Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 21-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 1997

7. Aprobarea retrimiterii la comisie, în vederea elaborării unui raport suplimentar, a:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Da, vă rog să-mi spuneți care este cvorumul.

Deci, la ora actuală se află în sală 168 de deputați. Cvorumul de lucru, având în vedere că avem 28 de colegi plecați la diverse activități, este sub 165, deci, avem oricum... cvorumul de lucru este întrunit. Oricum, la vot s-a văzut că am fost peste cvorumul respectiv până în prezent.

Rog șefii de grupuri să ia măsurile necesare pentru convocarea toturor colegilor care se află în clădire pentru ca să putem să supunem la vot această propunere legislativă. Până când se va întâmpla acest lucru, voi trece la propunerea aflată la pct.5 pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind urmărirea penală și judecata penală pentru faptele penale de reprimare a participanților la demonstrațiile din decembrie 1989, propunerea domnului deputat Emil Popescu pentru introducerea pe acest punct al ordinii de zi. Domnul deputat Emil Popescu, vă rog!

Menționez că această lege are un raport făcut de Comisia juridică la 20 mai 1995, prin care propune, cu majoritatea de voturi de atunci, respingerea acesteia de către Cameră. Vă rog domnule deputat!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor,

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Face parte din logica lucrurilor și din criteriile obișnuite de rezolvare a unor astfel de situațiuni, și anume: acest proiect trebuie să treacă din nou pe la comisie, pentru ca să se poată da un nou aviz. Acest aviz care a fost dat în 1995, este evident desuet și depășit de evenimente, suntem într-un nou Parlament. Prin urmare, vă rog să votați acest aspect și să fie reluată legea, menținându-se poziția ei, să fie reluată în discuțiune săptămâna viitoare. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, eu vă voi supune spre aprobare... Da, vă rog domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Cererea domnului deputat Emil Popescu...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să aranjați microfoanele că nu se aude.

Domnul Acsinte Gaspar:

...este regulamentară și respectă o practică parlamentară pe care noi am utilizat-o de-a lungul celor 7 ani. Însă, în ceea ce privește menținerea pe ordinea de zi la aceeași poziție, acest lucru nu este posibil, cunoscut fiind faptul că proiectul ordinii de zi se întocmește și se propune de către Biroul permanent la sfârșitul fiecărei zile din săptămână și se aprobă la acea dată sau se pot aduce modificări în ziua de luni la cererea grupului parlamentar sau al Biroului permanent. Deci sunt împotriva acestei solicitări ca să rămână pe ordinea de zi la același punct.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră sunteți de acord doar ca să se supună la vot chestiunea cu retrimiterea la comisie, urmând evident ca, în mod automat, să iasă de pe ordinea de zi și urmând să fie repusă pe ordinea de zi ulterior. Da, vă rog domnul... (Domnul deputat Emil Popescu spune ceva din bancă, fără să se audă)

Vă rog frumos, nu v-am auzit. Domnule deputat Popescu, vă rog!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Deci, domnilor și doamnelor colegi, lucrurile sunt așa: astăzi, domniile voastre ați votat ca ea să fie introdusă la pct.5. Acest vot înseamnă că ați acordat prioritate, în principiu, acestui proiect. Sigur că nu o să fim formaliști și dacă săptămâna viitoare, potrivit ordinii, o să pice pe locul 6, nu o să fie nici o supărare, sau pe locul 7, dar vă rog să rețineți că prin votul de astăzi și prin votul care urmează să fie dat, ea trebuie să fie considerată o lege care are prioritate față de altele, adică în primele puncte, punctul dacă a fost 5 o să fie 6 domnul... sunteți de acord cu mine. Nu o să fie 6, o să fie 7, dar oricum, astăzi când ați votat, votul de atunci, de acum câteva minute, nu poate să fie contrazis de ceea ce propunem acum. Comisia dacă rezolvă într-o săptămână, lunea viitoare vom rezolva și chestiunea priorității, dar deja s-a votat că ea este într-un regim de prioritate. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Conform unei proceduri pe care am mai aplicat-o s-au trimis o serie de legi cu acordul plenului la comisii pentru rapoarte suplimentare și ele nu au fost scoase de pe ordinea de zi, avem câteva exemple de asemenea legi, eu vă propun spre aprobare doar trimiterea acestei legi la comisie pentru un raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu o abținere, plenul a hotărât trimiterea acestei propuneri legislative la comisie pentru un raport suplimentar.

Continuăm cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43 din 29 august 1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului național al cinematografiei. Da, aceasta este aceea care a trecut pe locul 18. Aici era încurcătura, eu încurcasem. Deci, am trecut-o pe locul 18.

Continuăm cu proiectul de Lege și propunerea legislativă privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței".

Da, cine dorește să ia cuvântul? Domnul deputat Vâlcu, vă rog. Doriți să luați cuvântul?

Domnul Mircea Vâlcu:

O modificare la Comisia de mediere cu o ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dați-mi-o mie că o voi anunța eu, după aceea. Deci, nu doriți să interveniți aici. Așadar, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, întrunită în ședința din 20 decembrie l993, a examinat și dezbătut ambele proiecte de lege și a hotărât să supună plenului Camerei Deputaților, înlocuirea acestora cu o declarație a Parlamentului României privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței" pentru următoarele considerente, existente aici.

Dacă din partea comisiei există vreo intervenție? Dacă nu există, vă supun votului propunerea comisiei, care de fapt echivalează cu respingerea acestui proiect, și înlocuirea lui cu o declarație a Parlamentului.

Cine este pentru?

Da, vă rog domnule deputat Gaspar. (Rumoare și protest de refuz din partea dreaptă.)

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu ați avut materialul în față, din cauza aceasta nu ați luat cuvântul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnilor, este mai bine să fie lucrurile clare, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că Camera a fost sesizată cu un proiect de lege care a fost adoptat de către Senat. Aici ne găsim în fața a două proiecte: un proiect de lege care a fost inițiat de domnul senator Vasile Vetișanu la data de 7 decembrie l993 și adoptat de Senat la data de 16 decembrie; o propunere legislativă inițiată de domnul deputat Răsvan Dobrescu. Urmează ...

Sigur, comisia a făcut acest raport la proiectul de lege, la propunerea legislativă inițiată de domnul Răsvan Dobrescu, dar Parlamentul trebuie să se pronunțe în legătură cu legea care a venit de la Senat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Având în vedere această propunere, sigur, cred că este mai bine să acceptăm ideea și să retrimitem comisiei, pentru un raport suplimentar, această propunere, exact așa cum am făcut și cu propunerea anterioară.

Deci, vă supun spre aprobare, trimiterea acestei propuneri legislative către comisia respectivă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

S-a adoptat, a fost retrimisă la comisie.

În continuare, propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești.

Dacă la această inițiativă sunt intervenții? Din partea comisiei?

Deci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 2 februarie l994, a hotărât respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești.

Din partea Comisiei juridice dacă există vreo intervenție? Bun. Atunci, vă voi supune spre aprobare, propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

(Domnul Dan Marțian se îndreaptă spre microfon.)

Da, domnule deputat Marțian, vă rog. (Rumoare și protest de refuz din partea dreaptă.)

În timpul votului, vă rog foarte mult, reacționați puțin mai rapid, ca să putem și noi să înaintăm. Eu cred că este bine ca toată lumea să știe, când votează, pentru ce votează, dar, vă rog să reacționați ...!

Doamna Viorica Afrăsinei:

Era pregătit, fiind deja pe drum spre dumneavoastră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, aveți cuvântul domnule deputat Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu cred că observația pe care o faceți dumneavoastră este legitimă, eu mi-o însușesc. Totuși, mi se pare nefiresc ca atunci când se dezbate o propunere legislativă, să nu fie măcar unul dintre autori care să exprime, rațiunile pentru care a inițiat, factorii care au inspirat această propunere legislativă și, eventual, atitudinea față de concluzia la care a ajuns comisia sesizată în fond, respectiv Comisia juridică, de disciplină și imunități.

După câte vedeți, în raportul făcut pe marginea acestei propuneri - care constă, deci, în suprimarea sintagmei "inspectori generali"- cu alte cuvinte în art. 19 se spune că: "Ministrul Justiției exercită controlul asupra unor sentințe luate de către instanțe, prin: inspectori generali, inspectori de la curțile de apel, desemnați special etc..." Nu reproduc pentru că, probabil, fiecare dintre dumneavoastră ați văzut felul în care este formulat, în actuala lege, acest articol.

Se propune deci ca, ministrul justiției să nu mai aibă în aparatul său, oameni anume desemnați care să exercite această inspecție asupra corectitudinii unor sentințe, asupra modului în care - din punct de vedere profesional și al exigențelor - au fost rezolvate diferitele cauze. Comisia juridică de disciplină și imunități a propus respingerea. Sigur că, se poate merge și pe această cale, dar vreau să spun că această propunere legislativă izvorăște din actul privind admiterea României în Consiliul Europei, ca membru cu drepturi depline. Și, acolo la pct. 7, alin. 1 se face direct referire la art. 19 din Legea de organizare judecătorească și se cere ca, în viitor, să se ia măsuri astfel încât, să fie exclusă posibilitatea ca ministrul să dea instrucții unui judecător. Aceasta este în documentul de admitere a României cu drepturi depline și este inclusă în acest document pe baza unui amendament care a fost înaintat de către Janson și încă un coleg de-al dânsului, din cadrul Comisiei juridice a Consiliului Europei, pe nume Stoffelen. Deci, Janson și Stoffelen sunt autorii acestui amendament prezentat de către ei, în numele Comisiei pentru problemele juridice și de drepturi ale omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Problema care se pune este următoarea: acum, când luptăm pentru scoaterea României de sub monitorizare, suntem sensibili la această prevedere din documentul de admitere, sau nu? Dacă nu suntem sensibili, probabil că va trebui să ne însușim punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, așa cum este formulat el, în raport. Dacă suntem sensibili, și eu cred că asta ar trebui să fie conduita pe care s-o adoptăm, ar trebui să aprobăm propunerea legislativă, așa cum a fost ea formulată. Imi pare rău, însă, că nici unul dintre inițiatorii acestei propuneri legislative nu sunt prezenți și nu putem dialoga pe fondul lucrurilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice, vă rog.

Domnul Ioan Gavra:

S-o amânăm.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Numai comisia poate să ceară acest lucru, ori comisia nu a cerut ... Putem, eventual, să-l trimitem la comisie pentru un raport suplimentar, la cererea, însă, tot așa, a comisiei. (Refuz de la masa prezidiului.)

Domnul Emil Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Domnilor și doamnelor colegi,

Mă refer la domnul profesor Marțian, îi explic situația. Noi, atunci când am examinat și am respins, am avut în vedere că, sigur că vrem să ieșim de sub monitorizare, sigur că un astfel de control, așa cum a fost înțeles de echipa la care v-ați referit, n-ar trebui să existe. Dar există o inițiativă legislativă pe drum, pe traseu - care ar dubla această măsură, numai în legătură cu art. 19. Adică, eu am venit la tribună pentru ca să dau niște explicații și care simt că sunt necesare, fiindcă ce spune domnul profesor Marțian este adevărat. In sine, raționamentul domniei voastre e corect, numai că, lucrurile stau așa: în viitorul proiect legislativ - care va intra foarte repede - se prevede, se amenajează mai bine locul și rolul pe care îl au acești inspectori, și se precizează clar, că ei exercită un control "a posteriori", că niciodată ei nu au voie- se spune "expresis verbis"- să intervină (ministerul) în timpul judecății, și că acest control "a posteriori" are o dublă menire: să verifice mai întâi calitatea actului de judecată, în sine; și al doilea, fiindcă ministrul de justiție este cel care este mai mare peste procurorul general, să provoace - dacă este cazul - un recurs în anulare sau un recurs în interesul legii.

Prin urmare, comisia, atunci când a repropus respingerea, a avut în vedere eventualul paralelism care s-ar crea între acest act normativ (nu se putea cunoaște perioada lui de gestație în Parlament) și eventuala lui suprapunere cu celălalt act normativ, care este "en train de passer".

Așadar, v-am propus și vă propunem - mențin punctul de vedere al comisiei, chiar dacă lipsește un autor - inițiatorul - să menținem soluția de respingere pentru că, ceea ce dorim cu toții să rezolvăm, apropo de integrare și nemonitorizare, se rezolvă prin celălalt act normativ.

Este în curs de modificare și adoptare la minister, un pachet de legi, printre care și aceasta despre care vorbim și , care necesită - zic eu - modificarea mai multor articole, nu numai a acestui art. 19.

Deci, obiecțiunea făcută de raportorii externi era întemeiată, poziția domnului Marțian e corectă, poziția comisiei este și ea corectă, având în vedere dinamica actelor normative, așa cum se va realiza ea.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vilău, vă rog.

Domnul Ioan-Adrian Vilău:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur, că nu e momentul acum, să intrăm într-o dispută pe tema amestecului unei puteri executive în treburile puterii judecătorești, mai ales că această temă, în ultimii patru ani, a fost puternic și mediatizată și discutată și monitorizată.

Mă apropii de poziția domnului Dan Marțian dintr-un motiv, poate nu atât tehnic, cât unul politic. În primul rând este foarte dificil să explicăm ca semnal politic exterior României, că noi am respins o propunere care venea din partea celor care au monitorizat România, pe motivul că vom avea un alt proiect de lege în discuție. Și, cred că ar fi total neproductiv și nebenefic problemei ..., sau în legătură cu ridicarea monitorizării chiar în această săptămână, ca printr-un vot, noi să respingem această propunere, care pe fond este corectă, și anume, imposibilitatea acestui control, prin inspectorii generali ai unui ministru, a actului de justiție.

Mi-aș îngădui să fac o propunere de mijloc și anume, să retrimitem comisiei, pentru această săptămână - cel puțin cât avem săptămâna sesiunii Consiliului Europei - înapoi acest proiect de lege, pentru că altfel, din exterior, ar fi perceput ca un semnal negativ acest vot împotrivă și, între timp, sigur, dacă este gata acel pachet de lege, comisia să se pronunțe ambelor texte de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Sunteți de acord, da? Bun. În cazul acesta voi supune la vot propunerea de retrimitere la comisie pentru raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Cu un vot împotrivă și o abținere, am retrimis comisiei această propunere legislativă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 0:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro