Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-09-2022
19-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 22-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a umătoarelor legi:
  Lege privind adoptarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul BIRD vărsată în monedă națională și existentă în contul BIRD la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997.
  Lege cu privire la declararea ca "Erou-martir" a celui ce a fost Liviu Cornel Babeș, decedat la 2 martie 1989, prin propria jertfă, simbol al împotrivirii față de regimul totalitar.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1997 privind aprobarea Anexei A, document convenit între statele părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 nov.1990, din documentul final adoptat cu ocazia primei conferințe de evaluare a aplicării tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, Viena, 13-31 mai 1996;
  Propunerea legislativă pentru protecția animalelor vertebrate în domeniul experimentării și al altor proceduri, efectuate în scopuri științifice, inițiată de domnul deputat Alexandru Ionescu;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor, deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, inițiată de un grup de 27 de deputați;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerț liber - CEFTA - Cracovia - 21 dec.1992, semnat la București la 12 aprilie 1997;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, inițiată de 2 deputați PNTCD.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1997 privind pensiile militare de stat;
  proiectul de Lege privind soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.
  4   Informare privind depunerea Moțiunii semnate de 75 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PUNR, PDSR și PRM (Cu privire la disponibilizarea persoanelor din sectoarele învățământ, sănătate, justiție și agricultură.
  5   Propunerea legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.
  7   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26-30 mai 1997.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 september 2022, 9:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro