You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-05-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997

  1. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Ședința a început la ora 9.04.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Hamar Konya și Ioan Gavra, secretari.

Domnul Vasile Lupu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați sunt prezenți la lucrări 241 de deputați. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați, iar 101 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulament este întrunit.

Pentru început, vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi. În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituțioanle, următoarele legi:

  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta, prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital;
  • Legea privind acceptarea de către România a Codului Internațional de Management pentru Exploatarea în Siguranță a Navelor și pentru prevenirea poluării - Codul Internațional de Management al Siguranței, Codului ISM - adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A -741/18 din 4 nov.1993.