Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 06-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru perioada 6-10 decembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bd.Unirii nr.37, Magazinul "Junior", din patrimoniul S.C.București în domeniul privat al statului (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde de lei Serviciului de Informații Externe (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea afilierei Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați la Asociația "Euromontana", precum și a plății cotizației anuale;
  Proiectul de lege pentru completarea Anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, inițiată de un număr de 3 deputați independenți;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, inițiată de domnul deputat Teodor Morariu;
  Propunerea legislativă privind reabilitatea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, din unitățile administrativ-teritoriale, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.118 /1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, inițiată de domnul deputat Vasile Dănilă, Grupul parlamentar al PNL;
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară, depus de către Guvern (procedură de urgență).
  3   Prezentarea procesului-verbal constatator în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind Statutul funcționarilor publici.
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
  6   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politicce de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea dezbaterilor).
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.
  8   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 6:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro