimează că, prin folosirea adecvată a imobilului respectiv, veniturile proprii ale localității vor crește cu peste 1 miliard de lei anual.

Sugerăm Guvernului să soluționeze trecerea Cazinoului din Sinaia în patrimoniul orașului și să rezolve și alte cazuri similare în favoarea unităților administrativ-teritoriale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Mitrea.

Se pregătește doamna deputat Daniela Popa.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Întrebarea se adresează domnului ministru Alexandru Athanasiu și are ca obiect Ordonanța de urgență nr. 2 din 1997 și rog pe domnul ministru să precizeze punctul de vedere al dânsului și al ministerului pe care-l conduce în patru direcții și anume: Ministerul Muncii și Protecției Sociale a făcut o evaluare a consecințelor economico-sociale a aplicării prevederilor din Ordonanța nr. 2/1997 și dacă da, care este aceasta? 2) Dacă agenții economici vor fi obligați să-și înceteze temporar sau definitiv activitatea, în urma blocării contului curent și întreruperea activității, considerați că se va lărgi, sau se va îngusta baza de impozitare, care se constituie ca sursă a bugetului de asigurări sociale? 3) Având în vedere că reducerile și facilitățile prevăzute anterior prin Ordonanța nr. 13/1996 pentru majorările de întârziere s-au anulat, intenționează M.M.P.S. să reeșaloneze sume restante pentru a oferi agenților economici debitori, șansa redresării lor financiare și a unui tratament egal? 4) Nu consideră domnul ministru că prin prevederile Ordonanței de urgență nr. 2/1997 se încalcă în mod evident reglementări anterioare în vigoare prevăzute în Legea nr. 14/1991 privind salarizarea și Legea nr. 76/1992 privind disciplina plăților?

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Daniela Popa. Se pregătește domnul deputat Radu Ulpiu Micle.

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului Nicolae Cochinescu, Procuroul General al României, domnului Gavril Dejeu, ministrul de Interne și Domnului Valeriu Stoica, ministrul Justiției.

În județul Dâmbovița a început o prigoană a fostei puteri și a simpatizanților ei. Încă din decembrie 1996, există o listă neagră cu directori generali ce urmează a fi arestați.

Marți, 11 martie 1997, a fost arestat domnul Pârvu Cristinel, managerul Societății Comerciale "Mondotrans" S.A. și vicepreședintele PDSR din județul Dâmbovița.

Circuitul este simplu. Reclamația și scenariul pus la cale de un grup PNTCD, Comisia anticorupție, Parchet, Poliție, și omul este luat de acasă fără mandat de arestare și casa percheziționată, evident, fără mandat.

Cu concursul unor aleși ai neamului și ai Parchetului județean se arestează preventiv oameni care ar putea fi anchetați în libertate. Trecând peste caracterul neconstituțional al Comisiei anticorupție, peste abuzurile și încălcările grave ale legii ce lovesc absolut exemplar numai membrii PDSR, ne punem întrebarea dacă cei chemați să ducă această luptă au verticalitatea profesională și morală necesară. Cele 13 puncte cuprinse în această interpelare au făcut obiectul și sesizării pe care am depus-o domnului Nicolae Cochinescu, sesizare înregistrată cu nr. 445/C din 13.III.1997. În acest context doresc ca domnul Procuror general și miniștrii de Interne și Justiție să se implice și să soluționeze multiplele întrebări ce vizează aspecte care scandalizează opinia publică locală din județul Dâmbovița.

Răspunsul îl doresc în scris.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Radu Ulpiu Micle. Se pregătește doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Domnul Radu Ulpiu Micle:

Domnule președinte și stimați puțini colegi,

Interpelarea mea este adresată Secretariatului General al Guvernului și Ministerului de Interne. Corpurile Gardienilor Publici, cu aproape 27.000 de salariați se zbat în ghearele falimentului.

S-a ajuns aici deoarece inițiatorul Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului Gardienilor Publici din partea Guvernului, Ministerului de Interne, prin Inspectoratul General al Poliției, nu a analizat la vremea respectivă complexitatea fenomenului și, cu foarte mare ușurință, a propus înființarea unei instituții care, prin prevederile legale, este destinată din start eșecului lamentabil. Tot acest minister a inițiat și Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. Prin aceste două legi, Corpurile Gardienilor Publici au fost aruncate în vâltoarea concurenței, fără a li se acorda o șansă egală în competiția dură dintre acestea, pe de o parte, paza proprie a instituțiilor sau agenților economici și societățile specializate de pază, pe de altă parte.

Au creat un hibrid nereușit, măcinat de o contradicție distrugătoare. Mai întâi, sunt instituții publice ale căror fonduri trebuie cheltuite după regulile instituțiilor bugetare și, apoi, sunt prestatoare de servicii, obținând venituri după regulile ce se aplică agenților economici prin negocieri cu beneficiarii.

Actualele prevederi legale obligă Corpul Gardienilor Publici să cheltuiască pentru un gardian, în medie, 700.000 de lei lunar, echivalentul salariului brut pentru un medic specialist cu 25 de ani vechime în muncă, în vreme ce pentru un paznic, cheltuielile se ridică în medie la 450.000 lunar, iar societățile specializate de pază își stabilesc atât cheltuielile cât și veniturile, după cum le dictează interesul.

Au optat pentru pază cu gardieni publici, la un tarif atât de ridicat, acei agenți economici cu capital de stat care au dorit să-și protejeze într-un fel fondul propriu de salarii, care au și dificultăți financiare, atrăgând instituția de pază în blocaj economic.

Intreb Departamentul Administrației Publice Locale și Ministerul de Interne: pentru ce a fost nevoie la vremea respectivă să se cheltuiască de la buget câteva miliarde bune la valoarea din anii 1993-1994 pentru a înființa o instituție sortică din capul locului unui eșel lamentabil. Nu cumva a fost vorba de incompetența unor funcționari?

O altă întrebare adresată Departamentului Administrației Publice Locale: intenționează să salveze Corpul Gardienilor Publici de la faliment prin transformarea acestuia într-un organ executiv în subordinea administrației publice locale, care să asigure ordinea și liniștea publică conform art. 20, alin. 2, lit. t) și art. 44, alin. 1, lit. z) din Legea 69/1991, republicată și angajamentelor asumate de țara noastră prin semnarea la Strasbourg în anul 1994 a Cartei europene, "Exercițiul autonom al puterii locale".

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Doamna deputat Viorica Afrăsinei. Se pregătește domnul deputat Florian Udrea.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează Guvernului și aș dori să fie în atenția domnului prim-ministru Victor Ciorbea.

Prin prezenta interpelare doresc să rețin atenția membrilor Guvernului asupra unei probleme de importanță deosebită pentru județul Botoșani, județ pe care alături de alți 9 colegi îl reprezint în Parlamentul țării și față de a cărui viață social-economică avem cu prioritate datoria morală să ne preocupăm, indiferent de coloratura politică, dincolo de ceea ce presupune dialogurile și divergențele de opinii politice.

După cum mulți dintre dumneavoastră știu, județul Botoșani a cunoscut în decursul anilor o dezvoltare necorespunzătoare față de alte județe ale țării, îndeosebi față de cele ale căror capitale au fost reședințe ale vechilor regiuni. Ca urmare, în județul Botoșani, până în anul 1989 s-au efectuat investiții modeste, ceea ce a determinat menținerea sub un nivel mediu a economiei județului nostru, față de alte județe ale țării și, implicit, a condițiilor sociale ale populației. Mi-au trebuit alte câteva intervenții, unele chiar de la tribuna Camerei Deputaților în legislatura anterioară, pentru a convinge că Botoșani, un județ cu peste 400.000 de locuitori, nu poate rămâne un colț uitat de țară. Astfel, am reușit să convingem Guvernul Văcăroiu de necesitatea acordării unei atenții deosebite pentru județele defavorizate în plan economic și social și ne-am bucurat chiar de atenția unor comisii speciale guvernamentale, care au constatat la fața locului temeinicia intervențiilor și solicitărilor noastre și, ca urmare, pornind de la realitățile existente în județul Botoșani și de la recunoașterea faptului că acest județ a fost defavorizat, în anul 1996 s-a elaborat de către specialiști programul special de dezvoltare a județului Botoșani. Acest program a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 1996 împreună cu alte două programe speciale pentru județele Vaslui și Giurgiu.

Parlamentarii PDSR ai județului Botoșani ne exprimăm îngrijorarea pentru soarta pe care o are punerea în aplicare a Hotărârii nr. 1007/1996, întrucât actualul Guvern încearcă să demoleze respectiva hotărâre prin practici de abrogare pe segmente a prevederilor acesteia, așa cum s-a procedat și în cazul plasării unor drumuri județene în drumuri naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din 3.03.1997. Ținând seama de aceasta cât și de faptul că de la adoptarea hotărârii de Guvern au trecut mai multe luni de zile, dorim să cunoaștem intențiile Guvernului în legătură cu soarta județelor defavorizate și vă solicităm, domnule prim-ministru, implicarea în demersurile necesare aprobării de urgență de către Guvern a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Hotărârii 1007/1996. Pentru Botoșani, doar punerea ei în aplicare va constitui dovada capacității și a bunelor intenții ale actualului Guvern, pe care, de asemenea, îl invităm în județul nostru pentru a se convinge că, dincolo de sărăcia noastră, socială suntem bogați sufletește și cei care cunosc istoria și prețuiesc valorile spirituale, culturale și științifice ale poporului român știu prea bine că Botoșani nu poate fi un colț uitat de țară.

În speranța că interpelarea un va rămâne fără ecou și că pot considera pe toți parlamentarii de Botoșani aliați în demersul meu, vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Înainte de a da cuvântul domnului deputat Florian Udrea, doresc să spun și rog să se consemneze că domnii deputați Alexandru Ionescu și Anghel Stanciu au depus niște interpelări - fiecare câte o interpelare adresată Ministerului Transporturilor.

Deci, domnul deputat Florian Udrea. Se pregătește domnul deputat Gheorghe Ionescu.

Domnul Florian Udrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Adresez o interpelare domnului ministru Mircea Ciumara. În cadrul unor discuții având ca temă Bugetul de stat pe 1997 - discuții pe micul ecran - referindu-se la alocările din bugetul de stat pentru sănătate - domnul ministru Ciumara a făcut o remarcă surprinzătoare, plină de cinism la adresa cetățenilor țării, adică la adresa beneficiarilor dărniciei domniei sale, dărniciei bugetare, și anume: "Suntem ca într-un război...", după care, a continuat "mai bine să moară o mie de oameni la început decât un milion mai târziu".

Referitor la acest iresponsabil mod de abordare a securității biologice a populației, în cadrul politicii domniei sale de decimare în masă prin indiferență și amatorism, gândesc că este necesar să vă aduc aminte declarațiile făcute de domnia sa și colegii dânsului în sensul că "vremea generațiilor de sacrificiu a trecut, a venit timpul să se sacrifice conducătorii și nu cetățenii".

În numele beneficiarilor acelor 1,94 de procente din PIB alocate de la bugetul de stat sănătății, vă rezervăm, domnule ministru Ciumara, primul loc pe această listă de sacrificiu, pe care ați binevoit să o oferiți electorilor dumneavoastră.

Doresc, în încheiere, să prezentați plenului Camerei Deputaților explicații referitoare la "starea de război" de care amintiți, "în care ne aflăm" - spuneți dumneavoastră - și să ne dezvăluiți criteriile după care se vor selecta cei sortiți pieirii.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da . Vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat Gheorghe Ionescu. Se pregătește domnul deputat Ioan Bivolaru.

Înainte, însă, ca domnul deputat Ionescu să înceapă, doresc să fac o altă precizare, care rog să se consemneze. Domnul deputat Marineci Ionel a depus o interpelare adresată Ministerului Agriculturii.

Vă rog, domnule deputat Ionescu.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Interpelare adresată domnului ministru al Tineretului și Sportului.

Mă fac purtătorul de cuvânt al sutelor de mii de olteni și, poate, al milioanelor de români ce iubesc fotbalul. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp la Craiova, cu echipa de suflet a orașului aflat, probabil, întreaga țară. Ceea ce eu vreau să dezvălui acum, aici, este partea necunoscută a lucrurilor, așa cum le-am înțeles de la oamenii direct implicați. În mare, problema constă în faptul că terenul echipei de fanion a Olteniei a fost suspendat până la sfârșitul actualei ediții de campionat, echipa fiind obligată să susțină partide pe teren propriu la Turnu Severin sau Tg. Jiu. Jucătorii, cinci la număr, au primit în urma partidei cu "Sportul Studențesc", 20 de etape de suspendare, în timp ce arbitrul - 6, iar Clubul "Universitatea Craiova", amendat cu aproape 45 milioane de lei, aproximativ echivalentul bugetului pe un sezon al unei echipe de Divizia B, și 7 etape suspendare a terenului.

Adevărul e, după părerea celor astfel pedepsiți, altul, se pare - e cunoscut de toată lumea - dar nimeni nu se încumetă să-l rostească. De mai multă vreme, Federația Română de Fotbal a devenit un fel de stat în stat, nesubordonându-se nici unui for sau instituții naționale, patronează o conjurație de tip mafiot, în care anumite echipe nu pot niciodată pierde locul din prima ligă, iar altele nu sunt lăsate să-l câștige.

Cum și Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, și Adalbert Kassay sunt foști fotbaliști ai "Sportului Studențesc", e limpede de ce această echipă fără spectatori, fără jucători de valoare și, evident, fără prea multe posibilități financiare care să-i permită aducerea unor valori la echipă, reușește an de an prin rezultate surpriză evitarea retrogradării.

La fel, de aceste combinații nu pot fi străini frații Becali, procuratori de fotbal, impresari, care au sub contract, aproape în fiecare echipă din țară, 4-5 jucători, prin intermediul cărora pot influența anumite rezultate. Ni se tot spune că sportul, în general, și fotbalul în special au adus România pe un loc fruntaș în lume, dar asta nu înseamnă că acolo nu pot fi nereguli.

În fotbal, Craiova e umilită, la fel și alte echipe de fotbal sunt hărțuite, de aceeași federație. Ziarele dezvăluie matrapazlâcuri incredibile ale clanului din fruntea Federației Române de Fotbal și, totuși, nimic nu se întâmplă.

De aceea, pentru ca publicul tensionat, incitat, cum a fost la Craiova, să nu iasă în stradă și mai rău, în alte circumstanțe, solicit implicarea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și un control parlamentar la Federația Română de Fotbal. De asemenea, o anchetă serioasă din partea Parchetului, pentru că nu oamenii din tribune trebuie sanționați, nu ei sunt vinovați de starea actuală din fotbalul românesc. Dimpotrivă, ei trebuie să fie chemați la un act cultural sportiv și nu alungați.

De fapt, aceasta este menirea sportului, a fotbalului. Se joacă pentru oameni, nu pentru anumite cluburi care să creeze sisteme de tip mafiot, când se aruncă în față de obicei arbitri, care arbitrează părtinitor, interesat, pentru că ei vor fi apărați de Federația Română de Fotbal.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Ioan Bivolaru. Se pregătește domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Ioan Bivolaru:

Întrebarea este adresată Ministerului Transportului, domnului Traian Băsescu.

Transportul reprezintă sistemul circulator al unei economii naționale, iar transportul feroviar de mărfuri și călători reprezintă ponderea cea mai înseamnată în acest sistem. Politica actualului Guvern de restructurare a acestui mod de transport se rezumă atât la măsuri vizând creșterea tarifelor de circa 4 - 5 ori pentru acoperirea costurilor, cât și blocarea transportului de mărfuri, precum și suspendarea a peste 200 de curse locale de călători.

În cazul transportului de mărfuri, blocat pentru beneficiarii datornici care sunt majoritari, se periclitează activitatea de aprovizionare și desfacere a societăților comerciale ce solicită volumuri mari de transport.

În cazul transportului feroviar de călători, se urmărește eficientizarea acestui mod numai prin creșterea îngrijorătoare a tarifelor pentru acoperirea pierderilor în SNCFR, fiind astfel afectați în mod special navetiștii permanenți și ocazionali. Transportul european de călători pe calea ferată nu este rentabil, de regulă, și este subvenționat în modalități variind de la stat la stat. Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, a declarat că modificarea tarifelor este singura sursă de rentabilizare a acestui mod de transport.

Ce alte programe are SNCFR pentru eficientizarea transporturilor ferate și pentru asigurarea nediscriminatorie a dreptului la liberă circulație?

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Petre Naidin, care, de fapt, este și ultima persoană de pe listă.

Domnul Petre Niadin:

Deci, mă adresez primului ministru pentru că trei ordine emise de Ministerul Învățământului privind reabilitarea prefecturilor de a da avize de competență și de confirmare a calităților manageriale ale directorilor, inspectorilor școlari, mi se pare nelegală.

O voi dezvolta la timpul potrivit.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Spuneți-mi s-a înscris la Secretariat?....

Nu, îmi pare foarte rău, eu nu pot să trec peste niște reguli care sunt aceleași pentru toți. Deci, este de la Secretariat o greșeală.

Poftiți, domnule deputat, Moroianu Geamăn. Să știți, chestiunile de secretariat nu ni le imputați nouă.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Doamnelor și domnilor colegi,

O interpelare adresată domnului prim-ministru Victor Ciorbea referitor la o întrebare pe care am mai adresat-o în luna decembrie, la care a venit să dea răspuns domnul secretar de stat Dan Radu Rușianu, privitor la Hotărârea Guvernamentală nr. 1185 din 15.XI.1996 privitoare la acordarea unor facilități persoanelor cu domiciliul în România trimise în misiune permanentă în străinătate.

Credem că este vorba de o discriminare, încalcă prevederile constituționale privind egalitatea cetățenilor în drepturi și cred că o poziție a Guvernului exprimată prin vocea domnului prim-ministru este foarte necesară.

O altă interpelare adresată domnului....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Nu aveți dreptul să faceți decât una singură într-o ședință...

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Conform Regulamentului, dacă grupul nu a venit....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Conform Regulamentului nu aveți dreptul să faceți decât una singură pe ședință. Deci, nu este vorba de grup, e vorba de persoană. Ca atare....

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Este o prevedere care spune că dacă există timp se poate face și a două interpelare.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Suntem în afara timpului, este ora 20,20 și trebuia să se încheie mai devreme. Faptul că domnii miniștri...

Domnul Adrian Tudor Morianu Geamăn:

Atunci, vă rog foarte mult, așa cum și alți colegi care n-au fost prezenți și-au înregistrat astăzi interpelările să mi-o înregistrați și pe a doua.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Și le-au înregistrat fiind prezenți și spunând că nu și le mai susțin la microfon și a fost o singură interpelare de persoană. Deci, există niște prevederi...

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Atunci, v-aș ruga în sesiunea asta parlamentară....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Aveți săptămâna viitoare. Puteți să veniți....

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

În sesiunea asta parlamentară cer permisiunea să mai intervin o dată măcar.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dar, puteți să intervenți oricând, numai să interveniți regulamentar.

Declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

*

Ședința s-a încheiat la ora 20,21.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro