Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 mai 1997
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-09-2022
19-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1997 > 08-05-1997 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 mai 1997

2. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Vasile Lupu:

................................................

În continuare, vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative: proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de discilpină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amanajrea teritoriului și echilibrului ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Întrucât Guvernul a solicitat procedură de urgență, supun aprobării dumneavoastră...

Da, domnul deputat Gaspar solicită cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, se supune aprobării Camerei cererea Guvernului ca proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor să fie adoptat cu procedură de urgență.

În motivarea cererii se invocă următoarele argumente. Potrivit prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar, nr.18/1991, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole, situate în extravilanul localităților, se face cu exercitarea dreptului de preempțiune care este prevăzut a se exercita prin Agenția pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală. Până în prezent, Agenția pentru Dezvoltare și Amanajare Rurală, instituție prevăzută prin Legea nr.18/1991 a se înființa și organiza printr-o lege specială și pentru alte scopuri în afara exercitării dreptului de preempțiune, nu s-a înființat. Ca urmare, circulația juridică a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților a fost blocată.

Un al doilea argument al Guvernului, în sprijinul cererii, este acela că în prezent există în dezbaterea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților o inițiativă legislativă, a unui număr de 5 deputați, de modificare și completare a Legii fondului funciar, în care sunt cuprinse și unele propuneri privind circulația juridică a terenurilor agricole.

"Această inițiativă legislativă", se spune în motivarea cererii Guvernului, "cuprinde însă și alte propuneri de modificare structurală a prevederilor Legii nr.18/1991, ceea ce este de natură să prelungească adoptarea acestui proiect de lege. Având în vedere că propunerile de modificare a articolului 48 din lege sunt de substanță", se spune în continuare în cererea Guvernului, iar pe de altă parte, " că prin modificările cuprinse în inițiativa legislativă de modificare a legii s-au avut în vedere și alte modificări ale Capitolului IV privind circulația juridică a terenurilor, s-a considerat necesar să se propună ca acest proiect de lege să fie adoptat în procedură de urgență".

Cu privire la cererea Guvernului, ca acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență, sunt de remarcat următoarele:

1. Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților este înscris, încă din legislatura anterioară, mai precis de la 23 sept.1996, proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, prevăzut a se dezbate în procedură de urgență. Deci considerăm necesar că acest proiect își are prioritate, mai ales că el are în vedere înființarea acestei agenții despre care se vorbește în mod expres în Legea nr.18/1991.

Inițiativa legislativă a celor 5 deputați, având ca principal autor pe domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților, Vasile Lupu, prin care se aduc modificări profunde în structura Legii nr. 18, cuprinde un capitol care tratează problema circulației terenurilor agricole, iar legea în vigoare, în Capitolul IV, conține la art. 45-52 dispoziții cu privire la circulația juridică a terenului.

În legătură cu inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.18/1991, țin să precizez că, în mai multe rânduri, Guvernul a solicitat atât în scris, cât și prin prezența ministrului pentru relația cu Parlamentul, în ședințele Biroul permanent ca acesta să nu fie încă discutat, întrucât Guvernul intenționează să propună amendamente de fond cu privire la mai multe texte cuprinse în această inițiativă legislativă.

Este de remarcat faptul că, deschizându-se din cadrul juridic al Legii fondului funciar, noua reglementare propusă devine o lege- cadru privind circulația juridică a terenurilor, care trebuie să se ocupe detaliat de condițiile de naștere, modificare ori încetare a raporturilor juridice privind toate tipurile de contracte, reglementând dreptul de proprietate și deznodămintele acestui drept.

Legea-cadru în această viziune ar trebui să se ocupe de toate modalitățile tehnico-juridice legate de contractul de vânzare, donație, schimb, precum și de publicitatea acestuia.

Așadar, dacă acesta ar fi rostul legii, anunțat încă din titlul pe care și-l propune, atunci proiectul ar trebui să vizeze mai multe ipoteze și situații juridice decât cele avute în vedere de actualul proiect.

Apreciem că în actuala formulare este vorba doar de o modificare a Legii nr.18/1991.

Considerăm că toate prevederile din proiectul care este supus Parlamentului și pentru care se cere procedură de urgență puteau fi transmise ca amendamente pentru a fi avute în vedere la dezbaterea inițiativei legislative a celor 5 deputați, dintre care 3 sunt din Grupul parlamentar al PNȚCD-ului.

Așa cum se cunoaște, procedura de urgență înlătură posibilitatea dezbaterilor generale și deci aceea ca grupurile parlamentare să-și exprime poziția politică față de un proiect ce reglementează o problemă destul de importantă, cu mari implicații sociale.

Pe de altă parte, cunoașteți foarte bine că depunerea amendamentelor nu se poate face decît în termen de 48 de ore, calculat din momentul în care cererea ar fi aprobată, ceea ce ar crea încă o imposibilitate pentru deputați, având în vedere că astăzi este joi, iar vineri și sâmbăta activitatea se desfășoară în teritoriu.

Pe de altă parte, cunoașteți că raportul comisiei sesizate în fond trebuie depus în cel mult 3 zile, pentru a se putea discuta, ceea ce ar însemna ca luni comisia deja să prezinte acest raport.

Ca atare, Grupul parlamentar al PDSR propune să nu se aprobe cererea de procedură de urgență, urmând ca proiectul de lege, care a fost înregistrat la Camera Deputaților, să fie examinat concomitent cu inițiativa legislativă a celor 5 deputați, să fie întocmit potrivit art.63 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților un singur raport.

Pentru considerentele învederate, repet, Grupul parlamentar al PDSR va vota împotriva cererii de dezbatere a proiectului cu procedură de urgență, urmând ca acesta să intre în procedura legislativă obișnuită de a fi discutat în cadrul comisiilor, care au fost anunțate de a fi sesizate cu acest proiect.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Sigur, fiind în totalitate de acord cu ceea ce colegul meu a spus înainte, dați-mi voie să-mi manifest nedumerirea față de o serie de probleme care s-au întîmplat, s-au desfășurat, după ce proiectul de modificare a Legii nr.18 a fost discutat, a ajuns să fie mediată această discuție, destul de tensionată, inclusiv de președintele României și, în momentul acela am înțeles că arcul puterii a înțeles și el că această lege, probleme care au o astfel de greutate și importanță vor putea fi dezbătute, discutate în Parlament, în detaliu, cu judecată, cu chibzuință, astfel încât să nu facem o modificare mai proastă decât este în momentul de față Legea nr.18.

Ceea ce este foarte curios pentru mine, este faptul că, inclusiv din cadrul PNȚ, există persoane oficiale, senatori, reprezentanți ai executivului care nu sunt de acord cu 200 de ha, care susțin public, în Parlament, în presa scrisă, faptul că 10, sau 15, sau 20 de ha ar fi suficient.

Știm, de asemenea, că partide din cadrul arcului guvernamental nu susțin acest proiect de lege. Este foarte curios pentru noi cum Guvernul vine și înaintează un astfel de proiect de lege și încă cerând să fie dezbătut în procedură de urgență.

O altă curiozitate este faptul că Biroul Camerei Deputaților după, probabil, o lungă și îndelungată și chinuitoare chibzuință, a decis ca să fie sesizată în fond nu Comisia pentru agricultură, în cadrul căreia ar cădea atribuțiile, în conformitate cu regulamentul și cu atribuțiile de la pct.4 - "Atribuțiile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii... ", care spune că "...această comisie se ocupă de forme de proprietate, gospodărirea fondului funciar...". Sigur că este evident și clar că obiectul legii sau proiectului de Lege privind circulația juridică a terenului vizează această comisie.

Oare Biroul Camerei Deputaților consideră că această comisie nu este capabilă să analizeze, să judece și să dezbată un proiect și să înainteze Camerei Deputaților un proiect pe care aceasta să-l dezbată?

Domnule președinte,

Poziția mea este pentru ca dumneavoastră să repuneți în discuție proiectul acesta, astfel încât, în fond, să fie vizată Comisia pentru agricultură, așa cum este normal.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mai întâi, cu regret, vă rog să-mi dați voie să adresez un protest, în numele Grupului parlamentar PUNR din Camera Deputaților, Guvernului României care, din motive numai de către el cunoscute, ne obligă să ne organizăm activitatea în comisii permanente, în mod artificial, și să recunoaștem că ne luăm minivacanțe parlamentare pe parcursul unei săptămâni de activitate la Camera Deputaților .

Acest fapt a fost confirmat în săptămâna aceasta, în cursul zilelor de ieri și alaltăieri, cînd, în afara celor 3 comisii, hai să le spunem, de bază, în cadrul legislației pentru reformă - Comisia buget-finanțe, bănci, Comisia economică și pentru privatizare și Comisia juridică și alte comisii, nu din vina deputaților, ci din vina celor care ar trebui să ne trimită proiecte de legi și inițiativele legislative, nu au avut efectiv obiect de activitate în cele două zile. Minivacanță parlamentară.

Din acest motiv, imaginea Parlamentului este cum este. A Camerei Deputaților este cum este. Și cred că este în mare suferință și noi suntem acuzați pe nedrept de către opinia publică că nu ne desfășurăm în limitele normalității activitatea legislativă. Nu suntem vinovați noi, ci cei care au promis de 5 luni de zile că ne vor trimite pachete de 100, pe urmă de 50, pe urmă de 30 de acte normative, prin care să se continue, în mod firesc și normal, reforma economică și socială în România.

Protestul îl adresez în continuare, întrucât săptămâna viitoare, conform regulamentului, chiar dacă în cele două zile, deci de marți și de miercuri, s-ar fi elaborat rapoarte ale celor 3 comisii, conform regulamentului trebuie 10 zile, cel puțin, pentru distribuirea acelor rapoarte deputaților, pentru ca ei să poată participa în cunoștință de cauză la dezbaterea lor. Deci, nici săptămâna viitoare nu o să avem pe ordinea de zi ce discuta, decât eliminarea unor acte normative, propuse de către comisii, pentru avizele negative date. Deci, ne pierdem vremea, pur și simplu, și aș propune să luăm și o vacanță parlamentară, să modificăm Constituția, poate că la vară se va putea lucra, vom avea de fapt acte normative.

În al doilea rînd, se pare că Executivul confundă Camera Deputaților și, probabil, Parlamentul României, cu anumite structuri existente în Ministerul Sănătății, care sunt de urgență unele. Sunt de urgență. Ne-a transformat într-o Cameră de urgență. Numai cu urgențe lucrăm. Probabil că ar trebui să ne schimbăm și denumirea. Camera Deputaților lucrează numai în regim de urgență, când este nevoie. Văd că este o practică de a fi o anexă a Executivului. Ordonanțe de urgență și văd că vin și proiecte de legi, dacă pe acelea le mai înțelegem că sunt urgențe, sunt soluții care trebuie date de la o zi la alta în economie, dar la proiecte de legi măcar să vină în regim normal la Camera Deputaților, pentru a putea fi analizate și dezbătute în consecință.

Iată că seria urgențelor se repetă astăzi prin acest proiect de lege.

Domnule vicepreședinte,

Încălcarea Regulamentului Camerei Deputaților cred că nu mai trebuie să fie precizată. Colegii de dinainte au rostit foarte clar unde se încalcă regulamentul. Eu aș mai putea cita încă 5 articole din regulament și prevederi care se încalcă. Aș începe cu art.64. După cum bine se știe, pe ordinea de zi a dumneavoastră, a noastră, la pct.31, că s-a rotit foarte mult acest punct, de la pct.2 a ajuns la pct.15, 16, 17 și acum se află la pct.31, se află un proiect de lege, din legislatura trecută, care se referă la Agenția pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală, la care scrie: - (procedură de urgență).

Se vede însă că tratamentul urgențelor la Camera Deputaților este diferit, Guvernul este mai urgent decât Parlamentul României. Inițiativa aparține deputaților, aparține Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților din legislativul trecut și o parte a membrilor săi se regăsesc și în structura actualei comisii.

În Regulament se spune foarte clar, la art.64: Biroul permanent, după consultarea președintelui comisiei sesizate în fond, stabilește un termen înăuntrul căruia comisia va înainta raportul la un asemenea proiect de lege în regim normal. La urgență, trebuie să transmită, știți dumneavoastră foarte bine, în timp de 3 zile. Acest termen a fost încălcat, și culmea ironiei, că noi încălcăm regulamentul trecând pe ordinea de zi la Cap. II acest proiect de lege la pct.31, în regim de urgență. Pentru cine o fi urgență, nu se știe. Pentru presă sau pentru altcineva. Termenele limită stabilite sunt 14 zile și maximum 60 de zile. Vreau să spun că au trecut 6 luni de zile de când această inițiativă figurează cu raport, efectiv, fără raportul suplimentar care trebuia făcut pe ordinea de zi a noastră. Suntem oameni serioși sau nu suntem serioși?

Colac peste pupăză, am înaintat noi, PUNR-ul, ați înaintat chiar dumneavoastră, domnule vicepreședinte, o inițiativă legislativă privind completarea și modificarea Legii fondului funciar, foarte bună, că trebuie modificată legea, întrucât nu se poate aplica. Și acelea au fost amânate, unele chiar respinse, și am înțeles că Guvernul de vreo lună de zile lucrează și el la un asemenea proiect de lege, dar încă nu a ajuns nicăieri, nici la Cameră, nici la Senat.

La Senat s-a depus săptămâna aceasta o altă inițiativă a unui alt domn senator, domnul Turianu, tot în perspectiva modificării Legii fondului funciar. Dar acele inițiative nu-și găsesc loc pentru dezbatere, întrucât corpul Legii fondului funciar are un capitol și pe această inițiativă a Guvernului României. Deci, Guvernul României a extras un capital din Legea fondului funciar, care rezolvă pe total ceea ce trebuie rezolvat în agricultură, cu circulația terenurilor.

Și acum, din expunerea de motive pe care o avem aici, rezultă clar că cineva nu știe ce face. Ni se spune foarte clar că întrucât noi, Parlamentul României, nu am adoptat, conform Legii nr.18, un proiect de lege special, cum scrie acolo, privind Agenția pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală, ei sunt obligați să vină cu altă lege, care în ordine logică și firească este a treia. Întâi este Legea fondului funciar, apoi a doua care rezolvă problema este Legea, să zicem, A.D.A.R.-ului și a treia, hai să zicem, că ar fi Legea circulației terenurilor. Păi, o luăm de la coadă la cap, domnilor colegi?

A patra chestiune. Se încalcă regulamentul la art.103 și 104. De ce? Astăzi este ziua de joi. Până acum, săptămâna aceasta, a fost o minivacanță parlamentară și, sigur, colegii noștri, cei mai mulți, s-au dus acasă în circumscripții, văzând că aici circulă pe coridoare. Și ca să nu circule pe coridoare degeaba s-au dus în circumscripții, unde au probleme de rezolvat. De aceea, prezența astăzi este cum este. Nu avem cvorum în sală. Nu sunt vinovați colegii noștri, sunt vinovați alții. Și nici Biroul permanent, cum spunea domnul Lăpușan, să știți că nu suntem chiar atât de "inteligenți", cum spuneați dumneavoastră, tot ce vine la Biroul permanent, conform regulamentului, noi trebuie să vă transmitem dumneavoastră, să prezentăm în plen, și domnul vicepreședinte a procedat foarte corect, iar dumneavoastră decideți. O trecem, n-o trecem, o trimitem la comisie, n-o trimitem la comisie și care este formula. Normală sau de urgență? Deci, Biroul permanent nu face decât să respecte Regulamentul.

Problema care se pune este următoarea. Art.103 și 104 din Regulament, de la procedura de urgență, ne spune următorul lucru. În termen de 48 de ore din ziua de astăzi trebuie depuse amendamentele de către deputați, grupurile parlamentare și chiar din partea inițiatorului, dacă mai sunt și alte amendamente de depus.

Mâine, confrom Regulamentului Camerei Deputaților, și întrucât nu am stabilit un alt program de lucru, ci mâine este activitate în circumscripții, nu este, efectiv, timp fizic disponibil la îndemnâna deputaților să vină cu asemenea amendamente.

2. Ar fi anormal ca la noapte să stăm să lucrăm pe acest proiect de lege încercând să-l amendăm. Deci, noi, probabil, că avem regim și de zi și de noapte, dar nu chiar de urgență, domnule. Noaptea mai facem și altceva, pe lângă faptul că ne mai uităm ce face Executivul, la televizor, promisiunile care nu vin la Parlamentul României. Ne amenință, dar văd că amenințările rămân în van.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, nu suntem la dezbaterile generale ale proiectului de lege.

Domnul Ioan Gavra:

De acord.

Deci, domnule vicepreședinte, nu sunt dezbateri generale, ci sunt dezbateri pe o procedură, și procedura este procedură și trebuie tratată ca procedură, intrând în corpul dezbaterii ca demers legislativ pe întreaga gamă de aspecte care vizează procedurile în Parlamentul României.

Deci, domnule vicepreședinte, rugămintea este următoarea. Pentru a nu mai ajunge în asemenea situații anormale, pentru ca noi, deputații, să nu fim întrebați în teritoriu ce facem, citim ziare, ne plimbăm pe coridoare sau, mă rog, fiecare își găsește ceva de lucru, dacă noi nu-i acordăm atenție, vă rog foarte frumos să se transmită Executivului, în numele Camerei Deputaților și nu a Biroului permanent, un protest vehement la ceea ce se întâmplă azi în țară.

Mai sunt încă 20 de zile, până ce cele 6 luni de guvernare pe termen scurt, programul, zis scurt, s-a încheiat. (Vociferări în sală) Noi încă nu am încheiat nimic.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, suntem la prezentarea unei moțiuni acum?

Vă rog păstrați liniștea în sală.!

Domnule Gavra, formulați concluziile pe motive de procedură și vă rog să lăsați microfonul și altora.

Domnul Ioan Gavra:

Da. E în regulă.

Domnule vicepreședinte,

Așteptăm din partea actualului Executiv elaborarea, cu toate competențele necesare, a unui proiect de lege, că pînă acum amendează proiectele de legi sau actele normative, deja adoptate, ale Guvernului Văcăroiu. Deci, reforma este peticită. Realitatea în România este așa cum este și reforma acestui Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, vă retrag cuvântul.

Domnul Ioan Gavra:

Deci propun respingerea acestei proceduri, întrucât lucrurile stau cu totul altfel decât gândește cineva la Palatul Victoria.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc.

Trebuie să spun că sunt absolut emoționat de intervențiile de la microfon.

Am să încerc să nu rămân așa. Unele sunt chiar patetice. Întrebarea de fond rămâne, și o pun și celor care au vorbit și celor care sunt în sală, că circulația terenurilor, prevăzută în Legea nr.18, a așteptat bine mersi fără ca cineva să se deranjeze măcar până în momentul de față. Nici domnul Gaspar, nici domnul Gavra, nici alți domni nu au considerat că este necesar să îndeplinească o cerință legală și pusă expres în Legea nr.18.

Fără echivoc, vă rog să-mi permiteți. Este într-adevăr extrem de urgent să reparăm acest lucru. Este extrem de urgent. Asta este realitatea. Dacă o să lucrăm în același ritm și o să discutăm despre această modificare 5 ani de aici încolo, așa cum s-a procedat până acum, cu o Lege nr.18 adoptată de celălalt Parlament, a trecut peste ea o legislatură fără să se întîmple nimic în plan legislativ. În practică, în schimb, s-au întâmplat extrem de multe lucruri, grave sau extrem de grave, în aplicarea Legii nr.18, de toate felurile, iar dumneavoastră ne propuneți ca procedură încă 5 ani. Ați fost aici când am propus modificarea, tot în regim de urgență, tocmai datorită acestor probleme extrem de complexe ale Legii nr.18, inclusiv conducerea politică a noastră, să spunem.

Ați spus că trebuie să mai așteptăm și uite că tot mai așteptăm. Așteptăm ce? Domnul Gavra spune că nu facem decât să modificăm niște legi.

Domnule Gavra, aș vrea să vă spun că asta este o chestiune și corectă și responsabilă și de respect, dacă vreți.

Păi, dacă în corpul unei legi, 3/4 din lege, sub număr de articole, sunt corecte, nu este normal să modifice ceea ce nu este corect, decât s-o iau de la capăt? Păi, dumneavoastră vreți să redescoperim America în fiecare zi și roata și dimineață și după amiază? (Vociferări din partea PUNR)

Nu, nu modificăm legea, pentru că ceea ce noi facem acum, stimați colegi, și cu asta am să și închei, v-am solicitat dumneavoastră, când formați majoritatea guvernamentală, la discutarea acestor proiecte de legi, și ar trebui să nu uitați că multe din aceste intervenții care vizau aceste modificări au fost respinse de dumneavoastră fără nici un fel de motivație serioasă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte de comisie, concluzia, că irosim toată ziua de azi!

Domnul Gheorghe Cristea:

Concluzia este că urgența este evidentă și că lucrul din 5 în 5 ani nu poate să continue.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Vilău și suspendăm luările de cuvânt.(Vociferări în sală)

Domnul Adrian Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Șteolea, din partea grupului dumneavoastră a vorbit domnul Gavra, din partea Grupului parlamentar PDSR a vorbit domnul Gaspar, nu putem ocupa toată ziua cu aceste discuții.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Adrian Ioan Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că un asemenea proiect de lege este foarte tentant și el poate trezi apetitul oricărui parlamentar în a se lansa în discuții politice, în primul rând. Nu pentru a răspunde, dar pentru a face câteva precizări, aș vrea să le spun colegilor de la PDSR, care se îndoiau de funcționarea coaliției majoritare, că mai bine ar fi să se îndoiască de modul cum vor vota colegii dânșilor și că în mod cert coaliția majoritară va vota în favoarea acestui proiect de lege, nu atât pentru a ne dovedi solidaritatea, cât pentru a pune la punct, din punct de vedere juridic, câteva aspecte.

Din acest punct de vedere, dați-mi voie să mă refer la latura constituțională a acestei probleme pe care astăzi o avem a o tranșa. În primul rând, trebuie să știm, dacă doriți este un răspuns și pentru Gavra...

Domnul Vasile Lupu:

Foarte pe scurt, domnule deputat, vă rog.

Domnul Adrian Ioan Vilău:

Da. Este un răspuns și pentru domnul Gavra acest lucru.

În primul rând, trebuie să știm că regula este circulația unor bunuri care se află într-un circuit juridic, indiferent dacă sunt terenuri sau nu. Deci, în mod drept, această lege va fi trimisă Comisiei juridice, nu este o chestiune de agricultură.

Este vorba de a repara o problemă pe care până acum nu am rezolvat-o și anume garantarea și respectarea proprietății, pentru că există proprietate care nu poate fi exercitată în deplin și dispoziția asupra bunului pe care îl ai este dacă doriți, frustrată de un element esențial al ei.

Deci, faptul că noi cerem acum în procedură de urgență adoptarea unui asemenea proiect de lege nu este altceva decât respectarea Constituției.

Noi, prin excepție, putem spune care bunuri sunt exceptate de la circuitul civil, dar regula este libertatea și liberalizarea circuitului civil.

Din acest motiv, cred că orice discuție pe temă politică, că este o lege impusă, că este o lege care ar putea să mai întzârzie, actuala majoritate așteaptă de 5 ani de zile să vină Guvernul Ciorbea ca să facă acest proiect, iată, a venit, l-a făcut, acum cred că are datoria de a vota un asemenea proiect de lege, chiar în procedură de urgență .

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acestea fiind spuse, urmează domnul Marțian. Și domnul deputat Șteolea, deci, ultimii vorbitori.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu vreau să iau cuvântul și să spun, în termen relativ scurți, câteva idei, pentru că am impresia că ne privește pe toți, privește Parlamentul României, inclusiv, deci, Camera Deputaților, ca una din componentele lui.

Mie mi se pare că trebuie să fie un obiect de preocupare pentru noi toți faptul că actualul Guvern, după un mare număr de luni, de-acum, putem spune, nu trimite legi pe care le-a promis când a fost investit și ulterior la Parlament.

În locul unei elaborări, cu regularitate, a proiectelor de legi, care să reglementeze raportul din diferite domenii ale vieții, ale realităților noastre - economice, sociale, politice etc. - Guvernul a adoptat strategia, linia de conduită, care merge în sensul elaborării, după părerea mea, uzând și abuzând de procedura de delegare constituțională privind ordonanțele de urgență. Când nu recurge la această chestiune și elaborează proiecte de legi, le supune examinării în procedură de urgență.

Vreau să vă atrag atenția că perpetuarea acestei conduite a Guvernului Ciorbea duce la o anumită bruscare a Parlamentului, la o minorizare a rolului lui și, în cele din urmă, la subordonarea legislativului față de executiv, pentru că atât recursul la ordonanțele de urgență, cât și cererea examinării unor proiecte de legi cu implicații foarte serioase asupra diferitelor domenii, de asemenea în procedură de urgență sunt elemente care aduc anumite constrângeri, limitări în ceea ce privește posibilitatea de discuții și de expresie, în Parlament, pe marginea acestor chestiuni.

De aceea, văzând și astăzi, într-o publicație centrală, că Guvernul Ciorbea amână pentru sfârșitul lunii în curs prezentarea pachetului de legi pe care l-a anunțat și după ce, și alte amânări au mai fost încă înregistrate în aceste luni, mie mi se pare că ne găsim într-o relație nefirească în ceea ce privește raportul dintre legislativ și executiv.

Și îi rog foarte mult și pe colegii din majoritatea parlamentară să reflecteze asupra acestui lucru, pentru că am impresia că poartă o mare răspundere pentru felul în care sunt respectate principiile, normele statului de drept - principiile constituționale, raportul dintre puterile constituite în stat și celelalte lucruri, care este o treabă ce trebuie să preocupe nu numai opoziția, ci și pe cei care se află la cârma țării.

A doua chestiune pentru care am rezerve în legătură cu procedura de urgență: Legea privind circulația terenurilor este o lege cu mari implicații economice, sociale și umane. A o trece în procedură de urgență prin Camera Deputaților înseamnă a jugula posibilitatea unei discuții și a unei expresii în legătură cu aceste chestiuni.

Eu atrag atenția asupra acestui lucru. Cred că Guvernul trebuie, atunci când cere procedură de urgență, să se gândească la toate implicantele unui proiect de lege și trebuie să gândească foarte bine relația lui cu forul legislativ al țării, care este, totuși, emanația voinței electoratului.

În al treilea rând, sigur că domnul Vilău ne-a lăsat să înțelegem că actuala majoritate, în conduita ei monolitică, va adopta, mă rog, acest proiect de lege relativ foarte repede. Este, sigur, o treabă care privește majoritatea și ea își stabilește linia de conduită, strategia, tactica și așa mai departe, dar ceea ce spune dânsul și domnul deputat Cristea, că nu s-a depus nici un fel de lege, și că s-a așteptat să vină Guvernul Ciorbea... am văzut noi acest dar cât de frumos este și, mai ales, cum a fost onorat după aceea, mai ales după felul în care s-a înfățișat el poporului, opiniei publice, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou...

Dacă vă aduceți aminte și dacă vă mențineți pe terenul realităților, nu al unei polemici de dragul de a o purta, știți foarte bine că s-a discutat proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției de Dezvoltare Rurală, în care sunt reglementate și problemele legate de circulația terenurilor. Este adevărat că acolo, mă rog, nu era prevăzută o anumită limită, s-au menținut lucrurile în coordonatele în care ele sunt rezolvate în Legea fondului funciar, dar există. Din acest punct de vedere, deci, nu cred că acea informare, pe care au vrut s-o transmită Camerei Deputaților cei doi colegi, este reală, obiectivă și trebuie luată în seamă.

Ținând cont de cele spuse mai sus, eu fac apel la majoritatea parlamentară să adopte o conduită responsabilă și rațională și să dezbatem acest proiect de lege în procedură obișnuită, pentru că, în mod inerent, interesele în legătură cu această chestiune sunt foarte serioase și este în firea lucrurilor ca, într-un Parlament, diferitele interese să se exprime fără nici un fel de jugulare, fără nici un fel de jugulare, fără nici un fel de îngrădire.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Domnul Șteolea, ultimul vorbitor.

Domnule deputat,

Vă rog, rămâneți la motivele de procedură, să nu ne extindem pe toată ziua de astăzi cu această dezbatere.

Domnul Petru Șteolea:

Deci, domnule președinte, îmi impuneți niște condiții. Dacă le impuneați, trebuia să le impuneți la toți vorbitorii de până în prezent.

Domnul Vasile Lupu:

... Dacă vă puteți apropia mai mult microfonul.

Domnul Petru Șteolea:

Deci, în ceea ce privește apelul dumneavoastră, acest apel trebuia făcut tuturor vorbitorilor și nu, prin selecție, să zicem, numai ultimului.

Faptul că un domn deputat s-a emoționat, este un lucru bun..., și și-a exprimat emoția față de ceea ce s-a spus din partea Grupului nostru parlamentar, înseamnă că are sentimente, dar eu mă așteptam ca acele sentimente să fie constructive. În ce sens? În sensul în care s-a văzut, și Guvernul trebuia să înțeleagă acest lucru, că a veni în procedură de urgență în ceea ce înseamnă modificarea Legii nr. 18 nu este constructiv.

Am avut această experiență și este un lucru constatat, l-a constatat și partea majoritară, și l-am constatat, parțial, datorită unui orgoliu și noi, partea din opoziție. Este un lucru clar.

De fapt, se face aici o compilație. Ce compilație? O bucată din acel proiect de lege în legătură cu A.D.A.R.-ul, deci Agenția de Dezvoltare și Amenajare Rurală, este luată de acolo, se exclude o parte din Legea fondului funciar, deci un anumit capitol, și rezultă acest proiect de lege. Ce compilație este aceasta? Este ceea ce ni se spune în finalul expunerii de motive: este o compilație pe ideea Fondului Monetar Internațional, este o compilație pe placul celor care au negociat acel Acord ASAL. Ce a fost până acum ASAL-ul pentru agricultura României am văzut.

În Franța, de exemplu, se spune un lucru: " ... România a trecut de la adopțiile de copii la adopțiile de purceluși". Poate aceasta este o linie pe care se vrea să se meargă în continuare. Nu este o linie bună.

Acest lucru, plus faptul că...

Domnul Vasile Lupu:

Rog deputații să rămână în sală...

Domnul Petru Șteolea:

... însăși din partea Consiliului nostru Legislativ apare o observație care n-am mai întâlnit-o în alte poziții exprimate de acesta și este o observație, să zic, de sinteză și de mare importanță și arată complexitatea acestui proiect de lege, citez acest lucru: "Legea-cadru ar trebui să se ocupe de toate modalitățile tehnico-juridice legate de contractul de vânzare, donație, schimb, precum și de publicitatea acestora".

Așadar, dacă acesta ar fi rostul legii, anunțat încă din titlul pe care ni-l propune, atunci proiectul ar trebui să vizeze mult mai multe ipoteze și situații juridice decât cele avute în vedere de actualul proiect.

Aceasta ne dovedește un lucru: este un proiect de o anumită complexitate, nu suntem împotriva ideii de a se legifera circulația terenurilor agricole, dar aceasta nu trebuie să se facă "pe picior", pe acest picior al permanentei urgențe, ci pe piciorul unei dezbateri normale, unei dezbateri legislative în care, într-adevăr, să iasă un lucru bun.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Era bine să se facă în 4 ani trecuți...

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la vot.

Ca atare, Guvernul solicită procedură de urgență, pentru acest proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor și, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, ne vom pronunța aici și acum.

Supun votului dumneavoastră cererea Guvernului pentru aprobarea procedurii de urgență.

Cine este pentru? Numărați, vă rog. Cu această ocazie verificăm și cvorumul. (Discuții în sala de ședință). Sunt 94 de voturi pentru.

Împotrivă? Deci, la voturile pentru s-a mai adăugt votul domnului Priceputu și sunt 95 voturi pentru. Împotrivă sunt 80.

Abțineri? Trei abțineri.

Deci, cu un număr de 95 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă și 7 abțineri, procedura de urgență a fost aprobată.

Deci, suntem în cvorum.

Trecem mai departe.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Dar care este cvorumul astăzi?

Domnul Vasile Lupu:

În cadrul informării asupra inițiativelor legislative, vă anunț că, așa cum deja s-a comunicat, vor fi sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru administrația publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

................................................

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la pct. 2 din această informare și vă anunț că la Biroul permanent au mai fost înregistrate următoarele inițiative legislative: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă, în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997, adoptată de Senat în ședința din 5 mai 1997.

Se propune ca, cu acest proiect de lege să fie sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează, la solicitarea Guvernului, a fi dezbătut în procedură de urgență. Fiind vorba de o ordonanță de urgență, nu mai este nevoie de aprobarea Camerei Deputaților.

La pct. 3, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1994, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

La pct. 4, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În sfârșit, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994, privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.134/1994, modificată prin Legea nr. 85/1996 și republicată, propunere inițiată de 4 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizată următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 24 septembrie 2022, 19:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro