Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-04-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 15, 1997

  1. Aprobarea de către deputați a dezbaterii și adoptării în procedură de urgență a proiectului Legii privind privatizarea societăților comerciale bancare

Lucrările ședinței încep la ora 9,15.

Ședința este condusă alternativ de președinții celor două Camere ale Parlamentului, domnul Petre Roman, președintele Senatului și domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților, asistați de domnul Kozsokar Gabor, secretar al Senatului și domnul Ioan Gavra, secretar al Camerei Deputaților.

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În deschiderea ședinței noastre comune, a Camerei Deputaților și Senatului, vă facem o comunicare: la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrat proiectul Legii privind privatizarea societăților comerciale bancare, adoptat la Senat în ședința din 14 aprilie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond următoarele comisii: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget-finanțe și bănci, iar pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Inițiatorul solicită dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Pentru aceasta, vom supune la vot aprobarea de către dumneavoastră (numai domnii deputați sunt rugați să voteze), a dezbaterii în procedură de urgență.

Cine e pentru această procedură de urgență? Vă mulțumim.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi, s-a adoptat procedura de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 august 2022, 4:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro