Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi (cu modificări) pentru zilele de 22, 23 și 25 martie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre (procedură de urgență).
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului anexat, semnate la București la 16 septembrie 1997;
  Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhock la 25 februarie 1998;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European dintre România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv împbuntățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea protocolului adițional nr.7 la Acordul Central European de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru ratificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al art.15 din protocol;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal;
  Legea privind pensiile IOVR.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă nr.52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protectie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997.
  8   Respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea Anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau ale regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  10   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
  11   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
  12   Prezentarea de răspunsuri la întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro