Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 21-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 1997

8. Dezbaterea propunerii legislative privind asigurarea controlului bugetar și administrativ asupra activității Serviciului Român de Informații (respingerea, prin vot, a propunerii legislative).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu propunerea legislativă privind asigurarea controlului bugetar și administrativ asupra activității Serviciului Român de Informații. La acest proiect de lege a fost un raport comun a două comisii: Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I. și Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei. La acest proiect de lege comisiile au propus respingerea proiectului de lege în data de 1.02.l994. Dacă sunt intervenții?

Da, vă rog, domnule deputat Ionescu-Galbeni, președintele actual al Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I.

Domnul Niculae-Constantin Ionescu-Galbeni:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

O primă observație pe care doresc să o fac, în fața domniilor voastre, asupra raportului înaintat de Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei, referitor la propunerea legislativă în discuție, este faptul că acest raport și avizul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului, pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I., fac o abatere de la Regulamentul de funcționare a Camerei Deputaților. Pentru ce? Pentru că, în Regulamentul de funcționare a Comisiei de control al Serviciului Român de Informații și, printr-o hotărâre a Birourilor reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, Comisia comună de control al S.R.I. nu este abilitată să se pronunțe nici în fond, nici să dea aviz consultativ, asupra unor proiecte de lege sau propuneri legislative.

În acest sens, participarea - ca reprezentant din partea comisiei - a președintelui acestei comisii, din vechea legislatură, la elaborarea și semnarea raportului întocmit, este contrară Regulamentului celor două Camere și, ca atare, este nulă de drept.

În consecință, luarea mea de cuvânt în această problemă, nu o fac în calitate de președinte al Comisiei comune de control parlamentar al Serviciului Român de Informații, ci ca reprezentant al Grupului parlamentar P.N.Ț.C.D.- Civic-Ecologist.

Referitor la conținutul raportului, am de făcut câteva observații. Nu toate motivele care au amendat negativ, respectiva propunere legislativă, în anul l994, au fost temeinic și, în totalitate, fundamentate.

Astfel, art. 62 alin. 2, lit. g) din Constituția României, care stipulează că Parlamentul exercită controlul asupra Serviciului Român de Informații, nu precizează expres interdicția ca un astfel de control să fie exercitat și de alte instituții ale statului. Conform acestui principiu juridic că, ceea ce nu este interzis este permis, consider că, în principiu, se poate legifera și posibilitatea unui control al Serviciului Român de Informații exercitat și de Legislativ, prin comisia actualmente în funcțiune, dar, eventual, și printr-un organism al puterii executive.

De altfel, astfel de reglementări se regăsesc și în legislația altor state. Pentru exemplificare, am să vă ofer câteva cazuri:

- În Statele Unite ale Americii, în anul l977, Senatul și respectiv, Camera Reprezentanților, au constituit comisii speciale pentru activitatea de informații. Dar, în paralel cu aceste comisii, funcționau și comisii desemnate de președinții Eisenhauer și Ford, dependente de puterea executivă centrală, anume de președinte și, nu de un minister anume. Adică, Comisia consultativă a președintelui, pe probleme de informații externe și Comisia președintelui, de supraveghere a activității de informații. Acestea au asigurat în Statele Unite un sistem dual de supraveghere a activității de informații, executiv - legislativ.

- În Marea Britanie, activitatea de supraveghere a serviciilor britanice de informații se bazează pe particularitatea că, autoritatea Guvernului și a Camerei exclude posibilitatea ca, între Executiv și Legislativ, să aibă loc deosebiri de vederi fundamentale. Guvernul britanic își exercită atribuțiile de control, prin intermediul unei Comisii permanente, a subsecretarilor pentru serviciile de informații. Iar Camera Comunelor, pe baza Legii Serviciului Secret, prin intermediul unui comisar independent care întocmește un raport anual, prezentat primului ministru și Camerei Comunelor.

- În Germania, instrumentele specifice de control ale activității de informații sunt, în mare parte, legislative. Supravegherea curentă a activității se face, însă, și de către Cancelaria Federală, prin grupuri sau comisii interministeriale. Deci, în Germania, există două organe parlamentare principale care au atribuții de control. Comisia parlamentară de control este principalul instrument legislativ al Germaniei, având misiunea de a exercita supravegherea parlamentară. De asemenea, există Comisia denumită "G 10", ca organism parlamentar, având misiunea să supravegheze agențiile de informații, în măsura în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu art. 10 din Constituție, aprobând cazurile când se impune interceptarea căilor de comunicații.

- De asemenea, în Italia, există un sistem dual care reglementează controlul, atât din partea Parlamentului, cât și din partea puterii executive a Guvernului.

În consecință, având în vedere practica internațională, în țările cu tradiție democratică, privind controlul serviciilor de informații, putem lua în considerare, și în țara noastră, posibilitatea ca un astfel de control să fie exercitat, atât de puterea legislativă, prin actuala comisie, cât și de cea executivă, printr-un alt organism de control. Problema este, însă, complexă, iar organismul care ar trebui să exercite acest control complementar, apreciem că ar trebui, mai degrabă, legat de Guvern și de primul ministru, decât de un anumit minister, fie el și al Justiției.

De asemnea, considerăm că, momentan, o dezbatere pe marginea proiectului de lege propus, ar fi prematură, atât timp cât nu am luat în discuție problema modificării și completării Legii nr. 51/1991, privind siguranța națională a României, măsură determinată de necesitatea corelării dispozițiilor din această lege, cu cele ale Constituției, deoarece Legea nr. 51 a fost votată înainte de adoptarea Constituției.

De asemenea, unele dintre schimbările intervenite în legislație, ulterior adoptării Legii nr. 14/1992, privind organizarea Serviciului Român de Informații, precum și adoptarea unor acte normative noi, impun și modificarea unor prevederi ale acestei legi.

În concluzie, nu ne opunem - în principiu - dezbaterii și adoptării unui proiect de lege care să reglementeze mecanismele de supraveghere a activității Serviciului Român de Informații, dar considerăm că această inițiativă legislativă - sau proiect de lege - ar trebui precedată de revizuirea ansamblului legislației, în materie de siguranță națională, inclusiv atribuțiile de coordonare și control ale Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

Pentru aceste motive, Grupul parlamentar P.N.Ț.C.D.-Civic-Ecologist consideră că, actuala propunere legislativă prezentată spre adoptare Camerei, nu este oportună în momentul de față și solicită respingerea ei.

Recomandăm, totodată, o reexaminare a întregii problematici a controlului serviciilor de informații din țara noastră și găsirea celor mai eficace modalități de exercitare a acestui control.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sassu, vă rog.

Domnul Alexandru Sassu:

Față de cele spuse de colegul nostru, mai devreme, și tocmai pentru că, considerăm aceste lucruri extrem de importante, iar faptul că la ora actuală există - lucru recunoscut și de președintele comisiei pentru controlul S.R.I. - necesitatea unui control real, atât din punct de vedere al activității cât și din punct de vedere economic, dacă vreți, chestiune care este extrem de importantă, credem că nu ar fi cazul să se respingă acest proiect. Tocmai pentru corelarea cu celelalte acțiuni despre care se vorbea, este bine să fie trimis înapoi, la Comisia juridică. Aceasta, împreună cu comisia de specialitate, cu consultarea comisiei de specialitate, să alcătuiască pe baza acestui proiect, o propunere mai solidă pentru lămurirea acestei chestiuni.

Ca atare, eu propun, în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat, să revină înapoi, acest proiect de lege, la Comisia juridică, pentru a putea veni cu un proiect de raport mult mai solid și mult mai bine argumentat, eventual cu modificări care sunt apărute în urma evoluției de la data depunerii raportului, până astăzi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat Matei, și pe urmă domnul deputat Ana.

Domnul Vasile Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Sigur că, nu o să fac o expunere mai amplă, privind necesitatea exercitării controlului asupra activității Serviciului Român de Informații, fiindcă el trebuie să se exercite atât de către Legislativ, cât și de către Executiv, cu atât mai mult cu cât, activitatea serviciilor secrete, în cei șapte ani de existență a lor, a creat foarte multe dezbateri și foarte multe valuri în societatea românească, determinând multe controverse. Numai că, și eu susțin ceea ce spunea domnul deputat Ionescu-Galbeni și sunt pentru respingerea acestui proiect de lege, având în vedere faptul că, el însuși conține o sumă de contradicții, atât în ceea ce privește contradicțiile cu prevederile constituționale, cât și contradicții de text. Deci, el este intitulat "Lege privind asigurarea controlului bugetar și administrativ asupra activității Serviciului Român de Informații". Ori în art. 1 al acestui proiect legislativ, colegii care au înaintat acest proiect, acordă ministrului justiției, dreptul de a coordona și controla curent, activitatea curentă a serviciului și, nicidecum, activitatea de cheltuire a bugetului Serviciului Român de Informații. Deci este o contradicție între titlul proiectului de lege și conținutul acestuia, mergând chiar, până la exercitarea de către Ministerul Justiției, a unui control politic asupra Serviciului Român de Informații.

Oricum, chiar dacă noi trebuie să susținem ideea controlului Serviciului Român de Informații, și în general, a serviciilor de informații din România, nu credem că este posibil ca acest control să fie exercitat de către un ministru sau de către un minister, care colaborează cu Serviciul Român de Informații și, oricum, primește informații din partea acestuia, ci trebuie creat un organism specializat care să exercite acest control, de altfel, el existând în momentul de față. Consiliul Suprem de Apărare a Țării și președintele României sunt cei care și fac propunerea pentru directorul Serviciului Român de Informații și au dreptul să controleze și să analizeze activitatea Serviciului Român de Informații. Nu mai este nevoie ca acest control să fie dat pe mâna unui minister care să exercite acest control. Ca urmare, în numele Grupului parlamentar PUNR, propun respingerea acestei inițiative legislative.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ana, vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu m-aș lega de prima componentă a titlului proiectului legislativ, și anume "controlul bugetar".

În România, controlul constituirii, repartizării și utilizării fondurilor publice este atribuit instituției specializate în acest domeniu, și anume Curții de Conturi. Curtea de Conturi, ca organism neutru, este abilitată să controleze aceste procese, la care m-am referit, privind formarea, repartizarea și consumarea fondurilor publice, și nu altcineva.

Dacă Guvernul ar fi cel îndreptățit să facă lucrul acesta, înseamnă că el repartizează, el controlează. Știți dumneavoastră, cum este cu fotbalul.

De altfel Comisia pentru buget, finanțe și bănci, la timpul potrivit, s-a pronunțat cu claritate în acest domeniu. Găsim că este inoperantă și inoportună această prevedere privitoare la exercitarea controlului bugetar de către altcineva decât instituția abilitată, în țara noastră, să facă acest control și, din acest punct de vedere, având, evident, și problematica celei de a doua componente de control administrativ, la care se referă propunerea legislativă, care este deja direcționată, așa cum s-a arătat de la acest microfon înainte.

Grupul nostru parlamentar este pentru a fi respins acest proiect de lege, urmând ca o eventuală propunere legislativă adecvată să fie supusă atenției noastre.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vilău.

Vă rog.

Domnul Ioan-Adrian Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Probabil, cum ați observat din inițiativa legislativă pe care o discutăm astăzi, sunt unul dintre inițiatori și, în această calitate, îmi permit acum să spun câteva cuvinte.

În primul rând, trebuie să țineți seama de faptul că această inițiativă legislativă a fost înaintată Parlamentului în anul 1993 și, pe de altă parte, trebuie să țineți seama că în acea perioadă și câtă vreme, până în 1996, am avut de a face cu o anumită guvernare, Serviciul Român de Informații, ca și alte servicii de informații, a fost obligat să slujească o anumită putere politică. Atunci când vorbeam, în această inițiativă legislativă, de un control politic și de o răspundere politică, am plecat de la această realitate. Iată că au trecut 4 ani de zile și Parlamentul, deși bune intenții s-au declarat, nu a făcut nimic în acest domeniu.

A doua idee principală, din acest proiect de lege, a avut în vedere controlul bugetar, în sensul că, la ora actuală, așa cum este Legea Serviciului Român de Informații alcătuită, Parlamentul României nu are un control efectiv și complet asupra modalității în care Serviciul Român de Informații utilizează fondurile. A fost o chestiune viu disputată cea cu privire la posibilitatea acestui serviciu de informații de a avea societăți comerciale proprii. Acest lucru l-am avut în vedere, pentru că câtă vreme nu știm încotro și de unde vin acești bani, putem avea de a face cu orice altfel de acțiune, începând de la corupție și terminând, dacă doriți, cu acțiuni care se pot întoarce împotriva statului și nu sunt în favoarea siguranței naționale. Față de acele lucruri și fiind întru totul de acord cu cele prezentate, cu președintele Comisiei de supraveghere a Serviciului Român de Informații, susțin încă o dată ideea colegului președintelui Grupului parlamentar ca acest raport să fie retrimis Comisiei juridice, spre analiză, și nu prin a ne pronunța împotriva unor asemenea idei care pot să fie luate în momentul în care vom avea un pachet complet de legi în legătură cu siguranța națională, serviciile speciale și modul în care aceste servicii sunt controlate efectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ovidiu Petrescu. Și domnul deputat Ráduly Róbert o să urmeze.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că trebuie să fim de acord cu propunerea comisiei, care este în sensul respingerii acestei inițiative legislative. Și aceasta pentru că, printr-o asemenea inițiativă legislativă, practic, se urmărește modificarea mai multor acte normative care au fost gândite într-un anumit sistem coerent. Deci este vorba de faptul că serviciile de informații din România sunt coordonate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și eu cred că, în condițiile noastre, această subordonare trebuie menținută și cred că și colegul nostru este de acord cu această idee. Având în vedere acest lucru, a propune un control administrativ și bugetar din partea unui minister, practic nu face decât ca să ia o atribuțiune esențială a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui României.

Un alt punct, pe care aș vrea să-l aduc în discuție, este acela că o comisie specială a Parlamentului României are în atribuțiuni controlul Serviciului Român de Informații și din acest punct de vedere, al cheltuielilor și eficienței cheltuielilor. Faptul că domnul coleg care a vorbit anterior nu știe exact cum s-au cheltuit fondurile se datorește, probabil, faptului că dânsul nu a fost membru al acestei comisii și nu este nici acum membru al acestei Comisii de control al SRI-ului. Eu o să-i aduc la cunoștință că noi ne vom strădui să facem un control foarte amănunțit, ca să vedem cum sunt cheltuite fondurile și acest lucru este foarte posibil. Este în atribuțiunile comisiei noastre și noi ne vom îndeplini aceste atribuțiuni. Mai mult decât atât, sunt și alte organisme care exercită un control financiar și aici s-a făcut referire la Curtea de Conturi. Nu este un lucru foarte corect ca noi să scoatem din atribuțiunile Curții de Conturi o asemenea atribuțiune de control în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice alocate de la bugetul de stat.

Deci, pentru toate aceste argumente, eu cred că această inițiativă legislativă trebuie respinsă, iar ceea ce a spus domnul președinte al comisiei, domnul Ionescu-Galbeni, perfect de acord, noi vom studia problema aceasta a modificării legislației care reglementează activitatea serviciilor de informații și, evident, în aceaste modificări care se vor face, se va avea în vedere și acest aspect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ráduly Róbert.

O să vă rog să fim, totuși, scurți, pentru că, până la sfârșit, procedural există o singură cale: supunerea la vot a propunerii comisiei și, dacă propunerea comisiei cade, abia celelalte propuneri...

Domnul Ráduly Róbert-Kálman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Voi încerca să fiu cât se poate de scurt.

Iată o problemă oarecum cu capul în jos, deci anormală: opoziția susține respingerea acestui proiect de lege, iar arcul guvernamental susține ca să fie retrimis la comisie.

Dacă am reușit să discutăm, în sfârșit, nu numai pe marginea raportului SRI, ci pe marginea unei propuneri legislative - care datează din 1993, raportul comisiei este din noiembrie 1994, dar, totuși, am discutat 25 de minute pe marginea problemei SRI, zic că a meritat să fie introdus un proiect de lege.

Iată că opiniile divergente, într-un fel, demonstrează faptul că încă nu avem foarte bine cristalizată toată optica în ce privește controlul SRI. Eu personal, din punct de vedere financiar sau bugetar, sunt surprins de faptul că această instituție este, în conformitate cu legea care o reglementează, semiprivatizată, are posibilitatea să aibă societăți comerciale sau chiar activități cultural-artistice, cluburi cultural-artistice și aștept cu interes ca, pe lângă Steaua și Dinamo, să mai apară și echipa SRI-ului prin divizia națională! În ceea ce privește tocmai acest aspect financiar, aș dori să suțin ideea că este necesar un control financiar foarte clar și finanțarea acestei instituții numai din cadrul bugetului statului. Și, în ceea ce mă privește, m-aș ralia propunerii făcută de domnul președinte al comisiei, de a retrimite acest proiect de lege la comisie și a încerca să... Poftiți?

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

De a-l respinge?

Domnul Ráduly Róbert-Kálman:

Nu, nu, de a retrimite...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Președintele comisiei a propus respingerea proiectului.

Domnul Ráduly Róbert-Kálman:

Mă scuzați, atunci. Deci de a retrimite acest proiect de lege comisiei și a încerca, cum a spus antevorbitorul meu, ca noi să încercăm să punem de acord legislația cu dinamica actuală a evenimentelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Deci, domnule președinte, domnilor colegi, propun sistarea discuțiilor pe marginea acestei propuneri legislative, întrucât ea încalcă, în primul rând, prevederile Constituției, ale Legii siguranței naționale, a controlului Curții de Conturi. Parlamentul României a dat o hotărâre prin care funcționează Comisia de control SRI, care verifică, iar noi, Parlamentul României, pentru orice abilitare, inclusiv în domeniul financiar, avem organisme ale statului care controlează, și nu numai sursa bugetară de finanțare a SRI-ului, ci scrie în hotărârea hotărârea noastră, a Parlamentului României, inclusiv controlul Curții de Conturi asupra modului în care SRI-ul își realizează sursele extrabugetare de finanțare. Deci eu nu vă înțeleg: ce doriți, să modificați 5 legi?! Veniți pentru fiecare cu un proiect de lege de modificare, dar nu printr-un asemenea proiect de lege, care, vreau să vă spun, este făcut așa cum este făcut - la modul inventiv și artificial, doriți să modificați întreaga legislație de control a SRI-ului, - care este împotriva Constituției României.

Deci, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot propunerea comisiei, prin președintele său, de a vota împotriva acestui proiect de lege, deci avizul negativ al comisiei să fie supus la vot. Aceasta este procedura parlamentară normală.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Sassu are o replică, după care voi supune la vot.

Domnul Alexandru Sassu:

Îmi pare rău că aici s-au amintit niște legi în favoarea nediscutării unui proiect de lege de modificare. Deci proiect de lege, orice lege poate fi modificată printr-un proiect de lege. Este ceea ce se propune aici.

În al doilea rând, au fost două propuneri și vă rog frumos, pe rând, să le supuneți la vot, astfel încât să se vadă care dintre ele este adoptată.

Domnul Gavra ar fi bine să mai citească, din când în când, Regulamentul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Conform Regulamentului, deci, sistăm discuțiile. Conform Regulamentului...

Domnule Gavra...

Domnul Ioan Gavra:

Să-i dau replica.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar vă rog fiți foarte scurt.

Domnul Ioan Gavra:

Deci, domnule deputat Sassu, păcat că grupul dumitale s-a gândit să te pună lider de grup parlamentar. Înainte de a veni la microfon, ia-ți Regulamentul, învață-l și hai la microfon!

Deci o lege se modifică printr-o altă lege, nu o lege modifică 5 legi: una este de finanțe, alta este de ordin nu știu de care, juridic ș.a.m.d.

Deci vă rog, să vă spun următorul lucru: Ministerul Justiției, un minister, nu poate controla Serviciul Român de Informații, din moment ce Parlamentul României are o comisie specială de control.

Deci, auziți: culoarea dumneavoastră la partid știți care este...!

(Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult, culoarea... și celelalte lucruri nu au nici o legătură cu legea de care discutăm.

Voi supune, conform Regulamentului nostru, spre aprobare, în primul rând, propunerea comisiei de respingere a acestui proiect legislativ.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? O să vă rog să numărați voturile împotrivă. 44 de voturi împotrivă.

Abțineri? 12.

Deci s-a respins acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 0:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro