Plen
Ședința Senatului din 24 februarie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.16/04-03-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 24-02-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 24 februarie 2003

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Declarații politice rostite de domnii senatori:
   2.1  Ghiorghi Prisăcaru
   2.2  Nicolae Marian Iorga
   2.3  Iuliu Păcurariu
   2.4  Radu Alexandru Feldman
   2.5  Puskas Valentin-Zoltan
   2.6  Constantin Alexa
   2.7  Mircea Mihordea
   2.8  NicolaeVlad Popa
   2.9  Gheorghe Acatrinei
   2.10  Valentin Dinescu
   2.11  Ioan Aurel Rus
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate;
  Lege privind acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin, la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta;
  Lege privind acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC 4(48) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 17 iunie 1983, și, respectiv, prin Rezoluția MEPC. 19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin, la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta;
  Legea privind acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 5(48) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002;
  Legea pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002 încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;
  Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
  4   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene "I. C. Drăgan" din Lugoj
  5   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativteritoriale
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la București la 17 mai 2002
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
  8   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
  9   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare (se amână pentru joi, 27 februarie, inițiatorul fiind absent)
  10   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale
  11   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin 2 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (se amână pentru joi, 27 februarie, inițiatorul fiind absent)
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
  13   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii creditului agricol pentru producție
  14   Dezbateri generale și retrimiterea la comisie a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune
  15   Întrebări adresate Guvernului de către domnii senatori:
   15.1  Gheorghe Acatrinei
   15.2  Romeo Octavian Hanganu
   15.3  Gheorghe Flutur
   15.4  Maria Ciocan
   15.5  Nicolae-Vlad Popa
   15.6  Gheorghe Zlăvog
   15.7  Radu Alexandru Feldman
   15.8  Corin Penciuc
  16   Interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori:
   16.1  Gheorghe Bunduc
   16.2  Gheorghe Flutur
   16.3  Csaba Sogor
   16.4  Ionel Alexandru
   16.5  Corneliu Bichineț
   16.6  Dumitru Petru Pop
   16.7  Maria Ciocan
   16.8  Gheorghe Acatrinei
  17   Din partea Guvernului au răspuns, oral sau în scris, domnii: Răzvan Theodorescu - ministrul culturii și cultelor, Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Petre Ciotloș - secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, George Pavelescu - secretar de stat în Ministerul Sănătății și Familiei, Maria Manolescu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Andrei Grigorescu - secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor, Cristina Tarcea - secretar de stat în Ministerul Justiției, Ionel Fleșariu - secretar de stat în Ministerul Administrației Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 februarie 2020, 13:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro